1

 

Μαργέτης Ιωάννης του Μιχαήλ #3813

γάμος 1891

1868

Ξηροπαΐδη Ζωή του Μιχαήλ (δεύτερος γάμος της, ο πρώτος ήταν με κάποιο Σωτηριάδη Ιωάννη (Γιάγκο) του Γεωργίου είχε δε και τρίτο γάμο με τον Κουρτέση Γεώργιο του Πέτρου (Κανακάρη) (βλέπε δέντρο "Ξηροπαΐδης Ιωάννης του Μιχαήλ")

  #3693

 D

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

11

1894

Μαργέτη Μαρία του Ιωάννη #3814

 

 

Αμερική

 

 

12

 

Μαργέτη Αγγελικώ του Ιωάννη #3815

 

 

 

 

 Φ

13

1908

Μαργέτης Μιχαήλ του Ιωάννη #3806

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ, Φ

 

 

14

 

Μαργέτη Ειρήνη του Ιωάννη 

 

 

 

 

 

15

 

Μαργέτη Φραγκούλα του Ιωάννη

 

 

 

 

 

16

 

Μαργέτη Ανδριανή του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Soter Anton (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου")

1894

Μαργέτη Μαρία του Ιωάννη #3814

 Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Κορρές Γιώργος

 

Μαργέτη Αγγελικώ του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

 

Κορρέ Πόπη του Γιώργου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

 

Πολέμης Λεωνίδας του Μιχαήλ (πρώτος γάμος του, ο δεύτερος ήταν με Μωραΐτου...) (βλέπε δέντρο "ΠολέμηςΠαπαλεονάρδος")  Πατ. #1243

 

Κορρέ Πόπη του Γιώργου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

13

1908

Μαργέτης Μιχαήλ του Ιωάννη #3806

γάμος 1932

 

Μπουλμέτη Μαρούλα του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Μπουλμέτης Νικόλαος του Ιωάννη")  #3799

 Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

131

 

Μαργέτη Μαριώ του Μιχαήλ #3817

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

 

 

132

 

Μαργέτη Ζωή του Μιχαήλ #3818

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

 

 

133

 

Μαργέτη Αννα του Μιχαήλ #3819

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

131

 

Μάγειρος Ευάγγελος του Αντωνίου (βλέπε δέντρο Μάγειρος Αντώνιος του Λεονάρδου)#3820

 

Μαργέτη Μαριώ του Μιχαήλ #3817

 Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ 

132

 

Σταμάτης Κωνσταντίνος του Νικολάου #3821

 

Μαργέτη Ζωή του Μιχαήλ #3818

 Φ

 

 

 

  Φ

 

 

 

Φ

1321

 

Σταμάτης Νικόλαος του Κωνσταντίνου

 

 

 

 

 

1322

 

Σταμάτης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ 

133

 

Ζαννάκης Μιχαήλ του Λεωνίδα (βλέπε δέντρο "Ζαννάκης Νικόλαος του Γεωργίου") #3824

 

Μαργέτη Αννα του Μιχαήλ #3819

 Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Καλογρίδης Αντώνης

 

Μαργέτη Ειρήνη του Ιωάννη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Μιχαλόπουλος Μιχάλης

 

Μαργέτη Φραγκούλα του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Μανιάτης Ζαχαρίας

 

Μαργέτη Ανδριανή του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Μαργέτη Ιωάννη του Μιχαήλ

Εβδομη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

Για να δείτε τους απογόνους του Μαργέτη (αγνώστου ονόματος…) πατήστε εδώ