Μ

113

 

Πολέμης Δημήτριος του Παπασταματέλου #540

 

Ασημίνα ...

Μ

 

 

 

 

 

 

 

 

1131

1805

Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Κοντονικόλας) #1196

 

 

info

 

D

1132

1804

Πολέμης Σταμάτιος του Δημητρίου #1197

 

 

M, Μ, D, D, D,

 

 

1133

1799

Πολέμη Φρατζέσκα του Δημητρίου

 

 

Απεβίωσε το 1867

Μ,

 

D

1134

1800

Πολέμης Λινάρδος του Δημητρίου  #1199

 

 

εργάτης, γεωργός

D, D, D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1131

1805

Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Κοντονικόλας) #1196

1815

Μάνεση Μαρία του Γιαννούλη (βλέπε δέντρο "Μάνεσης Κυριάκος") #1200

 

 

 

 

Οι απόγονοι του Κοντονικόλα αναφέρονται σαν Κοντούληδες

 

 

 

D

11311

1834

Πολέμη Φρατζέσκα του Νικολάου #1201

 

 

D, D, D,

 

D

11312

1836

Πολέμης Δημήτριος του Νικολάου (Ταλαράς) #1202

 

 

ναυτικός (ναύτης)

D, Π, Μ, D, D, D, D,

 

 

11313

1842

Πολέμη Ανέζα του Νικολάου (11313)

 

 

D,

 

D

11314

1844

Πολέμη Αρετή του Νικολάου (Μπαρέζα) #1204

 

 

Π, D, D,

 

D

11315

1841

Πολέμης Γιαννούλης του Νικολάου

 

 

ναύτης

D, D, D, D,

 

Φ

11316

1851

Πολέμης Λεωνίδας του Νικολάου (Τουλούμης) #1206

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

ναύτης

D, Π, M, D,

 

 

11317

1854

Πολέμης Περικλής του Νικολάου (Σουμανέτης) #1207

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11311

1821

Φαλαγκάς Δημήτριος του Ιωάννη (Τάκης) (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Δημήτριος του Ιωάννη") #1208

1834

Πολέμη Φρατζέσκα του Νικολάου #1201

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11312

1836

Πολέμης Δημήτριος του Νικολάου (Ταλαράς) #1202

γάμος 1860

1845

Σύμπουρα Ερηνιώ (Ειρήνη) (Ποδαρού) του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Νικόλαος του Ιωάννη")

Μ

 

 

 

 

 

 

 

 

113121

1862

Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου #1210

 

 

info

 

 

113122

1865

Πολέμης Αντώνιος του Δημητρίου

 

 

Απεβίωσε σε νεαρά ηλικία

D,

 

 

113123

1867

Πολέμης Γεώργος του Δημητρίου

 

 

D,

 

Φ

113124

1879

Πολέμης Ιωάννης του Δημητρίου (Ταλαράς) #1213

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε το 1952

D, Π,

 

D

113125

1871

Πολέμη Φλωρεζιώ του Δημητρίου #1214

 

 

D, D,

 

Φ

113126

1880

Πολέμη Μαριώ του Δημητρίου #1215

 

 

Φ, Φ, Φ

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

113121

1862

Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου  #1210

γάμος 1895

 

Παλαιοκρασσά Ολγα του Ηλία (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου") #1216

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1131211

1900

Πολέμη Μαριώ του Νικολάου #1217

 

 

D, M,

 

Φ

1131212

1904

Πολέμης Δημήτριος του Νικολάου (Γίγαντας)

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

χωρίς απογόνους

Π,

 

D

1131213

 

Πολέμη Ειρηνούλα του Νικολάου (Λούτα) #1219

 

 

D,

Π, Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131211

1893

Στεφάνου Νικόλαος του Στεφανή (βλέπε δέντρο "Στεφάνου Αντώνιος") #1220

γάμος 1923

1900

Πολέμη Μαριώ του Νικολάου #1217

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1131213

 

Πέτσας Ιωάννης του Βασιλείου (Χοιρνός) (βλέπε δέντρο "Πέτσας Δημοσθένης του Βασιλείου") #1221

γάμος 1931

 

Πολέμη Ειρηνούλα του Νικολάου (Λούτα) #1219

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

113124

1879

Πολέμης Ιωάννης του Δημητρίου (Ταλαράς) #1213

γάμος 1910

1890

Παλαιοκρασσά Φρατζέσκα του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας") #156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131241

1915

Πολέμης Δημήτριος του Ιωάννη (Νούτος) #1222

 

 

info

 

Φ

1131242

 

Πολέμη Ειρήνη του Ιωάννη

 

 

Φ

D,

 

Φ

1131243

 

Πολέμης Ανδρέας του Ιωάννη #1224

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1131241

 

Πολέμης Δημήτριος του Ιωάννη (Νούτος) #1222

 

Παλαιοκρασσά Ειρήνη του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου") #161

info

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11312411

 

Πολέμης Ιωάννης του Δημητρίου (Ταλαράς) #1225

 

 

Φ, Φ, Φ

Π, L, L,

 

Φ

11312412

 

Πολέμης Μιχαήλ του Δημητρίου  #1226

 

 

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11312411

 

Πολέμης Ιωάννης του Δημητρίου (Ταλαράς) #1225

 

Ρουσέτου Τόνια του Δημητρίου (δεύτερος γάμος της) (βλέπε δέντρο "Τσατσόμοιρος Νικόλαος του Ιωάννη") #160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113124111

 

Πολέμη Ούρσουλα του Ιωάννη

 

 

 

 

 

113124112

1992

Πολέμη Ειρήνη του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113124112

1991

Τζόλος Βαγγέλης

1992

Πολέμη Ειρήνη του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131241121

2021

Τζόλου Ιωάννα του Βαγγέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11312412

 

Πολέμης Μιχαήλ του Δημητρίου  #1226

 

Καμπάνη Ανδριάνα του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Καμπάνης Μιχαήλ") #159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113124121

 

Πολέμης Δημήτριος του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1131242

 

Κουρτέσης Αντώνιος του Ιακώβου (βλέπε δέντρο "Κουρτέσης Γεώργιος του Μιχαήλ")

γάμος 1942 Χ.Α.

 

Πολέμη Ειρήνη του Ιωάννη

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1131243

 

Πολέμης Ανδρέας του Ιωάννη #1224

 

Κατσίκη Ευτυχία του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Κατσίκης Δημήτριος του Ιωάννη") #1231

Φ

 

 

 

 

 

 

 

D

11312431

 

Πολέμη Μαρουλιώ του Ανδρέα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

113125

1862

Λογοθέτης Νικόλαος του Μιχαήλ (Φραγκογιάννης) (βλέπε δέντρο "Λογοθέτης Νικόλαος του Ιωάννη") #1233

 

Πολέμη Φλωρεζιώ του Δημητρίου #1214

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113126

1874

Βαλμάς Λεωνίδας του Νικολάου (Λαωνικός) (βλέπε δέντρο "Βαλμάς Φιλιππής") #1234

γάμος 1903

1880

Πολέμη Μαριώ του Δημητρίου #1215

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11314

1837

Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου (Λούβανος) (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου") #1235

γάμος 1860

1844

Πολέμη Αρετή του Νικολάου (Μπαρέζα) (πρώτος γάμος της) #1204

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11314

1857

Στεφάνου Μιχαήλ του Αντωνίου (πρώτος γάμος του, ο δεύτερος ήταν με την Λιανή Ευανθία του Αντωνίου (Στυλιάραινα) (δεύτερος γάμος και αυτης, ο πρώτος της ήταν με τον Κέτση ή Λέκκα Γιακουμή του Βασιλείου)) (βλέπε δέντρο "Στεφάνου Αντώνιος") Πατ. #1476

Χ.Α.

1844

Πολέμη Αρετή του Νικολάου (Μπαρέζα) (δεύτερος γάμος της) #1204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11315

1846

Πολέμης Γιαννούλης του Νικολάου

γάμος 1876

1845

Λιανή Διαμάντη του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Λιανής Νικόλαος του Ιωάννη") Πατ. #4956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11316

1851

Πολέμης Λεωνίδας του Νικολάου (Τουλούμης) #1206

γάμος 1876

 

γάμος 1876 Καΐρ.Β.

1856

Κουτσούκου Μόσχα του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Μιχαήλ του Νικολάου") #1238

Φ

 

 

 

Ρουμανία

 

 

 

Φ

113161

1876

Πολέμης Νικόλαος του Λεωνίδα #1239

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D, Π, M,

 

Φ

113162

 

Πολέμη Ολγα του Λεωνίδα

 

 

Φ

 

 

113163

 

Πολέμη Ασημίνα του Λεωνίδα

 

 

Παντρεύτηκε στη Ρουμανία

 

Φ

113164

1885

Πολέμη Μαριγούλα του Λεωνίδα (Τουλούμαινα) #1242

 

 

Φ

D, D, D, Π, M,

 

D

113165

1886

Πολέμης Μιχαήλ του Λεωνίδα #1243

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε 17/8/1956

D, Π, M,

 

 

113166

1887

Πολέμης Δημήτριος του Λεωνίδα #1244

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Π, M,

 

 

113167

 

Πολέμης Ιωάννης του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

113168

1894

Πολέμης Παναγής του Λεωνίδα

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

πνίγηκε το 1926 στη Ρουμανία

Π, M,

 

 

113169

1897

Πολέμης Αντώνιος του Λεωνίδα

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Π, M,

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Φ

113161

1876

Πολέμης Νικόλαος του Λεωνίδα #1239

1880

Παλαιοκρασσά Σμαράγδα του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου") #1248

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1131611

 

Πολέμη Μόσχα του Νικολάου  #1249

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ

 

 

1131612

1914

Πολέμης Κωνσταντίνος του Νικολάου  #1250

 

 

info

 

 

1131613

1912

Πολέμης Λεωνίδης του Νικολάου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

πνίγηκε στις 15/8/1914 στον Δούναβη

 

Φ

1131614

1916

Πολέμης Ανδρέας του Νικολάου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

1131615

 

Πολέμης Διονύσιος του Νικολάου #1253

 

 

info

 

Φ

1131616

 

Πολέμη Κατίνα του Νικολάου #942

 

 

 

 

 

1131617

1922

Πολέμη Διαμάντη του Νικολάου #1255

 

 

info

 

Φ

1131618

 

Πολέμης Λεωνίδας του Νικολάου #1256

 

 

Φ, Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131611

 

Ζαρμπής Νικόλαος του Ιωάννη (δεύτερος γάμος του)

 

Πολέμη Μόσχα του Νικολάου #1249

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1131612

 

Πολέμης Κωνσταντίνος του Νικολάου #1250

 

Κοντογιώργη Ερηνούλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1131615

 

Πολέμης Διονύσιος του Νικολάου (Νιόνιος) #1253

γάμος 1942

 

Μπάλση Ειρήνη του Ευαγγέλου (βλέπε δέντρο "Μπάλσης Ιωάννης") #1259

info

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11316151

 

Πολέμη Μάρω του Διονυσίου #1260

 

 

D

 

Φ

11316152

 

Πολέμης Νικόλαος του Διονυσίου #1261 

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ

 

 

11316153

 

Πολέμης Ευάγγελος του Διονυσίου  #789

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11316151

 

Δεσάρτης Ιωάννης

 

Πολέμη Μάρω του Διονυσίου #1260

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11316152

 

Πολέμης Νικόλαος του Διονυσίου #1261 

 

Γλυνού Βιολέτα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113161521

 

Πολέμης Διονύσιος του Νικολάου #1265

 

 

 

 

 

113161522

 

Πολέμης Λινάρδος του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113161521

 

Πολέμης Διονύσιος του Νικολάου #1265

 

Ραΐση Μαρία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11316153

 

Πολέμης Ευάγγελος του Διονυσίου

 

Παλαιοκρασσά Μαίρη του Λεονάρδου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου") #84

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

113161531

 

Πολέμη Χρυσούλα του Ευαγγέλου

 

 

 

 

 

113161532

 

Πολέμης Διονύσιος του Ευαγγέλου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113161531

 

Πασκάλ Καλαμαρί

 

Πολέμη Χρυσούλα του Ευαγγέλου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131615312

 

Πασκάλ Ματέο του Καλαμαρί

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1131616

 

Πολέμης Λεονάρδος του Νικολάου (στο ίδιο δέντρο με κωδικό 1122313) #940

 

Πολέμη Κατίνα του Νικολάου #942

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131617

 

Βούλγαρης Δημήτρης

1922

Πολέμη Διαμάντη του Νικολάου #1255

info

 

 

 

 

 

 

 

 

11316171

 

Βούλγαρη Αικατερίνη του Δημήτρη  #6130

 

 

 

 

 

11316172

 

Βούλγαρης Μιχάλης του Δημήτρη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1131618

 

Πολέμης Λεωνίδας του Νικολάου #1256

 

Ζαΐμη Μαρία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113162

 

Δρακόπουλος Παναγιώτης (Ρουμανία)

 

Πολέμη Ολγα του Λεωνίδα

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1131621

 

Δρακόπουλος Ανδρέας του Παναγιώτη

 

 

 

 

Φ

1131622

 

Δρακόπουλος Αναστάσιος του Παναγιώτη

 

 

 

 

Φ

1131623

 

Δρακοπούλου Ισμήνη του Παναγιώτη

 

 

 

 

Φ

1131624

 

Δρακοπούλου Ασημίνα του Παναγιώτη

 

 

 

 

Φ

1131625

 

Δρακοπούλου Μοσχούλα του Παναγιώτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131621

 

Δρακόπουλος Ανδρέας του Παναγιώτη

 

Καμμα Βασιλική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131622

 

Δρακόπουλος Αναστάσιος του Παναγιώτη

 

Θεολόγου Αλεξάνδρα

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11316221

 

Δρακοπούλου Ολγα του Αναστασίου

 

 

 

 

Φ

11316222

 

Δρακόπουλος Παναγιώτης του Αναστασίου

 

 

 

 

 

11316223

 

Δρακοπούλου Αργυρώ του Αναστασίου

 

 

 

 

 

11316224

 

Δρακοπούλου Μαρία του Αναστασίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11316221

 

Μαιτος Αυγουστίνος

 

Δρακοπούλου Ολγα του Αναστασίου

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

113162211

 

Μαιτος Ιωάννης του Αυγουστίνου

 

 

 

 

 

113162212

 

Μαιτου Ειρήνη του Αυγουστίνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11316222

 

Δρακόπουλος Παναγιώτης του Αναστασίου

 

Τουπαρλάκη Βασιλική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113162221

 

Δρακόπουλος Αναστάσιος του Παναγιώτη

 

 

 

 

 

113162222

 

Δρακόπουλος Λάζαρος του Παναγιώτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11316223

 

Βασιλειάδης Αργύρης

 

Δρακοπούλου Αργυρώ του Αναστασίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113162231

 

Βασιλειάδης Βασίλης του Αργύρη

 

 

 

 

 

113162232

 

Βασιλειάδης Αλέξανδρος του Αργύρη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11316224

 

Ζίφκας Χρήστος

 

Δρακοπούλου Μαρία του Αναστασίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113162241

 

Ζίφκας Αναστάσιος του Χρήστου

 

 

 

 

 

113162242

 

Ζίφκα Ειρήνη του Χρήστου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131623

 

Φωτιάδης Αλέξανδρος

 

Δρακοπούλου Ισμήνη του Παναγιώτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11316231

 

Φωτιάδης Φώτης του Αλεξάνδρου

 

 

 

 

 

11316232

 

Φωτιάδης Παναγιώτης του Αλεξάνδρου

 

 

 

 

 

11316233

 

Φωτιάδη Ελισσάβετ του Αλεξάνδρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131624

 

Τισουλης Παναγιώτης

 

Δρακοπούλου Ασημίνα του Παναγιώτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11316241

 

Τισούλη Αναστασία του Παναγιώτη

 

 

 

 

 

11316242

 

Τισούλης Γεώργιος του Παναγιώτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131625

 

Δούκας Κωνσταντίνος

 

Δρακοπούλου Μοσχούλα του Παναγιώτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11316251

 

Δούκα Πολυξένη του Κωνσταντίνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

113164

1878

Τζουμέζης Δημήτριος του Θεοδοσίου (βλέπε δέντρο "Τζουμέζης Θεοδόσιος") #1268

γάμος 1907

1885

Πολέμη Μαριγούλα του Λεωνίδα (Τουλούμαινα) #1242

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

D

113165

1886

Πολέμης Μιχαήλ του Λεωνίδα #1243

γάμος 1922

1898

Θεοδωράκη Δέσποινα του Αχιλλέα (βλέπε δέντρο "Θεοδωράκης Γεώργιος του Αχιλλέα")  #1269

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1131651

 

Πολέμης Λεωνίδας του Μιχαήλ #1270

 

 

Φ, Φ, Φ

D, Σ, Π,

 

 

1131652

 

Πολέμης Αχιλλέας του Μιχαήλ #1271

 

 

info

 

Φ

1131653

 

Πολέμη Κατίνα του Μιχαήλ #1272

 

 

Φ

D,

 

Φ

1131654

1931

Πολέμης Παναγής του Μιχαήλ

 

 

Απεβίωσε το 1998

Π, Π,

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

D

114

1783

Πολέμης Νικόλαος του Παπασταματέλου #541

1789

Ξηροπαΐδη Μαρία του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Ξηροπαΐδης Ιωάννης") #1320

Μ

 

 

 

 

 

 

 

D

1141

1813

Πολέμης Ιωάννης του Νικολάου #1321

 

 

Απεβίωσε προ του 1873

ναυτικός, ναύτης

D, Μ, D, D,

 

D

1142

1815

Πολέμης Σταματέλος του Νικολάου #1323

 

 

ναυτικός

D, D, D,

 

 

1143

1818

Πολέμη Διαμάντη του Νικολάου #1322

 

 

M, M,

 

 

1144

1826

Πολέμης Γεώργιος του Νικολάου (Λαογιώργης) #1324

 

 

info

 

 

1145

1831

Πολέμη Ανέζα του Νικολάου

 

 

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1141

1813

Πολέμης Ιωάννης του Νικολάου  #1321

1826

Κέτση ή Λέκκα Λασκαρού του Σταματίου (βλέπε  δέντρο "Κέτσης ή Λέκκας Νικόλαος") (πρώτος γάμος της, είχε και δεύτερο με τον Σιγάλα Μιχαήλ του Νικ.) #1326

D

 

 

 

 

 

 

 

D

11411

1849

Πολέμης Σταματέλος (Σταμάτιος) του Ιωάννη #1327

 

 

σανδαλοποιός, ναύτης

D, D, D, D,

 

D

11412

1852

Πολέμης Νικόλαος του Ιωάννη

 

 

ναυτικός

D, D, D,

 

D

11413

1853

Πολέμης Φρατζέσκος του Ιωάννη

 

 

ναύτης

Πνίγηκε νέος

D, D, D,

 

D

11414

1855

Πολέμης Δημοσθένης του Ιωάννη

 

 

απεβίωσε νέος

D,

 

 

11415

1859

Πολέμη Ανέζα του Ιωάννη

 

 

απεβίωσε το 1860

Μ,

 

D

11416

1864

Πολέμης Θεόδωρος του Ιωάννη #1332

 

 

ναυτικός

D, Π, D,

 

D

11417

1868

Πολέμη Αννεζιώ του Ιωάννη #1333

 

 

πήρε το όνομα της αποβιωσάσης αδελφής της

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11411

1849

Πολέμης Σταματέλος (Σταμάτιος) του Ιωάννη #1327

 

... Ολυμπία ...

 

 

 

 

 

 

 

 

D

114111

1886

Πολέμης Ιωάννης (Γιάνναρος) του Σταματίου #1335

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Π, M,

 

 

114112

1895

Πολέμη Λασκαρώ του Σταματίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

114111

1886

Πολέμης Ιωάννης (Γιάνναρος) του Σταματίου #1335

γάμος 1909

1886

Σαρρή Ασημίνα του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Σαρρής Γιαννούλης") #1337

D

 

 

 

 

 

 

 

D

1141111

 

Πολέμη Ειρηνούλα του Ιωάννη #1338

 

 

 

 

Φ

1141112

 

Πολέμη Ολυμπία του Ιωάννη #1339

 

 

Φ

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1141111

 

Σύμπουρας Δημήτριος του Σταματίου (Σιλιβρίκος) (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Σταματέλος του Νικολάου") #1340

 

Πολέμη Ειρηνούλα του Ιωάννη #1338

D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1141112

 

Μπάλσης Βασίλειος του Ευαγγέλου (βλέπε δέντρο "Μπάλσης Ιωάννης") #1341

 

Πολέμη Ολυμπία του Ιωάννη #1339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11416

1866

Πολέμης Θεόδωρος του Ιωάννη  #1332

γάμος 1900

1870

Λογοθέτη Ασημένια του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Λογοθέτης Αντώνιος") #1342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114161

1901

Πολέμης Ιωάννης του Θεοδώρου #864

 

 

info

 

 

114162

1909

Πολέμη Μαρία του Θεοδώρου #1343

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

114161

1901

Πολέμης Ιωάννης του Θεοδώρου #864

γάμος 1939

1911

Χαζάπη Κατίνα του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #330

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1141611

 

Πολέμης Θεόδωρος του Ιωάννη

 

 

info

 

 

1141612

 

Πολέμη Φραγκούλα του Ιωάννη  #333

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1141611

 

Πολέμης Θεόδωρος του Ιωάννη

 

Καλογήρου Ελευθερία του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1141612

 

Φαλαγκάς Αδαμάντιος του Θεοδοσίου (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου") #449

 

Πολέμη Φραγκούλα του Ιωάννη #333

info

 

 

 

 

 

 

 

 

info

114162

 

Χαζάπης Ανδρέας του Γιαννούλη (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #301

γάμος 1938 Χ.Α.

1909

Πολέμη Μαρία του Θεοδώρου #1343

info

 

 

 

στο βιβλίο γάμων εσφαλμένα αναφέρεται «Χαζάπης Γιαννούλης».

 

 

 

 

D

11417

1864

Καραπιπέρης Δημήτριος του Λεονάρδου (βλέπε δέντρο "Καραπιπέρης Λεονάρδος" #1344

γάμος 1898

1868

Πολέμη Αννεζιώ του Ιωάννη #1333

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1142

1818

Πολέμης Σταματέλος του Νικολάου  #1323

γάμος 1848

 

Σύμπουρα Μαρία του Γιαννούλη και της Μαρούλας (από άγνωστο δέντρο)

 

D, D, D,

D

 

 

 

 

 

(στοιχεία από το βιβλίο γάμων Αγ.Γεωργίου Μπίστη)

 

D

11421

1848

Πολέμη Μαρούλα του Σταμάτη

 

 

D,

 

D

11422

1850

Πολέμη Κατίγκω του Σταμάτη

 

 

D,

 

D

11423

1853

Πολέμης Γιαννούλης του Σταματέλου

 

 

ράπτης

D, D,

 

D

11424

1858

Πολέμη Κατερίνα του Σταμάτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

1143

 

Μαρής Αυγουστής του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Μαρής Μιχαήλ του Νικολάου") #1345

γάμος 1837

1818

Πολέμη Διαμάντη του Νικολάου #1322

M

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1144

1826

Πολέμης Γεώργιος του Νικολάου (Λαογιώργης) #1324

γάμος 1854

 

Περλορέντζου Ανέζα του Λεον.

 

M, Μ, D,

D

 

 

 

 

 

 

 

D

11441

1857

Πολέμης Νικόλαος του Γεωργίου

 

 

απεβίωσε νέος

D,

 

D

11442

1859

Πολέμης Λεωνίδης του Γεωργίου #1353

 

 

ναύτης

D, D, D, D,

 

 

11443

1861

Πολέμης Σταματέλος του Γεωργίου

 

 

απεβίωσε το 1863

M, Μ,

 

 

11444

1865

Πολέμης Μιχαήλ του Γεωργίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

M, D,

 

 

11445

1869

Πολέμη Μαρία του Γεωργίου

 

 

D,

 

 

11446

1872

Πολέμη Ειρήνη του Γεωργίου

 

 

απεβίωσε νέα

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11442

1859

Πολέμης Λεωνίδης του Γεωργίου #1353

γάμος 1900

 

Φαλαγκά Καλλιόπη του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς (Τρίχης) Νικόλαος του Γεωργίου")

D

 

 

 

 

 

 

 

 

114421

1901

Πολέμης Γεώργιος του Λεωνίδα (Νικατής)

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

114421

 

Πολέμης Γεώργιος του Λεωνίδα (Νικατής)

γάμος 1942 Χ.Α.

1899

Λουκατάρη Μαρίκα  του Αντωνίου (Στραπουργές)

M

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1145

1828

Παλαιοκρασσάς Ηλίας του Γεωργίου (πρώτος γάμος του, ο δεύτερος ήταν με την Φαλαγκά Μαρία του Αντωνίου) (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου") #1361 

Χ.Α.

1831

Πολέμη Ανέζα του Νικολάου

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

115

1793

Πολέμης Γεώργιος του Παπασταματέλου #542

 

Μοσχού…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1151

1825

Πολέμη Ζωίτσα του Γεωργίου

 

 

D, D,

 

 

1152

1826

Πολέμης Αντώνιος του Γεωργίου #1364

 

 

D, D, D, D,

 

 

1153

1829

Πολέμης Πέτρος του Γεωργίου

 

 

D,

 

D

1154

1840

Πολέμης Λεονάρδος του Γεωργίου

 

 

ναύτης

D, D, D, D,

 

D

1155

 

Πολέμη Μαρία του Γεωργίου #1367

 

 

M, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1152

1826

Πολέμης Αντώνιος του Γεωργίου #1364

1838

Γιαλούρη Βασιλική του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη") #1368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11521

1858

Πολέμη Φραέσκα του Αντωνίου

 

 

D,

 

 

11522

1863

Πολέμη Μόσχα του Αντωνίου

 

 

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1155

1827

Βαλμάς Δημήτριος του Μιχαήλ (δεύτερος γάμος του, ο πρώτος ήταν με κάποια Χαρίκλεια…) (βλέπε δέντρο "Βαλμάς Φιλιππής") #1371

γάμος 1857

 

Πολέμη Μαρία του Γεωργίου #1367

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

 

Πασχάλης Φρ.

 

Πολέμη Ανεζιώ του Παπασταματέλου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή,

 

 

 

 

 

 

 

προηγούμενη ή επόμενη σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

άλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113166

1887

Πολέμης Δημήτριος του Λεωνίδα #1244

 

Εύχαρις...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131661

 

Πολέμη Μόσχα του Δημητρίου   

Χ.Α.

 

Παντρεμένη στη Ρουμανία, αλλά με τη φυγή χάθηκαν τα ίχνη του συζύγου της

 

 

1131662

 

Πολέμης Λεωνίδας του Δημητρίου   

 

 

Γιατρός το επάγγελμα, ήλθε από την Ρουμανία. Απεβίωσε το 1985.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131662

 

Πολέμης Λεωνίδας του Δημητρίου   

 

Λιβανού Καλλιόπη του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11316621

 

Πολέμη Μερόπη του Λεωνίδα 

 

 

 

 

 

11316622

 

Πολέμη Εύχαρις του Λεωνίδα

 

 

Η.Π.Α.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11316621

 

Στρατής Ιάκωβος του Μιχαήλ

 

Πολέμη Μερόπη του Λεωνίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113166211

 

Στρατή Καλλιόπη του Ιακώβου

 

 

 

 

 

113166212

 

Στρατή Φλώρα του Ιακώβου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11317

1854

Πολέμης Περικλής του Νικολάου (Σουμανέτης) #1207

 

Αξιώτη ή Ψαρρού Μαριώ (Μαρία) του Ιωάννη (δεύτερος γάμος της, ο πρώτος ήταν με τον Χαζάπη Μιχαήλ του Αθανασίου) (βλέπε δέντρο "Αξιώτης ή Ψαρρός Ιωάννης") #1290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113171

1887

Πολέμης Νικόλαος του Περικλή #1291

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Πειραιά

Π, M,

 

 

113172

1890

Πολέμης Γιαννάκης του Περικλή

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D, D, Π, M,

 

 

113173

1891

Πολέμης Γεώργιος του Περικλή

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Παντρεύτηκε και απέκτησε 3 κόρες

Π, M,

 

 

113174

1894

Πολέμης Δημήτριος του Περικλή (Γέρος)

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

απεβίωσε στις ΗΠΑ

Π, M,

 

Φ

113175

1894

Πολέμη Σεβαστή του Περικλή #1295

 

 

ΦΦ

D, M,

 

D

113176

1900

Πολέμη Ορσα του Περικλή #1296

 

 

Π, M,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113171

1887

Πολέμης Νικόλαος του Περικλή #1291

 

Ματίνα ... (Πειραιάς)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131711

 

