Παρεπώνυμα και παρατσούκλια γυναικών από μία χειρόγραφη καταγραφή του Γρηγόρη Εξαδάκτυλου

 

Σημ. οι δύο πρώτες στήλες προέρχονται από την καταγραφή του Γρηγόρη Εξαδάκτυλου,

η τρίτη παραπέμπει  σε άλλο αρχείο που είναι καταχωρημένο το παρεπώνυμο,

η τέταρτη παραπέμπει στο αντίστοιχο οικογενειακό δέντρο,

και η πέμπτη για επιπλέον πληροφορίες για το άτομο.

 

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα

 

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα

 

Επιστροφή στον κατάλογο με τα μητρώα

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

 

 

υπάρχει ταυτοποίηση

 

 

 

 

δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί (δεν έχει καταγραφεί ή υπάρχουν περισσότεροι του ενός με αυτά τα στοιχεία)

 

 

 

x

δεν ανήκει στα Στενιώτικα δέντρα

 

 

 

 

 

 

Παρεπώνυμο

ονοματεπώνυμο

 

παραπομπή σε δέντρο

 

Αβούγα ή Αβέγα

Μπέη Ειρήνη Ν.

 

Μπέη Ειρήνη του Νικολάου (Αβέγα) (11231) -

-

Ασιλάνα

Κουτσούκου Αντριάνα Μαρή

 

Κουτσούκου Ανδριάνα του Νικολάου (112) σύζ. Μαρή Θεοδόση του Ιωάννη #2251

-

Ασπρομαλλού

Βαλμά Ερηνιώ Κυρτάτα

 

Βαλμά Ερηνιώ του Λεωνίδα (1142) σύζ. Κυρτάτα Ανδρέα του Αντωνίου #2665

-

Ατεκνη

Βροντίση Αντριανιώ

 

Μπεγλέρη Ανδριάνα του Λεονάρδου (12) σύζ. Βροντίση Πέτρου του Νικολάου -

-

Βαριά

Κυρτάτα Αννα Α.

 

Κυρτάτα Αννα του Αντωνίου (1411731) #2844 σύζ. Κουρτέση Παναγιώτη του Ιακώβου

info

Γιασουτέκνη

Αννεζιώ Πασχάλη Σύμπουρα (Κουντούρη)

 

Πασχάλη Αννεζιώ (Γιασουτέκνη) του Ιωάννη (1118) σύζ. Σύμπουρα Νικολάου του Δημητρίου #2354

-

Γιατρούδαινα

Μαριγούλα Μπίστη - Κουτσούκου

 

Μπίστη Μαριγούλα του Μιχαήλ (11124) σύζ. Κουτσούκου Νικολάου του Μιχαήλ #2196

-

Γκάρα

Γιαλούρη Κατίνα Μ (εκ του Κατίνα)

 

Χαζάπη Κατίνα του Ιωάννη (1117) σύζ. Γιαλούρη Μιχαήλ του Λεωνίδα #1417

-

Γλεντζέκα

Κουτέλη Χαρίκλεια

 

Τζουμέζη Χαρίκλεια του Νικολάου (1161) σύζ. Κουτέλη Ματθαίου του Δημητρίου #996

-

Ζάζουλος

Μαριώ Παλαιοκρασσα (Σπύραινα)

 

Κουτσούκου Μαριώ του Χαριλάου (11117) σύζ. Παλαιοκρασσά Σπύρου του Σωκράτη) #2788

-

Ζέβλα

Μπεγλέρη Ερηνιώ Στ.

 

Ζιώτη Ερηνιώ του Νικολάου (Ζέβλα) (111) σύζ. Μπεγλέρη Σταμάτη του Λεονάρδου #3910

-

Ζουανοπούλα

Κυρτάτα Μαρουλιώ - Κουρτέση

 

Κυρτάτα Μαρουλιώ του Δημητρίου (141172) #3696 σύζ. Κουρτέση Ιωάννη του Γεωργίου

-

Ζωνού

Κυρτάτα Κατίνα Π. και μητέρα

 

Ξηροπαΐδη Κατίνα του Μιχαήλ (124) σύζ. Κυρτάτα Λεωνίδα του Μιχαήλ (Λούβανου) #3738

-

Θόδαινα

Θεοδώρα Στεφάνου (Γκόσα);

?

Δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

?

