Μ

1

1743

Αξιώτης ή Ψαρρός Ιωάννης (απεβίωσε τον 10/1842) #4657

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1784

Αξιώτης ή Ψαρρός Νικόλαος του Ιωάννη #4658

 

 

Ναυτικός

D , D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1784

Αξιώτης ή Ψαρρός Νικόλαος του Ιωάννη (πρώτος γάμος του) #4658

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

1823

Αξιώτης ή Ψαρρός Δημήτριος του Νικολάου #3735

 

 

info

 

 

112

1826

Αξιώτης ή Ψαρρός Αντώνιος του Νικολάου #1184

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

11

1784

Αξιώτης ή Ψαρρός Νικόλαος του Ιωάννη (δεύτερος γάμος του) #4658

1788

Ορσα... (αγνώστων λοιπών στοιχείων, ήταν όμως εξακριβωμένα όταν πέθανε το 1888 ή μόνη υπεραιωνόβιος κάτοικος του χωριού) #4660

 

D,

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

1832

Αξιώτης ή Ψαρρός Ιωάννης του Νικολάου #4661

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

111

1823

Αξιώτης ή Ψαρρός Δημήτριος του Νικολάου #3735

1829

Κυρτάτα Αικατερίνη του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου") #3731

D

 

 

 

 

 

 

 

D

1111

1854

Ψαρρού Μαριγώ του Δημητρίου #4214

 

 

D,

 

D

1112

1856

Ψαρρός Νικόλαος του Δημητρίου

 

 

 

 

D

1113

1858

Ψαρρού Ερηνιώ του Δημητρίου #4177

 

 

D,

 

D

1114

1858

Αξιώτη ή Ψαρρού Αγγελικώ του Δημητρίου #3895

 

 

M, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1111

1848

Κυρτάτας Πέτρος του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου")  #4209

γάμος 1872

1854

Ψαρρού Μαριγώ του Δημητρίου #4214

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1113

1866

Χαρχαρός Μιχαήλ του Ιωάννη (Κολησομύτης) (βλέπε δέντρο "Χαρχαρός Ιωάννης") #4176

γάμος 1894

1858

Ψαρρού Ερηνιώ του Δημητρίου #4177

D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1114

1854

Ζιώτης Μιχαήλ του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Ζιώτης Νικόλαος του Ιωάννη") #3892

γάμος 1880

 

γάμος 1880 Καΐρ.Β.

1858

Ψαρρού Αγγελικώ του Δημητρίου #3895

D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

112

1826

Αξιώτης ή Ψαρρός Αντώνιος του Νικολάου (πρώτος γάμος του) #1184

1837

Μαρούλα...

D

 

 

 

 

 

 

 

D

1121

1851

Αξιώτης ή Ψαρρός Ιωάννης του Αντωνίου

 

 

απεβίωσε σε βρεφική ηλικία

 

 

D

1122

1855

Αξιώτης ή Ψαρρός Νικόλαος του Αντωνίου

 

 

απεβίωσε σε βρεφική ηλικία

 

D

1123

1857

Αξιώτης ή Ψαρρός Ιωάννης του Αντωνίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

M, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

112

1826

Αξιώτης ή Ψαρρός Αντώνιος του Νικολάου (δεύτερος γάμος του) #1184

γάμος 1862

1837

Πολέμη Ανέζα του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #1168

M 

 

 

 

 

 

 

 

D

1124

1860

Αξιώτης ή Ψαρρός Νικόλαος του Αντωνίου #2684

 

 

προφανώς πήρε το όνομα του αποβιώσαντος αδελφού του που γεννήθηκε το 1855

M, D,

 

 

1125

1864

Αξιώτη ή Ψαρρού Ευδοκία του Αντωνίου

 

 

απεβίωσε το 1866

Μ,

 

 

1126

1866

Αξιώτης ή Ψαρρός Μιχαήλ του Αντωνίου

 

 

απεβίωσε το 1868

Μ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

112

1828

Αξιώτης ή Ψαρρός Αντώνιος του Νικολάου (τρίτος γάμος του) #1184

 

Κατερίνα …

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1127

1876

Αξιώτη ή Ψαρρού Μανιώ του Αντωνίου #816

 

 

M,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1124

1855

Αξιώτης ή Ψαρρός Νικόλαος του Αντωνίου #2684

γάμος 1900

 

Κοκκίνου Μαρουλιώ (από τα Λειβάδια) #2688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11241

1909

Αξιώτης ή Ψαρρός Ιωάννης του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1127

1868

Δαγιάσης Ματθαίος του Λεονάρδου (βλέπε δέντρο "Δαγιάσης Λεονάρδος του Ματθαίου") #734

γάμος 1895

1876

Αξιώτη ή Ψαρρού Μανιώ του Αντωνίου #816

D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

113

1832

Αξιώτης ή Ψαρρός Ιωάννης του Νικολάου #4661

1838

Καμπάνη Σεβαστή του …

 

Απεβίωσε το 1893

D,

D

 

 

 

 

 

Ο Αξιώτης ή Ψαρρός Ιωάννης του Νικολάου απέκτησε τα νεότερα παιδιά του με δεύτερη σύζυγο

 

D

1131

1858

Αξιώτη ή Ψαρρού Μαριώ (Μαρία) του Ιωάννη #1290

 

 

D, D,

 

 

1132

1861

Αξιώτη ή Ψαρρού Ορσα του Ιωάννη

 

 

D,

 

 

1133

1863

Αξιώτη ή Ψαρρού Θεανώ του Ιωάννη #4665

 

 

D,

 

 

1134

1865

Αξιώτη ή Ψαρρού Καλλιόπη του Ιωάννη

 

 

D,

 

 

1135

1866

Αξιώτης ή Ψαρρός Νικόλαος του Ιωάννη

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D,

 

 

1136

1869

Αξιώτης ή Ψαρρός Γεώργιος του Ιωάννη

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

M, D,

 

 

1137

1884

Αξιώτης ή Ψαρρός Νικόλαος του Ιωάννη

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε το 1918.

Προφανώς ο νεότερος αδελφός του με το ίδιο όνομα απεβίωσε πριν αυτός βαπτισθεί και έτσι πήρε το όνομα του

M,

 

 

1138

1872

Αξιώτη ή Ψαρρού Ανδριανή (Ανδρονίκη) του Ιωάννη

 

 

D,

 

 

1139

 

Αξιώτη ή Ψαρρού Αννεζιώ του Ιωάννη

 

 

Πόλη

 

Φ

113Α

 

Αξιώτη ή Ψαρρού Μαρούσα του Ιωάννη #699

 

 

D,

 

 

113B

1889

Αξιώτης ή Ψαρρός Ανδρέας του Ιωάννη

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

M,

 

 

113C

 

Αξιώτη ή Ψαρρού Φρόσω του Ιωάννη

 

 

 

 

 

113D

1895

Αξιώτης ή Ψαρρός Γεώργιος του Ιωάννη

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε το 1918.

Προφανώς ο νεότερος αδελφός του με το ίδιο όνομα απεβίωσε πριν αυτός βαπτισθεί και έτσι πήρε το όνομα του

 

 

113E

1897

Αξιώτης ή Ψαρρός Λεωνίδας του Ιωάννη

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

113F

1903

Αξιώτης ή Ψαρρός Μιχαήλ του Ιωάννη

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

113G

1904

Αξιώτης ή Ψαρρός Αντώνιος του Ιωάννη

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Στο Μητρώο υπάρχει και η καταχώρηση «Χιώτης ή Ψαρρός κλπ». Το πιθανότερο είναι να πρόκειται περί λάθους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131

 

Χαζάπης Μιχαήλ του Αθανασίου (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Μιχαήλ του Αντωνίου") #2608

γάμος 1877

1858

Αξιώτη ή Ψαρρού Μαριώ (Μαρία) του Ιωάννη (πρώτος γάμος της) #1290

D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1131

1854

Πολέμης Περικλής του Νικολάου (Σουμανέτης) (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #1207

1858

Αξιώτη ή Ψαρρού Μαριώ (Μαρία) του Ιωάννη (δεύτερος γάμος της) #1290

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1132

 

Αδαμαντίδης ... (Πόλη)

 

Αξιώτη ή Ψαρρού Ορσα του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1133

 

Καλαδάμης Γεώργιος του Ιωάννου (Χώρα)

γάμος 1895

 

Αξιώτη ή Ψαρρού Θεανώ του Ιωάννη #4665

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11331

 

Καλαδάμη Σεβαστή του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11331

1875

Πολέμης Νικόλαος του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος"  πατ. #683

 

Καλαδάμη Σεβαστή του Γεωργίου

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1137

 

Χίος Σταμάτης (Τρακόσας) (Υψηλού)

γάμος 1895

 

Αξιώτη ή Ψαρρού Ανδριανή του Ιωάννη

 

 

 

 

Π,

 

 

 

 

Φ

113A

1875

Πολέμης Γάσπαρης του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #694

γάμος 1904

 

Αξιώτη ή Ψαρρού Μαρούσα του Ιωάννη #699

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Αξιώτη ή Ψαρρού Ιωάννη

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών

Για να δείτε τους απογόνους του Αξιώτη ή Ψαρρού Γιαννούλη του Μιχαήλ πατήστε εδώ

 

 

 

Το επίθετο "Ψαρρός" δεν απαντάται σήμερα στο Δημοτολόγιο του χωριού λόγω θανάτου πριν από γάμο πολλών ατόμων με το επίθετο αυτό και λόγω της μεγάλης θηλεογονίας που δημιουργήθηκε με τα επιζήσαντα με το επίθετο αυτό άτομα.

 

Παρεμφερείς είναι οι περιπτώσεις με τα επίθετα Βροντίσης, Δουλμπέρης, Κέτσης και Κοραχάης.