Εκλογικός κατάλογος Στενιών έτους 1877 (τμήμα 1/2)

 

Πηγή: Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών - Αρχειοθήκη Κυκλάδων

 

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα

μετάβαση στο δεύτερο τμήμα του 1877

 

Στους εκλογικούς καταλόγους του 1877 έχουν καταγραφεί 251 άτομα.

 

Στον πίνακα δεξιά αναφέρεται το πλήθος για καθένα από τα 27 διαφορετικά επαγγέλματα τους. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία καταγράφονται οι έχοντες σχέση με τη θάλασσα (λεμβούχοι, ναύτες, ναυτικοί, πλοίαρχοι, ψαράδες). Για 6 Στενιώτες δεν αναφέρεται το επάγγελμα τους.

 

Ολα τα επίθετα, σε αντίθεση με τον εκλογικό κατάλογο του 1844, έχουν τη σημερινή μορφή. Εξαίρεση αποτελεί μόνον ο αναγραφόμενος σαν Λεωνίδας Ροΐδης (μετέπειτα Λεωνίδας Δουλμπέρης).

 

Υπάρχουν επίθετα που δεν απαντούν στις οικογενειακές ρίζες του χωριού όπως Κοντόσταυλος, Καμπανάκης, Κούλουθρος, Μπατής, Μάκρας, Τζεσμελής και Χατζησάββας.

α/α

Επώνυμο

Ονομα

Πατρώνυμο

Ηλικία

επάγγελμα

Ενεστώσα

διαμονή

Μόνιμη

κατοικία

Παρατηρήσεις:  

-   δεν ανήκει στα Στενιώτικα δέντρα

?   δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

1331

Αξιώτης

Αντώνιος

Νικόλαος

65

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Αξιώτης ή Ψαρρός Αντώνιος του Νικολάου (112) #1184

1332

Αξιώτης

Νικόλαος

Γιαννούλης

36

λεμβούχος

Κωνσταντινούπολη

Στενιαί

Αξιώτης ή Ψαρρός Νικόλαος του Γιαννούλη (12) #3138

1333

Αξιώτης

Λεωνίδας

Γιαννούλης

34

σανδαλοποιός

Κωνσταντινούπολη

Στενιαί

Αξιώτης ή Ψαρρός Λεωνίδας του Γιαννούλη (13)

1334

Αξιώτης

Θεμιστοκλής

Γιαννούλης

30

σανδαλοποιός

Κωνσταντινούπολη

Στενιαί

Αξιώτης ή Ψαρρός Θεμιστοκλής του Γιαννούλη (14)

1335

Αγιορίτης

Αντώνιος

Γιαννούλης

30

σανδαλοποιός

Κωνσταντινούπολη

Στενιαί

Κωβίδης Αντώνιος του Γιαννούλη (113)

1336

Αξιώτης

Ιωάννης

Νικόλαος

45

μουσικός

ενταύθα

Στενιαί

Αξιώτης ή Ψαρρός Ιωάννης του Νικολάου (113) #4661

1337

Αξιώτης

Δημήτριος

Νικόλαος

55

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Αξιώτης ή Ψαρρός Δημήτριος του Νικολάου (111) #3735

1338

Βαλμάς

Δημήτριος

Μιχαήλ

45

πλοίαρχος

ταξιδεύει

Στενιαί

Βαλμάς Δημήτριος του Μιχαήλ (112) #1371

1339

Βροντίσης

Πέτρος

Νικόλαος

38

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Βροντίσης Πετρής του Νικολάου (11132)

1340

Βολτής

Δημήτριος

Ανδρέας

50

ναύτης

Κωνσταντινούπολη

Στενιαί

Βολτής Δημήτριος του Ανδρέα (1213) #4286

1341

Βροντίσης

Νικόλαος

Γιαννούλης

65

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Βροντίσης Νικόλαος του Γιαννούλη (1113) #4238

1342

Βροντίσης

Αντώνιος

Ιωάννης

35

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Βροντίσης Αντώνιος του Ιωάννη (123) #3268

1343

Βροντίσης

Γεώργιος

Ιωάννης

39

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Βροντίσης Γεώργιος του Ιωάννη (Μυλώνης) (122) #608

1344

Βαλμάς

Νικόλαος

Μιχαήλ

52

ξυλουργός

ενταύθα

Στενιαί

Βαλμάς Νικόλαος του Μιχαήλ (111) #2662

1345

Βαλμάς

Ανδρέας

Νικόλαος

23

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Βαλμάς Ανδρέας του Νικολάου (1114) #2358

1346

Βαλμάς

Ιωάννης

Νικόλαος

28

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Βαλμάς Ιωάννης του Νικολάου (1111) #2258

1347

Βολτής

Λεωνίδας

Δημήτριος

35

σανδαλοποιός

Κωνσταντινούπολη

Στενιαί

Βολτής Λεονάρδος του Δημητρίου (11114) #4521

1348

Γιαλούρης

Μιχαήλ

Γιαννούλης

45

πλοίαρχος

ενταύθα

Στενιαί

Γιαλούρης Μιχαήλ του Γιαννούλη (122) #2612

1349

Γιαννίσης

Νικόλαος

Μιχελέτος

40

γεωργός

ενταύθα

Στενιαί

Γιαννίσης Νικόλαος του Μιχαήλ (1) #4013

1350

Γιαλούρης

Δημήτριος

Γιαννούλης

38

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Γιαλούρης Δημήτριος του Γιαννούλη (124) #3004

1351

Γιαλούρης

Νικόλαος

Γιαννούλης

30

πλοίαρχος

ενταύθα

Στενιαί

Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη (126) #900

1352

Γιαλούρης

Λεωνίδας

Γιαννούλης

40

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Γιαλούρης Λεωνίδας του Γιαννούλη (123) #3003

1353

Δουλπέρης

Νικόλαος

Ιωάννης

70

-

ενταύθα

Στενιαί

Δουλμπέρης Νικολός του Ιωάννη (111) #5004

1354

Δουλπέρης

Δημήτριος

Ζάνες

45

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Δουλμπέρης Νικόλαος του Ζαννή (1125) #4997

1355

Δουλπέρης

Δημήτριος

Ιωάννης

50

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Δουλμπέρης Δημήτριος του Ιωάννη (113) #3007

1356

Εξηδάκτηλος

Ιωάννης

 

45

γεωργός

ενταύθα

Στενιαί

Εξαδάκτυλος Ιωάννης του Πέτρου (1) #4294

1357

Ζανάκης

Νικόλαος

Γεώργιος

32

γεωργός

ενταύθα

Στενιαί

Ζαννάκης Νικόλαος (Χρούσης) του Γεωργίου (1) #4698

1358

Κοντόσταυλος

Γάσπαρης

 

75

κτηματίας

ενταύθα

Στενιαί

-

1359

Κουρτέσης

Γεώργιος

Πέτρος

23

γεωργός

ενταύθα

Στενιαί

Κουρτέσης Γεώργιος του Πέτρου (Κανακάρης) (12) #3678

1360

Κέτζης

Αλέξανδρος

Μιχαήλ

35

χρυσοχόος

ενταύθα

Στενιαί

Κέτσης Αλέξανδρος του Μιχαήλ (1211) #3482

1361

Κυρτάτας

Πέτρος

Αντώνιος

28

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Κυρτάτας Πέτρος του Αντωνίου (14114) #4209

1362

Καραπιπέρης

Γεώργιος

Ιωάννης

55

ναύτης

Τανγκαρόκ

Στενιαί

Καραπιπέρης Γεώργιος του Ιωάννη (122) #3118

1363

Καραπιπέρης

Αντώνιος

Γεώργιος

24

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Καραπιπέρης Αντώνιος του Γεωργίου (1222)

1364

Κουτσούκος

Γιαννούλης

Ανδρέας

50

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Κουτσούκος Γιαννούλης του Ανδρέα (121) #3498

1365

Κουτσούκος

Αντρίκος

Γιαννούλης

23

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Κουτσούκος Ανδρέας του Γιαννούλη (1216) #2696

1366

Καραπιπέρης

Ιωάννης

Αντώνιος

35

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Καραπιπέρης Ιωάννης του Αντωνίου (1212)

1367

Κατσίκης

Δημήτριος

Ιωάννης

45

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Κατσίκης Δημήτριος του Ιωάννη (1)  #4459

1368

Κυρτάτας

Νικόλαος

Αντώνιος

35

πλοίαρχος

ενταύθα

Στενιαί

Κυρτάτας Νικόλαος του Αντωνίου (Κρήπας) (14111) #638

1369

Καρυστινός

Ελευθέριος

Νικόλαος

55

γεωργός

ενταύθα

Στενιαί

Καρυστινός Ελευθέριος του Νικολάου (1) #1855

1370

Κουτσούκος

Ανδρέας

Νικόλαος

58

πλοίαρχος

ενταύθα

Στενιαί

Κουτσούκος Ανδρέας του Νικολάου (1) #2814

1371

Κουτσούκος

Γεώργιος

Ανδρέας

30

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Κουτσούκος Γεώργιος του Ανδρέα (12) #950

1372

Κουτσούκος

Δημήτριος

Μιχαήλ

45

πλοίαρχος

ενταύθα

Στενιαί

Κουτσούκος Δημήτριος του Μιχαήλ (Λιόντας) (12) #1936

1373

Κυρτάτας

Μιχαήλ

Νικόλαος

42

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου (Λούβανος) (112214) #1235

1374

Κουτσούκος

Χαρίλαος

Βασίλειος

27

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Κουτσούκος Χαρίλαος του Βασιλείου (1111) #1419

1375

Κουτσούκος

Νικόλαος

Ανδρέας

38

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Κουτσούκος Νικόλαος του Ανδρέα (Σπούγιας) (11) #2816

1376

Κυρτάτας

Δημήτριος

Νικόλαος

46

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Κυρτάτας Δημήτριος του Νικολάου (Καβίλιας) (112213) #2191

1377

Κουτσούκος

Δημήτριος

Βασίλειος

39

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Κουτσούκος Δημήτριος του Βασιλείου (131) #3847

1378

Καμπανάκης

Σταμάτιος

 

40

κτηματίας

ενταύθα

Στενιαί

-

1379

Καμπάνης

Λάζαρος

 

50

κτηματίας

ενταύθα

Στενιαί

Καμπάνης Λάζαρος του Μιχαήλ (11) #3757

1380

Κέτζης

Νικόλαος

Γεώργιος

40

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Κέτσης Νικόλαος του Γεωργίου (141) #688

1381

Κέτζης

Γεώργιος

Νικόλαος

70

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Κέτσης Γεώργιος του Νικολάου (14) #3165

1382

Κατάκαλος

Πέτρος

Λεονάρδος

23

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Πέτρος του Λεονάρδου (1311)

1383

Κούλουθρος

Ανδρέας

Χρηστοφής

 

γεωργός

ενταύθα

Στενιαί

-

1384

Κέτζης

Νικόλαος

Δημήτριος

50

υποδηματοποιός

ενταύθα

Στενιαί

Κέτσης Νικόλαος του Δημητρίου (112) #3175

1385

Κυρτάτας

Ιωάννης

Νικόλαος

36

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Κυρτάτας Ιωάννης του Νικολάου (14312)

1386

Κυρτάτας

Δημήτριος

Ζάνες

24

-

Αθήνα

Στενιαί

Κυρτάτας Δημήτριος του Ζαννή (14434)

1387

Κυρτάτας

Νικόλαος

Δημήτριος

48

ψαράς

ενταύθα

Στενιαί

Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου (1446) #5031

1388

Κοραχάης

Νικόλαος

Θεόφιλος

60

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Κοραχάης Νικόλαος του Θεοφίλου (11) #3657

1389

Κοραχάης

Αντώνιος

Νικόλαος

23

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Κοραχάης Αντώνιος του Νικολάου (116) 

1390

Κυρτάτας

Αντώνιος

Νικόλαος

40

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Ένδειξη διαγραφής χωρίς σχετική σημείωση. Κυρτάτας Αντώνιος του Νικ. (112215) #1627

1391

Κυρτάτας

Αντώνιος

Πέτρος

65

-

ενταύθα

Στενιαί

Κυρτάτας (Κρήπας) Αντώνιος (Κατσαντώνης) του Πέτρου (1411) #2673 

1392

Κυρτάτας

Ανδρέας

Ανδρέας

24

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Κυρτάτας Ανδρέας του Αντωνίου (14116) #2668 (λανθασμένο πατρώνυμο)

1393

Κέτσης

Μιχαήλ

Αλέξανδρος

60

εμβολιαστής

ενταύθα

Στενιαί

Κέτσης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου (121) #3117

1394

Κουρτέσης

Γεώργιος

Μιχαήλ

45

σανδαλοποιός

ενταύθα

Στενιαί

Κουρτέσης Γεώργιος του Μιχαήλ (1) #3412

1395

Κυρτάτας

Σταματέλος

Νικόλαος

65

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Κυρτάτας Σταματέλος του Νικολάου (1421) #5467

1396

Κουτσούκος

Νικόλαος

Μιχαήλ

55

πλοίαρχος

ενταύθα

Στενιαί

Κουτσούκος Νικόλαος του Μιχαήλ (Καρανικόλας) (11) #1663

1397

Λογοθέτης

Δημήτριος

Αντώνιος

60

-

ενταύθα

Στενιαί

Λογοθέτης Δημήτριος του Αντωνίου (Πατέρας) (12) #3839

1398

Λογοθέτης

Επαμεινώνδας

Δημήτριος

27

ράπτης

ενταύθα

Στενιαί

Λογοθέτης Επαμεινώνδας του Δημητρίου (123) #2238

1399

Λογοθέτης

Μιχαήλ

Νικόλαος

52

ναύτης

Πειραιάς

Στενιαί

Λογοθέτης Μιχαήλ του Νικολάου (13) #987

1400

Λέκκας

Βασίλειος

Αντώνιος

65

εργάτης

ενταύθα

Στενιαί

Κέτσης ή Λέκκας Βασίλειος του Ιωάννη (11) #3874

1401

Λέκκας

Γιακουμής

Βασίλειος

30

ναύτης

Μασσαλία

Στενιαί

Κέτσης ή Λέκκας Γιακουμής του Βασιλείου (113)

1402

Λιανής

Αντώνιος

 

55

γεωργός

ενταύθα

Στενιαί

Λιανής Αντώνιος του Νικολάου (11) #4956

1403

Λιανής

Γεώργιος

Αντώνιος

25

ναύτης

Κωνσταντινούπολη

Στενιαί

Λιανής Γεώργιος του Αντωνίου (114) #4959

1404

Λογοθέτης

Αντώνιος

Βασίλειος

36

-

ενταύθα

Στενιαί

Λογοθέτης Αντώνιος του Βασιλείου (111)

1405

Λογοθέτης

Αντώνιος

Δημήτριος

32

ράπτης

ενταύθα

Στενιαί

Λογοθέτης Αντώνιος του Δημητρίου (Χατζής) (122) #1779

1406

Μπόνης

Γεώργιος

Σταμάτιος

75

γεωργός

ενταύθα

Στενιαί

-

1407

Μπόνης

Σταματέλος

Γεώργιος

31

γεωργός

ενταύθα

Στενιαί

-

1408

Μπεγλέρης

Λεονάρδος

 

60

γεωργός

ενταύθα

Στενιαί

Μπεγλέρης Λεονάρδος του Δημητρίου (1) #3734

1409

Μπεγλέρης

Σταμάτιος

Λεονάρδος

24

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Μπεγλέρης Σταμάτιος του Λεονάρδου (13) #3905

1410

Μανδαράκας

Γεώργιος

Ανδρέας

50

γεωργός

ενταύθα

Στενιαί

Μανδαράκας Γεώργιος του Ανδρέα (1) #2124

1411

Μπέης

Νικόλαος

Μιχαήλ

23

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

?

1412

Μπαφαλούκος

Αντώνιος

Θεόδωρος

35

σανδαλοποιός

ενταύθα

Στενιαί

Μπαφαλούκος Αντώνιος του Θεοδώρου (1113) #4570

1413

Μπουκουβάλας

Αντώνιος

Νικόλαος

65

λεμβούχος

ενταύθα

Στενιαί

Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου (14) #1169

1414

Μπουκουβάλας

Νικόλαος

Αντώνιος

25

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Μπουκουβάλας Νικόλαος του Αντωνίου (1) #2004

1415

Μπάλσης

Νικόλαος

Δημήτριος

38

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Μπάλσης Νικόλαος του Δημητρίου (112) #3872

1416

Μπέης

Ιωάννης

Ανδρέας

35

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Μπέης Ιωάννης του Ανδρέα (15)

1417

Μπέης

Γεώργιος

Μιχαήλ

35

ναύτης

Κωνσταντινούπολη

Στενιαί

?

1418

Μάνεσης

Λεονάρδος

Αντώνιος

35

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Μάνεσης Λεονάρδος του Αντωνίου (111125) #459

1419

Μπέης

Σταμάτιος

Θεόδωρος

45

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Μπέης Σταμάτιος του Θεοδώρου (113) #4074

1420

Μπέης

Δημήτριος

Γεώργιος

32

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Μπέης Δημήτριος του Γεωργίου (117) #3774

1421

Μπέης

Πέτρος

Γεώργιος

34

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Μπέης Πέτρος του Γεωργίου (118) #2541

1422

Μαύρος

Μιχαήλ

Αντώνιος

55

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

?

1423

Μαύρος

Γιαννούλης

Ανδρέας

50

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Μαύρος Γιαννούλης του Ανδρέα (12) #3444

1424

Μαύρος

Ανδρέας

Γιαννούλης

25

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Μαύρος Ανδρέας του Γιαννούλη (121) #4731

1425

Μπέης

Μιχαήλ

Ανδρέας

40

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Μπέης Μιχαήλ του Ανδρέα (11) #3855

1426

Μπέης

Ιωάννης

Γεώργιος

50

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Μπέης Ιωάννης του Γεωργίου (112) #2883

1427

Μπουλμέτης

Νικόλαος

Ιωάννης

40

γεωργός

ενταύθα

Στενιαί

Μπουλμέτης Νικόλαος του Ιωάννη (1) #3783

1428

Μπάλσης

Αντώνιος

Δημήτριος

26

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Μπάλσης Αντώνιος του Δημητρίου (116) #3515

1429

Μαρής

Θεοδόσιος

Ιωάννης

30

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Μαρής Θεοδόσιος του Ιωάννη (123) #1029

1430

Μαρής

Μιχαήλ

Ιωάννης

43

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Μαρής Μιχαήλ του Ιωάννη (121)

1431

Μπαφαλούκος

Θεόδωρος

 

70

γεωργός

ενταύθα

Στενιαί

Μπαφαλούκος Θεόδωρος του Νικολάου (111) #4566

1432

Μαύρος

Δημήτριος

Ανδρέας

60

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Μαύρος (ή Σύμπουρας) Δημήτριος του Ανδρέα (11) #4330

1433

Μαύρος

Ανδρέας

Δημήτριος

35

μάγειρας

Κωνσταντινούπολη

Στενιαί

Μαύρος Ανδρέας του Δημητρίου (112)

1434

Μπέης

Δημήτριος

Θεόδωρος

48

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Μπέης Δημήτριος του Θεοδώρου (Καλαποδιέρης) (114) #4244

1435

Μαρής

Μιχαήλ

Νικόλαος

31

πλοίαρχος

ενταύθα

Στενιαί

Μαρής Μιχαήλ του Νικολάου (113) #1688

1436

Μπέης

Αντώνιος

Γεώργιος

37

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Μπέης Αντώνιος του Γεωργίου (115) #3017

1437

Μπεγλέρης

Δημήτριος

Λεονάρδος

35

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Μπεγλέρης Δημήτριος του Λεονάρδου (11)

1438

Μπατής

Νικόλαος

Ιωάννης

48

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

-

1439

Μπατής

Ιωάννης

Νικόλαος

24

λεμβούχος

Κωνσταντινούπολη

Στενιαί

-

1440

Μάκρας

Θεόδωρος

Νικόλαος

45

ναύτης

Κωνσταντινούπολη

Στενιαί

-

1441

Μπέης

Γεώργιος

Θεόδωρος

40

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Μπέης Γεώργιος του Θεοδώρου (112) #4243

1442

Ξηροπαΐδας

Μιχαήλ

Ιωάννης

38

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Ξηροπαΐδης Μιχαήλ του Ιωάννη (12) #4096

1443

Ξηροπαΐδας

Βασίλειος

Λεονάρδος

45

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Ξηροπαΐδης Βασίλειος του Λεονάρδου (114)

1444

Ξηροπαΐδας

Λεωνίδας

Ιωάννης

22

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Ξηροπαΐδης Λεωνίδας του Ιωάννη (1121)

1445

Μπίστης

Αριστείδης

Σταματέλος

40

κτηματίας

ενταύθα

Στενιαί

?

1446

Μπίστης

Νικόλαος

Αριστείδης

28

υπάλληλος

ενταύθα

Στενιαί

?

1447

Μπίστης

Μιχαήλ

Αριστείδης

23

ναυτικός

ταξιδεύει

Στενιαί

?

1448

Παλαιοκρασάς

Νικόλαος

Αντώνιος

50

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Αντωνίου (Τρυπάνης) (141) #3626

1449

Παλαιοκρασάς

Ιωάννης

Γεώργιος

65

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Γεωργίου (111121) #3487

1450

Παλαιοκρασάς

Αντώνιος

Ιωάννης

23

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

?

1451

Κολέμης

Δημήτριος

Νικόλαος

40

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Πολέμης Δημήτριος του Νικολάου (Ταλαράς) (11312) #1202

1452

Παλαιοκρασάς

Αντώνιος

Νικόλαος

45

πλοίαρχος

ενταύθα

Στενιαί

?

1453

Παλαιοκρασάς

Νικόλαος

Αντώνιος

28

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Αντωνίου (Μόσουλας) (1111113) #3440

1454

Πασχάλης

Δημήτριος

Ιωάννης

32

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Πασχάλης Δημήτριος του Ιωάννη (Καραγιάννης) (1112) #1990

1455

Παλαιοκρασάς

Ανδρέας

Ιωάννης

35

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Ιωάννη (Κουσαντριγιάς) (111413) #3664

1456

Παλαιοκρασάς

Γιαννούλης

Μιχαήλ

28

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης του Μιχαήλ (Πλούπας) (1112114) #2825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επάγγελμα

δεν αναφέρεται

6

κτηματίας

6

πλοίαρχος

19

αλευρομυλωνάς

2

λεμβούχος

5

ράπτης

5

γεωργός

17

μάγειρας

1

σανδαλοποιός

11

γιατρός

1

μεσίτης

1

συμβολαιογράφος

1

δάσκαλος

1

μεταπράτης

2

υπάλληλος

1

δικηγόρος

1

μουσικός

1

υποδηματοποιός

2

εμβολιαστής

1

ναύτης

152

φωτογράφος

1

έμπορος

2

ναυτικός

2

χρυσοχόος

1

εργάτης

3

ξυλουργός

4

ψαράς

1

καφεπώλης

1