Δημοτολόγιον Στενιών 1873 — Εγγραφές 5761-5873

σελίδα 8.

επόμενη σελίδα

α/α

Ονοματεπώνυμο

έτος γέννησης

 

Πλέγμα

info

 

 

 

 

 

 

5761

Μιχαήλ τ.

1859

Κυρτάτας Μιχαήλ του Δημητρίου (1122133)

#2536

-

5762

Γιαννούλης τ. John Brown

1861

Κυρτάτας Γιαννούλης του Δημητρίου (1122134)

-

-

5763

Πετρού τ.

1865

Κυρτάτα Πετρού του Δημητρίου (1122135)

#2538

-

5764

Γεώργιος τ.

1867

Κυρτάτας Γεώργιος του Δημητρίου (1122136)

#2539

-

5765

Ανδριάνα Μ. Κουτσούκου

1837?

Χαζάπη Ανδριάνα του Νικ. (από άγν. δέντρο) χήρα Κουτσούκου Μιχ. του Ν. (1) #2188

-

-

5766

Μαριγώ Β. Κουτσούκου

1837

Πολέμη Μαριγώ (Μαρία) του Σταματίου (11321)

#1311

-

5767

Χαρίλαος τ.

1850

Κουτσούκος Χαρίλαος του Βασιλείου (1111)

#1419   

info

5768

Ιωάννης τ.

1854

Κουτσούκος Ιωάννης του Βασιλείου (1112)

-

-

5769

Ανέζα τ.

1856

Κουτσούκου Ανεζιώ του Βασίλη (1113)

-

-

5770

Σταμάτιος τ.

1858

Κουτσούκος Σταμάτιος του Βασιλείου (1114)

#2780

info

5771

Δημήτριος τ.

1861

Κουτσούκος Δημήτριος του Βασιλείου (1115)

-

-

5772

Μαργαρώ τ.

1863

Κουτσούκου Μαργαρώ του Βασιλείου (1117)

#649

-

5773

Ειρήνη τ. απ.

1872

Κουτσούκου Ειρήνη του Βασιλη (1116)

-

-

5774

Ειρήνη Στ. Πολέμη

1818

Σαρρή Ειρήνη του Θεοδώρου (112) χήρα Πολέμη Σταμ. του Δημ. (1132) #1197

#1310

-

5775

Σταματέλος Καμπανάκης

1835

από άγνωστο δέντρο

-

-

5776

Ειρήνη σύζ.

1848

από άγνωστο δέντρο

-

-

5777

Ορσα τ.

1868

από άγνωστο δέντρο

-

-

5778

Ανέζα Γ. Καμπανάκη

1833

από άγνωστο δέντρο

-

-

5779

Νικόλαος Γ. Μπίστης

1849

από άγνωστο δέντρο

-

-

5780

Γεώργιος Γ. Μπίστης

1849

από άγνωστο δέντρο

-

-

5781

Αντώνιος Ν. Πολέμης

1845

Πολέμης Αντώνιος του Νικολάου (11222)

#683

-

5782

Ανέζα σύζ.

1850

Μπίστη Ανέζα του Γάσπαρη από άγνωστο δέντρο

-

-

5783

Λάζαρος Μ. Καμπάνης

1828

Καμπάνης Λάζαρος του Μιχαήλ (11)

#3757

-

5784

Ανδριάνα σύζ. Βογιαζίδου

1833

από άγνωστο δέντρο

-

-

5785

Πιπίνα τ.

1858

Καμπάνη Πιπίνα του Λάζαρου (111)

-

-

5786

Μιχαήλ τ.

1860

Καμπάνης Μιχαήλ του Λάζαρου (112)

#1131

-

5787

Μαριγώ τ.

1865

Καμπάνη Μαριγώ του Λάζαρου (114)

-

-

5788

Μιλτιάδης τ.

1870

Καμπάνης Μιλτιάδης του Λάζαρου (114)

-

-

5789

Μιχαήλ Ανδρ. Μπέης

1838

Μπέης Μιχαήλ του Ανδρέα (11)

#3855

-

5790

Ασπασία σύζ. Λέκα

1848

Κέτση ή Λέκκα Ασπασία του Βασίλη (112)

#3860

-

5791

Ανδρέας τ.

1869

Μπέης Ανδρέας του Μιχαήλ (111)

#3861

-

5792

Ανδριάνα τ.

1872

Μπέη Ανδριάνα του Μιχάλη (112)

#3862

-

5793

Βασίλειος Λέκας

1815

Κέτσης ή Λέκκας Βασίλειος του Ιωάννη (11)

#3874

-

5794

Γιακουμής τ.

1846

Κέτσης ή Λέκκας Γιακουμής του Βασιλείου (113)

-

-

5795

Μαργαρώ τ.

1843

Κέτση ή Λέκκα Μαργέτα (Μαργαρώ) του Βασιλείου (111)

-

-

5796

Αικατερίνη Στ. Τζιώτη

1841

Ζιώτη Αικατερίνη του Στεφάνου (11) 

-

-

5797

Ιωάννης Γ. Μπέης

1835

Μπέης Ιωάννης του Γεωργίου (112)

#2883

info

5798

Ελένη σύζ. Τζιώτη

1841

Ζιώτη Ελένη του Στεφάνου (12)

#2882

-

5799

Ειρήνη τ.

1862

Μπέη Ερηνιώ του Ιωάννη  (1123)

#4258

-

5800

Στέφανος τ.

1863

Μπέης Στέφανος του Ιωάννη (1122)

#2667

-

5801

Κατίγκω τ.

1867

Μπέη Κατίγκω του Ιωάννη (1124)

-

-

5802

Ανδριάνα τ.

1872

Μπέη Ανδριάνα του Γιάννη (1121)

#3607

-

5803

Νικόλαος Γ. Κέτσης ή Λέκας

1835

Κέτσης Νικόλαος του Γεωργίου (141)

#688

-

5804

Ανδριάνα σύζ.

1836

από άγνωστο δέντρο

-

-

5805

Ανέζα τ.

1859

Κέτση Ανέζα του Νικολάου (1412)

-

-

5806

Μαρία τ.

1867

Κέτση Μαρία του Νικολάου (1413)

-

-

5807

Ιωάννης τ.

1872

Κέτσης ή Λέκκας Ιωάννης του Νικολάου (1415)

-

-

5808

Νικόλαος Λ. Πολέμης

1806

Πολέμης Νικόλαος του Λεονάρδου (1122)

#625

-

5809

Σταμάτιος τ.

1849

Πολέμης Σταμάτης του Νικολάου (Σκάλος) (11223)    

#684

info

5810

Ανέζα τ.

1857

Πολέμη Ανέζα του Νικολάου (11226)

#687

-

5811

Λεονάρδος Στ. Πολέμης

1838

Πολέμης Λεονάρδος του Σταματίου (11322)

#1312

-

5812

Μαριγώ σύζ.

1847

από άγνωστο δέντρο

-

-

5813

Μόσχα τ.

1867

Πολέμη Μόσχα του Λεονάρδου (113221)

-

-

5814

-

-

ελλείπει

-

-

5815

Φραζέσκα Ιω. Παλαιοκρασσά

1801

Φραζέσκα χήρα Παλαιοκρασσά Ιωάννη του Δημητρίου (11) #1629

-

-

5816

Μιχαήλ Ιω. Παλαιοκρασσάς

1827

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Ιωάννη (112)

#3594

-

5817

Ευαγγέλα σύζ.

1833

Πολίτου Ευαγγέλα του Νικολάου από άγνωστο δέντρο

-

-

5818

Ιωάννης τ.

1855

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Μιχαήλ (1122)

-

-

5819

Ανέζα τ.

1858

Παλαιοκρασσά Ανέζα του Μιχαήλ (1123)

-

-

5820

Ιωάννης Γ. Παλαιοκρασσάς

1815

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Γεωργίου (11141) 

#3661

-

5821

Ειρήνη σύζ. Σύμπουρα

1823

Σύμπουρα Ειρήνη του Ανδρέα (131)

#3662

-

5822

Ανδρέας τ.

1847

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Ιωάννη (111413)

 #3664

info

5823

Καλλιόπη τ.

1852

Παλαιοκρασσά Καλλιόπη του Ιωάννη (111415)

-

-

5824

Νικόλαος τ.

1856

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Ιωάννη (111416)

#3635

-

5825

Μαρούλα τ.

1864

Παλαιοκρασσά Μαρουλιώ του Γιάννη (111418)

#3668

-

5826

Λεονάρδος Π. Καραπιπέρης

1826

Καραπιπέρης Λεονάρδος του Πέτρου (131) 

#1891

-

5827

Ανδριάνα σύζ.

1834

Κόη ή Πάταλου Ανδριάνα του Μιχαήλ (1121)

#1892

-

5828

Πέτρος τ.

1855

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Πέτρος του Λεονάρδου (1311)

-

-

5829

Φλωρέζα τ.

1858

Καραπιπέρη Φλωρέζα του Λεονάρδου (1312) 

#1744

-

5830

Μιχαήλ τ.

1859

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Μιχαήλ του Λεονάρδου (1313)

-

-

5831

Αντώνιος τ.

1861

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Αντώνης του Λινάρδου (1315)

#1464

info

5832

Δημήτριος τ.

1865

Καραπιπέρης Δημήτριος του Λεονάρδου (1316)

#1344

-

5833

Θεόδωρος τ.

1865

Καραπιπέρης Θεόδωρος του Λεονάρδου (1317)

#1896

-

5834

Νικόλαος τ.

1872

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Νικόλαος του Λεονάρδου (1318)

#1897

info

5835

Ιωάννης Ν. Χαρχαρός

1833

Χαρχαρός Ιωάννης του Νικολάου (113) 

#4171

-

5836

Μαρούλα σύζ. Μπαφαλούκου

1841

Μπαφαλούκου Μαρούλα του Θεοδώρου (1112)

#4173

-

5837

Νικόλαος τ.

1861

Χαρχαρός Νικόλαος του Ιωάννη (1132)

-

-

5838

Θεόδωρος τ.

1865

Χαρχαρός Θεοδωρής του Ιωάννη (1133)

#2030

-

5839

Μιχαήλ τ.

1867

Χαρχαρός Μιχαήλ του Ιωάννη (Κολησομύτης) (1134)

#4176

-

5840

Ηρακλής τ.

1869

Χαρχαρός Ηρακλής του Ιωάννη (1135)

#1953

-

5841

Ειρήνη τ.

1872

Χαρχαρού Ειρήνη του Ιωάννη (1131)

-

-

5842

Μιχαήλ Ν. Πάταλος

1803

Κόης ή Πάταλος Μιχαήλ του Νικολάου (121)

#5049

-

5843

Αικατερίνη σύζ.

1838

από άγνωστο δέντρο

-

-

5844

Νικόλαος τ.

1852

Κόης ή Πάταλος Νικόλαος του Μιχαήλ (1214)

-

-

5845

Ανδρέας Κούλουθρος

1835

από άγνωστο δέντρο

-

-

5846

Ευαγγέλα σύζ. Τσεσμελή?

1843

από άγνωστο δέντρο

-

-

5847

Νικόλαος τ.

1859

από άγνωστο δέντρο

-

-

5848

Μαρία τ.

1861

από άγνωστο δέντρο

-

-

5849

Ανδριάνα τ.

1864

από άγνωστο δέντρο

-

-

5850

Δημήτριος τ.

1868

από άγνωστο δέντρο

-

-

5851

Ιωάννης τ.

1870

από άγνωστο δέντρο

-

-

5852

Μαργέτα Κυριάκου Τσεσμελή

1823

από άγνωστο δέντρο

-

-

5853

Γεώργιος τ.

1844

από άγνωστο δέντρο

-

-

5854

Νικόλαος τ.

1846

από άγνωστο δέντρο

-

-

5855

Μιλτιάδης τ.

1848

από άγνωστο δέντρο

-

-

5856

Νικόλαος Ανδρ. Κουτσούκος

1843

Κουτσούκος Νικόλαος του Ανδρέα (11)

#2816

info

5857

Ανίκα σύζ. Μυτίλια

1851

Μυτήλια Αννίκα του Μαρίνου (112)

#2823

-

5858

Φραζέσκα τ.

1872

Κουτσούκου Φραγκώ του Νικολάου (111)

#2268

-

5859

Φραζέσκα Μαρίνου Μυτίλια

1827

Παλαιοκρασσά Φρατζέσκα του Ιωάννη (111)

#3376

-

5860

Αντώνιος Ν. Λιανής

1814

Λιανής Αντώνιος του Νικολάου (11) 

#4956

-

5861

Ειρήνη σύζ.

1822

Σύμπουρα Ειρήνη του Γεωργίου (12)

#4277

-

5862

Ευφροσύνη τ.

1843

Λιανή Ευφροσύνη του Αντωνίου (111)

-

-

5863

Διαμάντη τ.

1845

Λιανή Διαμάντη του Αντωνίου (112)

-

-

5864

Γεώργιος τ.

1847

Λιανής Γεώργιος του Αντωνίου (114) 

#4959

-

5865

Ευανθία τ.

1849

Λιανή Ευανθία του Αντωνίου (115)

-

-

5866

Διασίτα τ.

1852

Λιανή Διασίτα του Αντωνίου (117)

-

-

5867

Μαρία τ.

1855

Λιανή Μαρία του Αντωνίου (116)

-

-

5868

Νικόλαος Ιω. Μπουλμέτης

1838

Μπουλμέτης Νικόλαος του Ιωάννη (1)

#3783

info

5869

Μαρούλα σύζ.

1838

Χαζάπη Μαρουλιώ ή Μαρούλα του Μιχαήλ (Κάλη) (114)

#3795

-

5870

Ανέζα τ.

1865

Μπουλμέτη Ανέζα ή Ανεζιώ του Νικολάου (11)

#2542

-

5871

Ανδριάνα τ.

1868

Μπουλμέτη Ανδριάνα του Νικολάου (15)

-

-

5872

Ειρήνη τ.

1872

Μπουλμέτη Ερηνιώ του Νικολού (12)

#371

-

5873

Ανέζα Μ. Χαζάπη

1806

Βολτή Ανέζα του Ανδρέα (1121)

#4527

-

 

 

 

 

 

 

 

Επόμενη σελίδα

 

 

 

 

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα

 

 

 

 

Επιστροφή στα Μητρώα

 

 

 

 

Επιστροφή στα «Διάφορα»

 

 

 

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του ιστότοπου