Καγιά

Μαρία (Μπαφαλούκου συζ. Θοδωρή)

 

Λογοθέτη Μαρία του Επαμεινώνδα (1231) σύζ. Μπαφαλούκου Θεοδώρου του Αντ. (Κουκή) #2311

info

Καντρέλα

Ισαρη Διαμάντη

 

Χαρχαρού Διαμάντη του Δημητρίου (Καντρέλα) (1123) σύζ. Ισαρη Δημητρίου του Γεωργίου #2972

-

Κατιγκάρα

Κατίνα Κυρτάτα Λ. (εκ του Κατίνα)

 

Ξηροπαΐδη Κατίνα του Μιχαήλ (124) σύζ. Κυρτάτα Λεωνίδα του Μιχαήλ (Λούβανου) #3738

-

Κίτσα

Παλαιοκρασσά Μαρία Ν. - Σιγάλα

 

Παλαιοκρασσά Μαρία του Νικολάου (Κίτσα) (13153) σύζ. Σιγάλα Γεωργίου του Ι. (Ψυχάρη) #3215

info

Κλεμμένη

Χαζάπη Ανεζιώ Ν. (και Γαλανού)

 

Χαρχαρού Ανεζιώ του Αντρείκου (11221) σύζ. Χαζάπη Νικολάου του Αντωνίου (πρώτος γάμος της)

και Γαλανού Στεφανή του Ευαγγέλου (δεύτερος γάμος της) #1388

 

Κλωσσού

Αντριάνα Παλαιοκρασσά, Μυλωνά

 

Παλαιοκρασσά Ανδριάνα του Ανδρέα (1114137) σύζ. Μυλωνά Σάββα του Ιωάννη -

-

Κολίραινα

Φαλαγκά Πολέμη Καλιόπη (Νικατή)

 

Φαλαγκά Καλλιόπη του Αντωνίου (1356) σύζ. Πολέμη Λεωνίδη του Γεωργίου -

-

Κοντοχαρίκλεια

Μαρή; Χαρίκλεια;

 

Μαρή Καλυψώ ή Χαρίκλεια του Νικολάου (112) #295

-

Κουρκούλα (το σωστό είναι Κουκούλα)

Χαζάπη Μαρουλιώ (Πίσαινα)

 

Κουτσούκου Μαρουλιώ του Ανδρέα (13) σύζ. Χαζάπη Δημητρίου του Ιωάννη (Πίσσα) #2774

-

Κουτσούκου Φραεσκούλα-Λογοθέτου

 

Κουτσούκου Φραεσκούλα του Μιχαήλ (1162) #1788 σύζ. Λογοθέτη Ζάννε του Αντωνίου

info

Λαΐνα

Φραγκούλα Σπούγαινα

 

Παλαιοκρασσά Φραγκούλα του Επαμεινώνδα (11382) #77

-

Λούτα

Πέτσα Ειρηνούλα Ι. (Ολγας)

 

Πολέμη Ειρηνούλα του Νικολάου (Λούτα) (1131213) σύζ. Πέτσα Ιωάννη του Βασ.(Χοιρνού) #1219

-

Λωλοσταμάτα

Σκάλαινα;

?

Δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

?

Μαργάτα

Φαλαγκά Μόσχα Γιαννούλη

 

Σύμπουρα Μόσχα του Δημητρίου (Μπούρδαινα) (13) σύζ. Φαλαγκά Γιαννούλη του Θεοδοσίου #1959

-

Μαριμπόλα

Κουτέλη Μαριγούλα (Μπουλμέτη)

 

Κουτέλη Μαριγούλα του Ματθαίου (112) σύζ. Μπουλμέτη Χρήστου του Ιωάννη #998

info

Μαρουλέτα

Ζιώτη Μαρουλιώ (Παστελή)

 

Παλαιοκρασσά Μαρουλιώ  ή Μαρούλα του Μιχαήλ (1112112) σύζ. Ζιώτη Νικ. (Παστελή) #3542

-

Μόμα

Φαλαγκά Μπέη Μόσχα Ν.

 

Φαλαγκά Μόσχα του Νικολάου (14343) σύζ. Μπέη Νικολάου του Μιχαήλ #2011

-

Μούγαινα

Αννεζιώ Τρίχη Σύμπουρα, (μάνα Μπιζαντέ)

x

Μπιζαντές ο Μιχάλης Πρώιος (μπακάλης στο Συνοικισμό) πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία, δεν ανήκει στα Στενιώτικα δέντρα, έμενε αρχικά στα Γιάλια.

-

Μπαρέζα

(Μητέρα Καρή)

 

Πολέμη Αρετή του Νικολάου (Μπαρέζα) (11314) σύζ. Κυρτάτα, Στεφάνου #1204

-

Μπασούμα

Παλαιοκρασσά Μαριώ, Γιώργη - Λεώνη

 

Παλαιοκρασσά Μαριώ του Γεωργίου (11122313) σύζ. Παλαιοκρασσά Λεώνη του Γεωργίου #2623

info

Μπουντού

Δουλμπέρη Αννεζιώ (Ασιλάνας)

 

Δουλμπέρη Αννεζιώ του Ιωάννη (11311) #2390

-

Μπουρλέτα

Παλαιοκρασσά Μαριώ και Αννέτα

?

Δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

?

Ντούμπλαινα

Πολέμη Μαργαρώ

?

Δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

?

Παλιούδαινα

Μαριώ σύζ. Ξηροπαΐδη

 

Λογοθέτη Μαριώ (Μαρία) του Μιχαήλ (Παλιούδαινα) (134) σύζ. Ξηροπαΐδη Γ. (Παλιού) #2863

 -

Παώνα

Μπέη Μαριώ (Παλαιοκρασσά) Σαρανταπουλιά

 

Παλαιοκρασσά Μαριώ του Μιχαήλ (1318) σύζ. Μπέη Γεωργίου του Αντωνίου (Σαρανταπουλιά) #3250

-

Πιλόπη

Μπέη - Χαζάπη Πηνελόπη

 

Μπέη Πηνελόπη του Νικολάου (11235) σύζ. Χαζάπη Ανδρέα του Νικολάου (Μουτσουπέλου) #1447

-

Πιποντή

Μπουκουβάλα Ασημιώ Δημ.

 

Σύμπουρα Ασημιώ του Σταματίου (Πιποντή) (1224) σύζ. Μπουκουβάλα Δημητρίου του Νικ. #3509

info

Ποντίκα

Μ.Π.(Χ.)

 

Πολέμη Μαρία του Θεοδώρου (114162) σύζ. Χαζάπη Ανδρέα του Γιαννούλη -

info

Πουράρα

Φακή και Πολέμη Ουρανία

 

Μπέη Ουρανία του Δημητρίου (1171) σύζ. Πολέμη Γ. (α’γάμος) και Φακή Γ. (β’γάμος) #651

-

Ρετζίνα

;

 

Κέτση Ρετζίνα του Μιχαήλ (1217) #3153

-

Ρετζινοπούλα

Πολέμη Ειρήνη (γ.Σύμπουρα Ν.)

 

Σύμπουρα Ειρήνη του Νικολάου (Ρετζινοπούλα) (1134) σύζ. Πολέμη Γιαννάκη του Περικλή -

-

Ρηνάκι

Χαζάπη Ερηνιώ

?

Δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

?

Ρούσα

Καραπιπέρη Ειρήνη

 

Λογοθέτη Ειρήνη του Επαμεινώνδα (1232) σύζ. Κατάκαλου ή Καραπιπέρη Νικολάου του Λ. #1907

-

Σιμπλομποτζόκος

Φ.Ε.

 

Φαλαγκά Ειρήνη (Ρηνιώ) του Βασιλείου (14351) σύζ. Παλαιοκρασσά Γεωργίου του Δημητρίου #2017

info

Σκού

Γιαλούρη Πηνελόπη Αθαν.

 

Χαζάπη Πηνελόπη του Γιαννάκη (1215) σύν. Γιαλούρη Αθανασίου του Μιχαήλ #1460

-

Σκυλάρα

Κυρτάτα Διαμάντη μάνα Πετρούς Χαρχαρού

 

Κουτσούκου Διαμάντη του Μιχαήλ (13) σύζ. Κυρτάτα Δημητρίου του Νικολάου (Καβίλια) #2205

-

Στυλιάραινα

Ευανθία Μιχ. Στεφάνου

 

Λιανή Ευανθία του Αντωνίου (115) σύζ. (δεύτερος γάμος της) Στεφάνου Μιχαήλ του Αντωνίου -

-

Τενεδιά

Πέτσα Κατερίνα Δημοσθ. (Κερκινέ)

 

Κερκενέ Αικατερίνη (Τενεδιά) (123) ) σύζ. Πέτσα Δημοσθένη του Βασιλείου -

-

Τρισόγκα

Πολέμη Ασημίνα Δημ.

 

Χαζάπη Ασημένια του Νικολάου (1222) σύζ. Πολέμη Δημητρίου του Σταμάτη #28

-

Τσώρα

Τσατσόμοιρου Φραεσκούλα

 

Χαζάπη Φραεσκούλα του Σταματίου (Τσώρα) (1122) σύζ. Τσατσόμοιρου Ερωτόκριτου του Νικ. #1433

-

Φασκώ

Ξηροπαΐδη Φραεσκούλα

 

Ξηροπαΐδη Φραεσκούλα του Βασιλείου (1233) -

-

Χασικλής

Μαριγούλα Ν. Κυρτάτα

 

Κυρτάτα Μαριγούλα του Νικολάου (1411452) #4231

info

Χρήσταινα

Μπεγλέρη Μαριώ Χρήστου

 

Κουτσούκου Μαρία (Μαριώ) του Δημητρίου (124) σύζ. Μπεγλέρη Χρήστου του Λεονάρδου #2205

-

Χρήστος

Θεοδωράκη Μαρία Αχιλλέα

 

Θεοδωράκη Μαρία του Αχιλλέα (119) σύζ. Καμπάνη Λάζαρου

-

Χρυσολένη

Ελένη Παλαιοκρασσά σύζυγος Γιάννη (Τρυπάνη)

 

Ελένη (αγνώστου επωνύμου) σύζ. Παλαιοκρασσά Ιωάννη του Νικολάου (1415) - info

-

Ωραία

Γιαλούρη Ειρήνη του Ιωάννη

 

Πασχάλη Ειρήνη (Ωραία) του Δημητρίου (11128) σύζ. Γιαλούρη Ιωάννη του Αθανασίου #2042

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα

 

 

 

 

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα

 

 

 

 

Επιστροφή στον κατάλογο με τα μητρώα

 

 

 

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα