Δημοτολόγιον Στενιών 1853 — Εγγραφές 5142-5259

σελίδα 5.

επόμενη σελίδα

α/α

Ονοματεπώνυμο

έτος γέννησης

 

Πλέγμα

info

 

 

 

 

 

 

5142

Δημήτριος Ανδρ. Σύμπουρας

1809

Σύμπουρας Δημήτριος του Ανδρέα (1)

#2340

info

5143

Μαργέτα σύζ.

1818

Παλαιοκρασσά Μαργάτα του Μιχαήλ (1) από άγνωστο δέντρο

-

-

5144

Μιχαήλ τ.

1845

Σύμπουρας Μιχαήλ του Δημητρίου (12)

-

-

5145

Ανδρέας τ.

1848

Σύμπουρας Ανδρέας του Δημητρίου (11)

-

-

5146

Μόσχα τ.

1850

Σύμπουρα Μόσχα του Δημητρίου (Μπούρδαινα) (13)

#1959

-

5147

Μαρία χ. Μ.Παλαιοκρασσά

1798

Μαρία χήρα Παλαιοκρασσά Μιχαήλ του Παπαντώνη (11123) #3535

-

-

5148

Μαρούλα τ.

1829

Παλαιοκρασσά Μαρούλα του Μιχαήλ (111231)

-

-

5149

Αντώνιος τ.

1833

Παλαιοκρασσά Αντώνιος του Μιχαήλ (111232)

-

-

5150

Ειρήνη τ.

1833

Παλαιοκρασσά Ειρήνη του Μιχαήλ (111233)

-

-

5151

Ευγένα τ.

1838

Παλαιοκρασσά Ευγένα του Μιχαήλ (111234)

#993

-

5152

Ιωάννης τ.

1841

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Μιχαήλ (1112113)

-

-

5153

Γιαννούλης Μ. Αξιώτης

1808

Αξιώτης ή Ψαρρός Γιαννούλης του Μιχαήλ (1)

#3135

-

5154

Μαρία σύζ.

1818

από άγνωστο δέντρο

-

-

5155

Μιχάλης τ.

1826

Αξιώτης ή Ψαρρός Μιχαήλ του Γιαννούλη (11)

-

-

5156

Σταματέλος τ.

1827

Αξιώτης ή Ψαρρός Σταματέλος του Γιαννούλη (12)

-

-

5157

Λεωνίδας τ.

1843

Αξιώτης ή Ψαρρός Λεωνίδας του Γιαννούλη (14)

-

-

5158

Θεμιστοκλής τ.

1847

Αξιώτης ή Ψαρρός Θεμιστοκλής του Γιαννούλη (15)

-

-

5159

Ορσα χ. Ν. Αξιώτη

1788

Ορσα χήρα Αξιώτη ή Ψαρρού Νικολάου του Ιωάννη (11) #4658

-

-

5160

Ιωάννης τ.

1830

Αξιώτης ή Ψαρρός Ιωάννης του Νικολάου (113)

#4661

info

5161

Ανδρέας Ν. Κουτσούκος

1819

Κουτσούκος Ανδρέας του Νικολάου (1)

#2814

-

5162

Μαρία σύζ. (Γ.Ν.Τρίχη)

1825

Φαλαγκά Μαρία του Γεωργίου (111)

#2815

-

5163

Νικόλαος τ.

1843

Κουτσούκος Νικόλαος του Ανδρέα (11)

#2816

info

5164

Γεώργιος τ.

1845

Κουτσούκος Γεώργιος του Ανδρέα (12)

#950

-

5165

Μαρούλα τ.

1849

Κουτσούκου Μαρουλιώ του Ανδρέα (13)

#2774

-

5166

Φραζέσκα τ.

1852

Κουτσούκου Φραέσκα του Ανδρέα (14)

-

-

5167

Νικόλαος παπΑντρ. Παλαιοκρασσάς

1788

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Ανδρέα (11111)

#3470

-

5168

Νικόλαος Ιω. Τουλμπέρης

1813

Δουλμπέρης Νικολός του Ιωάννη (111)

#5004

-

5169

Μαργέτα σύζ.

1823

από άγνωστο δέντρο

-

-

5170

Ιωάννης τ.

1841

Δουλμπέρης Ιωάννης του Νικολάου (1111)

-

-

5171

Θεόδωρος Μπέης

1788

Μπέης Θεόδωρος του Νικολάου (11)

#4240

-

5172

Ανέζα σύζ. Γ.Σύμπουρα

1803

από άγνωστο δέντρο

-

-

5173

Νικόλαος τ.

1825

Μπέης Νικόλαος του Θεοδώρου (111)

-

-

5174

Γεώργιος τ.

1827

Μπέης Γεώργιος του Θεοδώρου (112) 

#4243

info

5175

Δημήτριος τ.

1841

Μπέης Δημήτριος του Θεοδώρου (Καλαποδιέρης) (114)

#4244

-

5176

Σταματέλος τ.

1847

Μπέης Σταμάτιος του Θεοδώρου (113)

#4074

-

5177

Ανέζα χ. (παπΑντριά) Παλαιοκρασσά

1813

Τατάκη Ανέζα χήρα Παλαιοκρασσά Γεωργίου του Παπαντώνη (11122) #3534

-

-

5178

Ιωάννης τ.

1835

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Γεωργίου (111221)

-

-

5179

Αντώνιος τ.

1837

Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Γεωργίου (111222)

-

-

5180

Σωκράτης τ.

1840

Παλαιοκρασσάς Σωκράτης του Γεωργίου (111223)

#3481

-

5181

Αθανάσης Μ.Χαζάπης

1817

Χαζάπης Αθανάσιος του Μιχαήλ (12) 

#903

info

5182

Λασκαρού σύζ. Μ.Πολέμη

1825

Πολέμη Λασκαρώ του Μιχαήλ (1113)

#545

-

5183

Φραζέσκα τ.

1843

Χαζάπη Φραεσκούλα του Αθανασίου (121)

#2606

-

5184

Μαρία τ.

1846

Χαζάπη Μαριγώ (Μαρία) του Αθανασίου (122)

#2607

-

5185

Μιχαήλ τ.

1849

Χαζάπης Μιχαήλ του Αθανασίου (123)

#2608

-

5186

Σταματέλος τ.

1852

Χαζάπης Σταμάτιος του Αθανασίου (124)

#1867

info

5187

Λασκαρού Χαζάπη μήτηρ του

1778

Πολέμη Λασκαρώ του Μιχαήλ (1113)

#545

-

5188

Ασημ. χ. Γιαν. Βροντίση

1818

από άγνωστο δέντρο

-

-

5189

Φραζέσκα τ.

1838

από άγνωστο δέντρο

-

-

5190

Ιωάννης τ.

1843

από άγνωστο δέντρο

-

-

5191

Ελένη τ.

1849

από άγνωστο δέντρο

-

-

5192

Φραζέσκος πατήρ της

1783

από άγνωστο δέντρο

-

-

5193

Σταμάτιος Ν. Κυρτάτας

1815

Κυρτάτας Σταματέλος του Δημητρίου ( 1441)

#2856

-

5194

Μαρία σύζ. Λ.Ξηροπαΐδη

1823

Ξηροπαΐδη Μαρία του Λεονάρδου (111)

#2852

-

5195

Νικόλαος τ.

1841

Κυρτάτας Νικόλαος του Σταματέλου (14411)

-

-

5196

Λεωνίδας τ.

1844

Κυρτάτας Λεωνίδας (Λεονάρδος) του Σταματέλου (14412)

-

-

5197

Φραζέσκα τ.

1847

Κυρτάτα Φρατζέσκα του Σταματέλου (14413)

#2871

-

5198

Ιωάννης τ.

1851

Κυρτάτας Ιωάννης του Σταματέλου (14414)

-

-

5199

Ιωάννης Δημ. Χαζάπης

1815

Χαζάπης Ιωάννης του Δημητρίου (Πίσσας) (1)

#2771

-

5200

Ειρήνη σύζ. Μ.Μπέη

1823

Μπέη Ειρήνη του Γεωργίου (111)

#1861

-

5201

Δημήτριος τ.

1845

Χαζάπης Γεώργιος του Ιωάννη (Μπόγκας) (12)

-

info

5202

Γεώργιος τ.

1849

Χαζάπης Δημήτριος του Ιωάννη (11)

#2773

info

5203

Σταμάτιος Λ. Μπίστης

1806

Μπίστης Σταματέλος του Λεονάρδου (12) 

#4898

-

5204

Ανέζα σύζ.

1805

από άγνωστο δέντρο

-

-

5205

Βιολάντη ψυχοκόρη

1843

από άγνωστο δέντρο

-

-

5206

Σταμάτιος Δ. Πολέμης

1805

Πολέμης Σταμάτιος του Δημητρίου (1132)

#1197

-

5207

Ειρήνη σύζ.

1819

Σαρρή Ειρήνη του Θεοδώρου (112)

#1310

-

5208

Αριστείδης Μπίστης

1826

από άγνωστο δέντρο

-

-

5209

Ορσα σύζ.

1829

από άγνωστο δέντρο

-

-

5210

Ελένη τ.

1849

από άγνωστο δέντρο

-

-

5211

Νικόλαος τ.

1851

από άγνωστο δέντρο

-

-

5212

Αμοίρισα μήτηρ του

1808

από άγνωστο δέντρο

-

-

5213

Θεοδωρούλα Τζουμέζη

1788

από άγνωστο δέντρο

-

-

5214

Ιωάννης Στ. Βροντίσης

1844

από άγνωστο δέντρο

-

-

5215

Νικόλαος Μ. Μπίστης

1819

Μπίστης Νικόλαος του Μιχαήλ (111) 

#4900

info

5216

Μαρία σύζ.

1823

Καμπάνη Μαρία ή Μαριγώ του Ευσταθίου

-

-

5217

Βιολάντη τ.

1844

Μπίστη Βιολαντώ του Νικολάου (1111)

-

-

5218

Μιχαήλ τ.

1845

Μπίστης Μιχάλης του Νικολού (1112)

#4903

-

5219

Ευκλείδης τ.

1852

Μπίστης Ευκλείδης του Νικολάου (1113)

#4904

-

5220

Ανέζα χ. Αντ. Χαρχαρού

1813

Ανέζα χήρα Χαρχαρού Αντώνη του Ιωάννη (12)

-

-

5221

Ιωάννης τ.

1829

Χαρχαρος Ιωάννης του Αντωνίου (121)

-

-

5222

Μιχαήλ τ.

1838

Χαρχαρός Μιχαήλ του Αντώνη (122)

-

-

5223

Στάθης τ.

1844

Χαρχαρός Στάθης του Αντώνη (123)

-

-

5224

Θεοδόσιος Ν. Φαλαγκάς

1808

Φαλαγκάς Θεοδόσης του Νικολάου (14)

#1927

info

5225

Ζάννα σύζ.

1815

Βροντίση Ζάννα του Γιαννούλη (1115)

#1928

info

5226

Ειρήνη τ.

1839

Φαλαγκά Ειρήνη του Θεοδοσίου (141)

#1929

-

5227

Νικόλαος τ.

1841

Φαλαγκάς Νικόλαος του Θεοδόση (Κοκράνης) (142)

#1930

info

5228

Γιαννούλης τ.

1844

Φαλαγκάς Γιαννούλης του Θεοδοσίου (143)

#1931

info

5229

Ορσα τ.

1846

Φαλαγκά Ορσα ή Ορσούλα του Θεοδοσίου (144)

 #1932

-

5230

Δημήτριος τ.

1849

Φαλαγκάς Δημήτριος του Θεοδοσίου (Στάφουλας) (145)

#1933  

info

5231

Κωστής τ.

1851

Φαλαγκάς Κωνσταντίνος του Θεοδοσίου (146)

-

info

5232

Νικόλαος Δ. Πολέμης

1805

Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Κοντονικόλας) (1131)

#1196

info

5233

Μαρία σύζ.

1815

Μάνεση Μαρία του Γιαννούλη (1212) 

#1200

-

5234

Φραζέσκα τ.

1834

Πολέμη Φρατζέσκα του Νικολάου (11311)

#1201

-

5235

Δημήτριος τ.

1841

Πολέμης Δημήτριος του Νικολάου (Ταλαράς) (11312)

#1202

-

5236

Ανέζα τ.

1842

Πολέμη Ανέζα του Νικολάου (11313)

-

-

5237

Αρετή τ.

1844

Πολέμη Αρετή του Νικολάου (11314)

#1204

-

5238

Γιαννούλης τ.

1846

Πολέμης Γιαννούλης του Νικολάου (11315)

-

-

5239

Μαρούλα χ. Ι. Στεφάνου

1798

από άγνωστο δέντρο

-

-

5240

Αικατερίνα τ.

1840

από άγνωστο δέντρο

-

-

5241

Ανέζα τ.

1846

από άγνωστο δέντρο

-

-

5242

Δημήτριος Κακλαμάνος

1836

από άγνωστο δέντρο

-

-

5243

Ειρήνη χ. Στ. Πολέμη

1813

Ειρήνη χήρα Πολέμη Σταματέλου του Λεονάρδου (1121) #624

-

-

5244

Μιχαήλ τ.

1833

Πολέμης Μιχαήλ του Σταματέλου (Μιχαλάκας) (11212)

#633

-

5245

Ανδριάνα χ. Μ. Κουτσούκου

1813

Χαζάπη Ανδριάνα του Νικολάου (από άγνωστο δέντρο) χήρα Κουτσούκου Μιχαήλ (1) #2188

-

-

5246

Δημήτριος τ.

1834

Κουτσούκος Δημήτριος του Μιχαήλ (Λιόντας) (12)

#1936

info

5247

Διαμάντη τ.

1838

Κουτσούκου Διαμάντη του Μιχάλη (13)

#2190

-

5248

Γεώργιος Ν. Φαλαγκάς

1793

Φαλαγκάς Γεώργιος του Νικολάου (Καραγιώργης) (11)

 #3381

-

5249

Φραζέσκα σύζ.

1803

από άγνωστο δέντρο

-

-

5250

Ζάννα τ.

1841

Φαλαγκά Ζάννα του Γεωργίου (114)

#3385

-

5251

Αικατερίνα τ.

1838

Φαλαγκά Αικατερίνη του Γεωργίου (113)

#3384

-

5252

Λεινάρδος τ.

1841

Φαλαγκάς Λεονάρδος του Γεωργίου (115)

-

-

5253

Νικόλαος τ.

1843

Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου (116)

#2878

-

5254

Ανέζα τ.

1846

Φαλαγκά Ανέζα του Γεωργίου (117)

-

-

5255

Μιχαήλ Γιαν. Γκλαβάς

1827

Μάνεσης Μιχάλης του Γιαννούλη (11113)

-

-

5256

Ειρήνη σύζ. Γ. Φαλαγκά

1828

Φαλαγκά Ειρήνη του Γεωργίου (112)

-

-

5257

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς

1849

από άγνωστο δέντρο

-

-

5258

Λεονάρδος Δημ. Πολέμης

1807

Πολέμης Λινάρδος του Δημητρίου (1134)

#1199

-

5259

Ανδριάνα σύζ.

1803

Χαρχαρού Ανδριάνα του Ι. από άγνωστο δέντρο

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Επόμενη σελίδα

 

 

 

 

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα

 

 

 

 

Επιστροφή στα Μητρώα

 

 

 

 

Επιστροφή στα «Διάφορα»

 

 

 

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του ιστότοπου