Γάμοι Αγ.Γεωργίου (1834 — 1860)

ιερεύς Ιωάσαφ Αυγερινός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έτος

γαμπρός

νύφη

(τελετή εις)

παράνυμφος (-οι)

παρατηρήσεις

(από Νικολό Εξαδάκτυλο)

 

 

 

 

 

 

1835

Κυριάκος Τσεσμελής

Μαριέτα θυγ. Γ.Κόη

Οικία Γιάγκου Κόη

Αντώνιος Μπουκουβάλας

  Δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν

1835

Δημήτριος Σύμπουρας

Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας Δημήτριος του Νικολάου (13) #2003 info

Φλωρέζα Θεοφ.Κοραχάη

Κοραχάη Φλωρέζα του Θεοφίλου (13) #3065

οικία Θ.Κοραχάη συζ. Αικατερίνη

Ν.Ι.Κοραχάης, Γιαννούλης Καραγιάννης

 

1835

Ιωάννης Ν.Κυρτάτας

Μαρία Κοσμά Χίου σύζ. Ελένη

 

Δ.Παλαιοκρασσάς, Δ.Αξιώτης

 Δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν

1836

Αντώνιος Καραπιπέρης

Καραπιπέρης Αντώνιος του Ιωάννη (121) #4276

Σοφία Γεωργίου Καρτζίου

 

Ν.Μπελαλής

 

1836

Νικόλαος Ι.Κυρτάτας

Κυρτάτας Νικόλαος του Ιωάννη (11212) #3718

Ειρήνη Δουλμπέρη

Δουλμπέρη Ειρήνη του Ζαννή (1122) -

οικία Ζαννή Δουλμπέρη, σύζ. Φραζέσκα

Ιω.Μπουλάκας, Ιωάννης Ν.Πολέμης

 

1836

Θεόδωρος Ν.Μπαφαλούκος

Μπαφαλούκος Θεόδωρος του Νικολάου (111) #4566 info

Ειρήνη Αντ.Σύμπουρα

Σύμπουρα Ειρήνη του Αντωνίου (από άγνωστο δέντρο)

Οικία Ειρήνης θυγ.Αντ.Σύμπουρα

Δ.Παλαιοκρασσάς, Δ.Αξιώτης

Η Ειρήνη ανήκει σε άγνωστο δέντρο

1836

Ιωάννης Μαρής

Μαρής Ιωάννης του Μιχαήλ (12) #4329

Μαρία Ιω.Φαλαγκά

 

Ιωάννης Μπουλάκας, Ν.Θεοφ.Κοραχάης

 Η Μαρία ανήκει σε άγνωστο δέντρο

1836

Δημήτριος Τσουμέζης

Τζουμέζης Δημήτριος του Θεοδοσίου (11) #3178 info

Μαρία Δ.Λέκα

Κέτση Μαρία του Δημητρίου (111) #3174

οικία Λέκα - Μαρούλα

Ν.Γούναρης, Ν.Μ.Μπίστης

Κέτση ή Λέκκα Μαρία του Δ.

1837

Σταμάτιος Παπαμ.Πολέμης

Πολέμης Σταμάτης του Μιχαήλ (Παπασταμάτης) (1112) #107 info

Πετρινόλα Ζαν.Δουλμπέρη

Δουλμπέρη Πετρινόλα του Ζαννή (1123) #108 info

 

 

 

1837

Αυγουστίνος Μαρής

Μαρής Αυγουστής του Μιχαήλ (13) #1345

Διαμάντη Ν.Πολέμη

Πολέμη Διαμάντη του Νικολάου (1143) #1322

οικία Ν.Πολέμη, σύζ.Μαρία

Δ.Μαύρος, Δ.Μπαμπούσκος

 

1838

Ν.Αξιώτης

ποτέ Δημητρίου Κυρτάτα

 

 

 Δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν

1838

Μιχαήλ Σταματέλου Μπίστης

Μοσχού Γ.Καμπανάκη

οικία Γ.Καμπανάκη Μεσσαριά, σύζ. Ειρήνη

Δ.Πιάγκος, Μ.Ζ.Αγαδάκης

  Δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν

1838

Νικόλαος Μαρής

Μαρής Νικόλαος του Μιχαήλ (11) #607

Ανέζα Παπαμ. Πολέμη

Πολέμη Ανέζα του Μιχαήλ (1114) #546

οικία Μ.Πολέμη

Βασ.Ιω.Κόης

 

1838

Σταματέλος Κυρτάτας

Κυρτάτας Σταματέλος του Δημητρίου (1441) #2856

Μαρία Λεον.Ξηροπαΐδη

Ξηροπαΐδη Μαρία του Λεονάρδου (111) #2852

οικία Λεον.Ξηροπαΐδη, σύζ.Κατερίνα

Βασ.Ιω.Κόης

 

1841

Νικόλας Θεοφ.Κοραχάης

Κοραχάης Νικόλαος του Θεοφίλου (12) #3657 info

Λασκαρού Ιω.Παλαιοκρασσά

Παλαιοκρασσά Λασκαρού του Ιωάννη (1112)

 #3656

οικία Ι.Παλαιοκρασσά, Θεοφ. Κοραχάης σύζ.Αικατερίνη

Νικόλαος Μ.Αθανασίου, Λ.Ι.Ροΐδης

 

 

ελλείπει

 

 

 

η εγγραφή #16 αυτού του πίνακα λείπει.

1842

Μιχαήλ Αντ.Αγιορείτης

Αγιορείτης (ή Κωβίδης) Μιχαήλ του Αντωνίου (13) #4949

Μοσχού Δ.Κυρτάτα

Κυρτάτα Μοσκού του Δημητρίου (1445) #4952

οικία Δ.Κυρτάτα

Βασ.Ι.Κόης

 

1842

Ιωάννης Μαρής

Μαρής Ιωάννης του Μιχαήλ (12) #4329

Βασιλική Θεοδ.Τσουμέζη

Τζουμέζη Βασιλική του Θεοδοσίου (12) #4309

οικία Αμύρισσας χήρας Στ.Μπίστη

Σταματέλος Ν.Πολέμης

 

1843

Κωνσταντίνος Αγιορείτης

Αγιορείτης (ή Κωβίδης) Κωνσταντίνος του Αντωνίου (12) -

Μαρία Λ.Πολέμη

Πολέμη Μαρία του Λεονάρδου (1411) -

Οικία Μαρούλας Λ.Πολέμη

Γ.Δ.Γιαλούρης

 

1843

Μιχαήλ Ιω.Κοραχάης

Μαρία Παπαδημ.Μωραΐτου

Οικία Δημητρίου Μωραΐτου Στενιές (ιερεύς)

Μιχαήλ Ζ.Αγαδάκης

από άγνωστα δέντρα

1844

Ιωάννης Δ.Κυρτάτας

Κυρτάτας Ζαννής του Δημητρίου (1443) #1662 info

Βιολέτα θυγ.Γιαν.Μάνεση

Γκλαβά-Μάνεση Βιολέττα του Γιαννούλη (11114) #1643

εκκλησία Αγία Ματρώνα, Στενιές

Ν.Μ.Περλουρέντζος

 

1846

Νικόλαος Σύμπουρας

Σύμπουρας Νικόλαος του Σταματέλου (12) #3502 info

Πετρινόλα θυγ.Ανδριάνας Δ.Κυρτάτα

Κυρτάτα Πετρινόλα του Δημητρίου (1447) #3503

οικία Ανδριάνας Δ.Κυρτάτα

 

 

1846

Δημήτριος Ν.Νέρης

Τριανταφυλίτσα Ν.Μπίστη

οικία Ν.Δ.Μπίστη Αποίκια

 

στον κατάλογο (μάλλον εκ παραδρομής) αναφέρεται το έτος 1844

1846

Δημήτριος Ανδρέα Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Ανδρέα (121) -

Ειρήνη Γ.Φαλαγκά

Φαλαγκά Ειρήνη του Γεωργίου (112) -

οικία Γ.Φαλαγκά

 

 

1847

Γεώργιος Γιαννάκη Καραπιπέρης

Καραπιπέρης Γεώργιος του Ιωάννη (122) #3118 info

Μαρία Χαλά

Χαλά Μαρία του Αντωνίου (113) #3115 info

οικία Α.Χαλά Αποίκια

 

 

1848

Σταμάτιος Ν.Παπασταμ.Πολέμης

Πολέμης Σταματέλος του Νικολάου (1142) #1323

Μαρία Γιαν.Σύμπουρα

οικία Γιαννούλη Σύμπουρα συζ.Μαρούλα

 

η Μαρία Γιαν.Σύμπουρα από άγνωστο δέντρο

1848

Νικόλαος Μ.Φιλιππής

Βαλμάς Νικόλαος του Μιχαήλ (111) #2662 info

Ανέζα Γιαννάκη Πολέμη

Πολεμη Ανεζιώ του Γιαννάκη  (11271) #2663

οικία Τέκνης

 

Νικόλαος Μ.Φιλιππής είναι ο Βαλμάς Νικόλαος του Μιχαήλ

1848

Δημήτριος Ιω.Δουλμπέρης

Δουλμπέρης Δημήτριος του Ιωάννη (113) #3007 info

Ασημίνα Γιαν.Γιαλούρη

Γιαλούρη Ασημιώ του Γιαννούλη (121) #3002

οικία Γιαν.Γιαλούρη σύζ.Ειρήνη

 

 

1848

Νικόλαος Ιω.Αθανασίου

Ανέζα Ανδρ. και Μαλάμας Βολτή

Βολτή Ανέζα του Ανδρέα (1212) #4538

οικία Ανδρέα Βολτή

 

 

1849

Δημήτριος Σταματέλου Δελαρόκας

Ελένη Γ.Στάβαρη

Οικία Σταβαρη Γεωργίου Λάμυρα

 

Δελαρόκας είναι παρεπώνυμο του "Κυρτάτας" Δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί.

1850

Βασίλειος Ιω.Κουτσούκος

Κουτσούκος Βασίλειος του Ιωάννη (111) #1313

Μαρία Σταματέλου Πολέμη

Πολέμη Μαριγώ (Μαρία) του Σταματίου (11321) #1311

οικία Σταματέλου Πολέμη

 

 

1850

Δημήτριος Ανδρέα Βολτής

Βολτής Δημήτριος του Ανδρέα (1213) #4286 info

Μοσχού Αντ.Καραππέρη

Καραπιπέρη Μοσκού του Αντωνίου (1211) #4278

οικία Αντ.Καραππέρη σύζ. Σοφία

 

 

1850

Μιχαήλ Γιαν.Γκλαβάς

Μάνεσης Μιχάλης του Γιαννούλη (11113) -

Ειρήνη Γ.Φαλαγκά

Φαλαγκά Ειρήνη του Γεωργίου (112) -

οικία Γ.Φαλαγκά σύζ.Φρατζέσκα

 

Οι παλαιότεροι με το επώνυμο Μάνεσης είχαν (και) το επώνυμο Γκλαβάς.

1853

Αντώνιος Π.Κυρτάτας

Κυρτάτας (Κρήπας) Αντώνης (Κατσαντώνης) του Πέτρου (1411) #2673 info   

θυγάτηρ Γιακουμή Πιάγκου

(Πιάγκου Φρατζέσκα του Γιακουμή)

οικία Αντ.Φυρίου Αποίκια

 

 Πιάγκου Φρατζέσκα του Γιακουμή (από τα Αποίκια)

1854

Ιωάννης Γιαν.Γκλαβάς

Μάνεσης Ιωάννης του Γιαννούλη (11111) #1641

Ειρήνη Ιω. Μανώλη Μανταράκα

 

 

Οι παλαιότεροι με το επώνυμο Μάνεσης είχαν (και) το επώνυμο Γκλαβάς.

Η Ειρήνη από άγνωστο δέντρο

1854

Σταματέλος Ανδρέα Δ.Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Σταματέλος του Ανδρέα (Σεβνταλής) (122) #1619

Κατερίνα θυγ.Γ.Πουλίου

Πουλίου Κατερίνα του Γεωργίου (12) #1625

οικία ποτέ Γ.Πουλίου

 

 

1854

Γεώργιος Ν.Πολέμης

Πολέμης Γεώργιος του Νικολάου (Λαογιώργης)  (1144) #1324 info

Ανέζα Λεονάρδου Περλουρέντζου

 

 

 

1856

Ιωάννης Λ.Ξηροπαΐδης

Ξηροπαΐδης Ιωάννης (Γιαννάκης) του Λεονάρδου (112) #2853

Μαρούλα Αντ.Φαλαγκά

Φαλαγκά Μαρούλα του Αντωνίου (124) #2857

 

 

 

1857

Δημήτριος Μ.Βαλμάς

Βαλμάς Δημήτριος του Μιχαήλ (112) #1371

Μαρία θυγ. Γεωργίου Παπασταμ.Πολέμη

Πολέμη Μαρία του Γεωργίου (1155) #1367

οικία Παπασταμ.Πολέμη

 

 

1857

Νικόλαος Αντ.Σαρρής

Σαρρής Νικόλαος του Αντωνίου (131) #4012

Ειρήνη Ν.Δ.Χαζάπη

Χαζάπη Ειρήνη του Νικολάου (Κρομμύδαινα) (14) #3846

οικία Ν.Δ.Χαζάπη

 

 

1858

Δημήτριος Ν.Χαρχαρός

Χαρχαρός Δημήτριος του Νικολάου (112) #1626

Ανέζα Ανδρ.Δ.Παλαιοκρασσά

Παλαιοκρασσά Αννέζα του Ανδρέα (123)#1620

οικία Ανδρέα Δ.Παλαιοκρασσά

 

 

1858

Μιχαήλ Ν.Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Νικολάου (Μπουλάκας) (131) #3234 info

Διαμάντη Δ.Τσουμέζη

Τζουμέζη Διαμάντη του Δημητρίου (111) #3235 info

οικία Δ.Τσουμέζη

 

 

1858

Ιωάννης Μπαστάρδου Χαρχαρού

Χαρχαρός Ιωάννης του Νικολάου (113) #4171

Μαρούλα Θ.Ν.Μπαφαλούκου

Μπαφαλούκου Μαρούλα του Θεοδώρου (1112) #4173

οικία Θεοδώρου Μπαφαλούκου

 

 

1859

Γεώργιος Δ.Γιαννούλας

Μαρούλα ποτέ Μ.Ν.Χαζάπη

Χαζάπη Μαρουλιώ ή Μαρούλα του Μιχαήλ (Κάλη) (114) #3795

οικία Μ.Ν.Χαζάπη

 

 

1859

Ιωάννης Μ.Πολέμης

Πολέμης Ιωάννης του Μιχαήλ (1223) #1167

Σμαράγδα ποτέ Ν.Νόβα

οικία ποτέ Ν.Νόβα Απατούρια

 

 

1859

Ιωάννης Σταματέλου Κυρτάτας

(Δελαρόκας (Κυρτάτας) Ιωάννης του Σταματίου)

Αικατερίνη ποτέ Γ.Ν.Φαλαγκά

Φαλαγκά Αικατερίνη του Γεωργίου (113) #3384

οικία Σταματέλου Δ.Κυρτάτα Δελαρόκα

 

ο Ιωάννης Σταματέλου Κυρτάτας από άγνωστο δέντρο

1860

Ιωάννης Γιαν.Χαζάπης

Χαζάπης Ιωάννης του Γιαννούλη (Γιαννάκης) (111) #1407

Μαρία Γ.Δ.Παλαιοκρασσά

Παλαιοκρασσά Μαρία (Μαριγώ) του Γεωργίου (115) #1410

οικία Γ.Δ.Παλαιοκρασσά

 

 

1860

Δημήτριος Ντουλμπέρης

Δουλμπέρης Δημήτριος του Ζαννή (1126) #3394

Ζάννα Γ.Φαλαγκά

Φαλαγκά Ζάννα του Γεωργίου (114) #3385

οικία ποτέ Γ.Φαλαγκά

 

 

1860

Γεώργιος Ιω.Βροντίσης

Βροντίσης Γεώργιος του Ιωάννη (Μυλώνης) (122) #608 info

Φραζέσκα ιερέως Σταματέλου Πολέμη

Πολέμη Φρατζέσκα του Σταμάτη (11123) #551

 

 

 

1860

Ιωάννης Αντ.Χαζάπης

Χαζάπης Γιαννάκης του Αντωνίου (Χασάνης) (121) #1453 info

Ασημίνα Ι.Γ.Παλαιοκρασσά

Παλαιοκρασσα Ασημίνα του Ιωάννη (111412) #1455

οικία Ι.Γ.Παλαιοκρασσά

 

 

1860

Μιχαήλ Ν.Λογοθέτης

Λογοθέτης Μιχαήλ του Νικολάου (13) #987

Ευγένα Μ.Παλαιοκρασσά

Παλαιοκρασσά Ευγένα του Μιχαήλ (111234) #993

οικία Μ.Α.Παλαιοκρασσά

 

Μιχαήλ Κ.Καμπάνης 49

Λ.Δ.Βολτής 28

1860

Μιχαήλ Γιαν.Γιαλούρης

Γιαλούρης Μιχαήλ του Γιαννούλη (122) #2612 info

Φραζέσκα Αθαν.Χαζάπη

Χαζάπη Φραεσκούλα του Αθανασίου (121) #2606

οικία Αθαν.Μ.Χαζάπη

 

 

1862

Γεώργιος Μ.Μπίστης

Αικατερίνη Δ.Νέρη

 

μήτηρ Φιλίτσα Ν.Μπίστη

Ζάννες Αγαδάκης

Ιερεύς Ν.Μπάλσης Ταξιαρχών 1862

1862

Νικόλαος Δ.Κέτσης

Κέτσης Νικόλαος του Δημητρίου (112) #3175

Ανέζα Ν.Κυρτάτα

Κυρτάτα Ανέζα του Νικολάου (112121) #3180

 

μάρτυρες:

Μ.Κ.Καμπάνης,

Λ.Δ.Μπίστης,

Σταμάτιος Μ.Πολέμης ιερεύς Αγ.Γεωργίου

 

 

 

 

 

Για μετάβαση στην επόμενη σελίδα πατήστε εδώ

 

 

 

 

Για μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα πατήστε εδώ

 

 

 

 

Για επιστροφή στην πρώτη σελίδα πατήστε εδώ

 

 

 

 

Για επιστροφή στη σελίδα με τα «διάφορα» πατήστε εδώ

 

 

 

 

Για επιστροφή στην αρχική σελίδα του ιστότοπου πατήστε εδώ