Απόγονοι Φαλαγκά Δημητρίου του Ιωάννη

Εκτη έκδοση με παραπομπές (που ξεκινάνε με το σύμβολο #) στους κατιόντες

 

επιστροφή

 

Αλλο δέντρο

 

Για να δείτε τους απογόνους του Φαλαγκά Νικολάου του Γεωργίου, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Φαλαγκά Νικολάου του Ιωάννη, πατήστε εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1821

Φαλαγκάς Δημήτριος του Ιωάννη (Τάκης) #1208

1834

Πολέμη Φρατζέσκα του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #1201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1855

Φαλαγκάς Ιωάννης του Δημητρίου

 

 

απεβίωσεσε νεαρή ηλικία. Το όνομα του έδωσε ο αδελφός του Νικόλαος στον γιο του Φαλαγκά Ιωάννη του Νικολάου.

 

 

12

1857

Φαλαγκά Μαρία (Μαριόγκα) του Δημητρίου #2719

 

 

 

 

 

13

1858

Φαλαγκάς Νικόλαος του Δημητρίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

απεβίωσε σε νεαρή ηλικία

 

 

14

1865

Φαλαγκάς Νικόλαος του Δημητρίου (Αστακός) #2721

 

 

 

 

 

15

1867

Φαλαγκάς Αυγουστής του Δημητρίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1863

Σύμπουρας Ανδρέας του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Μιχαήλ του Γεωργίου") #2723

γάμος 1888

1857

Φαλαγκά Μαρία (Μαριόγκα) του Δημητρίου #2719

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1858

Φαλαγκάς Νικόλαος του Δημητρίου (Αστακός) #2721

γάμος 1891

1871

Γιαλούρη Ερηνιώ του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη") #2729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

1891

Φαλαγκά Μαριώ του Νικολάου #2730

 

 

 

 

Φ

142

1892

Φαλαγκάς Δημήτριος του Νικολάου (Μπακόλας)

 

 

έζησε στις Η.Π.Α. το πλείστον της ζωής του

 

Φ

143

1894

Φαλαγκάς Ιωάννης του Νικολάου (Αστακός) #2732

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ

 

Φ

144

1899

Φαλαγκά Φρατζέσκα του Νικολάου (Μπιλιά) #2733

 

 

 

 

Φ

145

 

Φαλαγκά Ελέγκω του Νικολάου #2734

 

 

Φ, Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

141

1887

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσας Παπανικόλας") #2273

γάμος 1919

1891

Φαλαγκά Μαριώ (Μαρία) του Νικολάου #2730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

142

1892

Φαλαγκάς Δημήτριος του Νικολάου (Μπακόλας)

Χ.Α.

 

... Μαρούλα ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

143

1894

Φαλαγκάς Ιωάννης του Νικολάου #2732

γάμος 1929

 

Βαλμά Κατίνα (Υψηλού) #2699

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1431

 

Φαλαγκά Μαίρη του Ιωάννη #2735

 

 

 

 

Φ

1432

 

Φαλαγκάς Νικόλαος του Ιωάννη #2736

 

 

Φ, Φ

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1431

 

Μακρής Γιάννης του παπαΣτέλιου #2737

 

Φαλαγκά Μαίρη του Ιωάννη #2735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14311

 

Μακρής Χρήστος του Γιάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1432

 

Φαλαγκάς Νικόλαος του Ιωάννη #2736

 

Βαλμά Δήμητρα #2738

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14321

 

Φαλαγκάς Ιωάννης του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

144

1895

Ζιώτης Δημήτριος του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Ζιώτης Νικόλαος του Ιωάννη") #2740

γάμος 1925

1899

Φαλαγκά Φρατζέσκα του Νικολάου (Μπιλιά) #2733

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

145

 

Λάβδας Νικόλαος του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Λάβδας Νικόλαος του Μιχαήλ") #2741

γάμος 1936

 

Φαλαγκά Ελέγκω του Νικολάου #2734

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο