Απόγονοι Ρούσσου Λεονάρδου του Ιωάννη                       Εκτη έκδοση με παραπομπές (που ξεκινάνε με το σύμβολο #) στους κατιόντες

 

επιστροφή

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1

 

Ρούσσος Λεονάρδος του Ιωάννη  #5054

 

Ζαννάκη Μαργαρίτα του Φρατζέσκου

 Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11

1913

Ρούσσος Ιωάννης του Λεονάρδου

 

 

 Φ

 

Φ

12

 

Ρούσσου Μαρίκα του Λεονάρδου  #1112

 

 

 Φ, Φ

 

Φ

13

 

Ρούσσος Φρατζέσκος του Λεονάρδου

 

 

Χ.Α. Φ, Φ, Φ, Φ, Φ

 

 Φ

14

 

Ρούσσου Ανδριάνα του Λεονάρδου  #2977

 

 

 

 

Φ

15

1916

Ρούσσος Χαράλαμπος του Λεονάρδου #5059

 

 

 Φ, Φ

D

 

 

16

 

Ρούσσου Μαρίνα του Λεονάρδου #5057

 

 

 

 

Φ

17

1918

Ρούσσος Νικόλαος του Λεονάρδου #4296

 

 

Απεβ 9/1/2014

Φ, Φ

 

 

18

 

Ρούσσος Δημήτριος του Λεονάρδου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

11

1913

Ρούσσος Ιωάννης του Λεονάρδου

Χ.Α.

 

Βαλμά Θεοδώρα του Αντώνη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

12

1898

Πολέμης Δημήτριος του Κωνσταντίνου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος" #1105

γάμος 1938

 

Ρούσσου Μαρίκα του Λεονάρδου #1112

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 D, D

14

1897

Ισαρης Γεώργιος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Ισαρης Δημήτριος") Πατ. #2971

γάμος 1929 Χ.Α.

 

Ρούσσου Ανδριάνα του Λεονάρδου #2977

 Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

15

1916

Ρούσσος Χαράλαμπος του Λεονάρδου #5059

 

Ζούζουλα Μαρία

 Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

151

 

Ρούσσου Ειρήνη (Ρένη) του Χαραλάμπους

 

 

 

 

 

152

 

Ρούσσος Λεωνίδας του Χαραλάμπους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

 

Κοριζής Αλέξανδρος

 

Ρούσσου Ειρήνη (Ρένη) του Χαραλάμπους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Βάλβης Ιάκωβος του Ηρακλή #5066

 

Ρούσσου Μαρίνα του Λεονάρδου #5057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

 

Βάλβης Ηρακλής του Ιακώβου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

 

Βάλβης Ηρακλής του Ιακώβου (πρώτος γάμος)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

 

Βάλβης Ηρακλής του Ιακώβου (δεύτερος γάμος)

 

Μοσχόβη Μαρία του Ιωάννη Πατ. #855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

17

 

Ρούσσος Νικόλαος του Λεονάρδου #4296

 

Γιαννίση Κούλα του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Γιαννίσης Νικόλαος του Μιχαήλ") #4302

 Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

171

 

Ρούσσος Ευάγγελος του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 Αλλο δέντρο