Τα κορίτσια του Δημοτικού Σχολείου Στενιών.

 

Η φωτογραφία πρέπει να τραβήχτηκε το 1936 ή λίγο αργότερα. Την ίδια ημέρα τραβήχτηκε και φωτογραφία των αγοριών.

Η δασκάλα είναι η Πολέμη Μανιώ του Λεωνίδα (1122241) και ο δάσκαλος λεγόταν Δημητσιάνος.

Οι μαθήτριες είναι σε έξη σειρές αρχίζοντας από πίσω, και από τα αριστερά προς τα δεξιά.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Βαγγέλης Σύμπουρας

 

Τέταρτη σειρά, 7 κορίτσια

 

Κάτω από τη τέταρτη μαθήτρια της πέμπτης σειράς (τη Ραΐση) με άσπρο-καρώ φόρεμα η

Πολέμη Αννα του Νικολάου (1112621)

Με τα άσπρα η

Αντώνογλου Μαίρη του Κωνσταντίνου (122)

Με τα ναυτικά η

Μαγείρου Βαρβάρα του Αντωνίου (15)

Άγνωστη

Άγνωστη

Μπέη Ελένη του Μιχαήλ (11256)

Πασχάλη Ειρηνούλα του Νικολάου (111272)

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

από το σχολείο

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα