1

 

Τσατσόμοιρος Νικόλαος του Ιωάννη #3362

 

M,

 

Αικατερίνη ...

 M

 

 

 

 

 

 

 

 D

11

1852

Τσατσόμοιρος Ιωάννης του Νικολάου #3361

 

 

M,

 

 D

12

1857

Τσατσόμοιρος Ερωτόκριτος του Νικολάου #1435

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

M,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D

11

1852

Τσατσόμοιρος Ιωάννης του Νικολάου #3361

γάμος 1879

 

γάμος 1879 Καΐρ.Β.

1862

Παλαιοκρασσά Διαμάντω του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου")

 M

 

 

 

 

 

γέννησε συνολικά 17 παιδιά από τα οποία επέζησαν τα ένδεκα

 

 

111

 

Τσατσόμοιρος Νικόλαος του Ιωάννη #4331

 

 

 

 

 

112

 

Τσατσόμοιρος Γεώργιος του Ιωάννη #4332

 

 

 

 

 

113

 

Τσατσόμοιρου Μαρία του Ιωάννη

 

 

 

 

 

114

 

Τσατσόμοιρος Κώστας του Ιωάννη

 

 

 

 

 

115

 

Τσατσόμοιρος Αγγελής του Ιωάννη

 

 

 

 

 

116

 

Τσατσόμοιρου Βιολέττα (Βιολαντώ) του Ιωάννη #4336

 

 

 

 

 

117

 

Τσατσόμοιρος Δημήτριος του Ιωάννη

 

 

 

 

 

118

 

Τσατσόμοιρου Φραγκώ του Ιωάννη

 

 

 

 

 

119

 

Τσατσόμοιρος Λεωνίδας του Ιωάννη #4339

 

 

 

 

 

11Α

 

Τσατσόμοιρος Μιχαήλ του Ιωάννη

 

 

 

 

 

11Β

 

Τσατσόμοιρου Κατίνα του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

 

Τσατσόμοιρος Νικόλαος του Ιωάννη #4331

 

Κοντοσταύλου Ειρηνούλα του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο «Ραπτάκης Νικόλαος του Αντωνίου») #4342

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

1111

 

Τσατσόμοιρου Ασπασία του Νικολάου #2649

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ

 

 Φ

1112

 

Τσατσόμοιρου Διαμάντη (Μαντούλα) του Νικολάου #905

 

 

  Φ

 

 

1113

 

Τσατσόμοιρος Ιωάννης του Νικολάου

 

 

Απεβίωσε σε νεαρή ηλικία

 

 

1114

 

Τσατσόμοιρος Βασίλειος του Νικολάου (Ξυλοσουγιάς) #4344

 

 

Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

 

1111

 

Βαλμάς Νικόλαος του Λεωνίδα (βλέπε δέντρο "Βαλμάς Φιλιππής" ) #2648

 

Τσατσόμοιρου Ασπασία του Νικολάου #2649

 Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

1112

 

Πολέμης Δημήτριος του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος" )._ #583

γάμος 1946

 

Τσατσόμοιρου Διαμάντη (Μαντούλα) του Νικολάου #905

 Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1114

 

Τσατσόμοιρος Βασίλειος του Νικολάου (Ξυλοσουγιάς) #4344

 

Ψαριανού ... Του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11141

 

Τσατσόμοιρος Νικόλαος του Βασιλείου

 

 

 

 

 

11142

 

Τσατσόμοιρου Μαρία του Βασιλείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

 

Τσατσόμοιρος Γεώργιος του Ιωάννη #4332

 

Δελαγραμμάτικα Αθηνά του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121

 

Τσατσόμοιρου Διαμάντη (Μαντούλα) του Γεωργίου #4349

 

 

 

 

 

1122

 

Τσατσόμοιρου Μαρία του Γεωργίου

 

 

 

 

 

1123

 

Τσατσόμοιρος Ιωάννης του Γεωργίου  #2201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121

 

Καρυστινάκης Αντώνιος

 

Τσατσόμοιρου Διαμάντη (Μαντούλα) του Γεωργίου #4349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11211

 

Καρυστινάκη Μίνα του Αντωνίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122

 

Ασημάκος Νικόλαος

Χ.Α.

 

Τσατσόμοιρου Μαρία του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1123

 

Τσατσόμοιρος Ιωάννης του Γεωργίου #2201

 

Κουτσούκου Λουΐζα του Ματθαίου (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Μιχαήλ του Νικολάου") #433

 Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

11231

 

Τσατσόμοιρου Ελένη του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11231

 

Διαπούλης Νικόλαος του Αριστοτέλη

 

Τσατσόμοιρου Ελένη του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

 

Χατζόγλου Αντώνιος του Ιωάννη

γάμος 1921

 

Τσατσόμοιρου Μαρία του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114

 

Τσατσόμοιρος Κώστας του Ιωάννη

 

Πάσσαρη ... (Σύρος)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

 

Αστράς Ανδρέας

 

Τσατσόμοιρου Βιολέττα (Βιολαντώ) του Ιωάννη #4336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1161

 

Αστρά Διαμάντη (Μάντω) του Ανδρέα #3221

 

 

 

 

 

1162

 

Αστρά Ανθούλα του Ανδρέα

 

 

 

 

 

1163

 

Αστράς ... του Ανδρέα

 

 

 

 

 

1164

 

Αστράς ... του Ανδρέα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

1161

 

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Νικολάου (βλέπε δέντρο  "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου") #3217

 

Αστρά Διαμάντη (Μάντω) του Ανδρέα #3221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

 

Γιαννίσης Ιωάννης του Δ. (όχι από τις Στενιές)

γάμος 1913

 

Τσατσόμοιρου Φραγκώ του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119

 

Τσατσόμοιρος Λεωνίδας του Ιωάννη #4339

 

Μαμάη Αφροδίτη του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1191

 

Τσατσόμοιρος Γιάννης του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

1192

 

Τσατσόμοιρου Μαρίκα του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

1193

 

Τσατσόμοιρος Ηλίας του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

1194

 

Τσατσόμοιρου Διαμαντώ του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

1195

 

Τσατσόμοιρος Αριστείδης του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11Β

 

Μαλακατές ...

 

Τσατσόμοιρου Κατίνα του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  D

12

1857

Τσατσόμοιρος Ερωτόκριτος του Νικολάου #1435

γάμος 1889

1871

Χαζάπη Φραεσκούλα (Φρατζέσκα) (Τσώρα) του Σταματίου (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #1433

D

 

 

 

 

 

 

 

 

121

1893

Τσατσόμοιρος Σταμάτης του Ερωτόκριτου

 

 

 Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε στις 24/7/1924

M,

 

 

122

1894

Τσατσόμοιρος Αντώνιος του Ερωτόκριτου #4369

 

 

 Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

M,

 

  D

123

 

Τσατσόμοιρου Ορσάκη του Ερωτόκριτου #1654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122

1894

Τσατσόμοιρος Αντώνιος του Ερωτόκριτου #4369

 

Μαρία ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1221

 

Τσατσόμοιρου Ορσάκη του Αντωνίου #4371

 

 

 

 

 

1222

 

Τσατσόμοιρος Ματθαίος του Αντωνίου

 

 

 

 

 

1223

 

Τσατσόμοιρος Ερωτόκριτος του Αντωνίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1221

 

Ρουσέτος Δημήτριος

 

Τσατσόμοιρου Ορσάκη του Αντωνίου #4371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12211

 

Ρουσέττος Μάνος του Δημητρίου

 

 

 

 

 

12212

 

Ρουσέττου Τόνια (Αντωνία) του Δημητρίου #160

 

 

 

 

 

12213

 

Ρουσέττου ... του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12212

 

Μαμελετζής Αθανάσιος του Κωνσταντίνου

 

Ρουσέττου Τόνια (Αντωνία) του Δημητρίου (Πρώτος γάμος της) #160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122121

1978

Μαμελετζής Δημήτριος του Αθανασίου

 

 

 

 

 

122122

1980

Μαμελετζής Ιωάννης-Ηλίας του Αθανασίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

12212

 

Πολέμης Ιωάννης του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #1225

 

Ρουσέττου Τόνια (Αντωνία) του Δημητρίου (δεύτερος γάμος της) #160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 info

123

1899

Μάνεσης Μιχαήλ του Λεονάρδου (πρώτος γάμος του, ο δεύτερος ήταν με την Σιγάλα Αννα του Ιωάννη) (βλέπε δέντρο "Μάνεσης Κυριάκος") #463

γάμος 1923

 

Τσατσόμοιρου Ορσάκη του Ερωτόκριτου #1654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Τσατσόμοιρου Νικολάου του Ιωάννη             

Ογδοη  έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών