Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Σ - Ω

Καταγραφή Γρηγόρη Εξαδάκτυλου

 

Σημ. οι δύο πρώτες στήλες προέρχονται από την καταγραφή του Γρηγόρη Εξαδάκτυλου,

η τρίτη παραπέμπει  σε άλλο αρχείο που είναι καταχωρημένο το παρεπώνυμο,

η τέταρτη παραπέμπει στο αντίστοιχο οικογενειακό δέντρο,

και η πέμπτη για επιπλέον πληροφορίες για το άτομο.

 

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα

 

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα

 

Επιστροφή στον κατάλογο με τα μητρώα

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

 

 

υπάρχει ταυτοποίηση

 

 

 

 

άτομο σε άλλο αρχείο, με το ίδιο παρεπώνυμο με κάποιο ήδη ταυτοποιημένο

 

 

 

 

για το άτομο αυτό υπάρχει η καταχώρηση σε άλλο αρχείο

 

 

 

?

δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί (δεν έχει καταγραφεί ή υπάρχουν περισσότεροι του ενός με αυτά τα στοιχεία)

 

 

 

 

 

 

Παρεπώνυμο

ονοματεπώνυμο

 

παραπομπή σε δέντρο

 

Σαμψών

Γιαλούρης Μιχάλης; Αθαν.

 

Γιαλούρης Μιχαήλ του Αθανασίου (12231) -

-

 

406

Γιαλούρης Αντώνιος του Αθανασίου (12232) -

-

Σανάς

Γιάννης Γιαννούλης Αξιώτης Μπελιξής (από Νάξο)

 

Αξιώτης ή Ψαρρός Γιαννούλης του Νικολάου (Σανάς) (132) -

-

Σαντουριέρης

 

363

Βεστάρχης Μιχαήλ του Λεωνίδα (Σαντουριέρης) (113) #1033

-

Σαρανταπουλιάς

Μπέης Αντώνης, Γιώργης

 

Μπέης Αντώνιος του Γεωργίου (115) #3017

Μπέης Γεώργιος του Αντωνίου (1153) #3253

info

info

Σαρρηγιαννάκης

Σαρρής Γιάννης Κωνστ.

 

Σαρρής Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Σαρρηγιαννάκης) (1411) #2417

-

Σαρρηκαφφές

Σαρρής Αντώνης Αντρ.

 

Σαρρής Αντώνιος του Ανδρέα (1342) #3933

-

Σεβνταλής

 

345

382

406

Παλαιοκρασσάς Αντρίκος (Ανδρέας) του Σταματίου (1222) #3602

Παλαιοκρασσάς Σταμάτιος του Ανδρέα (12221) #3608

Παλαιοκρασσάς Χρήστος του Ανδρέα (12223) -

info

-

-

Σικολός

Παλαιοκρασσάς Νικολός Γιαν (Πλούπας)

 

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Γιαννούλη (Σικολός) (11121143) -

info

Σιλαντώνης

Βαλμάς Αντώνης Ανδρέου

 

Βαλμάς Αντώνιος  του Ανδρέα (11144) -

-

Σιλιβρίκος

Σύμπουρας Δημήτρης Στ.

 

Σύμπουρας Δημήτριος του Σταματίου (Σιλιβρίκος) (1227) #1340

-

Σίσικας

Ψαρρός

?

Δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

?

Σκάλος

Πολέμης Σταμάτης κ.ο.

 

Πολέμης Σταμάτης του Νικολάου (Σκάλος) (11223) #684

info

 

 

Πολέμης Βασίλης του Σταμάτη (112232) #934

Πολέμης Δημήτριος του Σταμάτη (112233) #935

Πολέμης Λεονάρδος του Σταμάτη (112235) -

Πολέμης Νικόλαος του Σταμάτη (112231) #933

-

-

-

-

345

363

Πολέμης Λεονάρδος του Νικολάου (11225) -

Πολέμης Λεωνίδας του Αντωνίου (112224) #697

-

-

Σκρούς

Μιχάλης Σύμπουρας αδελφός Μομούδαινας

 

Σύμπουρας Μιχαήλ του Αντωνίου (Κουτσός) (153) -

-

Σκυλογδάρτα

Πολέμης Κων/νος Νικολάου

 

Πολέμης Κωνσταντίνος του Νικολάου (1131612)  #1250

info

Σμίγδης

Παλαιοκρασσάς Δημήτρης Γ. Πάππους

 

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου (11112212) #2758

info

Σοσός

Παλαιοκρασσάς Θεοδόσης Ανδρέου

 

Παλαιοκρασσάς Θεοδόσιος του Ανδρέα (111122111) #2762

info

Σουγλής

Παλαιοκρασσάς Σπύρος Σωκράτη

 

Παλαιοκρασσάς Σπύρος του Σωκράτη (1112232) #3571

info

Σουμανέτης

Πολέμης Νικολός του Περικλή

 

Πολέμης Νικόλαος του Περικλή (113171) #1291

-

 

345

Πολέμης Περικλής του Νικολάου (Σουμανέτης) (11317) #1207

info

Σουρλιά

Ν.Π.

?

Δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

?

Σουστούρης

Φαλαγκάς Δημήτρης, Γιαννούλης

 

Φαλαγκάς Δημήτριος του Γιαννούλη (Σουστούρης) (1432) #1960

Φαλαγκάς Γιαννούλης του Δημητρίου (14321) #1975

-

info

Σουτσουμές

σύζυγος Χαριτώς; (περιοχή Κανακάρη)

 

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Ιωάννη (111416) #3635

-

Σούφης

Μανδαράκας Αριστείδης-Νικόλας

 

Μανδαράκας Αριστείδης του Ιωάννη (Σούφης) (1211)

Μανδαράκας Νικόλαος του Ιωάννη (από τα Απατούρια)  (137) -

-

-

Σπανός

Φαλαγκάς Γιώργης, Γιαννάκης

 

Φαλαγκάς Γεώργιος του  Ιωάννη (Σπανός) (1322) #3435

Φαλαγκάς Ιωάννης του Γεωργίου (13222) #706

-

-

Σπούγιας

Κουτσούκος Γιάννης, Αντρίκος Λ

 

Κουτσούκος Ιωάννης του Λεωνίδα (1182) #868

Κουτσούκος Ανδρέας του Λεωνίδα (Σπούγιας) (1183) #837

info

info

 

331

Κουτσούκος Νικόλαος του Ανδρέα (Σπούγιας) (11) #2816

info

382

Κουτσούκος Νικόλαος του Λεωνίδα (1181) -

-

Στάμος

 

382

Πολέμης Σταμάτιος (Στάμος) του Δημητρίου (111261) #29

info

Στάφουλας

Φαλαγκάς

 

Φαλαγκάς Δημήτριος του Θεοδοσίου (145) #1933

info

Στεφανάρας

Στεφάνου Στεφανής

 

Στεφάνου Στεφανής του Νικολάου (1273) #1546

-

Στρατάκης

Καμπανάκης

 

Φαλαγκάς Δημήτρης του Νικολάου (Στρατάκης) (1314) #3424

-

Συριανός

 

501

Βαλμάς Μιχαήλ του Λεωνίδα (1143) #2666

info

Σωμής

Χαρχαρός Ν.

?

Δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

?

 

 

 

 

 

Τάκης

Φαλαγκάς Νικολός-Γιάννης

 

Φαλαγκάς Νικόλαος του Δημητρίου (Αστακός) (14) #2721

Φαλαγκάς Ιωάννης του Νικολάου (Αστακός) (143) #2732

-

-

Ταλαράς

Πολέμης Γιάννης Δ. κ.ο.

 

Πολέμης Ιωάννης του Δημητρίου (Ταλαράς) (113124) #1213

-

 

345

Πολέμης Δημήτριος του Νικολάου γενν. 1849, δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

?

331

345

Πολέμης Δημήτριος του Νικολάου (Ταλαράς) (11312) #1202

Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (113121) #1210

-

info

Τζέλης

Θεοδωράκης Βαγγέλης Αχ.

 

Θεοδωράκης Ευάγγελος του Αχιλλέα (115) #3744

-

Τζουάννης

 

331

Κυρτάτας Δημήτριος του Αντωνίου (Τζουάννης) (14117) #4211

-

406

Κυρτάτας Αντώνης του Δημήτρη (Τζουάννης) (141173) #2835

info

Τζων Μπράουν

Κυρτάτας Γιάννης Λοιλιδώρης

 

Κυρτάτας Γιαννούλης του Δημητρίου (Τζων Μπράουν) (1122134) -

-

Τιμάριθμος

Πασχάλης Γιάννης Γεωργίου

 

Πασχάλης Ιωάννης του Γεωργίου (1112431) -

-

Το καλό παιδί

 

363

Χαζάπης Αντώνιος του Γιαννάκη (1217) -

-

Τουλούμης

Πολέμης Λεωνίδης κ.ο.

 

Πολέμης Λεωνίδας του Νικολάου (Τουλούμης) (11316) #1206

-

 

406

Πολέμης Αντώνιος του Λεωνίδα (113169) -

-

382

Πολέμης Δημήτριος του Λεωνίδα (113166) #1244

-

382

Πολέμης Μιχαήλ του Λεωνίδα (113165) #1243

-

501

Πολέμης Νικόλαος του Λεωνίδα (113161) #1239

-

406

Πολέμης Παναγής του Λεωνίδα (113168) -

-

Τουλουμπατζής

Θεοδωρόπουλος Γιώργης (Ευτυχία Γιαλούρη)

 

Θεοδωρόπουλος Γεώργιος (Μπαλουξής) (1244) -

-

Τράκος

Πολέμης Δημήτρης Νικ.

 

Πολέμης Δημήτριος του Νικολάου (1112622) #11

info

Τρίμος

 

501

Μπέης Γεώργιος του Δημητρίου (Τρίμος) (1172) #4267

-

Τρισόγκας

 

382

Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (111262) #8

info

Τρίχης

Φαλαγκάς Αντώνης κλπ.

 

Φαλαγκάς Αντώνης του Νικολάου (12) #2867

-

 

331

Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου (1) #4

-

Τρυγιστής

Κουρτέσης Δημήτρης Γιακουμή

 

Κουρτέσης Δημήτριος του Ιακώβου (Τρυγιστής) (131) #4388

info

Τρυπάνης

Παλαιοκρασσάς Αντώνης, Γιάννης κ.ο.

 

Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Δημητρίου (14) #1631

σημ. ο Γιάννης δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί.

-

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Αντωνίου

331

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Αντωνίου (Τρυπάνης) (141) #3626

-

Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Νικολάου

Παλαιοκρασσάς Ελευθέριος του Αντωνίου

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Αντωνίου

501

406

382

Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Νικολάου  (1414) #1873

Παλαιοκρασσάς Ελευθέριος του Αντωνίου (14142) -

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Αντωνίου (14141) #1875

-

-

info

Τσιρόγιαννος

Γιάννης Ν. Ξηροπαΐδης

 

Ξηροπαΐδης Γιάννης του Γεωργίου (Τσιρόγιαννος)  (1254) -

-

Τσιτσός

Πολέμης Παναγής Μιχ.

 

Πολέμης Παναγής του Μιχαήλ (1131654) -

-

 

 

 

 

 

Υδράργυρος

Στεφάνου Δημήτρης Χαριλάου

 

Στεφάνου Δημήτριος του Χαριλάου (1112) #89

info

 

 

 

 

 

Φιλικός

Παλαιοκρασσάς Γιώργης Σωκράτη (προγ.)

 

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Σωκράτη (Γιόκος) (1112231) #2621

info

Φόρας

Στεφάνου Αντώνης Στ.

 

Στεφάνου Αντώνιος του Στεφανή (Φόρας) (122) #655

-

Φούπας

Σύμπουρας Νικολός Σταμ.

 

Σύμπουρας Νικόλαος του Σταματίου (1221) #2218

-

 

345

Σύμπουρας Σταμάτιος του Νικολάου (122) #1461

-

Φουρνής

Χαζάπης Αντώνης Γιαννούλη

 

Χαζάπης Αντώνιος του Γιαννούλη (11313) #303

-

Φραγκογιάννης

Λογοθέτης Γιάννης (σημ. πρόκειται περί λάθους, το σωστό είναι Λογοθέτης Νικόλαος)

 

Λογοθέτης Νικόλαος του Μιχαήλ (Φραγκογιάννης) (131) #1233

info

Φραγκογιάννης

 

406

Λογοθέτης Μιχαήλ του Νικολάου (1311) #2884

-

Φτούνος

Τζουμέζης Δημήτρης Θεοδ.

 

Τζουμέζης Δημήτριος του Θεοδοσίου (1171) #1268

info

Φωλιά

Σύμπουρας Σταμάτης Νικολάου

 

Σύμπουρας Σταμάτιος του Νικολάου (1522) #188

info

 

 

 

 

 

Χαδεμένος

Χαζάπης Γιώργης Γιαν.

 

Χαζάπης Γεώργιος του Ιωάννη (Χαδεμένος) (1118) -

-

Χάλης

Μιχάλης Ι. Παλ/σσάς

 

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Ιωάννη (Χάλης) (111183) #2887

info

Χαριτούλης

Παλαιοκρασσάς Νικολός, Δημήτρης

 

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Δημητρίου (11141621) #1718

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου (Χαριτούλης) (1114162) #2769

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου (111416211) #168

-

-

-

Χαριτώς (της)

 

363

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Νικολάου (1114161) -

-

Χασάνης

Χαζάπης Γιαννάκης κ.ο.

 

Χαζάπης Γιαννάκης του Αντωνίου (Χασάνης) (121) #1453

info

Χασανιάρης

Πασχάλης Γιώργης Ι.

 

Πασχάλης Γεώργιος του Ιωάννη (111243 ) #1543

-

Χασανιάρης

 

363

Πασχάλης Ιωάννης του Δημητρίου (Χασανιάρης) (11124) #2038

-

Χατζηδημήτρης

 

363

Λογοθέτης Δημήτριος του Αντωνίου (Χατζηδημήτρης) (1222) #1781

-

Χατζηνταούτης

Δημήτρης Ν. Τζουμέζης

 

Τζουμέζης Δημήτριος του Νικολάου (Χατζηναούτης) (1162) -

-

Χατζής

Λογοθέτης Αντώνης  

 

Λογοθέτης Αντώνιος του Δημητρίου (Χατζής) (122) #1779

-

 

363

Λογοθέτης Μιχαήλ του Αντωνίου (1224) #1783

-

Χαχαλής

Φαλαγκάς Μιχάλης Γιαν.

 

Φαλαγκάς Μιχάλης του Γιαννούλη (Χαχαλής) (1433) #1961

info

Χιώτης

Ψαρρός

?

Δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

?

Χοιρνός

Πέτσας Γιάννης Βασίλη

 

Πέτσας Ιωάννης του Βασιλείου (Χοιρνός) (12A) #1221

-

Χουγιάζος

πρόγονος Κανταρτζή

?

Δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

?

Χούντης

Ζιώτης Νικολός Μιχ.

 

Ζιώτης Νικόλαος του Μιχαήλ (172) #2090

-

Χρούσης

Ν. Ζαννάκης κ.ο.

 

Ζαννάκης Νικόλαος (Χρούσης) του Γεωργίου (1) #4698

-

 

363

Ζαννάκης Γεώργιος του Νικολάου (11) #4585

-

 

 

 

 

 

Ψαρράκης

Πολέμης Γιαννάκης Περ.

 

Πολέμης Γιαννάκης του Περικλή (113172) -

-

Ψύλης

Θεοδωράκης Γιάννης (Αχιλλέα)

 

Θεοδωράκης Ιωάννης του Αχιλλέα (113) -

-

Ψύλλος

Δαγιάσης Λούης

 

Δαγιάσης Λεονάρδος (Λούης) του Αντωνίου (1123) #740

-

Ψυχάρης

Σιγάλας ... Γιώργος

 

Σέλας ή Σιγάλας Γεώργιος του Ιωάννη (Γιαννάκη) (Ψυχάρης) (112) #4265

-

 

345

Σέλας ή Σιγάλας Ιωάννης του Γεωργίου (1122) #1420

-

Ψωμής (Σωμής)

Χαρχαρός

?

Δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

?

Ψωμόγιαννος

Μπέης Γιάννης Μ. (Πορδάρης)

 

Μπέης Ιωάννης του Μιχαήλ (11251) -

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα (παρατσούκλια γυναικών από Μητρωο Θηλέων)

 

 

 

 

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα

 

 

 

 

Επιστροφή στον κατάλογο με τα μητρώα

 

 

 

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα