1

 

Λογοθέτης Αντώνιος του …  #3837

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1813

Λογοθέτης Βασίλειος του Αντωνίου #3838

 

 

Χωρίς να είναι απόλυτα εξακριβωμένο ο Βασίλειος και ο Δημήτριος με το ίδιο πατρώνυμο μάλλον ήταν αδέλφια και για το λόγο αυτό εμφανίζονται στο ίδιο δέντρο. Πάντως στο Βιβλίο Βαπτίσεων Αγ.Γεωργίου Στενιών 1851 - 1860 ο Λογοθέτης Βασίλειος αναφέρεται σαν Βασίλειος Πατέρας.

 

Ναυτικός

D, M, D, D, D, D,

 

D

12

1817

Λογοθέτης Δημήτριος του Αντωνίου (Πατέρας) #3839

 

 

Ναυτικός

D, D, M, D, D, D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1813

Λογοθέτης Βασίλειος του Αντωνίου #3838

1821

Μαργαρίτα…

 

M, D, D

D

 

 

 

 

 

 

 

D

111

1838

Λογοθέτης Αντώνιος του Βασιλείου

 

 

ναύτης

D, M, D, D, D, D,

 

 

112

1848

Λογοθέτη Λασκαρού του Βασιλείου #3842

 

 

D, D

 

 

113

1849

Λογοθέτη Ειρήνη του Βασιλείου

 

 

απεβίωσε σε νεαρά ηλικία

D,

 

D

114

1857

Λογοθέτη Μαρούλα του Βασιλείου

 

 

Μαρούλα και Ειρήνη δίδυμες

D

 

D

115

1857

Λογοθέτη Ειρήνη του Βασιλείου (Σκορδορήνη) #3842

 

 

Π, D, D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

111

1838

Λογοθέτης Αντώνιος του Βασιλείου (πρώτος γάμος του)

γάμος 1864

 

Πολέμη Ανέζα του Υ.

D

 

 

 

 

 

 

 

D 

1111

1870

Λογοθέτης Λεωνίδης του Αντώνη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

1838

Λογοθέτης Αντώνιος του Βασιλείου (δεύτερος γάμος του)

γάμος 1873

 

γάμος 1873 Καΐρ.Β.

1843

Χαζάπη Ειρήνη του Νικολάου (και αυτής δεύτερος γάμος, ο πρώτος ήταν με τον Σαρρή Νικόλαο του Αντωνίου) (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Νικόλαος του Δημητρίου") #3846

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

1837

Κουτσούκος Δημήτριος του Βασιλείου (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Δημήτριος") #3847

γάμος 1867

1848

Λογοθέτη Λασκαρού του Βασιλείου #3842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

114

1855

Ισαρης Χαρίλαος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Ισαρης Δημήτριος") Πατ. #5573

γάμος 1886

 

Λογοθέτη Ειρήνη του Βασίλη (Σκορδορήνη) (στο μητρώο γάμων αναφέρεται σαν Πατέρα Ειρήνη του Βασίλη) #3842

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

12

1817

Λογοθέτης Δημήτριος του Αντωνίου (Πατέρας) #3839

1823

Μαρία … (από τα Αποίκια)

 

M, D, D,    

D

 

 

 

 

 

 

 

 

121

1839

Λογοθέτης Ιωάννης του Δημητρίου

 

 

προγονός του

D,    

 

D

122

1845

Λογοθέτης Αντώνιος του Δημητρίου (Χατζής)  #1779

 

 

ράπτης

D, Π, D, D, D, D,

 

 

123

1849

Λογοθέτης Επαμεινώνδας του Δημητρίου #2238

 

 

info

 

D

124

1855

Λογοθέτη Ειρήνη του Δημητρίου #3850

 

 

M, DD,   

 

 

125

1850

Λογοθέτης Μιχαήλ του Δημητρίου

 

 

απεβίωσε σε νεαρά ηλικία.

D,    

 

D

126

1859

Λογοθέτης Μιχαήλ του Δημητρίου

 

 

απεβίωσε και αυτός σε νεαρά ηλικία. Το όνομα του έδωσε ο αδελφός του Αντώνιος στο γιό του Μιχάλη

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

122

1845

Λογοθέτης Αντώνιος του Δημητρίου (Χατζής) #1779

γάμος 1869

1849

Λέκκα Μαριώ του Ζάννε

D

 

 

 

 

 

 

 

D

1221

1870

Λογοθέτη Ασημένια του Αντωνίου #1342

 

 

D,

 

D

1222

1877

Λογοθέτης Δημήτριος του Αντωνίου (Χατζηδημήτρης)  #1781

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Π, M,

 

Φ

1223

1882

Λογοθέτης Ζάννες του Αντωνίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ, Φ, Φ, Φ

D, M,

 

Φ

1224

1884

Λογοθέτης Μιχαήλ του Αντωνίου #1783

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ, Φ, Φ

D, Π, M,

 

D

1225

 

Λογοθέτη Ευτυχία του Αντωνίου #1784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1221

1866

Πολέμης Θεόδωρος του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #864

γάμος 1900

1870

Λογοθέτη Ασημένια του Αντωνίου #1342

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1222

1877

Λογοθέτης Δημήτριος του Αντωνίου (Χατζηδημήτρης) #1781

γάμος 1908

 

Μπεγλέρη Μαρουλιώ του Σταματίου (βλέπε δέντρο "Μπεγλέρης Λεονάρδος του Δημητρίου ") #1785

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12221

1909

Λογοθέτης Αντώνιος του Δημητρίου #1786

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ, Φ, Φ, Φ

D, D, Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12221

 

Λογοθέτης Αντώνιος του Δημητρίου #1786

γάμος 1938 Χ.Α.

 

Παλαιοκρασσά Ορσούλα του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσας Ιωάννης") Πατ. #3089

info

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1223

1882

Λογοθέτης Ζάννες του Αντωνίου

γάμος 1920 Χ.Α.

1890

Κουτσούκου Φραεσκούλα του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Μιχαήλ του Νικολάου")  Πατ. #1680.

info

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1224

1884

Λογοθέτης Μιχαήλ του Αντωνίου  #1783

γάμος 1917

1894

Χαρχαρού Ειρήνη του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Χαρχαρός Ιωάννης") #1789

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12241

1918

Λογοθέτης Αντώνιος του Μιχαήλ #1790

 

 

Πλοίαρχος Ε.Ν.

D, D, D,

 

Φ

12242

 

Λογοθέτη Κατίνα του Μιχαήλ #1791

 

 

Φ, Φ, Φ

D,

 

 

12243

1923

Λογοθέτης Δημήτριος του Μιχαήλ #778

 

 

info

 

 

12244

 

Λογοθέτη Μαρίκα του Μιχαήλ #1792

 

 

info

 

Φ

12245

 

Λογοθέτη Αννεζιώ του Μιχαήλ #1793

 

 

πήρε το όνομα της αδελφής της μητέρας της που παντρεύτηκε στην Πόλη

απεβίωσε το 2019

 Φ, Φ, Φ, Φ

D,

 

 

12246

 

Λογοθέτη Σωτηρία του Μιχαήλ #1794

 

 

info

 

Φ

12247

 

Λογοθέτης Ευάγγελος του Μιχαήλ #1795

 

 

Φ

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12241

 

Λογοθέτης Αντώνιος του Μιχαήλ #1790

 

Μπέη Ελένη του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Μπέης Μιχαήλ") #1796

info

 

 

 

 

 

 

 

 

122411

 

Λογοθέτης Μιχαήλ του Αντωνίου #1797

 

 

 

 

Φ

122412

 

Λογοθέτη Φρατζέσκα του Αντωνίου #1658

 

 

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122411

 

Λογοθέτης Μιχαήλ του Αντωνίου #1797

 

Μπαρλή Ράνια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

122412

 

Δανιόλος Μιχαήλ του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Μάνεσης Κυριάκος") #481

 

Λογοθέτη Φρατζέσκα του Αντωνίου #1658

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12242

 

Σαρρής Βασίλειος του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Σαρρής Γιαννούλης") #1800

γάμος 1939

 

Λογοθέτη Κατίνα του Μιχαήλ #1791

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

12243

1923

Λογοθέτης Δημήτριος του Μιχαήλ #778

 

Πολέμη Ασημένια του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #12.

info

 

 

 

 

 

 

 

Φ

122431

1959

Λογοθέτης Μιχαήλ του Δημητρίου  #15

 

 

Φ, Φ

 

Φ

122432

 

Λογοθέτης Νικόλαος του Δημητρίου  #16.

 

 

Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

122431

1959

Λογοθέτης Μιχαήλ του Δημητρίου #15

 

Κουτσούκου Διαμάντη του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Μιχαήλ του Νικολάου") #131

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1224311

 

Λογοθέτη Ασημένια του Μιχάλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

122432

 

Λογοθέτης Νικόλαος του Δημητρίου #16.

