Τα σπίτια των Στενιών

 

Περιοχή Δ, τμήμα 3.

 

Ο Κουκοτιάνος (Κάτω μέρος): Τα σπίτια ανάμεσα στα ρέματα που κατευθύνονται το ένα προς την Πεντάβρυση και το άλλο προς τον κάτω σταθμό και κάτω από το δρόμο που οδηγεί από το τέλος του Κακόβολου προς το Ταφείο.

 

 

13 σπίτια

Για να δείτε την επόμενη περιοχή πατήστε εδώ.

Για επιστροφή στον κατάλογο των περιοχών πατήστε εδώ.

 

Δ3α   Βαλμάς Λεωνίδης του Νικολού (111Β) #1234 και Πολέμη Μαριώ του Δημητρίου (113126) #1215

         τέκνα Νικολός, Ερηνούλα και Αννα.

         Γιαλούρης Σταμάτης του Νικολού (1263) #158 και Βαλμά Ερηνούλα του Λεωνίδη (111Β2) #1721

         τέκνα Μαρία και Εύα.

         Σύμπουρας Σταμάτης του Αντώνη (12261) #854 και Γιαλούρη Εύα του Σταμάτη (12632) #172

         τέκνο Αντώνης.

 

Δ3β   Μπάλσης Βαγγέλης του Νικόλα (1124) #3956 και Πέτσα Μαρία του Βασίλη (125) #3938

         τέκνα Νικόλας, Βασίλης και Ερηνούλα.

         Πολέμης Διονύσης του Νικόλα (1131615) #1253 και Μπάλση Ερηνούλα του Βαγγέλη (11243) #1259

         τέκνα Μαρία, Νικολός  και Βαγγέλης.

         Δεσάρτης Γιάννης και Πολέμη Μαρία του Διονύση (11316151) #1260.       

 

Δ3γ   Κακλαμάνης Αντώνης του Δήμα (11) και Θεοδωράκη Αμύρισα του Αχιλλέα (118) #3782

         τέκνο Κατίνα.

         Χέλμης Γιώργης του Φραγκίσκου και Κακλαμάνη Κατίνα του Αντώνη (111) #3830

         τέκνο Σούλα.

 

Δ3δ   Χαρχαρός Μιχάλης του Γιάννη (1134) #4176 και Ψαρρού Ερηνιώ του Δημήτρη (1113) #4177

         τέκνα Γιάννης, Κατερίνα, Δημήτρης, Χρήστος, Μαρουλιώ και Αγγελικώ.

         Ζαννάκης Λεωνίδης του Νικολού (16) #4183 και Χαρχαρού Κατερνούλα του Μιχάλη (11341) #4178

         τέκνα Νικολός, Μιχάλης, Αντώνης, Ερηνούλα και Δήμητρα.

         Κυρτάτας Θανάσης του Δημήτρη (11) και Ζαννάκη Ερηνούλα του Λεωνίδη (161)

         χωρίς απογόνους.

 

Δ3ε   Μπεγλέρης Σταμάτης του Λινάρδου (13) #3905 και Ζιώτη Ερηνιώ του Νικολάου (111) #3910

         τέκνα Μαρουλιώ, Λεωνίδας (Λινάρδος), Νικόλαος, Μαρία και Ορσάκη.

         Παλαιοκρασσάς Αριστείδης του Δημήτρη (1341) #3256 και Μπεγλέρη Ορσάκη του Σταμάτη (135) #3258

         τέκνα Κατίνα και Σταμάτης.

         Κυρτάτας Δημήτρης του Λεωνίδη (11221425) #3260 και Παλαιοκρασσά Κατίνα του Αριστείδη (13411) #3259

         τέκνα Λεωνίδας και Σούλα.

         Μισιρλής Τάσος του Θόδωρου (11122614) #567 και Κυρτάτα Σούλα του Δημήτρη (112214252) #887.

 

Δ3ζ   Λογοθέτης Δημήτρης του Αντώνη (1222) #1781 και Μπεγλέρη Μαρουλιώ του Σταμάτη (131) #1785

         τέκνο Αντώνης.

         Λογοθέτης Αντώνης του Δημήτρη (12221) #1786 και Παλαιοκρασσά Ορσούλα του Γιάννη (111182) #1787

         χωρίς απογόνους.

         Παλαιοκρασσάς Μιχάλης του Γιάννη (111183) #2887 και Λογοθέτη Ευαγγελία του Νικολάου (1314) #2885 info

         τέκνο Γιάννης.

         Παλαιοκρασσάς Γιάννης του Μιχάλη (1111831) #2888 και Πόποτα Ευαγγελία του Αποστόλου.

 

Δ3η   Γιαννίσης Μιχάλης του Αντώνη (11) #3296 και Παλαιοκρασσά Αγαθή του Ηλία (1117) #3293

         τέκνα Νίκος, Γιώργης, Ηλίας, Αντώνης, Βασίλης, Μαρία και Χαρίκλεια.

         Μυλωνάς Αναστάσης του Γιάννη (12) #4156 και Γιαννίση Χαρίκλεια του Μιχάλη (117) #4157

         τέκνα Μιχάλης και Αγαθή.

         Μυλωνάς Μιχάλης του Αναστάση (121) και Μπόνη Εριφύλη του Αθανάση.

 

Δ3θ   Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Ανδρέα (11112) #3084 και Καραπιπέρη Αντριανιώ του Γεωργίου (1223) #3090

         τέκνα Μαριώ και Ερηνιώ.

         Πέτσας Λεωνίδης του Βασίλη (121) #3093 και Παλαιοκρασσά Μαριώ του Μιχαήλ (111121) #3091

         τέκνα Αντριανούλα και Πετρωνία.

         Κακλαμάνης Νίκος του Δήμα (14) #3829 και Πέτσα Πετρωνία του Λεωνίδη (1212) #3095

         τέκνα Μαράκι και Φιφή.

         Βολίκας Πέτρος και Κακλαμάνη Μαράκι του Νίκου.

        

Δ3ι    Γιαννίσης Μιχάλης του Νικολάου (11) #3296 και Παλαιοκρασσά Αγαθή του Ηλία (1117) #3293

         τέκνα Νίκος, Γιώργης, Ηλίας, Αντώνης, Βασίλης, Μαρία και Χαρίκλεια.

         Μυλωνάς Αναστάσης του Γιάννη (12) #4156 και Γιαννίση Χαρίκλεια του Μιχάλη (117) #4157

         τέκνα Μιχάλης και Αγαθή.

         Μυλωνάς Μιχάλης του Αναστάση (121) και Μπόνη Εριφύλη του Αθανάση.

         Σπουργίτης Γεώργιος και Μυλωνά Αγαθή του Αναστάση (122) #4159. 

 

Δ3κ   Μπέης Νικόλας του Γιώργη (1123) #4030 και Σαρρή Μαριώ του Ανδρέα (1341) #4028

         τέκνα Γιώργης, Αντρίκος, Ειρήνη, Αρετή και Πηνελόπη.

         Χαρχαρός Δημήτρης του Μιχάλη (11343) #1596 και Μπέη Αρετή του Νικόλα (11233)

         (τρίτος γάμος του Χαρχαρού) χωρίς απογόνους.

 

Δ3λ   Πολέμης Ηρακλής του Σταμάτη (11128) #109 info και Φαλαγκά Πολυξένη του Νικολάου

         τέκνα Σταμάτης, Νικολός, Μιχάλης, Φραεσκούλα, Πετρωνία, Μαρία και Αντώνης.

         Παλαιοκρασσάς Βαγγέλης του Ανδρέα (1114136) #620 info και Πολέμη Φραεσκούλα του Ηρακλή (111285) #116

         τέκνα Πολυξένη, Ερηνούλα, Ανδρέας και Ηρακλής.

         Σαρρής Λεωνίδης του Αντώνη (13426) #1728 και Παλαιοκρασσά Ξενούλα του Βαγγέλη (11141362) #128

         τέκνο Φραγκούλα.

         Καλογρίδης Δημήτρης του Παναγιώτη και Σαρρή Φραγκούλα του Λεωνίδη (134261) #133.

 

Δ3μ   Μπουλμέτης Γιάννης του Αντώνη (1331) #2094 και Μανδαράκα Φρατζέσκα του Δημήτρη (1231) #2092 info

         τέκνα Δήμητρα και Ειρηνούλα.

         Δαγιάσης Αντώνης του Μαθιού (11211) #746 και Μπουλμέτη Δήμητρα του Γιάννη (13311) #749

         τέκνα Γιάννα και Μαθιός.

 

Δ3ν   Κυρτάτας Δημήτρης του Λεωνίδη (11221425) #3260 και Παλαιοκρασσά Κατίνα του Αριστείδη (13411) #3259 info

         τέκνα Λεωνίδας και Σούλα.

         Κυρτάτας Λεωνίδας του Δημήτρη (112214251) #2595 και Γαλανού Μαρία του  Λεωνίδα (13111) #2594

         τέκνα Δημήτρης και Βαγγέλης.