Τα σπίτια των Στενιών

 

Περιοχή Δ, τμήμα 3.

 

Ο Κουκοτιάνος (Κάτω μέρος): Τα σπίτια ανάμεσα στα ρέματα που κατευθύνονται το ένα προς την Πεντάβρυση και το άλλο προς τον κάτω σταθμό και κάτω από το δρόμο που οδηγεί από το τέλος του Κακόβολου προς το Ταφείο.

 

Για να δείτε την επόμενη περιοχή πατήστε εδώ.

Για επιστροφή στον κατάλογο των περιοχών πατήστε εδώ.

 

Δ3α   Βαλμάς Λεωνίδης του Νικολού (111Β) και Πολέμη Μαριώ του Δημητρίου (113126)

         τέκνα Νικολός, Ερηνούλα και Αννα.

         Γιαλούρης Σταμάτης του Νικολού (1263) και Βαλμά Ερηνούλα του Λεωνίδη (111Β2)

         τέκνα Μαρία και Εύα.

         Σύμπουρας Σταμάτης του Αντώνη (12261) και Γιαλούρη Εύα του Σταμάτη (12632)

         τέκνο Αντώνης.

 

Δ3β   Μπάλσης Βαγγέλης του Νικόλα (1124) και Πέτσα Μαρία του Βασίλη (125)

         τέκνα Νικόλας, Βασίλης και Ερηνούλα.

         Πολέμης Διονύσης του Νικόλα (1131615) και Μπάλση Ερηνούλα του Βαγγέλη (11243)

         τέκνα Μαρία, Νικολός  και Βαγγέλης.

         Δεσάρτης Γιάννης και Πολέμη Μαρία του Διονύση (11316151).  

 

Δ3γ   Κακλαμάνης Αντώνης του Δήμα (11) και Θεοδωράκη Αμύρισα του Αχιλλέα (118)

         τέκνο Κατίνα.

         Χέλμης Γιώργης του Φραγκίσκου και Κακλαμάνη Κατίνα του Αντώνη (111)

         τέκνο Σούλα.

 

Δ3δ   Χαρχαρός Μιχάλης του Γιάννη (1134) και Ψαρρού Ερηνιώ του Δημήτρη (1131)

         τέκνα Γιάννης, Κατερίνα, Δημήτρης, Χρήστος, Μαρουλιώ και Αγγελικώ.

         Ζαννάκης Λεωνίδης του Νικολού (16) και Χαρχαρού Κατερνούλα του Μιχάλη (11341)

         τέκνα Νικολός, Μιχάλης, Αντώνης, Ερηνούλα και Δήμητρα.

         Κυρτάτας Θανάσης του Δημήτρη (11) και Ζαννάκη Ερηνούλα του Λεωνίδη (161)

         χωρίς απογόνους.

 

Δ2ε   Μπεγλέρης Σταμάτης του Λινάρδου (13) και Ζιώτη Ερηνιώ του Νικολάου (111)

         τέκνα Μαρουλιώ, Λεωνίδας (Λινάρδος), Νικόλαος, Μαρία και Ορσάκη.

         Παλαιοκρασσάς Αριστείδης του Δημήτρη (1341) και Μπεγλέρη Ορσάκη του Σταμάτη (135)

         τέκνα Κατίνα και Σταμάτης.

         Κυρτάτας Δημήτρης του Λεωνίδη (11221425) και Παλαιοκρασσά Κατίνα του Αριστείδη (13411)

         τέκνα Λεωνίδας και Σούλα.

         Μισιρλής Τάσος του Θόδωρου (11122613) και Κυρτάτα Σούλα του Δημήτρη (112214252).

 

Δ2ζ   Λογοθέτης Δημήτρης του Αντώνη (1222) και Μπεγλέρη Μαρουλιώ του Σταμάτη (131)

         τέκνο Αντώνης.

         Λογοθέτης Αντώνης του Δημήτρη (12221) και Παλαιοκρασσά Ορσούλα του Γιάννη (111182)

         χωρίς απογόνους.

         Παλαιοκρασσάς Μιχάλης του Γιάννη (111183) και Λογοθέτη Ευαγγελία του Νικολάου (1314)

         τέκνο Γιάννης.

         Παλαιοκρασσάς Γιάννης του Μιχάλη (1111831) και Πόποτα Ευαγγελία του Αποστόλου.

