Λογοθέτης Νικόλαος του Μιχαήλ (131) #1233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

1 Πρόσωπα: LNI2-131,

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γεννήθηκε το 1862.

 

Δημοτολόγια: D73-5,

 

Μητρώο Αρρένων: Mitrwo-1847-1865,

 

Μητρώο Αρρένων 1845-1900 Στενιών Ανδρου: OTM-345

 

Γάμος με την Πολέμη Φλωρεζιώ του Δημητρίου (113125) #1214 τέσσερα τέκνα

 

Οδοιπορικά: OdoiporikoKato1,

 

Παρεπώνυμο: Φραγκογιάννης,

 

Κατοικία: Spitia-K4 (Κ4δ),

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα