Εκλογικός κατάλογος Στενιών έτους 1877 (τμήμα 2/2)

 

Πηγή: Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών - Αρχειοθήκη Κυκλάδων

 

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα

μετάβαση στο πρώτο τμήμα του 1877

μετάβαση στον κατάλογο του 1890

α/α

Επώνυμο

Ονομα

Πατρώνυμο

Ηλικία

επάγγελμα

Ενεστώσα

διαμονή

Μόνιμη

κατοικία

Παρατηρήσεις:  

-   δεν ανήκει στα Στενιώτικα δέντρα

?   δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

1457

Πάτταλος

Μιχαήλ

Νικόλαος

35

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

?

1458

Πάτταλος

Νικόλαος

Μιχαήλ

26

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Κόης ή Πάταλος Νικόλαος του Μιχαήλ (1214)

1459

Παλαιοκρασάς

Νικόλαος

Ανδρέας

45

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Ανδρέα ή Μπουλάκας (124) #245

1460

Παλαιοκρασάς

Σωκράτης

Γεώργιος

35

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Σωκράτης του Γεωργίου (11223) #3481

1461

Παλαιοκρασάς

Νικόλαος

Ιωάννης

40

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Ιωάννη (1212) #2024

1462

Πολέμης

Μιχαήλ

Σταμάτιος

46

ναυτικός

ενταύθα

Στενιαί

Πολέμης Μιχαήλ του Σταματέλου (Μιχαλάκας) (11212) #633

1463

Πασχάλης

Φραντζέσκος

Ιωάννης

35

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Πασχάλης Φρατζέσκος του Ιωάννη (1111) #3524

1464

Πολέμης

Νικόλαος

Δημήτριος

75

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Κοντονικόλας) (1131) #1196

1465

Πολέμης

Περικλής

Νικόλαος

23

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Πολέμης Περικλής του Νικολάου (Σουμανέτης) (11317) #1207

1466

Πασχάλης

Νικόλαος

Ιωάννης

30

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη (1113)

1467

Πολέμης

Λεονάρδος

Δημήτριος

76

εργάτης

ενταύθα

Στενιαί

Πολέμης Λινάρδος του Δημητρίου (1134) #1199

1468

Πολέμης

Αντώνιος

Νικόλαος

35

πλοίαρχος

ταξιδεύει

Στενιαί

Πολέμης Αντώνιος του Νικολάου (11222) #683

1469

Πολέμης

Λεονάρδος

Γεώργιος

40

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Πολέμης Λεονάρδος του Γεωργίου (1154) -

1470

Πολέμης

Νικόλαος

Λεονάρδος

80

πλοίαρχος

ενταύθα

Στενιαί

Πολέμης Νικολός του Παπαλεονάρδου (13) #536

1471

Πολέμης

Σταμάτιος

Νικόλαος

28

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Πολέμης Σταμάτης του Νικολάου (Σκάλος) (11223) #684

1472

Παλαιοκρασάς

Μιχαήλ

Ιωάννης

51

ναύτης

Γαλαξίδι

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Ιωάννη (112) #3594

1473

Παλαιοκρασάς

Ιωάννης

Μιχαήλ

23

-

ταξιδεύει

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Μιχαήλ (1122)

1474

Πολέμης

Γιαννούλης

Νικόλαος

35

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Πολέμης Γιαννούλης του Νικολάου (11315)

1475

Πολέμης

Φραντζέσκος

Ιωάννης

25

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Πολέμης Φρατζέσκος του Ιωάννη (11413)

1476

Πολέμης

Νικόλαος

Ιωάννης

27

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Πολέμης Νικόλαος του Ιωάννη (11412)

1477

Πολέμης

Γιαννούλης

Σταματέλος

25

ράπτης

Κωνστ/πολη

Στενιαί

Πολέμης Γιαννούλης του Σταμάτη (11433)

1478

Μπίστης

Νικόλαος

Μιχαήλ

60

κτηματίας

ενταύθα

Στενιαί

Μπίστης Νικόλαος του Μιχαήλ (111) #4900

1479

Μπίστης

Ευκλείδης

Νικόλαος

27

γιατρός

ενταύθα

Στενιαί

Μπίστης Ευκλείδης του Νικολάου (1113) #4904

1480

Μπίστης

Δημοσθένης

Νικόλαος

25

δικηγόρος

Αθήνα

Στενιαί

Μπίστης Δημοσθένης του Νικολάου (1114)

1481

Μπίστης

Σταμάτιος

Μιχαήλ

45

συμβολαιογράφος

Σύρος

Στενιαί

?

1482

Παλαιοκρασάς

Μιχαήλ

Νικόλαος

45

πλοίαρχος

ενταύθα

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Νικολάου  (Μπουλάκας) (131) #3234

1483

Παλαιοκρασάς

Γεώργιος

Ιωάννης

46

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ιωάννη (113) #3186

1484

Παλαιοκρασάς

Νικόλαος

Δημήτριος

70

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Δημητρίου (13) #1630

1485

Παλαιοκρασάς

Λεωνίδας

Νικόλαος

33

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Λεωνίδας του Νικολάου (136)

1486

Πολέμης

Γεώργιος

Σταμάτιος

27

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Πολέμης Γεώργιος του Σταμάτη (Καπετάνιος) (11125) #111

1487

Πολέμης

Δημήτριος

Σταμάτιος

25

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Πολέμης Δημήτριος του Σταμάτη (11126) #27

1488

Πολέμης

Νικόλαος

Σταμάτιος

22

δάσκαλος

ενταύθα

Στενιαί

Πολέμης Νικόλαος του Σταμάτη (11127)

1489

Πολέμης

Γεώργιος

Λεονάρδος

30

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Πολέμης Γεώργιος του Λινάρδου (11341)

1490

Παλαιοκρασάς

Ανδρέας

Γεώργιος

64

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Γεωργίου (Πάππους) (Μπαμπούσκος) (111122) #3488

1491

Παλαιοκρασάς

Γεώργιος

Ανδρέας

25

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ανδρέα (Πάππους) (1111221)  #2655

1492

Πολέμης

Σταμάτιος

Ιωάννης

30

σανδαλοποιός

Κωνστ/πολη

Στενιαί

Πολέμης Σταματέλος (Σταμάτιος) του Ιωάννη (11411) #1327

1493

Παλαιοκρασάς

Πέτρος

Γεώργιος

35

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Παύλος του Γεωργίου (114)

1494

Παλαιοκρασάς

Δημήτριος

Γεώργιος

45

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου (Μήτρας) (113) #393

1495

Πολέμης

Ζανής

Σταμάτιος

31

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Πολέμης Ζαννής του Σταμάτη (11122) #110

1496

Παλαιοκρασάς

Μιχαήλ

Ανδρέας

28

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Ανδρέα (11112) #3084

1497

Παλαιοκρασάς

Νικόλαος

Ανδρέας

23

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Ανδρέα (11113)

1498

Παλαιοκρασάς

Ηλίας

Γεώργιος

50

πλοίαρχος

ενταύθα

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Ηλίας του Γεωργίου (111) #1361 

1499

Παλαιοκρασάς

Γιαννούλης

Γεώργιος

48

πλοίαρχος

ταξιδεύει

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης του Γεωργίου (112) #1613

1500

Παλαιοκρασάς

Γεώργιος

Γιαννούλης

22

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Γιαννούλη (Προύχοντας) (1121) #3298

1501

Πουλιός

Βαλεντίνος

Γεώργιος

35

σανδαλοποιός

Κωνστ/πολη

Στενιαί

Πουλίος Βαλεντίνος του Γεωργίου (14) #3409

1502

Πουλιός

Θεοδόσιος

Γεώργιος

32

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Πουλίος Θεοδόσιος του Γεωργίου (15)

1503

Πολέμης

Λεωνίδας

Νικόλαος

26

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Πολέμης Λεωνίδας του Νικολάου (Τουλούμης) (11316) #1206

1504

Ροΐδης

Λεωνίδας

Ιωάννης

52

κτηματίας

ενταύθα

Στενιαί

Δουλμπέρης Λεωνίδας. του Ιωάννη (114)

1505

Ραφτάκης

Νικόλαος

Αντώνιος

60

πλοίαρχος

ενταύθα

Στενιαί

Ραπτάκης Νικόλαος του Αντωνίου (1) #4679

1506

Ροΐδης

Ιωάννης

Ανδρέας

45

εργάτης

ενταύθα

Στενιαί

-

1507

Σύμπουρας

Δημήτριος

Νικόλαος

75

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

?

