1

 

Καμπάνης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου #3753

 

Ειρήνη …

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1828

Καμπάνης Λάζαρος του Μιχαήλ #3757

 

 

κτηματίας

D

 

 

12

1850

Καμπάνης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

13

1859

Καμπάνη Φρατζέσκα του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1828

Καμπάνης Λάζαρος του Μιχαήλ #3757

1833

Βογιατζίδου Μαρία του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

1858

Καμπάνη Πιπίνα του Λάζαρου

 

 

 

 

D

112

1858

Καμπάνης Μιχαήλ του Λάζαρου #1131

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε το 1925

κτηματίας

D, M,

 

 

113

1860

Καμπάνης Δημήτριος του Λάζαρου

 

 

 

 

 

114

1865

Καμπάνη Μαριγώ του Λάζαρου

 

 

 

 

 

115

1870

Καμπάνης Μιλτιάδης του Λάζαρου

 

 

 

 

 

116

 

Καμπάνης Λεωνίδας του Λάζαρου

 

 

 

 

Π

117

 

Καμπάνη Ειρήνη του Λάζαρου #3766

 

 

 

 

 

118

 

Καμπάνης Νικόλαος του Λάζαρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

112

1858

Καμπάνης Μιχαήλ του Λάζαρου #1131

γάμος 1889

 

Πολέμη Καλλιόπη του Γιαννούλη (Γιαλαρούδαινα) (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #1096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121

1901

Καμπάνης Λεωνίδας του Μιχαήλ #2101

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

 

1122

1890

Καμπάνης Λάζαρος του Μιχαήλ

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Χωρίς απογόνους

M,

 

 

1123

1891

Καμπάνη Μαρία (Μαγιώ-Μαγιώ) του Μιχαήλ

 

 

Π, M,

 

Φ

1124

1894

Καμπάνη Αννα του Μιχαήλ (Λαζαρίνα)  #1926

 

 

D,

Π, M,

 

 

1125

1896

Καμπάνης Γιαννούλης του Μιχαήλ

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

ΗΠΑ

M,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121

 

Καμπάνης Λεωνίδας του Μιχαήλ (πρώτος γάμος) #2101

γάμος 1932 Χ.Α.

 

Φιλίππου ή Σπυριάδου Ελένη του Παύλου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121

 

Καμπάνης Λεωνίδας του Μιχαήλ (δεύτερος γάμος) #2101

 

Λάβδα Δήμητρα του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11211

 

Καμπάνης Μιχαήλ του Λεωνίδα #1920

 

 

Φ, Φ

D,

 

Φ

11212

 

Καμπάνης Μιλτιάδης του Λεωνίδα #2089

 

 

Φ, Φ

 

 

11213

 

Καμπάνης Γιαννούλης του Λεωνίδα  #2104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11211

 

Καμπάνης Μιχαήλ του Λεωνίδα #1920

 

Μπουλμέτη Ευαγγελία του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Μπουλμέτης Νικόλαος του Ιωάννη") #1916

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

112111

 

Καμπάνη Ανδριάνα του Μιχαήλ #159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

112111

 

Πολέμης Μιχαήλ του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #1226

 

Καμπάνη Ανδριάνα του Μιχαήλ #159

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11212

 

Καμπάνης Μιλτιάδης του Λεωνίδα #2089

 

Μανδαράκα Θέκλη του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Μανδαράκας Γεώργιος του Ανδρέα") #2088

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

112121

 

Καμπάνης Λεωνίδας του Μιλτιάδη #2097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112121

 

Καμπάνης Λεωνίδας του Μιλτιάδη #2097

 

Βαχάρη Ηρώ του Σπυρίδωνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121211

 

Καμπάνη Θέκλη του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

1121212

 

Καμπάνης Σπυρίδων του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11213

 

Καμπάνης Γιαννούλης του Λεωνίδα (πρώτος γάμος του) #2104

 

... Βιολέτα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112131

 

Καμπάνη Δήμητρα του Γιαννούλη

 

 

 

 

 

112132

 

Καμπάνης Λεωνίδας του Γιαννούλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11213

 

Καμπάνης Γιαννούλης του Λεωνίδα (δεύτερος γάμος του) #2104

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112133

 

Καμπάνη Φαίδρα του Γιαννούλη

 

 

 

 

 

112134

 

Καμπάνης Ιων του Γιαννούλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122

 

Καμπάνης Λάζαρος του Μιχαήλ

γάμος 1947 Χ.Α.

 

Θεοδωράκη Μαρία του Αχιλλέα (βλέπε δέντρο "Θεοδωράκης Γεώργιος του Αχιλλέα")

Πατ. #3776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1123

 

Γκίνης Μιχαήλ του Γεωργίου (Κουτσομιχάλης)

Χ.Α.

1891

Καμπάνη Μαρία (Μαγιώ-Μαγιώ) του Μιχαήλ

Π

 

 

 

Π,

 

 

 

 

 

1124

1883

Σύμπουρας Γεώργιος του Νικολάου (Ρετζίνης) (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Μιχαήλ του Γεωργίου") #1925

γάμος 1921

1894

Καμπάνη Αννα του Μιχαήλ (Λαζαρίνα) #1926

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1125

1896

Καμπάνης Γιαννούλης του Μιχαήλ

 

Αμερικανίδα σύζυγος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άγνωστοι οι απόγονοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

1845

Μπέης Δημήτριος του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Μπέης Μιχαήλ") #3774

γάμος 1870

 

Καμπάνη Ειρήνη του Λάζαρου #3766

Π

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Καμπάνη Μιχαήλ #3753

Εβδομη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα