1

1780

Σύμπουρας Σταματέλος του Νικολάου #3500

1781

1866

Ξηροπαΐδη Λασκαρού του Μιχαήλ (Λύριγγας)

 

δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία γι' αυτήν ή για τον πατέρα της

 

D,

Μ

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1808

Σύμπουρα Φρατζέσκα του Σταματέλου #1406

 

 

M, D, D,

 

 

12

1822

Σύμπουρας Νικόλαος του Σταματέλου #3502

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

11

1803

Χαζάπης Γιαννούλης του Ιωάννη (Γιαννακάκης) (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #1404

1808

Σύμπουρα Φρατζέσκα του Σταματέλου #1406

M

 

 

 

 

 

 

 

 

info

12

1822

Σύμπουρας Νικόλαος του Σταματέλου #3502

γάμος 1846

1831

Κυρτάτα Πετρινόλα του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου")

#3503

D

 

 

 

 

 

 

 

D

121

1849

Σύμπουρα Αντριανιώ του Νικολάου #3445

 

 

M, D, D,

 

 

122

1852

Σύμπουρας Σταμάτιος του Νικολάου #1461

 

 

info

 

D

123

1855

Σύμπουρα Λασκαρώ του Νικολάου #3504

 

 

(το όνομα της έδωσε ο ανιψιός της Σύμπουρας Νικόλαος του Σταματίου στην κόρη του Σύμπουρα Ρίτσα (Λασκαρίτσα) σύζυγο Δρακάκη Ανδρέα)

M, D,

 

D

124

1857

Σύμπουρα Ελένη του Νικολάου

 

 

(απεβίωσε. Το όνομα της έδωσε ο ανηψιός της Σύμπουρας Νικόλαος του Σταματίου στην κόρη του Σύμπουρα Ελένη)

D,

 

Φ

125

1860

Σύμπουρα Πηνελόπη του Νικολάου (Αντωνιούδαινα) #2482

 

 

D, D, M

Π, D,

 

 

126

1864

Σύμπουρας Δημήτριος του Νικολάου

 

 

(απεβίωσε. Το όνομα του έδωσε ο αδελφός του Σταμάτιος στον γιο του Σύμπουρα Δημήτριο του Σταματίου (Σιλιβρίκο))

D,

 

 

127

1867

Σύμπουρα Φιλίτσα του Νικολάου

 

 

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

121

1839

Φαλαγκάς Αντώνιος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου") #3418

γάμος 1871

 

γάμος 1871 Καΐρ.Β.

1849

Σύμπουρα Αντριανιώ του Νικολάου #3445

D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

122

1852

Σύμπουρας Σταμάτιος του Νικολάου #1461

γάμος 1882

 

γάμος 1882 Καΐρ.Β.

1860

Χαζάπη Ερηνιώ του Γιαννάκη (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #1457

Φ

 

 

 

 

 

 

 

D

1221

1883

Σύμπουρας Νικόλαος του Σταματίου #2218

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε το 1943

D, Π, M,

 

 

1222

1887

Σύμπουρας Μιχαήλ του Σταματίου (Πακιούλιας) #1886

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε το 1943

D, Π, M,

 

 

1223

1890

Σύμπουρας Ευάγγελος του Σταματίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε το 1922

M,

 

 

1224

1894

Σύμπουρα Ασημιώ του Σταματίου (Πιποντή) #3509

 

 

info

 

Φ

1225

1898

Σύμπουρα Πετρωνία του Σταματίου #2065

 

 

D, M,

 

 

1226

1904

Σύμπουρας Αντώνιος του Σταματίου (Λιθόσυκος) #3510

 

 

info

 

Φ

1227

1901

Σύμπουρας Δημήτριος του Σταματίου (Σιλιβρίκος) #1340

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ

D, Π,

 

 

1228

 

Σύμπουρας Γιαννάκης του Σταματίου

 

 

(απεβίωσε. Το όνομα του έδωσε η αδελφή του Ασημιώ στο γιο της Γιαννάκη Μπουκουβάλα))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1221

1883

Σύμπουρας Νικόλαος του Σταματίου  #2218

γάμος 1910

 

Κουτσούκου Ασημίνα του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Μιχαήλ του Νικολάου") #2213

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12211

 

Σύμπουρα Πετρωνία (Μπεμπέκα) του Νικολάου #2275

 

 

Φ

D, Π, Π,

 

Φ

12212

1910

Σύμπουρας Σταμάτιος του Νικολάου #1831

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ

D, Π,

 

Φ

12213

 

Σύμπουρα Μαρουλιώ (Λούλα) του Νικολάου

 

 

Φ,

D, Π,

 

 

12214

 

Σύμπουρα Ειρήνη του Νικολάου #2276

 

 

info

 

Φ

12215

 

Σύμπουρα Ελένη του Νικολάου #2277

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ

Π,

 

 

12216

 

Σύμπουρα Ρίτσα του Νικολάου #2278

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12211

 

Γιαλούρης Νικόλαος του Αθανασίου (βλέπε δέντρο "Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη") #2279

 

Σύμπουρα Πετρωνία (Μπεμπέκα) του Νικολάου #2275

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12212

 

Σύμπουρας Σταμάτιος του Νικολάου (πρώτος γάμος του) #1831

 

Παλαιοκρασσά Ευτυχούλα του Σωκράτη (πρώτος γάμος της, ο δεύτερος με τον Σωτηρίου Κωνσταντίνο) (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Πάπανικόλας) #1829

info

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12212

 

Σύμπουρας Σταμάτιος του Νικολάου (δεύτερος γάμος του) #1831

 

Αμωράτη Φλώρα

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

122121

 

Σύμπουρας Νικόλαος του Σταματίου

 

 

 

 

Φ

122122

 

Σύμπουρα Κατερίνα του Σταματίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122122

 

Βρεττός Μιχαήλ του Ιωάννη

 

Σύμπουρα Κατερίνα του Σταματίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

12213

 

Φαλαγκάς Νικόλαος του Λεωνίδα (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου") #1955

γάμος 1936 X.A.

 

Σύμπουρα Μαρουλιώ (Λούλα) του Νικολάου

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12214

 

Γεωργαρής Θεόδωρος

X.A.

 

Σύμπουρα Ειρήνη του Νικολάου #2276

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12215

 

Σούτας Νικόλαος του Κωνσταντίνου

 

Σύμπουρα Ελένη του Νικολάου #2277

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

122151

 

Σούτα Μαρία του Νικολάου

 

 

 

 

 

122152

 

Σούτα Ασημίνα του Νικολάου

 

 

 

 

 

122153

 

Σούτας Κωνσταντίνος του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12216

 

Δρακάκης Ανδρέας του Κωνσταντίνου  

 

Σύμπουρα Ρίτσα του Νικολάου #2278

info

 

 

 

 

 

 

 

Φ

122161

 

Δρακάκη Μαρουσώ του Ανδρέα #2289

 

 

Φ,

 

 

122162

 

Δρακάκης Κωνσταντίνος του Ανδρέα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1222

1887

Σύμπουρας Μιχαήλ του Σταματίου (Πακιούλιας) #1886

γάμος 1922

1900

Παλαιοκρασσά Ειρήνη του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου") #1877

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12221

 

Σύμπουρα Φραγκούλα του Μιχαήλ #1531

 

 

info

 

Φ

12222

 

Σύμπουρας Σταμάτης του Μιχαήλ #1887

 

 

Φ, Φ

D, D, D, Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12221

 

Ραΐσης Νικόλαος του Μιλτιάδη (βλέπε δέντρο "Στεφάνου Αντώνιος") #1528

γάμος 1947

 

Σύμπουρα Φραγκούλα του Μιχαήλ #1531

info

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12222

 

Σύμπουρας Σταμάτης του Μιχαήλ #1887

 

Κυρτάτα Ελενίτσα (Νίτσα) του Πέτρου (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου") #1888

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

122221

 

Σύμπουρα Μαρία του Σταμάτη

 

 

 

 

 

122222

 

Σύμπουρας Μιχαήλ του Σταμάτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1224

1886

Μπουκουβάλας Δημήτριος του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Μπουκουβάλας Νικόλαος του Αντωνίου") #3512

γάμος 1917

1894

Σύμπουρα Ασημιώ του Σταματίου (Πιποντή) #3509

info

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1225

1892

Πασχάλης Νικόλαος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Πασχάλης Ιωάννης") #2041

γάμος 1924

1898

Σύμπουρα Πετρωνία του Σταματίου #2065

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1226

1904

Σύμπουρας Αντώνιος του Σταματίου (Λιθόσυκος) #3510

γάμος 1938

 

Ραΐση Ευρυδίκη του Μιλτιάδη (βλέπε δέντρο "Στεφάνου Αντώνιος") #1525

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12261

 

Σύμπουρας Σταμάτης του Αντωνίου #854

 

 

Φ, Φ,

D,

 

Φ

12262

 

Σύμπουρας Μιλτιάδης του Αντωνίου

 

 

Φ, Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12261

 

Σύμπουρας Σταμάτης του Αντωνίου #854

 

Γιαλούρη Ευανθία του Σταματίου (βλέπε δέντρο "Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη") #172

info

 

 

 

 

 

 

 

 

122611

 

Σύμπουρας Αντώνιος του Σταματίου #174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122611

 

Σύμπουρας Αντώνιος του Σταματίου #174

 

Μίνα …(από Σασά)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1226111

 

Σύμπουρα Αντωνία του Αντώνη

 

 

δίδυμες

 

 

1226112

 

Σύμπουρα Ευα του Αντώνη

 

 

δίδυμες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12262

 

Σύμπουρας Μιλτιάδης του Αντωνίου

 

Κοντορούση Ευφροσύνη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1227

1901

Σύμπουρας Δημήτριος του Σταματίου (Σιλιβρίκος) #1340

 

Πολέμη Ειρηνούλα του Ιωάννη (βλέπε δέντρο «Πολέμης Παπαλεονάρδος») #1338

 

 

 

 

 

 

 

 

D

12271

 

Σύμπουρας Ευάγγελος του Δημητρίου #1760

 

 

D,

 

Φ

12272

 

Σύμπουρας Ιωάννης του Δημητρίου

 

 

 

 

Φ

12273

 

Σύμπουρα Μίνα του Δημητρίου #1762

 

 

Φ

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

12271

 

Σύμπουρας Ευάγγελος του Δημητρίου #1760

 

Μαλταπέ Ανδριάνα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Πασχάλης Ιωάννης") #1763

info

 

 

 

 

 

 

 

 

122711

 

Σύμπουρα Δήμητρα του Ευαγγέλου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122711

 

Στυλιανός … (Χώρα)

 

Σύμπουρα Δήμητρα του Ευαγγέλου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12272

 

Σύμπουρας Ιωάννης του Δημητρίου

 

(Μεσαριά …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12273

 

Πέτσας Ιωάννης του Πέτρου (δεύτερος γάμος του, ο πρώτος ήταν με την Αβραμίδου Αμαλία του Ιωάννη) (βλέπε δέντρο "Πέτσας Δημοσθένης του Βασιλείου") #1765

 

Σύμπουρα Μίνα του Δημητρίου #1762

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

1850

Μπάλσης Αντώνιος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Μπάλσης Ιωάννης") #3515

γάμος 1878

 

γάμος 1878 Καΐρ.Β.

1855

Σύμπουρα Λασκαρώ του Νικολάου   #3504

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

125

1859

Σαρρής Αντώνιος του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Σαρρής Γιαννούλης") #725

γάμος 1887

1862

Σύμπουρα Πηνελόπη του Νικολάου (Αντωνιούδαινα) #2482

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Σύμπουρα Σταματέλου του Νικολάου #3500

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών

Για να διαβάσετε πληροφορίες για το επίθετο «Σύμπουρας» πατήστε εδώ

 

 

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γεωργίου του Ανδρέα, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γιάκουμου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γιαννούλη, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Δημητρίου του Ανδρέα, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα ή Μαύρου Αντωνίου του Μιχαήλ, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Μιχαήλ του Γεωργίου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Νικολάου του Ιωάννη, πατήστε εδώ