Εκλογικός κατάλογος Στενιών έτους 1890 (τμήμα 1/2)

 

Πηγή: Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών - Αρχειοθήκη Κυκλάδων

 

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα

μετάβαση στο δεύτερο τμήμα του 1890

 

Στους εκλογικούς καταλόγους του 1890 έχουν καταγραφεί 213 άτομα.

 

Στον πίνακα δεξιά αναφέρεται το πλήθος για καθένα από τα 26 διαφορετικά επαγγέλματα τους. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία καταγράφονται οι έχοντες σχέση με τη θάλασσα (λεμβούχοι, ναύτες, ναυτικοί, πλοίαρχοι, ψαράδες). Για ένα Στενιώτη δεν αναφέρεται το επάγγελμα του.

 

Ολα τα επίθετα, σε αντίθεση με τον εκλογικό κατάλογο του 1877, έχουν τη σημερινή μορφή. Εξαίρεση αποτελεί μόνον οι αναγραφόμενοι σαν Ροΐδηδες (μετέπειτα Δουλμπέρηδες).

 

Υπάρχουν επίθετα που δεν απαντούν στις οικογενειακές ρίζες του χωριού όπως Γερακάρης, Καμπανάκης, Κούλουθρος, Κουμαριανός, Μπόνης, Μπατής, Μάκρας, Τζεσμέζης, Χίος και Ψαρρός.

α/α

Χωριό

Αρ. Μητρώου αρρένων

Επώνυμο

Ονομα

Πατρώνυμο

Ηλικία

Επάγγελμα / επιτήδευμα

Ενεστώσα

διαμονή

Παρατηρήσεις:  

-   δεν ανήκει στα Στενιώτικα δέντρα

?   δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

info

1189

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Αξιώτης

Ιωάννης

Νικόλαος

58

μουσικός

Στενιές

Αξιώτης ή Ψαρρός Ιωάννης του Νικολάου (113) #4661

info

1190

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Αξιώτης

Δημήτριος

Νικόλαος

68

ναύτης

Στενιές

Αξιώτης ή Ψαρρός Δημήτριος του Νικολάου (111) #3735

info

1191

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Βαλμάς

Δημήτριος

Μιχαήλ

48

πλοίαρχος

 

Βαλμάς Δημήτριος του Μιχαήλ (112) #1371

info

1192

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Βροντίσης

Πέτρος

Νικόλαος

51

ναύτης

Στενιές

Βροντίσης Πετρής του Νικολάου (11132)

-

1193

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Βολτής

Δημήτριος

Ανδρέας

63

ναύτης

Κωνστ/πολη

Βολτής Δημήτριος του Ανδρέα (1213) #4286

info

1194

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Βροντίσας

Νικόλαος

Γιαννούλης

78

ναύτης

Στενιές

Βροντίσης Νικόλαος του Γιαννούλη (1113) #4238

-

1195

ΣΤΕΝΙΕΣ

94

Βροντίσης

Αντώνιος

Ιωάννης

48

ναύτης

 

Βροντίσης Αντώνιος του Ιωάννη (123) #3268

-

1196

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Βροντίσης

Γεώργιος

Ιωάννης

52

ναύτης

 

Βροντίσης Γεώργιος του Ιωάννη (Μυλώνης) (122) #608

info

1197

ΣΤΕΝΙΕΣ

555

Βαλμάς

Ιωάννης

Νικόλαος

41

ναύτης

Στενιές

Βαλμάς Ιωάννης του Νικολάου (1111) #2258

-

1198

ΣΤΕΝΙΕΣ

784

Βεστάρχης

Λεωνίδας

Δημήτριος

40

δημόσιος υπάλληλος

Στενιές

Βεστάρχης Λεωνίδας του Δημητρίου (11) #1008

-

1199

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Γιαννίρης

Νικόλαος

Μιχαήλ

53

γεωργός

Στενιές

Γιαννίσης Νικόλαος του Μιχαήλ (1) #4013

-

1200

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Γιαλούρης

Δημήτριος

Γιαννούλης

51

ναύτης

Στενιές

Γιαλούρης Δημήτριος του Γιαννούλη (124) #3004

-

1201

ΣΤΕΝΙΕΣ

558

Γιαλούρης

Νικόλαος

Γιαννούλης

43

πλοίαρχος

Στενιές

Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη (126) #900

-

1202

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Γιαλούρης

Λεωνίδας

Γιαννούλης

53

ναύτης

 

Γιαλούρης Λεωνίδας του Γιαννούλη (123) #3003

-

1203

ΣΤΕΝΙΕΣ

1663

Γιαλούρης

Αθανάσιος

Μιχαήλ

24

ναυτικός

Στενιές

Γιαλούρης Αθανάσιος του Μιχαήλ (1223) #1465

-

1204

ΣΤΕΝΙΕΣ

1325

Γιαλούρης

Γιαννούλης

Μιχαήλ

27

πλοίαρχος

Στενιές

Γιαλούρης Γιαννούλης του Μιχαήλ (1222) #2937

-

1205

ΣΤΕΝΙΕΣ

1150

Γερακάρης

Δημήτριος

Φραντζέσκος

29

γεωργός

Στενιές

 -

-

1206

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Δουλμπέρης

Δημήτριος

Ζάνες

58

γεωργός

 

Δουλμπέρης Δημήτριος του Ζαννή (1126) #3394

-

1207

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Δουλμπέρης

Δημήτριος

Ιωάννης

63

γεωργός

Στενιές

Δουλμπέρης Δημήτριος του Ιωάννη (113) #3007

info

1208

ΣΤΕΝΙΕΣ

1383

Δελαρόκας

Κωνσταντίνος

Ιωάννης

26

ναυτικός

Στενιές

Δελαρόκας Κωνσταντίνος του Ιωάννη (1132)

-

1209

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Εξεδάκτυλος

Ιωάννης

 

58

ναυτικός

Στενιές

Εξαδάκτυλος Ιωάννης του Πέτρου (1) #4294

-

1210

ΣΤΕΝΙΕΣ

394

Ζανάκης

Νικόλαος

Γεώργιος

45

ναυτικός

Στενιές

Ζαννάκης Νικόλαος (Χρούσης) του Γεωργίου (1) #4698

-

1211

ΣΤΕΝΙΕΣ

1191

Κουρτέσης

Γεώργιος

Πέτρος

36

γεωργός

Στενιές

Κουρτέσης Γεώργιος του Πέτρου (Κανακάρης) (12) #3678

-

1212

ΣΤΕΝΙΕΣ

55

Κέτσης

Αλέξανδρος

Μιχαήλ

48

χρυσοχόος

Στενιές

Κέτσης Αλέξανδρος του Μιχαήλ (1211) #3482

-

1213

ΣΤΕΝΙΕΣ

575

Κυρτάτας

Πέτρος

Αντώνιος

41

ναύτης

Στενιές

Κυρτάτας Πέτρος του Αντωνίου (14114) #4209

info

1214

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Καραπιπέρης

Γεώργιος

Ιωάννης

68

ναύτης

Ταϊγάνι (Τανγκαρόκ)

Καραπιπέρης Γεώργιος του Ιωάννη (122) #3118

info

1215

ΣΤΕΝΙΕΣ

933

Καραπιπέρης

Αντώνιος

Γεώργιος

37

ναύτης

 

Καραπιπέρης Αντώνιος του Γεωργίου (1222)

-

1216

ΣΤΕΝΙΕΣ

1506

Καλαγκάς

Δημήτριος

Νικόλαος

26

ναύτης

Στενιές

Φαλαγκάς Δημήτρης του Νικολάου (Στρατάκης) (1314) #3424

-

1217

ΣΤΕΝΙΕΣ

1325

Καμπάνης

Μιχαήλ

Λάζαρος

32

κτηματίας

Στενιές

Καμπάνης Μιχαήλ του Λάζαρου (112) #1131

-

1218

ΣΤΕΝΙΕΣ

1514

Κουτσούκος

Μιχαήλ

Νικόλαος

29

ναυτικός

Στενιές

Κουτσούκος Μιχαήλ του Νικολάου (116) #1680

-

1219

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Κουτσούκος

Γιαννούλης

Ανδρέας

63

ναύτης

Στενιές

Κουτσούκος Γιαννούλης του Ανδρέα (121) #3498

info

1220

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Καραπιπέρης

Ιωάννης

Αντώνιος

48

ναύτης

 

Καραπιπέρης Ιωάννης του Αντωνίου (1212)

-

1221

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Κατσίκης

Δημήτριος

Ιωάννης

58

ναύτης

Στενιές

Κατσίκης Δημήτριος του Ιωάννη (1)  #4459

-

1222

ΣΤΕΝΙΕΣ

234

Κυρτάτας

Νικόλαος

Αντώνιος

48

πλοίαρχος

Στενιές

Κυρτάτας Νικόλαος του Αντωνίου (Κρήπας) (14111) #638

-

1223

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Καρυστινός

Ελευθέριος

Νικόλαος

68

γεωργός

Στενιές

Καρυστινός Ελευθέριος του Νικολάου (1) #1855

-

1224

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Κουτσούκος

Ανδρέας

Νικόλαος

71

πλοίαρχος

Στενιές

Κουτσούκος Ανδρέας του Νικολάου (KAN-1) #2814

-

1225

ΣΤΕΝΙΕΣ

389

Κουτσούκος

Γεώργιος

Ανδρέας

43

ναύτης

 

Κουτσούκος Γεώργιος του Ανδρέα (KAN-12) #950

-

1226

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Κουτσούκος

Δημήτριος

Μιχαήλ

58

πλοίαρχος

Στενιές

Κουτσούκος Δημήτριος του Μιχαήλ (Λιόντας) (12) #1936

info

1227

ΣΤΕΝΙΕΣ

732

Κουτσούκος

Χαρίλαος

Βασίλειος

40

ναύτης

 

Κουτσούκος Χαρίλαος του Βασιλείου (1111) #1419

-

1228

ΣΤΕΝΙΕΣ

233

Κουτσούκος

Νικόλαος

Ανδρέας

51

ναύτης

 

Κουτσούκος Νικόλαος του Ανδρέα (Σπούγιας) (11) #2816

info

1229

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Κυρτάτας

Δημήτριος

Νικόλαος

59

ναύτης

Στενιές

Κυρτάτας Δημήτριος του Νικολάου (Καβίλιας) (112213) #2191

info

1230

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Κουτσούκος

Δημήτριος

Βασίλειος

52

ναύτης

 

Κουτσούκος Δημήτριος του Βασιλείου (131) #3847

-

1231

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Καμπανάκης

Σταμάτιος

 

53

κτηματίας

Στενιές

 -

-

1232

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Καμπάνης

Λάζαρος

 

63

κτηματίας

Στενιές

Καμπάνης Λάζαρος του Μιχαήλ (11) #3757

-

1233

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Κέτσης

Νικόλαος

Γεώργιος

53

ναύτης

 

Κέτσης Νικόλαος του Γεωργίου (141) #688

-

1234

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Κούλουθρος

Ανδρέας

Χριστοφής

63

γεωργός

Στενιές

 -

-

1235

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Κυρτάτας

Ιωάννης

Νικόλαος

49

ναύτης

 

Κυρτάτας Ιωάννης του Νικολάου (14312)

-

1236

ΣΤΕΝΙΕΣ

942

Κυρτάτας

Δημήτριος

Ζάνες

37

-

Αθήνα

Κυρτάτας Δημήτριος του Ζαννή (14434)

-

1237

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Κυρτάτας

Νικόλαος

Δημήτριος

61

ψαράς

Στενιές

Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου (1446) #5031

-

1238

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Κοραχάης

Νικόλαος

Θεόφιλος

73

ναύτης

Στενιές

Κοραχάης Νικόλαος του Θεοφίλου (12) #3657

info

1239

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Κυρτάτας

Αντώνιος

Νικόλαος

53

ναύτης

Στενιές

Κυρτάτας Αντώνιος του Νικ. (112215) #1627

-

1240

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Κυρτάτας

Αντώνιος

Πέτρος

78

ναύτης

Στενιές

Κυρτάτας (Κρήπας) Αντώνιος (Κατσαντώνης) του Πέτρου (1411) #2673 

-

1241

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Κέτσης

Μιχαήλ

Αλέξανδρος

73

εμβολιαστής

Στενιές

Κέτσης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου (121) #3117

info

1242

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Κουρτέσης

Γεώργιος

Μιχαήλ

58

σανδαλοποιός

Στενιές

Κουρτέσης Γεώργιος του Μιχαήλ (1) #3412

-

1243

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Κουτσούκος

Νικόλαος

Μιχαήλ

68

πλοίαρχος

Στενιές

Κουτσούκος Νικόλαος του Μιχαήλ (Καρανικόλας) (11) #1663

info

1244

ΣΤΕΝΙΕΣ

909

Κουτσούκος

Μιχαήλ

Δημήτριος

33

ναυτικός

Στενιές

Κουτσούκος Μιχαήλ του Δημητρίου (121) #2202

-

1245

ΣΤΕΝΙΕΣ

911

Κουτσούκος

Σταμάτιος

Βασίλειος

32

ναύτης

Στενιές

Κουτσούκος Σταμάτιος του Βασιλείου (1114) #2780

info

1246

ΣΤΕΝΙΕΣ

1685

Καρυστινός

Θεοχάρης

Ελευθέριος

24

ναύτης

Στενιές

Καρυστινός Θεοχάρης του Ελευθερίου (16) #1687

-

1247

ΣΤΕΝΙΕΣ

1588

Κουμαριανός

Νικόλαος

Αριστείδης

25

γεωργός

Στενιές

 -

-

1248

ΣΤΕΝΙΕΣ

653

Λογοθέτης

Επαμεινώνδας

Δημήτριος

40

ράπτης

Στενιές

Λογοθέτης Επαμεινώνδας του Δημητρίου (123) #2238

-

1249

ΣΤΕΝΙΕΣ

321

Λέκας

Γιακουμής

Βασίλειος

42

ναύτης

Μασσαλία

Κέτσης ή Λέκκας Γιακουμής του Βασιλείου (113)

-

1250

ΣΤΕΝΙΕΣ

890

Λιανής

Γεώργιος

Αντώνιος

38

ναύτης

Κωνστ/πολη

Λιανής Γεώργιος του Αντωνίου (114) #4959

-

1251

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Λογοθέτης

Αντώνιος

Βασίλειος

49

ναύτης

Στενιές

Λογοθέτης Αντώνιος του Βασιλείου (111)

-

1252

ΣΤΕΝΙΕΣ

321

Λογοθέτης

Αντώνιος

Δημήτριος

45

ράπτης

Στενιές

Λογοθέτης Αντώνιος του Δημητρίου (Χατζής) (122) #1779

-

1253

ΣΤΕΝΙΕΣ

455

Μπόνης

Σταματέλος

Γεώργιος

44

γεωργός

Στενιές

 -

-

1254

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Μπεγλέρης

Λεονάρδος

 

73

γεωργός

Στενιές

Μπεγλέρης Λεονάρδος του Δημητρίου (1) #3734

-

1255

ΣΤΕΝΙΕΣ

956

Μπεγλέρης

Σταμάτιος

Λεονάρδος

37

ναύτης

 

Μπεγλέρης Σταμάτιος του Λεονάρδου (13) #3905

-

1256

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Μανδαράκης

Γεώργιος

Ανδρέας

63

γεωργός

Στενιές

Μανδαράκας Γεώργιος του Ανδρέα (1) #2124

-

1257

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Μπέης

Νικόλαος

Μιχαήλ

36

ναύτης

 

Μπέης Νικόλαος του Μιχαήλ (14)

-

1258

ΣΤΕΝΙΕΣ

604

Μπαφαλούκος

Αντώνιος

Θεόφιλος

48

σανδαλοποιός

Στενιές

Μπαφαλούκος Αντώνιος του Θεοδώρου (1113) #4570

-

1259

ΣΤΕΝΙΕΣ

1001

Μπουκουβάλας

Νικόλαος

Αντώνιος

38

ναύτης

 

Μπουκουβάλας Νικόλαος του Αντωνίου (1) #2004

-

1260

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Μπάλσης

Νικόλαος

Δημήτριος

51

ναύτης

Στενιές

Μπάλσης Νικόλαος του Δημητρίου (112) #3872

-

1261

ΣΤΕΝΙΕΣ

747

Μπέης

Ιωάννης

Ανδρέας

48

ναύτης

 

Μπέης Ιωάννης του Ανδρέα (15)

-

1262

ΣΤΕΝΙΕΣ

662

Μάνεσης

Λεονάρδος

Αντώνιος

48

ναύτης

Στενιές

Μάνεσης Λεονάρδος του Αντωνίου (111125) #459

-

1263

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Μπέης

Σταμάτιος

Θεόδωρος

58

ναύτης

 

Μπέης Σταμάτιος του Θεοδώρου (113) #4074

-

1264

ΣΤΕΝΙΕΣ

250

Μπέης

Πέτρος

Γεώργιος

47

ναύτης

 

Μπέης Πέτρος του Γεωργίου (118) #2541

-

1265

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Μαύρος

Γιαννούλης

Ανδρέας

63

ναύτης

 

Μαύρος Γιαννούλης του Ανδρέα (12) #3444

-

1266

ΣΤΕΝΙΕΣ

1506

Μαύρος

Ανδρέας

Γιαννούλης

38

ναύτης

Αμερική

Μαύρος Ανδρέας του Γιαννούλη (121) #4731

-

1267

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Μπέης

Μιχαήλ

Ανδρέας

53

ναύτης

Στενιές

Μπέης Μιχαήλ του Ανδρέα (11) #3855

-

1268

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Μπέης

Ιωάννης

Γεώργιος

63

ναύτης

Στενιές

Μπέης Ιωάννης του Γεωργίου (112) #2883

info

1269

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Μπουλμέτης

Νικόλαος

Ιωάννης

53

γεωργός

Στενιές

Μπουλμέτης Νικόλαος του Ιωάννη (1) #3783

info

1270

ΣΤΕΝΙΕΣ

748

Μπάλσης

Αντώνιος

Δημήτριος

39

ναύτης

Στενιές

Μπάλσης Αντώνιος του Δημητρίου (116) #3515

-

1271

ΣΤΕΝΙΕΣ

249

Μαρής

Θεοδόσιος

Ιωάννης

43

ναύτης

 

Μαρής Θεοδόσιος του Ιωάννη (123) #1029

info

1272

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Μαρής

Μιχαήλ

Ιωάννης

46

ναύτης

Αμερική

Μαρής Μιχαήλ του Ιωάννη (121)

-

1273

ΣΤΕΝΙΕΣ

188

Μαύρος

Ανδρέας

Δημήτριος

48

μάγειρας

Κωνστ/πολη

Μαύρος Ανδρέας του Δημητρίου (112)

-

1274

ΣΤΕΝΙΕΣ

1343

Μπεγλέρης

Χρήστος

Λεονάρδος

32

ναύτης

Στενιές

Μπεγλέρης Χρήστος του Λεονάρδου (15) #2239

-

1275

ΣΤΕΝΙΕΣ

328

Μπέης

Αντώνιος

Γεώργιος

50

ναύτης

 

Μπέης Αντώνιος του Γεωργίου (115) #3017

info

1276

ΣΤΕΝΙΕΣ

404

Μπεγλέρης

Δημήτριος

Λεονάρδος

48

ναύτης

Στενιές

Μπεγλέρης Δημήτριος του Λεονάρδου (11)

-

1277

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Μπατής

Νικόλαος

Ιωάννης

51

ναύτης

Στενιές

 -

-

1278

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Μάκρας

Θεόδωρος

Νικόλαος

58

ναύτης

Κωνστ/πολη

 -

-

1279

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Μπέης

Γεώργιος

Θεόδωρος

53

ναύτης

 

Μπέης Γεώργιος του Θεοδώρου (112) #4243

info

1280

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Ξηροπαΐδας

Μιχαήλ

Ιωάννης

51

ναύτης

 

Ξηροπαΐδης Μιχαήλ του Ιωάννη (12) #4096

-

1281

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Ξηροπαΐδας

Βασίλειος

Λεονάρδος

48

ναύτης

 

Ξηροπαΐδης Βασίλειος του Λεονάρδου (114)

-

1282

ΣΤΕΝΙΕΣ

1211

Ξηροπαΐδας

Λεωνίδας

Ιωάννης

35

ναύτης

Στενιές

Ξηροπαΐδης Λεωνίδας του Ιωάννη (1121)

-

1283

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Μπίστης

Αριστείδης

Σταματέλος

53

κτηματίας

Στενιές

-

-

1284

ΣΤΕΝΙΕΣ

663

Μπίστης

Νικόλαος

Αριστείδης

41

υπάλληλος

Στενιές

-

-

1285

ΣΤΕΝΙΕΣ

1057

Μπίστης

Μιχαήλ

Αριστείδης

36

ναυτικός

 

-

-

1286

ΣΤΕΝΙΕΣ

1415

Παλαιοκρασάς

Γεώργιος

Ηλίας

31

ναυτικός

Στενιές

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ηλία (Ξινός) (1116) #1463

-

1287

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Παλαιοκρασάς

Αντώνιος

Ιωάννης

36

ναυτικός

Στενιές

 ?

-

1288

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Πολέμης

Δημήτριος

Νικόλαος

53

ναυτικός

Στενιές

Πολέμης Δημήτριος του Νικολάου (Ταλαράς) (11312) #1202

-

1289

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Παλαιοκρασάς

Αντώνιος

Νικόλαος

58

πλοίαρχος

 

Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Νικολάου (Μόσουλας) (111111) #3473

info

1290

ΣΤΕΝΙΕΣ

963

Παλαιοκρασάς

Νικόλαος

Αντώνιος

41

ναύτης

Στενιές

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Αντωνίου (Μόσουλας) (1111113) #3440

info

1291

ΣΤΕΝΙΕΣ

469

Πασχάλης

Δημήτριος

Ιωάννης

45

ναύτης

Στενιές

Πασχάλης Δημήτριος του Ιωάννη (Καραγιάννης) (1112) #1990

-

1292

ΣΤΕΝΙΕΣ

468

Παλαιοκρασάς

Ανδρέας

Ιωάννης

48

ναύτης

Στενιές

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Ιωάννη (Κουσαντριγιάς) (111413) #3664

info

1293

ΣΤΕΝΙΕΣ

1156

Παλαιοκρασάς

Γιαννούλης

Μιχαήλ

39

ναύτης

 

Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης του Μιχαήλ (Πλούπας) (1112114) #2825

info

1294

ΣΤΕΝΙΕΣ

841

Πάταλος

Νικόλαος

Μιχαήλ

49

ναύτης

Στενιές

Κόης ή Πάταλος Νικόλαος του Μιχαήλ (1214)

-

1295

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Παλαιοκρασάς

Σωκράτης

Γεώργιος

48

ναύτης

 

Παλαιοκρασσάς Σωκράτης του Γεωργίου (11223) #3481

-

1296

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Παλαιοκρασάς

Νικόλαος

Ιωάννης

53

ναύτης

 

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Ιωάννη (1212) #2024

info

1297

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Πολέμης

Μιχαήλ

Σταμάτιος

59

ναυτικός

Στενιές

Πολέμης Μιχαήλ του Σταματέλου (Μιχαλάκας) (11212) #633

-

1298

ΣΤΕΝΙΕΣ

1461

Παλαιοκρασάς

Νικόλαος

Γιαν.

30

ναυτικός

Στενιές

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Γιαννούλη (Κούνουπας) (1123) #3300

-

1299

ΣΤΕΝΙΕΣ

1074

Πολέμης

Περικλής

Νικόλαος

36

ναύτης

Στενιές

Πολέμης Περικλής του Νικολάου (Σουμανέτης) (11317) #1207

-

1300

ΣΤΕΝΙΕΣ

842

Παλαιοκρασάς

Μιχαήλ

Ανδρέας

41

ναύτης

 

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Ανδρέα (11112) #3084

-

1301

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Παλαιοκρασάς

Πέτρος

Γεώργιος

48

ναύτης

Στενιές

Παλαιοκρασσάς Παύλος του Γεωργίου (114)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επάγγελμα

δεν αναφέρεται

1

λεμβούχος

2

πλοίαρχος

20

γεωργός

18

μάγειρας

1

ράπτης

3

γιατρός

1

μεσίτης

1

σανδαλοποιός

5

δημόσιος υπάλληλος

1

μεταπράτης

2

συμβολαιογράφος

1

δικηγόρος

1

μουσικός

1

υπάλληλος

1

εμβολιαστής

1

μυλωνάς

2

υποδηματοποιός

1

έμπορος

2

ναύτης

112

φωτογράφος

1

εργάτης

1

ναυτικός

23

χρυσοχόος

1

κτηματίας

6

ξυλουργός

3

ψαράς

1