Βιβλίον Βαπτίσεων Αγίου Γεωργίου Μπίστη (ιερεύς Δ.Ζιώτης) (έτη 1851 — 1860)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

στο βιβλίο αυτό αναφέρονται και οι μαίες

ΟΓΒ

Ορσα Γιαννούλη Βροντίση

(Ψαρρού Ορσα στου Νικολάου (111) #5073  σύζ. Βροντίση Γιαννούλη του Νικολάου)

 

 

 

ΔΓΜ

Διαμάντη Γ. Μπουλάκα 

 

 

 

ΛΧ ή ΛΚ

Λασκαρού Κάμαινα (Πολέμη Λασκαρού του παπαΜιχαήλ (1113) #545 σύζ. Χαζάπη Αθανασίου του Μιχαήλ) 

 

 

 

ΦΔ

Φραζέσκα Δελαρόκαινα 

 

 

 

ΖΘΦ

Ζάννα Θ.Φαλαγκά (Βροντίση Ζάννα του Γιαννούλη (1115) #1928 info σύζ. Φαλαγκά Θεοδοσίου του Νικολάου)

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α

Πατήρ

Μήτηρ

Τέκνον

Ημερο-μηνία

Ανάδοχος

Μαία

παρατηρήσεις

(από Νικολό Εξαδάκτυλο)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Λεονάρδος Μπεγλέρης

Μπεγλέρης Λεονάρδος του Δημητρίου  (1) #3734

Μαρία

Κυρτάτα Μαρία του Νικολάου (112211) #3730

Ανδριάνα

Μπεγλέρη Αντριανιώ του Λινάρδου (12)

15/3/1851

Ι.Καρυστινός

ΟΓΒ

 

2

Μαρίνος Μυτίλιας

Μυτήλιας Μαρίνος του Ιωάννη (11) #3374

Φραζέσκα

Παλαιοκρασσά Φρατζέσκα του Ιωάννη (111) #3376

Νικολός

Μυτήλιας Νικολός του Μαρίνου 

 (111)

20/3/1851

Ι Λοΐζος

ΔΓΜ

 

3

Μιχαήλ Πάταλος

Κόης ή Πάταλος Μιχαήλ του Νικολάου (121) #5049

Φλωρέζα

Νικόλαος

Κόης ή Πάταλος Νικόλαος του Μιχαήλ (1214)

10/10/1851

Κωστ. Χίου

ΟΓΒ

Κόης ή Πάταλος Μιχαήλ του Νικολάου

4

Δημήτριος Σύμπουρας

Σύμπουρας Δημήτριος του Ανδρέα (1) #2340 info

Μαργέτα

Μαρία

Σύμπουρα Μαρία του Δημητρίου (14)

21/11/1851

Ν.Λων.Δανιόλου

ΟΓΒ

 

5

Σταματέλος Κυρτάτας

Κυρτάτας Σταματέλος του Νικολάου  (1421) #5467

Μαρία

Κατερίνα

Κυρτάτα Κατίγκω του Σταματέλου (14215)

15/1/1852

Μακρομιχάλης Αγιορείτης

Αγιορείτης (ή Κωβίδης) Μιχαήλ του Αντωνίου (13) #4949

ΛΧ

  

6

Νικόλαος Πολέμης

Πολέμης Νικόλαος του Λεονάρδου (1122) #625

Μαρία

(Σύμπουρα Μαρία του Αντωνίου)

Λεωνίδης

Πολέμης Λεονάρδος του Νικολάου (11225)

22/1/1852

Στρατάκης

ΟΓΒ

Λεωνίδης ο Πολέμης Λεονάρδος του Νικολάου. Η Σύμπουρα Μαρία του Αντωνίου δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

7

Ιωάννης Πολέμης

Πολέμης Ιωάννης του Νικολάου (1141) #1321

Λασκαρού

Κέτση (ή Λέκκα) Λασκαρώ του Σταματίου (132) #1326

Νικόλαος

Πολέμης Νικόλαος του Σταμάτη (11412)

10/1/1852

Μαρουσάκι Ανγκολούστα

ΟΓΒ

 

8

Αντώνιος Αμολοχίτης

Λιανής Αντώνιος του Νικολάου (11) #4956

Ειρήνη

Σύμπουρα Ειρήνη του Γεωργίου (12) #4277 (δεύτερος γάμος της)

Γεώργιος

Λιανής Γεώργιος του Αντωνίου (114) #4959

15/1/1852

Ειρήνη Κρήπα

Ειρήνη, πρώτη σύζ. Κυρτάτα (Κρίπα) Αντωνίου (Κατσαντώνη) του Πέτρου (1411) #2673 info

ΟΓΒ

Αμολοχίτης είναι ο Λιανής Αντώνιος του Νικολάου

9

Γιαννάκης Ζίκα (;)

Ειρήνη (;)

Αντώνιος

2/11/1852

Ειρήνη Μαύραινα

ΛΧ

 

10

Νικόλαος Φαλαγκάς

Φαλαγκάς Νικόλαος του Ιωάννη (1) #4523

Μαρούλα

Βολτή Μαρούλα του Δημητρίου (11111) #4518

Δημήτριος

Φαλαγκάς Δημήτριος του Νικολάου (11)

10/11/1852

Ιωάννης …

ΟΓΒ

 

11

Αντώνιος Αμολοχίτης

Λιανής Αντώνιος του Νικολάου (11) #4956

Ειρήνη

Σύμπουρα Ειρήνη του Γεωργίου (12) #4277

Γεώργιος

Λιανής Γεώργιος του Αντωνίου (114) #4959

15/12/1852

Ειρήνη Α. Κρήπα

Ειρήνη, πρώτη σύζ. Κυρτάτα (Κρίπα) Αντωνίου (Κατσαντώνη) του Πέτρου (1411) #2673 info