 

Δ3η   Γιαννίσης Μιχάλης του Αντώνη (11) και Παλαιοκρασσά Αγαθή του Ηλία (1117)

         τέκνα Νίκος, Γιώργης, Ηλίας, Αντώνης, Βασίλης, Μαρία και Χαρίκλεια.

         Μυλωνάς Αναστάσης του Γιάννη (12) και Γιαννίση Χαρίκλεια του Μιχάλη (117)

         τέκνα Μιχάλης και Αγαθή.

         Μυλωνάς Μιχάλης του Αναστάση (121) και Μπόνη Εριφύλη του Αθανάση.

        

Δ3θ   Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Ανδρέα (11112) και Καραπιπέρη Αντριανιώ του Γεωργίου (1223)

         τέκνα Μαριώ και Ερηνιώ.

         Πέτσας Λεωνίδης του Βασίλη (121) και Παλαιοκρασσά Μαριώ του Μιχαήλ (111121)

         τέκνα Αντριανούλα και Πετρωνία.

         Κακλαμάνης Νίκος του Δήμα (14) και Πέτσα Πετρωνία του Λεωνίδη (1212)

         τέκνα Μαράκι και Φιφή.

         Βολίκας Πέτρος και Κακλαμάνη Μαράκι του Νίκου.

        

Δ3ι    Γιαννίσης Μιχάλης του Αντώνη (11) και Παλαιοκρασσά Αγαθή του Ηλία (1117)

         τέκνα Νίκος, Γιώργης, Ηλίας, Αντώνης, Βασίλης, Μαρία και Χαρίκλεια.

         Μυλωνάς Αναστάσης του Γιάννη (12) και Γιαννίση Χαρίκλεια του Μιχάλη (117)

         τέκνα Μιχάλης και Αγαθή.

         Μυλωνάς Μιχάλης του Αναστάση (121) και Μπόνη Εριφύλη του Αθανάση.

         Σπουργίτης Γεώργιος και Μυλωνά Αγαθή του Αναστάση (122).

        

Δ3κ   Μπέης Νικόλας του Γιώργη (1123) και Σαρρή Μαριώ του Ανδρέα (1431)

         τέκνα Γιώργης, Αντρίκος, Ειρήνη, Αρετή και Πηνελόπη.

         Χαρχαρός Δημήτρης του Μιχάλη (11343) και Μπέη Αρετή του Νικόλα (11233)

         (τρίτος γάμος του Χαρχαρού) χωρίς απογόνους.

 

Δ3λ   Πολέμης Ηρακλής του Σταμάτη (11128) και Φαλαγκά Πολυξένη του Ν

         τέκνα Σταμάτης, Νικολός, Μιχάλης, Φραεσκούλα, Πετρωνία, Μαρία και Αντώνης.

         Παλαιοκρασσάς Βαγγέλης του Ανδρέα (1114136) και Πολέμη Φραεσκούλα του Ηρακλή (111285)

         τέκνα Πολυξένη, Ερηνούλα, Ανδρέας και Ηρακλής.

         Σαρρής Λεωνίδης του Αντώνη (13426) και Παλαιοκρασσά Ξενούλα του Βαγγέλη (11141362)

         τέκνο Φραγκούλα.

         Καλογρίδης Δημήτρης του Παναγιώτη και Σαρρή Φραγκούλα του Λεωνίδη (134261).

 

Δ3μ   Μπουλμέτης Γιάννης του Αντώνη (1331) και Μανδαράκα Φρατζέσκα του Δημήτρη (1231)

         τέκνα Δήμητρα και Ειρηνούλα.

         Δαγιάσης Αντώνης του Μαθιού (11211) και Μπουλμέτη Δήμητρα του Γιάννη (13311)

         τέκνα Γιάννα και Μαθιός.

 

Δ3ν   Κυρτάτας Δημήτρης του Λεωνίδη (11221425) και Παλαιοκρασσά Κατίνα του Αριστείδη (13411)

         τέκνα Λεωνίδας και Σούλα.

         Κυρτάτας Λεωνίδας του Δημήτρη (112214251) #2595 και Γαλανού Μαρία του  Λεωνίδα (13111) #2594

         τέκνα Δημήτρης και Βαγγέλης.