Πατήστε εδώ για να δείτε την αρχική σελίδα με κάποιες γενικές πληροφορίες και κάποιες διευκρινήσεις

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τις εγγραφές για τα έτη 1847 - 1865,         εδώ για τα έτη 1881 - 1894,      εδώ για τα έτη 1895 - 1906,      εδώ για τα έτη 1907 - 1919

 

Πατήστε εδώ για τον κατάλογο των ντοκουμέντων

 

Πατήστε εδώ για τη σελίδα με τα «Διάφορα»

 

Πατήστε εδώ για την αρχική σελίδα του Ιστότοπου

 

Ετος 1878

 

 

 

 

Ζιώτης Δημήτριος του Πέτρου (123) #1748

Κέτσης Πάτροκλος του Νικολάου (1125) (Κωνσταντινούπολις)

Κατσίκης Νικόλαος του Δημητρίου (14) (απεβ. 16/11/1932)

Μπέης Ιωάννης του Μιχαήλ (Κλαιειδέρνεται) (114)

Μπαφαλούκος Θεόδωρος του Αντωνίου (Κουκής) (11134) #2314

Μπάλσης Δημήτριος του Αντωνίου (1161) (Πειραιεύς)

Μπέης Μιχαήλ του Ιωάννη (Πορδάρης) (1125) #1452

Παλαιοκρασσάς Σπύρος του Σωκράτη (1112232) #3571

Πολέμης Γρηγόριος του Γεωργίου (?) (Ρωσσία)

Τζουμέζης Δημήτριος του Θεοδοσίου (1171) #1268 (απεβίωσε 1953)

Φαλαγκάς Λεωνίδας του Νικολάου (Μπουλντούς) (1424) #1941 (Αμερική)

Φαλαγκάς Νικόλαος του Αντωνίου (1352) #3447 (Αυστραλία, απεβ. 1/12/1932)

Φαλαγκάς Νικόλαος του Γιαννούλη (Κουγιός) (1434)  #1962 (απεβ. 1942)

Χαζάπης Κωνσταντίνος του Νικολάου (1224) #183 (απεβ. 1924)

Χαζάπης Γεώργιος του Ιωάννη (Χαδεμένος) (1118)

Κυρτάτας Γεώργιος του Πέτρου (141143) #4215 (Βραΐλα)

Σπαθάρης Κωνσταντίνος του Στεφάνου (123)

 

 

Ετος 1869

 

 

 

 

 

 

Βαλμάς Μιχαήλ του Λεωνίδα (1143) #2666 (Πειραιεύς, απεβίωσε 14/4/1955)

Κυρτάτας Λεωνίδας του Μιχαήλ (Λούβανος) (1122142) #3736 (Αμερική)

Κούλουθρος Ιωάννης του Ανδρέα (-) (Αφρική)

Πολέμης Κωνσταντίνος του Γιαννούλη (Γιαλαρός) (14131) #1095 (απεβ. 1930)

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Σταματίου (1226) (Ανδρος)

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου (Μίμης) (1242) #248 (απεβ. 2/10/1935)

Φαλαγκάς Γεώργιος του Νικολάου (1161) (Κωνσταντινούπολις)

Αξιώτης ή Ψαρρός Γεώργιος του Ιωάννη (1136) (Βραΐλα)

 

 

Ετος 1867

 

 

 

 

 

 

 

Μπάλσης Ανδρέας του Νικολάου (1122) #4939 (απεβίωσε 18/8/1939)

Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας Νικόλαος του Λεωνίδα (1331)

Σύμπουρας Δημήτριος του Μιχαήλ (121)

Φαλαγκάς Αυγουστής του Δημητρίου (15)

Χαρχαρός Ηρακλής του Ιωάννη (1135) #1953

Χαζάπης Γιαννούλης του Ανδρέα (?) (άτομο με τα ίδια στοιχεία και στο έτος 1868)

 

Ετος 1874

 

 

 

 

 

Αξιώτης ή Ψαρρός Γιαννούλης του Νικολάου (Σανάς) (132) (Βόλος)

Βαλμάς Λεωνίδας του Νικολάου (Λαονικός) (111B) #1234 (απεβίωσε 28/7/1934)

Γιαλούρης Σταμάτης του Λεωνίδα (1233) (Αθήνα, απεβίωσε 1942)

Κουτσούκος Νικόλαος του Δημητρίου (Λαχανάς) (1313)

Μπαφαλούκος Περάκης του Αντωνίου (11132) #1426 (Αυστραλία)

Πολέμης Βασίλειος του Μιχαήλ (Λούρης) (112125) #644

Πασχάλης Σωκράτης του Δημητρίου (11121) #618 (Αμερική, απεβίωσε πνιγείς)

Τζουμέζης Δημήτριος του Νικολάου (Χατζηναούτης) (1162) (Πειραιεύς)

Βεστάρχης Δημήτριος του Λεωνίδα (112) (Αγγλία)

Κουτέλης Νικόλαος του Δημητρίου (Γαμπρούδης) (12) (απεβίωσε 1942)

Καθαρός Δημοσθένης του Ιωάννη (-) (Σμύρνη)

Σαρρής Αθανάσιος του Νικολάου (?) (Κωνσταντινούπολις)

Βολτής Δημήτριος του Λεονάρδου (111141) (Θεσσαλονίκη)

 

ΜΗΤΡΩΟΝ ΤΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΤΕΝΙΩΝ

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1847 ΕΩΣ 1919

 

Μέρος 2ο : Ετη 1866 - 1880

 

 

138 εγγραφές, οι 132 ταυτοποιημένοι.

Εμφανίζονται διάφοροι με Στενιώτικα επίθετα οι οποίοι δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθούν. Επισημαίνονται με (?).

Εμφανίζονται διάφοροι οι οποίοι δεν ανήκουν στα γνωστά Στενιώτικα δέντρα. Επισημαίνονται με (-).