ΟΓΒ

προφανώς υπάρχει λάθος (διπλοεγγραφή του #8)

12

Νικόλαος Θεόφιλος

Κοραχάης Νικόλαος του Θεοφίλου (12) #3657 info

Λασκαρού

Παλαιοκρασσα Λασκαρού του Ιωάννη (1112) #3656

Φραζέσκα

Κοραχάη Φρατζέσκα του Νικολάου (125)

20/12/1852

Λεον.Μπεγλέρης

Μπεγλέρης Λεονάρδος του Δημητρίου  (1) #3734

ΟΓΒ

(Κοραχάης Νικόλαος του Θεοφίλου)

13

Βασίλειος Κουτσούκος

Κουτσούκος Βασίλειος του Ιωάννη (111)  #1313

Μαρία

Πολέμη Μαριγώ (Μαρία) του Σταματίου  (11321) #1311

Ιωάννης

Κουτσούκος Ιωάννης του Βασιλείου (1112)

20/12/1852

Δ.Κουτσούκος

Κουτσούκος Δημήτριος του Ιωάννη (112) #4062

ΟΓΒ

 

14

Ιωάννης Καραγιάννης

Πασχάλης Ιωάννης του Φρατζέσκου (Φραγκογιάννης) (111) #3522

Θέκλη

Ανέζα

Πασχάλη Ανεζιώ του Ιωάννη (1115)

23/2/1853

Λεον.Ζίγκα

ΛΚ

Πασχάλης Ιωάννης του Φρατζέσκου (Φραγκογιάννης)

15

Αριστείδης Μπίστης

Ορσάκη

Ειρήνη

16/4/1853

Φραζέσκα Σταμ.Μπίστη

Μπίστη Φρατζέσκα του Σταματέλου (121)

ΟΓΒ

 

16

Γιαννούλης …

Μαριώ

Χαρίκλεια

08/04/1853

Μαργαρίτα Ν.Δουλμπέρη

σύζ. Δουλμπέρη Νικολού του Ιωάννη (111) #5004

ΛΚ

 

17

Αντώνης Κάμης

Χαζάπης Αντώνιος του Μιχαήλ (11) #3026

Ζάνα

Μαύρου - Σύμπουρα Ζάννα του Αντωνίου (11) #3024

Μαρία

Χαζάπη Μαρία του Αντωνίου (115)

08/04/1853

Ειρήνη Σταμ. Πολέμη

Ειρήνη σύζ. Πολέμη Σταματέλου του Λεονάρδου (1121)

ΛΚ

Χαζάπης Αντώνιος του Μιχαήλ

18

Γιάννης Κουτσομιχάλης

Ανδριάνα

Μαρία

17/5/1853

Ειρήνη Ι.Μανδαράκα

ΟΓΒ

 

19

Νικόλαος Πολέμης

Πολέμης Νικόλαος του Λεονάρδου (1122) #625

Μαρία

(Σύμπουρα Μαρία του Αντωνίου)

Ανέζα

Πολέμη Ανέζα του Νικολάου (11226) #687

6/5/1853

Φραζέσκος Φραγκέτης

ΛΚ

Η Σύμπουρα Μαρία του Αντωνίου δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

20

Αντώνιος Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Νικολάου (Μόσουλας) (111111) #3473 info

Ορσα

Κουτσούκου Ορσα του Ανδρέα (122) #3474

Νικόλαος

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Αντωνίου (1111113) #3440 info

6/1853

Κωνστ.Μπειρίκος

ΟΓΒ

Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Νικολάου

21

Αντώνιος Σαρρής

Σαρρής Αντώνιος του Γιαννούλη (13) #3970

Μαρία

Πηνελόπη

Σαρρή Πηνελόπη του Αντωνίου (136) -

20/10/1853

Μιχάλης Γκλαβάς

Μάνεσης Μιχάλης του Γιαννούλη (11113)

ΟΓΒ

  

22

Λεονάρδος Μπεγλέρης

Μπεγλέρης Λεονάρδος του Δημητρίου  (1) #3734

Μαρία

Κυρτάτα Μαρία του Νικολάου (112211) #3730

Σταματέλος

Μπεγλέρης Σταμάτιος του Λεονάρδου (13) #3905 info

20/10/1853

Ειρήνη Σταμ. Πολέμη

Ειρήνη σύζ. Πολέμη Σταματέλου του Λεονάρδου (1121)

ΟΓΒ, ΦΔ

 

23

Ανδρέας Κουτσούκος

Κουτσούκος Ανδρέας του Νικολάου (1)#2814

Μαρία

Φαλαγκά Μαρία του Γεωργίου (111) #2815

Διαμάντη

Κουτσούκου Διαμάντη (Μάντω) του Ανδρέα (Αντριέλου) (15) #2819

 

8/11/1853

Ειρήνη Σταμ. Πολέμη

Ειρήνη σύζ. Πολέμη Σταματέλου του Λεονάρδου (1121)

ΟΓΒ

Διαμάντη και Εΐρήνη δίδυμες

24

Ανδρέας Κουτσούκος

Κουτσούκος Ανδρέας του Νικολάου (1)#2814

Μαρία

Φαλαγκά Μαρία του Γεωργίου (111) #2815

Ειρήνη

Κουτσούκου Ειρήνη του Ανδρέα (16) -

8/11/1853

Μαργαρίτα Ν.Δουλμπέρη

σύζ. Δουλμπέρη Νικολού του Ιωάννη (111) #5004

ΟΓΒ

 Διαμάντη και Εΐρήνη δίδυμες

25

Δήμας Αμολοχίτης

Διαμάντη

Χρυσηνιώ

 

 

ΛΚ

είναι πιθανόν να πρόκειται για αδελφό του Λιανή Αντωνίου του Νικολάου

26

Αντώνιος Μπουκουβάλας

Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου (14) #1169 info

Φλωρέζα

Πολέμη Φλωρέζα του Μιχαήλ (1221) #1165

Νικόλαος

Μπουκουβάλας Νικόλαος του Αντωνίου

(1) #2004

5/1/1854

Ν.Μπίστης

Μπίστης Νικόλαος του Μιχαήλ (111) #4900 info

ΛΚ

Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου. Η ημερομηνία βάπτισης δεν είναι στη σωστή σειρά.

27

Λεονάρδος Καραγιάννης

Καραπιπέρης Λεονάρδος του Πέτρου (131) #1891

Ανδριάνα

Κόη ή Πάταλου Ανδριάνα του Μιχαήλ (1121) #1892

Πετρής

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Πέτρος του Λεονάρδου (1311)

09/12/1853

Ανδρ. Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Αντρίκος του Ιωάννη (1111) #3043 info

ΔΓΜ

 Κατά πάσα πιθανότητα εγράφη εσφαλμένα Καραγιάννης αντί για Καραπιπέρης

28

Γεώργιος Κέτσης

Κέτσης Γεώργιος του Νικολάου (14) #3165 info

Ανέζα

Αντώνιος

Κέτσης Αντώνιος του Γεωργίου (147)

20/12/1853

Δημήτριος Σύμπουρας

Σύμπουρας Δημήτριος του Ανδρέα (1) #2340 info

ΟΓΒ

 

29

Ιωάννης Πολέμης

Πολέμης Ιωάννης του Νικολάου (1141) #1321

Λασκαρού

Κέτση (ή Λέκκα) Λασκαρώ του Σταματίου (132) #1326

Φραζέσκος

Πολέμης Φρατζέσκος του Ιωάννη (11413)

28/12/1853

Ασημίνα Κυρτάτα

ΟΓΒ

Πολέμης Ιωάννης του Νικολάου

30

Θεοδόσιος Φαλαγκάς

Φαλαγκάς Θεοδόσης του Νικολάου (14) #1927 info

Ζάννα

Βροντίση Ζάννα του Γιαννούλη (1115) #1928 info

Σταματέλος 

Φαλαγκάς Σταμάτης του Θεοδοσίου (147) #1743 info

25/1/1854

Γεώργιος Μπουλάκας

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ιωάννη (113) #3186 info

ΟΓΒ

Σταματέλος και Φωτεινή δίδυμοι

31

Θεοδόσιος Φαλαγκάς

Φαλαγκάς Θεοδόσης του Νικολάου (14) #1927 info

Ζάννα

Βροντίση Ζάννα του Γιαννούλη (1115) #1928 info

Φωτεινή

Φαλαγκά Φωτεινή (Φωτίκα) του Θεοδοσίου

(148)

25/1/1854

Θεόδωρος Μπαφαλούκος

Μπαφαλούκος Θεόδωρος του Νικολάου (111) #4566 info

ΟΓΒ

 

32

Κωνσταντίνος Πουλμέτης

Φλωρέζα

Ασημίνα

7/1854

Νικολάκης Μπίστης

ΟΓΒ

άγνωστοι...

 

προφανώς Πουλμέτης είναι Μπουλμέτης

33

Δημήτριος Καβίλιας

Κυρτάτας Δημήτριος του Νικολάου (Καβίλιας) (πρώτος γάμος του) (112213) #2191 info

Διαμάντη

Κουτσούκου Διαμάντη του Μιχαήλ (13) #2190

Φραζέσκα

Κυρτάτα Φρατζέσκα του Δημητρίου (Βουβή) (1122131) #2534

15/7/1854

Νικόλαος Πολίτης

ΟΓΒ

Κυρτάτας Δημήτριος του Νικολάου

34

Νικόλαος Τουλμπέρης

Δουλμπέρης Νικολός του Ιωάννη (111) #5004

Μαργαρίτα

Ειρήνη

Δουλμπέρη Ειρήνη του Νικολάου (1112) #4699

20/9/1854

Αντώνιος Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Δημητρίου (14) #1631

ΛΚ

Δουλμπέρης Νικολός του Ιωάννη

35

Αθανάσιος Χαζάπης

Χαζάπης Αθανάσιος του Μιχαήλ (Κάμης) (12) #903 info

Λασκαρού

Πολέμη Λασκαρού του παπαΜιχαήλ (1113) #545

Πηνελόπη

Χαζάπη Πηνελόπη του Αθανασίου (125)

12/1854

Ασημίνα Αυγ. Πολέμη

Γουλανδρή Ασημίνα του Π (1125)

ΛΚ

 

36

Γιαννούλης Μαύρος

Μαύρος Γιαννούλης του Ανδρέα (12) #3444

Ανέζα

Φαλαγκά Αννεζιώ του Δημητρίου (133) #3417

Ανδρέας

Μαύρος Ανδρέας του Γιαννούλη (121) #4731 info

20/1/1855

Ανεζιώ Σταματέλου Μπίστη

(Ανέζα σύζ. Μπίστη Σταματέλου του Λεονάρδου (12) #4898)

ΟΓΒ

    

37

Δημήτριος Φαλαγκάς

Φαλαγκάς Δημήτριος του Ιωάννη (Τάκης) (1) #1208

Φραζέσκα

Πολέμη Φρατζέσκα του Νικολάου (11311) #1201

Ιωάννης

Φαλαγκάς Ιωάννης του Δημητρίου (11)

25/1/1855

Ιωάννης Κουτσούκος

Κουτσούκος Ιωάννης του Δημητρίου (11) #4058

ΟΓΒ

Δημήτριος Τρίχης είναι ο Φαλαγκάς Δημήτριος του Ιωάννη

38

Αριστείδης Μπίστης

Ορσα

Νικόλαος

20/1/1855

Νικόλαος ...

ΟΓΒ

 

39

Νικόλαος Πολέμης

Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Κοντονικόλας) (1131) #1196 info

Μαρία

Μάνεση Μαρία του Γιαννούλη (1212) #1200

Περικλής 

Πολέμης Περικλής του Νικολάου (11317) #1207 info

2/1855

Ν.Μπίστης

Μπίστης Νικόλαος του Μιχαήλ (111) #4900 info

ΛΚ

Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου και Μάνεση Μαρία του Γιαννούλη

40

Μιχαήλ Μπέης

Μπέης Μιχαήλ του Γεωργίου (1) #5078

Μαρία

Νικόλαος

Μπέης Νικόλαος του Μιχαήλ (14)

27/1/1855

Ι.Αξιώτης

Αξιώτης ή Ψαρρός Ιωάννης του Νικολάου (113) #4661 info

ΛΚ

 

41

Μιχαήλ Μπουλάκας

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Ιωάννη (112)#3594

Ευαγγέλα

(Πολίτου Ευαγγέλα του Νικολάου)

Γιαννάκης

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Μιχαήλ (1122)

15/2/1855

Ανέζα Πάταλου

Κόη ή Πάταλου Ανέζα του Νικολάου (122) 

ΔΓΜ

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Ιωάννη και Πολίτου Ευαγγέλα του Νικολάου

42

Αντώνιος Μπουκουβάλας

Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου (14) #1169 info

Φλωρέζα

Πολέμη Φλωρέζα του Μιχαήλ (1221) #1165

Φράγκα ;

Μπουκουβάλα Φρατζεσκούλα  του Αντωνίου (145) #3049

10/4/1855

Μαρία του Σκορδομύτη

ΛΚ

Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου.  Το όνομα του παιδιού πρέπει να είναι "Φρατζέσκα".

43

Γιαννούλης Χαλάς ;

Μαρία

Ορσα

5/4/1855

Θεόδωρος Καμπάνης

ΟΓΒ

 άγνωστοι

44

Ιωάννης Καραγιάννης

Πασχάλης Ιωάννης του Φρατζέσκου (Φραγκογιάννης) (111) #3522

Θέκλη

(Τέκνη ή Θέκλα )

Γεώργιος

Πασχάλης Γεώργιος του Ιωάννη (1116)

18/4/1855

Σταμάτιος Πολέμης

ΛΚ

Καραγιάννης είναι ο Πασχάλης Ιωάννης του Φρατζέσκου (Φραγκογιάννης)

45

Αντώνιος Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Νικολάου (Μόσουλας) (111111) #3473 info

Ορσα

Κουτσούκου Ορσα του Ανδρέα (122) #3474

Ειρήνη

Παλαιοκρασσά Ειρήνη του Αντωνίου (1111114) #3477

20/5/1855

Ορσούλα Αρ. Μπίστη

ΟΓΒ

Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Νικολάου

46

Αντώνιος Αμολοχίτης

Λιανής Αντώνιος του Νικολάου (11) #4956

Ειρήνη

Σύμπουρα Ειρήνη του Γεωργίου (12) #4277

Ευανθία

Λιανή Ευανθία του Αντωνίου (115)

15/7/1855

Δημήτριος Βασιλιας

ΟΓΒ

Αμολοχίτης είναι ο Λιανής Αντώνιος του Νικολάου

47

Νικόλαος Θεόφιλος

Κοραχάης Νικόλαος του Θεοφίλου (12) #3657 info

Παλαιοκρασσα Λασκαρού του Ιωάννη (1112) #3656

Αντώνιος

Κοραχάης Αντώνιος του Νικολάου (126)

17/8/1855

Ν.Καΐρης

ΟΓΒ

(Κοραχάης Νικόλαος του Θεοφίλου)

48

Σταματέλος Ακάκιος

Μαρία

Αθηνά

10.9.1855

Εφημέριος Φολερός

ΛΚ

 

49

Αντώνιος Φαλαγκάς

κόρη χήρα Μοσχούς Λέκα

Ειρήνη

20/8/1855

Πετρής Πασχάλης

ΛΚ

άγνωστοι...

50

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Αντωνίου (Τρυπάνης) (141) #3626

Ειρήνη

Σαρρή Ειρήνη του Δημητρίου (124) #3627

Χαριτώ

Παλαιοκρασσά Χαριτώ του Νικολάου (1411) #3628

1.10.1855

Μαρία κόρη Μιχαλάκη Καΐρη

ΟΓΒ

 

51

Δήμας Αμολοχίτης

Διαμάντη

Ειρήνη

20.10.1855

Μαρία Ν.Μπόνη

ΟΓΒ

είναι πιθανόν να πρόκειται για αδελφό του Λιανή Αντωνίου του Νικολάου

52

Βασίλειος Ιω.Κουτσούκος

Κουτσούκος Βασίλειος του Ιωάννη (111)  #1313

Μαρία

Πολέμη Μαριγώ (Μαρία) του Σταματίου  (11321) #1311

Ανέζα

Κουτσούκου Ανεζιώ του Βασίλη (1113)

15/9/1855

Μαρούλα Ν. Καΐρη

ΛΚ

 

53

Νικόλαος Φαλαγκάς

Φαλαγκάς Νικόλαος του Ιωάννη (1) #4523

Μαρούλα

Βολτή Μαρούλα του Δημητρίου (11111) #4518

Ιωάννης

Φαλαγκάς Ιωάννης του Νικολάου (12) -

8/9/1855

Κόη ή Πάταλου Ανδριάνα του Μιχαήλ (1121) #1892

ΟΓΒ

Φαλαγκάς Νικόλαος του Ιωάννη

54

Αντώνης Αξιώτης

Αξιώτης ή Ψαρρός Αντώνιος του Νικολάου (112) #1184 info

Μαρούλα

Νικόλαος

Αξιώτης ή Ψαρρός Νικόλαος του Αντωνίου (1122)

20/11/1855

Κωνστ. Στ. …

ΟΓΒ

από τον πρώτο γάμο του Αντώνη

55

Ιωάννης Πολέμης

Πολέμης Ιωάννης του Νικολάου (1141) #1321

Λασκαρού

Κέτση (ή Λέκκα) Λασκαρώ του Σταματίου (132) #1326

Δημοσθένης

Πολέμης Δημοσθένης του Ιωάννη (11414)

21/11/1855

Λασκαρού Λ.Βολτή

ΟΓΒ

Πολέμης Ιωάννης του Νικολάου

56

Αντώνιος Μαρής

Μαρία

Ειρήνη

25/11/1855

Λασκαρού Μ.Χαρχαρού

Βροντίση Λασκαρώ του Δημητρίου (112) #2645

ΟΓΒ

άγνωστοι...

57

Γεώργιος Στραπουργιανός

Μαρία

Μιχάλης

20/6/1855

Ν.Πολέμης

Πολέμης Νικόλαος του Λεονάρδου (1122) #625

 

μαία η Μαργέτα Στραπουργιανού

58

Λεον. Μπεγλέρης

Μπεγλέρης Λεονάρδος του Δημητρίου  (1) #3734

Μαρία

Κυρτάτα Μαρία του Νικολάου (112211) #3730

Ορσα

Μπεγλέρη Ορσα του Λεονάρδου (14)

15/6/1856

Γ.Ι.Μπουλάκας

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ιωάννη (113) #3186 info

ΟΓΒ

 

59

Λεον.Καραπιπέρης

Καραπιπέρης Λεονάρδος του Πέτρου (131) #1891

Ανδριάνα

Κόη ή Πάταλου Ανδριάνα του Μιχαήλ (1121) #1892

Φλωρέζα

Καραπιπέρη Φλωρέζα του Λεονάρδου (1312) #1744

7/1856

Σταμάτ.Κυρτάτας

Κυρτάτας Σταματέλος του Νικολάου  (1421) #5467

ΟΓΒ

 

60

Δημήτριος Αξιώτης

Αξιώτης ή Ψαρρός Δημήτριος του Νικολάου (111)

Κατερίνα

Κυρτάτα Αικατερίνη του Νικολάου (112212) #3731

Νικόλαος

Αξιώτης ή Ψαρρός Νικόλαος του Δημητρίου (1112)

10/7/1856

Αντ.Αμολοχίτης

Λιανής Αντώνιος του Νικολάου (11) #4956

ΟΓΒ

Αμολοχίτης είναι ο Λιανής Αντώνιος του Νικολάου

61

Νικόλαος Τουλμπέρης

Δουλμπέρης Νικολός του Ιωάννη (111) #5004

Μαργαρίτα

Χαρίκλεια

Δουλμπέρη Χαρίκλεια του Νικολάου (1113)

15/9/1856

Γιαννάκης Κουτσούκος

Κουτσούκος Ιωάννης του Δημητρίου (11) #4058

ΛΚ

Δουλμπέρης Νικολός του Ιωάννη

62

Νικόλαος Κέτσης

Κέτσης Νικόλαος του Γεωργίου (141) #688

Ανδριάνα

Πολέμη Ανδριάνα του Νικολάου (11221) #682

Μαρία

Κέτση Μαρία του Νικολάου (1413)

12/11/1856

Βαγγέλα Μ.Σελλά

Λ.Κ.

 

63

Νικόλαος Πεζέρης

Ραπτάκης Νικόλαος του Αντωνίου (113) #4679

Λασκαρού

(Αθηναίου Λασκαρώ)

Μαγιούλα

Ραπτάκη Μαγιούλα του Νικολάου (1138)

15/11/1856

Ειρήνη Στ. Πολέμη

Ειρήνη σύζ. Πολέμη Σταματέλου του Λεονάρδου (1121)

ΟΓΒ

Πεζέρης είναι Ραπτάκης

64

Αντώνιος Μπουκουβάλας

Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου (14) #1169 info

Φλωρέζα

Πολέμη Φλωρέζα του Μιχαήλ (1221) #1165

Μαρία

Μπουκουβάλα Μαρία του Αντωνίου (146)

18/11/1856

Ορσα Αρ. Μπίστη

ΟΓΒ

 

65

Ιωάννης Κόκκινος

Μαρούλα

Χρησίδα

3/12/1856

Σταμάτιος Κακλαμάνης

ΟΓΒ

 

66

Δημήτριος Καβίλιας

Κυρτάτας Δημήτριος του Νικολάου (Καβίλιας) (πρώτος γάμος του) (112213) #2191 info

Διαμάντη

Κουτσούκου Διαμάντη του Μιχαήλ (13) #2190

Νικόλαος

Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου (1122132)

10/12/1856

Λεωνίδης Αδελαουστής

ΟΓΒ

Κυρτάτας Δημήτριος του Νικολάου

67

Δημήτριος Τρίχης

Φαλαγκάς Δημήτριος του Ιωάννη (Τάκης) (1) #1208

Φραζέσκα

Πολέμη Φρατζέσκα του Νικολάου (11311) #1201

Μαρία

Φαλαγκά Μαρία του Δημητρίου (12) #2719

2/1857

Ταρώ Γ.Μπέη

Μπέη Μαργαταρώ (Ταρώ) του Γεωργίου (114) #4255

ΟΓΒ

Δημήτριος Τρίχης είναι ο Φαλαγκάς Δημήτριος του Ιωάννη

68

Βασίλειος Πατέρας

Λογοθέτης Βασίλειος του Αντωνίου (11) #3838

Μαργαρίτα

Μαρούλα

Λογοθέτη Μαρούλα του Βασίλη (114)

3/2/1857

Διαμάντη σύζ. Δ.Τρίχη

(Πολέμη Διαμάντη του Δημητρίου (από αγνωστο δέντρο) σύζ. Φαλαγκά Δημητρίου του Νικολάου (13) #3382 info)