1508

Στεφάνου

Γεώργιος

Νικόλαος

60

γεωργός

ενταύθα

Στενιαί

?

1509

Σαρρής

Ανδρέας

Αντώνιος

28

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Σαρρής Ανδρέας του Αντωνίου (Σαρρηκαφές) (134) #3852

1510

Σαρρής

Γεώργιος

Δημήτριος

45

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Σαρρής Γεώργιος του Δημητρίου (123) #3980

1511

Σαρρής

Νικόλαος

Δημήτριος

40

λεμβούχος

Κωνστ/πολη

Στενιαί

Σαρρής Νικόλαος του Δημητρίου (126)

1512

Σύμπουρας

Δημήτριος

Ανδρέας

68

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Σύμπουρας Δημήτριος του Ανδρέα (1) #2340

1513

Σύμπουρας

Ανδρέας

Δημήτριος

46

σανδαλοποιός

ενταύθα

Στενιαί

Σύμπουρας Ανδρέας του Δημητρίου (11)

1514

Σύμπουρας

Αντώνιος

Δημήτριος

30

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Σύμπουρας Αντώνιος του Δημητρίου (15) #1383

1515

Σαρρής

Γιαννούλης

Ανδρέας

45

ξυλουργός

ενταύθα

Στενιαί

Σαρρής Γιαννούλης του Ανδρέα (151)

1516

Σελάς

Γεώργιος

Ιωάννης

50

ξυλουργός

Κωνστ/πολη

Στενιαί

Σέλας ή Σιγάλας Γεώργιος του Ιωάννη (Γιαννάκη) (Ψυχάρης) (112) #4265

1517

Σύμπουρας

Λεωνίδας

Δημήτριος

30

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Σύμπουρας Λεωνίδας του Δημητρίου (133) #3067

1518

Σελάς

Γεώργιος

Πέτρος

35

μεσίτης

Κωνστ/πολη

Στενιαί

Σέλας ή Σιγάλας Γεώργιος του Περάκη (123)

1519

Σελάς

Μιχαήλ

Νικόλαος

45

αλευρομυλωνάς

ενταύθα

Στενιαί

Σέλας ή Σιγάλας Μιχαήλ του Νικολάου (131)

1520

Σύμπουρας

Νικόλαος

Σταματέλος

52

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Σύμπουρας Νικόλαος του Σταματέλου (12) #3502

1521

Σύμπουρας

Σταματέλος

Νικόλαος

26

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Σύμπουρας Σταμάτιος του Νικολάου (122) #1461

1522

Στεφάνου

Δημήτριος

Αντώνιος

32

γεωργός

ενταύθα

Στενιαί

Στεφάνου Δημήτριος του Αντωνίου (Νιανιάος) (11) #1478

1523

Στεφάνου

Στέφανος

Αντώνιος

23

γεωργός

ενταύθα

Στενιαί

Στεφάνου Στεφανής του Αντωνίου (12) #1479

1524

Σαρρής

Δημήτριος

Γιαννούλης

27

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Σαρρής Δημήτριος του Γιαννούλη (Πατάτας) (1222) #3251

1525

Σύμπουρας

Νικόλαος

Δημήτριος

46

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας Νικόλαος του Δημητρίου (131) #3066

1526

Σύμπουρας

Γεώργιος

Μιχαήλ

56

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Σύμπουρας Γεώργιος του Μιχαήλ (11) #3134

1527

Σύμπουρας

Νικόλαος

Γεώργιος

23

σανδαλοποιός

Κωνστ/πολη

Στενιαί

Σύμπουρας Νικόλαος του Γεωργίου (113) #3150

1528

Σύμπουρας

Μιχαήλ

Ιωάννης

46

μετραπράτης

Γαλάζιο

Στενιαί

??

1529

Σαρρής

Δημήτριος

Αντώνιος

28

γεωργός

ενταύθα

Στενιαί

Σαρρής Δημήτριος του Αντωνίου (135) #1553

1530

Σαρρής

Βασίλειος

Αντώνιος

38

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Σαρρής Βασίλειος του Αντωνίου (132) #3871

1531

Τζουμέζης

Θεοδόσιος

Δημήτριος

27

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Τζουμέζης Θεοδόσιος του Δημητρίου (117)

1532

Τζιώτης

Νικόλαος

Δημήτριος

40

ράπτης

ενταύθα

Στενιαί

Ζιώτης Νικόλαος του Δημητρίου (Παστελής) (11) #3545

1533

Τζιώτης

Πέτρος

Δημήτριος

38

ράπτης

ενταύθα

Στενιαί

Ζιώτης Πέτρος του Δημητρίου (Παπαπετρής) (12) #3029

1534

Τζιώτης

Ιωάννης

Δημήτριος

45

έμπορος

Κωνστ/πολη

Στενιαί

?

