Στενιώτες Αγωνιστές κατά την Επανάσταση του 1821

 

Ο κος Τάκης Στ. Πολέμης (1112611) #33 είχε την καλοσύνη να μου προσφέρει το βιβλίο του Ι.Π.Ζωγράφου με τον τίτλο «Οι δράσαντες κατά την Επανάστασην του 1821 Ανδρίοι». Από το βιβλίο αυτό παραθέτω την αρχή του καθώς και τα τμήματα εκείνα, που αφορούν Στενιώτες.

 

Νικολός Εξαδάκτυλος

 

Πατήστε εδώ για την επόμενη σελίδα (Τέλος του βιβλίου)

 

Πατήστε εδώ για τον κατάλογο των ντοκουμέντων

 

Πατήστε εδώ για τη σελίδα με τα «Διάφορα»

 

Πατήστε εδώ για την αρχική σελίδα του Ιστότοπου

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ: πρόκειται για τον Πολέμη Μιχαήλ του Δημητρίου (142).

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΠΟΛΕΜΗΣ: πρόκειται για τον Πολέμη Νικόλαο του Δημητρίου (Κοντονικόλα) (1131) #1196.

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Δ. ΠΟΛΕΜΗΣ: πρόκειται για τον Πολέμη Σταμάτιο του Δημητρίου (1132) #1197 αδελφό του Νικολάου.

 

σελ. 142:  ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν.ΤΡΙΧΗΣ ή ΤΡΙΧΑΣ: πρόκειται για τον Φαλαγκά Αντώνιο του Νικολάου (Πονηρό) (12) #2867

 

σελ. 145:  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΦΑΛΑΓΓΑΣ: πρόκειται για τον Φαλαγκά Δημήτριο του Νικολάου (13) #3382