ΛΚ

Πατέρας είναι ο Λογοθέτης Βασίλειος του Αντωνίου

69

Βασίλειος Πατέρας

Λογοθέτης Βασίλειος του Αντωνίου (11) #3838

Μαργαρίτα

Ειρήνη

Λογοθέτη Ειρήνη του Βασίλη (Σκορδορήνη) (δίδυμη με τη Μαρούλα) (115) #3842

3/2/1857

Φραζέσκα χήρα Αντώνη Λειβαδειανού

ΛΚ

Πατέρας είναι ο Λογοθέτης Βασίλειος του Αντωνίου

70

Δήμας Κέτσης

Διαμάντη

Βασίλειος

25/2/1857

Σταματέλος Πολέμης

Πολέμης Σταμάτης του Μιχαήλ (Παπασταμάτης) (1112) #107 info

ΟΓΒ

 ,

71

Νικόλαος Βροντίσης

Βροντίσης Νικόλαος του Γιαννούλη (1113) #4238

Μαρούλα

Κυρτάτα Μαρούλα του Πέτρου (1412) #2674

Παρασκευούλα

Βροντίση Παρασκευούλα του Νικολάου (11134) #1578

10/1857

Κωνσταντίνος Βαλιάνος

ΟΓΒ

 

72

Αντώνης Αξιώτης

Αξιώτης ή Ψαρρός Αντώνιος του Νικολάου (112) #1184 info

Μαρούλα

Ιωάννης

Αξιώτης ή Ψαρρός Ιωάννης του Αντωνίου (1123)

10/1857

Μαργατού Χιώταινα

ΟΓΒ

από τον πρώτο γάμο του Αντώνη

73

Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Ιωάννη (112)#3594

Ευαγγέλα

(Πολίτου Ευαγγέλα του Νικολάου)

Ανέζα

Παλαιοκρασσά Ανέζα του Μιχαήλ (1123)

10/11/1857

Στυλιανός ...

ΟΓΒ

 

74

Γιαννούλης Μαύρος

Μαύρος Γιαννούλης του Ανδρέα (12) #3444

Ανέζα

Φαλαγκά Αννεζιώ του Δημητρίου (133) #3417

Διαμάντη

Μαύρου Διαμάντη του Γιαννούλη (122)

30/10/1857

Φρατζέσκος Καμπανάκης

ΟΓΒ

 

75

Αντώνιος Αμολοχίτης

Λιανής Αντώνιος του Νικολάου (11) #4956

Ειρήνη

Σύμπουρα Ειρήνη του Γεωργίου (12) #4277

Διασέτα

Λιανή Διασίτα του Αντωνίου (117)

12/1857

Γεώργιος Καραγιάννης

ΟΓΒ

Αμολοχίτης είναι ο Λιανής Αντώνιος του Νικολάου

76

Μιχαήλ Πολέμης

Πολέμης Μιχαήλ του Σταματίου (Μιχαλάκας) (12212) #633

Ζάνα

Κέτση Ζάννα  του Γεωργίου (143) #639

Σταματέλος

Πολέμης Σταμάτέλος του Μιχαήλ (122121)

10/12/1857

Αυγουστής Πολέμης

Πολέμης Αυγουστής του Λεονάρδου (1125) #628

ΟΓΒ

 

77

Σταματέλος Κυρτάτας

Κυρτάτας Σταματέλος του Νικολάου  (1421) #5467

Μαρία

Γεώργιος

Κυρτάτας Γιώργος του Σταματέλου

(14217)

20/12/1857

Μαρία Αγαπίου Ιερωνύμου

ΛΚ

 

78

Δημήτριος Σύμπουρας

Σύμπουρας Δημήτριος του Ανδρέα (1) #2340 info

Μαργαρίτα

Νικόλαος

Σύμπουρας Νικόλαος του Δημητρίου (16)  #2345

30/11/1857

 

ΟΓΒ

 

79

Ιωάννης Καραγιάννης

Πασχάλης Ιωάννης του Φρατζέσκου (Φραγκογιάννης) (111) #3522

Θέκλη

Μιχαήλ

Πασχάλης Μιχαήλ του Ιωάννη (1117)

24/12/1857

Γεώργιος του Καλαμαράκια

ΛΚ

Καραγιάννης είναι ο Πασχάλης Ιωάννης του Φρατζέσκου (Φραγκογιάννης)

80

Λεονάρδος Π.Καραπιπέρης

Καραπιπέρης Λεονάρδος του Πέτρου (131) #1891

Ανδριάνα

Κόη ή Πάταλου Ανδριάνα του Μιχαήλ (1121) #1892

Μιχαήλ

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Μιχαήλ του Λεονάρδου (1313)

15/2/1858

Γ.Ι.Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ιωάννη (113) #3186 info

ΟΓΒ

 

81

Αντώνιος Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Νικολάου (Μόσουλας) (111111) #3473 info

Ορσα

Κουτσούκου Ορσα του Ανδρέα (122) #3474

Δημήτριος

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Αντωνίου (1111115)

25/2/1858

Λεωνίδας Μπίστης

ΟΓΒ

 

82

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Αντωνίου (Τρυπάνης) (141) #3626

Ειρήνη

Σαρρή Ειρήνη του Δημητρίου (124) #3627

Μιχαήλ

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Νικολάου  (1412)

5/3/1858

Λεωνίδας Μπειρίκος

ΖΘΦ

 

83

Δημήτριος Τρίχης

Φαλαγκάς Δημήτριος του Ιωάννη (Τάκης) (1) #1208

Φραζέσκα

Πολέμη Φρατζέσκα του Νικολάου (11311) #1201

Νικόλαος

Φαλαγκάς Νικόλαος του Δημητρίου (13)

#3382

 