1535

Τζιώτης

Φραντζέσκος

Δημήτριος

43

μεταπράτης

Φιλιππούπολη

Στενιαί

Ζιώτης Φραγκίσκος του Δημητρίου (13)

1536

Τζουμέζης

Νικόλαος

Δημήτριος

30

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Τζουμέζης Νικόλαος του Δημητρίου (116) #901

1537

Τζεσμελής

Μιλτιάδης

Κυριάκος

29

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

-

1538

Τζιώτης

Νικόλαος

Ιωάννης

55

αλευρομυλωνάς

ενταύθα

Στενιαί

Ζιώτης Νικόλαος του Ιωάννη (1) #3884

1539

Τζιώτης

Γεώργιος

Νικόλαος

30

ξυλουργός

Κωνστ/πολη

Στενιαί

Ζιώτης Γεώργιος του Νικολάου (14)

1540

Τζιώτης

Μιχαήλ

Νικόλαος

24

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Ζιώτης Μιχαήλ του Νικολάου (17) #3892

1541

Φαλαγκάς

Νικόλαος

Ιωάννης

50

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Φαλαγκάς Νικόλαος του Ιωάννη (1) #4523

1542

Φαλαγκάς

Ιωάννης

Δημήτριος

42

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Φαλαγκάς Ιωάννης του Δημητρίου (132) #3416

1543

Φαλαγκάς

Νικόλαος

Αντώνιος

38

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Φαλαγκάς Νικόλαος του Αντωνίου (Πονηρός) (122) #1466

1544

Φαλαγκάς

Γιαννούλης

Θεοδόσιος

35

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Φαλαγκάς Γιαννούλης του Θεοδοσίου (143) #1931

1545

Φαλαγκάς

Νικόλαος

Γεώργιος

38

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου (116) #2878

1546

Φαλαγκάς

Γεώργιος

Δημήτριος

30

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Φαλαγκάς Γεώργιος του Δημητρίου (136)

1547

Φαλαγκάς

Δημήτριος

Θεοδόσιος

38

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Φαλαγκάς Δημήτριος του Θεοδοσίου (Στάφουλας) (145)

1548

Φαλαγκάς

Κωνσταντίνος

Θεοδόσιος

36

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Φαλαγκάς Κωνσταντίνος του Θεοδοσίου (146)

1549

Φαλαγκάς

Σταμάτιος

Θεοδόσιος

23

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Φαλαγκάς Σταμάτης του Θεοδοσίου (147) #1743

1550

Φαλαγκάς

Δημήτριος

Ιωάννης

48

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Φαλαγκάς Δημήτριος του Ιωάννη (Τάκης) (1) #1208

1551

Φαλαγκάς

Δημήτριος

Νικόλαος

25

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Φαλαγκάς Δημήτριος του Νικολάου (11)

1552

Φαλαγκάς

Νικόλαος

Θεοδόσιος

38

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Φαλαγκάς Νικόλαος του Θεοδοσίου (Κοκράνης) (142) #1930

1553

Φαλαγκάς

Νικόλαος

Δημήτριος

50

πλοίαρχος

ενταύθα

Στενιαί

Φαλαγκάς Νικόλαος του Δημητρίου (Λουλίας) (131) #3415

1554

Φαλαγκάς

Αντώνιος

Δημήτριος

38

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Φαλαγκάς Αντώνιος του Δημητρίου (135) #3418

1555

Φιλιππίτζης

Αθανάσιος

Νικόλαος

50

σανδαλοποιός

Κωνσταντινούπολη

Στενιαί

-

1556

Χασάπης

Ιωάννης

Αντώνιος

46

πλοίαρχος

ενταύθα

Στενιαί

Χαζάπης Γιαννάκης του Αντωνίου (Χασάνης) (121) #1453

1557

Χασάπης

Ιωάννης

Γιαννούλης

45

πλοίαρχος

ταξιδεύει

Στενιαί

Χαζάπης Ιωάννης του Γιαννούλη (Γιαννάκης) (111) #1407

1558

Χασάπης

Ιωάννης

Νικόλαος

38

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Χαζάπης Ιωάννης του Νικολάου (13) #4073

1559

Χασάπης

Αθανάσιος

Μιχαήλ

65

καφεπώλης

ενταύθα

Στενιαί

Χαζάπης Αθανάσιος του Μιχαήλ (12) #903

1560

Χασάπης

Σταμάτιος

Αθανάσιος

27

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Χαζάπης Σταμάτιος του Αθανασίου (Κάμης) (124) #1867

1561

Χ.[ατζη]Σάββας

Ιωάννης

Πέτρος

50

έμπορος

ενταύθα

Στενιαί

-

1562

Χασάπης

Μιχαήλ

Αθανάσιος

29

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Χαζάπης Μιχαήλ του Αθανασίου (123) #2608

1563

Χασάπης

Δημήτριος

Ιωάννης

35

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Χαζάπης Δημήτριος του Ιωάννη (Πίσσας) (11) #2773

1564

Χασάπης

Γεώργιος

Ιωάννης

32

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Χαζάπης Γεώργιος του Ιωάννη (Μπόγκας) (12)

1565

Χασάπης

Ιωάννης

Αντώνιος

40

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Χαζάπης Ιωάννης του Αντωνίου (112)

1566

Χαρχαρός

Ιωάννης

Νικόλαος

45

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Χαρχαρός Ιωάννης του Νικολάου (113) #4171

1567

Χασάπης

Γεώργιος

Μιχαήλ

40

λεμβούχος

Σύρος

Στενιαί

Χαζάπης Γεώργιος του Μιχαήλ (112) #4576

1568

Χασάπης

Ιωάννης

Νικόλαος

60

υποδηματοποιός

Κωνσταντινούπολη

Στενιαί

Χαζάπης (ή Κάλης) Ιωάννης του Νικολάου (12) #4574

1569

Χριστόδουλος

Αντώνιος

Ιωάννης

65

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Χριστοδούλου Αντώνιος του Ιωάννη (11) #4983

1570

Χριστόδουλος

Ιωάννης

Αντώνιος

30

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Χριστοδούλου Ιωάννης του Αντωνίου (111)

1571

Χριστόδουλος

Νικόλαος

Αντώνιος

24

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Χριστοδούλου Νικόλαος του Αντωνίου (113)

1572

Χασάπης

Ανδρέας

Γιαννούλης

40

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Χαζάπης Ανδρέας (Αντρείκος) του Γιαννούλη (Κούτουκας) (113) #294

1573

Χασάπης

Αντώνιος

Γιαννούλης

36

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Χαζάπης Αντώνιος του Γιαννούλη (HI2-114) #1409

1574

Χαρχαρός

Δημήτριος

Νικόλαος

50

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Χαρχαρός Δημήτριος του Νικολάου (112) #1626

1575

Χασάπης

Σταμάτιος

Γιαννούλης

44

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Χαζάπης Σταματέλος (Σταμάτιος) του Γιαννούλη (HI2-112) #1408

1576

Χαρχαρός

Μιχαήλ

Ιωάννης

68

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Χαρχαρός Μιχαήλ του Ιωάννη (13) #2646

1577

Χαρχαρός

Ιωάννης

Μιχαήλ

38

φωτογράφος

ενταύθα

Στενιαί

Χαρχαρός Ιωάννης του Μιχαήλ (Γιάγκος) (131)

1578

Χαρχαρός

Δημήτριος

Μιχαήλ

28

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Χαρχαρός Δημήτριος του Μιχαήλ (Κουτρούτσος)  (132) #2903

1579

Χασάπης

Νικόλαος

Αντώνιος

40

πλοίαρχος

ενταύθα

Στενιαί

Χαζάπης Νικόλαος του Αντωνίου ή Γιαννακάκης (Μακρής) (122) #179

1580

Χαρχαρός

Νικόλαος

Κωνσταντίνος

32

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Χαρχαρός Νικόλαος του Κωνσταντίνου (141)

1581

Χαρχαρός

Μιχαήλ

Αντώνιος

42

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Χαρχαρός Μιχαήλ του Αντώνη (121)