Πολέμης Περικλής του Νικολάου

 

 

 

 

 

1131712

 

Πολέμης Δημήτριος του Νικολάου

 

 

 

 

 

1131713

 

Πολέμης Βασίλειος του Νικολάου

 

 

 

 

 

1131714

 

Πολέμης Ανάργυρος του Νικολάου

 

 

 

 

 

1131715

 

Πολέμη Ευαγγελία του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113172

1890

Πολέμης Γιαννάκης (Ιωάννης) του Περικλή

γάμος 1920

 

Σύμπουρα Ειρήνη του Νικολού (Ρετζινοπούλα) (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Μιχαήλ του Γεωργίου") Πατ. #3150

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1131721

1929

Πολέμης Μιχαήλ του Γιαννάκη (Ιωάννη) (Καζαμίας) #1304

 

 

υιοθεσία, παιδί του Σύμπουρα Ανδρέα του Νικολάου (αδελφού της Ειρήνης)  και της Τίλη (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Μιχαήλ του Γεωργίου")

απεβ. 2001

φωτογράφος

Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1131721

1929

Πολέμης Μιχαήλ του Γιαννάκη (Ιωάννη) (Καζαμίας) #1304

 

Μαργέτη Αγλαΐα του Βαγγέλη (Αποίκια) (βλέπε δέντρο «Μαργέτης (αγνώστου ονόματος») #5996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11317211

 

Πολέμη Ειρήνη του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

11317212

 

Πολέμη Θεανώ του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

11317213

 

Πολέμη Ιωάννα του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

11317214

1963

Πολέμης Νίκος του Μιχαήλ

 

 

γεν. Αμερική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113175

1886

Ξηροπαΐδης Γεώργιος του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Ξηροπαΐδης Ιωάννης του Μιχαήλ") #1305

γάμος 1916

1894

Πολέμη Σεβαστή του Περικλή #1295

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113176

1884

Μπιμπέρης Κώστας του Ιωάννη

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

M,

γάμος 1933

1900

Πολέμη Ορσα του Περικλή #1296

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1131761

 

Μπιμπέρη Μαρίκα του Κωνσταντίνου #1276

 

 

Φ,

D,

 

D

1131762

 

Μπιμπέρη Ευαγγελία του Κωνσταντίνου #1307

 

 

 

 

Φ

1131763

 

Μπιμπέρης Ιωάννης του Κωνσταντίνου

 

 

Φ

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1131761

 

Πολέμης Αχιλλέας του Μιχαήλ (στο ίδιο δέντρο με κωδικό 1131652)  #1271

 

Μπιμπέρη Μαρίκα του Κωνσταντίνου #1276

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1131762

 

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας") #1474

 

Μπιμπέρη Ευαγγελία του Κωνσταντίνου #1307

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1132

1806

Πολέμης Σταμάτιος του Δημητρίου #1197

 

Σαρρή Ειρήνη του Θεοδώρου (βλέπε δέντρο "Σαρρής Γιαννούλης") #1310

D 

 

 

 

 

 

 

 

D

11321

1837

Πολέμη Μαριγώ (Μαρία) του Σταματίου #1311

 

 

D, M, D, D,

 

 

11322

1838

Πολέμης Λεονάρδος του Σταματίου  #1312

 

 

Μ, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11321

1826

Κουτσούκος Βασίλειος του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Δημήτριος") #1313

γάμος 1850

1837

Πολέμη Μαριγώ (Μαρία) του Σταματίου #1311

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ

11322

1838

Πολέμης Λεονάρδος του Σταματίου  #1312

1847

Μαριγώ...

D

 

 

 

 

 

 

 

D

113221

1867

Πολέμη Μόσχα του Λεονάρδου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1133

 

Λογοθέτης Μιχαήλ (Πατέρας)

1799

Πολέμη Φρατζέσκα του Δημητρίου

Μ

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1134

1800

Πολέμης Λινάρδος του Δημητρίου #1199

 

Χαρχαρού Ανδριάνα του Ι.

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11341

1851

Πολέμης Γεώργιος του Λινάρδου

 

 

ναύτης

D, D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11341

1851

Πολέμης Γεώργιος του Λινάρδου

Γάμος 1872

 

Φρατζέτη Μαρία του Μ.

 

.