15/4/1858

Ειρήνη σύζ. Δ.Κουτσούκου

Φαλαγκά Ειρήνη (Ερηνιώ) του Θεοδοσίου (Λιόνταινα) (141) #1929

ΖΘΦ

Δημήτριος Τρίχης είναι ο Φαλαγκάς Δημήτριος του Ιωάννη

84

Λάζαρος Καμπάνης

Καμπάνης Λάζαρος του Μιχαήλ (11) #3757

Ανδριάνα

Βογιαζίδου Ανδριάνα του Νικολάου

Μιχαήλ

Καμπάνης Μιχαήλ του Λάζαρου (112) #1131

6/1858

Ειρήνη Σταματέλου Πολέμη

Ειρήνη σύζ. Πολέμη Σταματέλου του Λεονάρδου (1121)

 

 

85

Γιαννάκης Ρήγας

Ειρήνη

Πέτρος

10/8/1858

Ασημίνα σύζ. Αυγουστή Πολέμη

Γουλανδρή Ασημίνα του Π (1125)

 

 

86

Βασίλειος Κουτσούκος

Κουτσούκος Βασίλειος του Ιωάννη (111)  #1313

Μαρία

Πολέμη Μαριγώ (Μαρία) του Σταματίου  (11321) #1311

Σταματέλος

Κουτσούκος Σταμάτιος του Βασιλείου (1114) #2780 info

15/7/1857

Μ.Μπειρίκος

ΟΓΒ

 

87

Δημήτριος Βαλμάς

Βαλμάς Δημήτριος του Μιχαήλ (112) #1371

Μαρία

Πολέμη Μαρία του Γεωργίου (1155) #1367

Μοσχού

Βαλμά Μόσχα (Μοσχάκι) του Δημητρίου (1121) #2652

1/12/1857

Ν.Πολέμης

ΟΓΒ

 

88

Νικόλαος Λέκας

Κέτσης Νικόλαος του Γεωργίου (141) #688

Ανδριάνα

Πολέμη Ανδριάνα του Νικολάου (11221) #682

Ανέζα

Κέτση Ανέζα του Νικολάου (1412) #611

15/8/1858

Πολυξένη σύζ. Γεωρ. Μπέη

 

 

89

Ιωάννης Μπέης

Μπέης Ιωάννης του Γεωργίου (112) #2883 info

Ελένη

Ζιώτη Ελένη του Στεφάνου (12) #2882

Ανδριάνα

Μπέη Ανδριάνα του Γιάννη (1121) #3607

25/8/1858

Ορσα Αντ. Παλαιοκρασσά

Κουτσούκου Ορσα του Ανδρέα (122) #3474

 

 

90

Νικόλαος Τουλμπέρης

Δουλμπέρης Νικόλαος του Ζαννή (1125) #4997

Λασκαρού

Ιωάννης

Δουλμπέρης Ιωάννης του Νικολάου (11251)

26/8/1858

Ζάννα Δ. Φαλαγκά

 

 

Δουλμπέρης Νικόλαος του Ζαννή.

Ανάδοχος μάλλον η Φαλαγκά Ζάννα του Γεωργίου (114) #3385 σύζ. Δουλμπέρη Δημητρίου του Ζαννή.

91

Αντώνιος Σαρρής

Σαρρής Αντώνιος του Γιαννούλη (13) #3970

Μαρία

Ειρήνη

Σαρρή Ειρήνη του Αντωνίου (137)

15/10/1858

Φλωρέζα Α.Μπουκουβάλα

 

 

92

Δημήτριος Ψαρρός

Αξιώτης ή Ψαρρός Δημήτριος του Νικολάου (111) #3735 info

Αικατερίνα

Κυρτάτα Αικατερίνη του Νικολάου (112212) #3731

Αγγελικώ

Αξιώτη ή Ψαρρού Αγγελικώ του Δημητρίου

(1114) #3895

10/11/1858

Μαρία σύζ.Ανδρέα Κουτσούκου

Φαλαγκά Μαρία του Γεωργίου (111) #2815

 

 

93

Δημήτριος Καβίλιας

Κυρτάτας Δημήτριος του Νικολάου (Καβίλιας) (πρώτος γάμος του) (112213) #2191 info

Ειρήνη

Κουτσούκου Διαμάντη του Μιχαήλ (13) #2190

Μιχαήλ

Κυρτάτας Μιχαήλ του Δημητρίου (1122133) #2536

15/11/1858

Σωτηράκης υιός

 

Κυρτάτας Δημήτριος του Νικολάου, προφανώς το όνομα της συζύγου είναι λανθασμένο και το σωστό είναι "Διαμάντη"

94

Γεώργιος Στραπουργιανός

Μαρία

Διαμάντη

15/11/1858

Ν.Ι.Πουλμέτης

Μπουλμέτης Νικόλαος του Ιωάννη (1) #3783 info

 

 

95

Ιωάννης Ψαρρός

Αξιώτης ή Ψαρρός Ιωάννης του Νικολάου (113) #4661 info

Σεβαστή

(Καμπάνη Σεβαστή)

Μαρία (1131)

14/11/1858

Ν.Κονδύλης

 

 

96

Μιχαήλ Πολέμης

Πολέμης Μιχαήλ του Σταματίου (Μιχαλάκας) (12212) #633

Ζάνα

Κέτση Ζάννα  του Γεωργίου (142) #639

Ανέζα

Πολέμη Ανέζα του Μιχαήλ (11212Α)

5/1859

Βασίλειος Κουτσούκος

Κουτσούκος Βασίλειος του Ιωάννη (111)  #1313

 

Πολέμης Μιχαήλ του Σταματίου (Μιχαλάκας)

97

Νικόλαος Ραπτάκης

Ραπτάκης Νικόλαος του Αντωνίου (113) #4679

Λασκαρού

(Αθηναίου Λασκαρώ)

Ασπασία

Ραπτάκη Ασπασία του Νικολάου (1132) #4681

4/1859

Λεωνίδας Μπίστης

 

 

98

Ιωάννης Χαρχαρός

Χαρχαρός Ιωάννης του Νικολάου (113) #4171

Μαρούλα

Μπαφαλούκου Μαρούλα του Θεοδώρου (1112) #4173

Ειρήνη

Χαρχαρού Ειρήνη του Ιωάννη (1131)

8/1859

Μαρία χήρα Μ.Μπέη

(Μαρία χήρα Μπέη Μιχαήλ του Γεωργίου (1) #5078)

 

 

99

Νικόλαος Φαλαγκάς

Φαλαγκάς Νικόλαος του Ιωάννη (1) #4523

Μαρούλα

Βολτή Μαρούλα του Δημητρίου (11111) #4518

...

2/8/1859

Ειρήνη Δ.Κουτσούκου

Φαλαγκά Ειρήνη (Ερηνιώ) του Θεοδοσίου (Λιόνταινα) (141) #1929

 

ίσως το παιδί αυτό να είναι η Φαλαγκά Φρατζέσκα του Νικολάου

100

Δήμα κόρη

ελλείπει

Διαμάντη

8/1859

Ζορζής Δανιόλος

 

 

101

Ιωάννης Κόκκινος

Μαρούλα

Μιχαήλ

5/8/1859

Α.Παλαιοκρασσάς

 

 Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

102

Ιωάννης Πολέμης

Πολέμης Ιωάννης του Νικολάου (1141) #1321

Λασκαρού

Κέτση (ή Λέκκα) Λασκαρώ του Σταματίου (132) #1326

ελλείπει

ελλείπει

Ειρήνη Αγαδάκη

 

 Το παιδί μάλλον πρέπει να είναι η Ανέζα που γεννήθηκε το 1859 και απεβίωσε το 1860.

103

Γιαννούλης Μαύρος

Μαύρος Γιαννούλης του Ανδρέα (12) #3444

Ανέζα

Φαλαγκά Αννεζιώ του Δημητρίου (133) #3417

Δημήτριος

Μαύρος Δημήτρης του Γιαννούλη (123) #3133

4/10/1859

Ιωάννης Ψαρρός

 

 

104

Αντώνιος Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Νικολάου (Μόσουλας) (111111) #3473 info

Ορσα

Κουτσούκου Ορσα του Ανδρέα (122) #3474

Μιχαήλ

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Αντωνίου (1111116)

13/11/1859

Μαρία σύζ. Ανδρέα Κουτσούκου

Φαλαγκά Μαρία του Γεωργίου (111) #2815

 

 

105

Αντώνης Αξιώτης

Αξιώτης ή Ψαρρός Αντώνιος του Νικολάου (112) #1184 info

Μαρούλα

Νικόλαος

Αξιώτης ή Ψαρρός Νικόλαος του Αντωνίου (1124) #2684

4/1/1860

Σεβαστή Ιω.Ψαρρού

Καμπάνη Σεβαστή σύζ. Αξιώτη ή Ψαρρού Ιωάννη του Νικολάου (113)

 

 από τον πρώτο γάμο του Αντώνη

106

Νικόλαος Κέτσης

Κέτσης Νικόλαος του Γεωργίου (141) #688

Ανδριάνα

Πολέμη Ανδριάνα του Νικολάου (11221) #682

Μαρία

Κέτση Μαρία του Νικολάου (1413)

27/1/1860

Σταματέλος Θ.Μπέης

Μπέης Σταμάτιος του Θεοδώρου (113) #4074

 

 

107

Αθανάσιος Χαζάπης

Χαζάπης Αθανάσιος του Μιχαήλ (Κάμης) (12) #903 info

Λασκαρού

Πολέμη Λασκαρού του παπαΜιχαήλ (1113) #545

Ιωάννης

Χαζάπης Ιωάννης του Αθανασίου (126)

10/2/1860

Αντώνιος Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Δημητρίου (14) #1631

 

 Ιωάννης και Νικόλαος δίδυμοι  

108

Αθανάσιος Χαζάπης

Χαζάπης Αθανάσιος του Μιχαήλ (Κάμης) (12) #903 info

Λασκαρού

Πολέμη Λασκαρού του παπαΜιχαήλ (1113) #545

Νικόλαος

Χαζάπης Νικόλαος του Αθανασίου (127)

10/2/1860

Γιαννούλης Αντωνίου Μάνεσης

Μάνεσης Γιαννούλης του Αντωνίου (111121)

 

109

Αθανάσιος Χαζάπης

Χαζάπης Αθανάσιος του Μιχαήλ (Κάμης) (12) #903 info

Λασκαρού

Πολέμη Λασκαρού του παπαΜιχαήλ (1113) #545

Δημήτριος

Χαζάπης Δημήτριος του Αθανασίου (128)

15/4/1860

Μιχαήλ Α.Χαζάπης

Χαζάπης Μιχαήλ του Αντωνίου (111)

 

 

110

Λάζαρος Καμπάνης

Καμπάνης Λάζαρος του Μιχαήλ (11) #3757

Ανδριάνα

Δημήτριος

Καμπάνης Δημήτριος του Λάζαρου (113)

15/4/1860

 

 

 

111

Αντώνιος Αμολοχίτης

Λιανής Αντώνιος του Νικολάου (11) #4956

Ειρήνη

Σύμπουρα Ειρήνη του Γεωργίου (12) #4277

ελλείπει (118)

16/4/1860

ελλείπει

 

Αμολοχίτης είναι ο Λιανής Αντώνιος του Νικολάου

 

Για μετάβαση στην επόμενη σελίδα πατήστε εδώ

Για μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα πατήστε εδώ

Για επιστροφή στην πρώτη σελίδα πατήστε εδώ

Για επιστροφή στη σελίδα με τα «διάφορα» πατήστε εδώ

Για επιστροφή στην αρχική σελίδα του ιστότοπου πατήστε εδώ