 

Ρομποτή Ντίνα του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12244

 

Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου") #1801

 

Λογοθέτη Μαρίκα (Μαρία) του Μιχαήλ #1792

info

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12245

 

Πέτσας Νικόλαος του Δημοσθένη (βλέπε δέντρο "Πέτσας Δημοσθένης του Βασιλείου") #1802

 

Λογοθέτη Αννεζιώ του Μιχαήλ #1793

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12246

 

Λέκκας Φρατζέσκος του Ζαννή (βλέπε δέντρο "Κέτσης ή Λέκκας Φρατζέσκος ") #1803

 

Λογοθέτη Σωτηρία του Μιχαήλ #1794

info

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12247

 

Λογοθέτης Ευάγγελος του Μιχαήλ #1795

 

Πολυχρονίου Σοφία του Σωτήρη

info

 

 

 

 

 

 

 

 

122471

 

Λογοθέτης Μιχαήλ του Ευαγγέλου #1805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122471

 

Λογοθέτης Μιχαήλ του Ευαγγέλου #1805

 

Φραγκούλη Χριστίνα του Ελευθερίου  (βλέπε δέντρο "Σαρρής Γιαννούλης")  #1806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1225

1872

Εξαδάκτυλος Πέτρος του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Εξαδάκτυλος Ιωάννης του Πέτρου") #1808

γάμος 1902

 

Λογοθέτη Ευτυχία του Αντωνίου #1784

D

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

info

123

1849

Λογοθέτης Επαμεινώνδας του Δημητρίου #2238

γάμος 1882

1864

Κουτσούκου Αθηνά του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Μιχαήλ του Νικολάου") #2204

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1231

1884

Λογοθέτη Μαρία του Επαμεινώνδα  #2311

 

 

info

 

Φ

1232

1884

Λογοθέτη Ειρήνη του Επαμεινώνδα #1907

 

 

Φ, Φ, Φ,

D, D, Π, M,

 

 

1233

1889

Λογοθέτης Δημήτριος του Επαμεινώνδα #2312

 

 

info

 

 

1234

1891

Λογοθέτης Γεώργιος του Επαμεινώνδα (Γασπαρής)  #2313

 

 

info

 

 

1235

1899

Λογοθέτη Ανδριάνα του Επαμεινώνδα  #1880

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1231

1878

Μπαφαλούκος Θεόδωρος του Αντωνίου (Κουκής) (βλέπε δέντρο "Μπαφαλούκος Θεόδωρος του Νικολάου") #2314

1884

Λογοθέτη Μαρία του Επαμεινώνδα #2311

info

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1232

1871

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Νικόλαος του Λεονάρδου (βλεπε δέντρο "Καραπιπέρης Λεονάρδος") #1897

γάμος 1904

1884

Λογοθέτη Ειρήνη του Επαμεινώνδα #1907

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 info

 

1233

1889

Λογοθέτης Δημήτριος του Επαμεινώνδα  #2312

γάμος 1922

1897

Γιαλούρη Βιολάντη του Γιαννούλη (βλέπε δέντρο "Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη") #2315

info

 

 

 

 

 

 

 

 

12331

1923

Λογοθέτης Επαμεινώνδας του Δημητρίου  #2316

 

 

info

 

 

12332

1924

Λογοθέτη Αννα του Δημητρίου #1698

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

12331

1923

Λογοθέτης Επαμεινώνδας του Δημητρίου #2316

γάμος 1954

1926

Κυπραίου Φωτεινή του Στυλιανού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123311

1957

Λογοθέτη Αντωνίνη του Επαμεινώνδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

12332

1913

Εξαδάκτυλος Γρηγόριος του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Εξαδάκτυλος Ιωάννης του Πέτρου") #490

γάμος 1945

1924

Λογοθέτη Αννα του Δημητρίου #1698

info

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1234

1891

Λογοθέτης Γεώργιος του Επαμεινώνδα (Γασπαρής) #2313

γάμος 1924

 

Λογοθέτη Ειρήνη του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Λογοθέτης Νικόλαος του Ιωάννη") #2319

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

12341

 

Λογοθέτης Επαμεινώνδας του Γεωργίου #2320

 

 

info

 

 

12342

 

Λογοθέτη Φλωρίτσα του Γεωργίου  #859

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

12341

 

Λογοθέτης Επαμεινώνδας του Γεωργίου #2320

 

Στρατή Αικατερίνη του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123411

1972

Λογοθέτη Φλώρα του Επαμεινώνδα

 

 

 

 

 

123412

1976

Λογοθέτη Ειρήνη του Επαμεινώνδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123411

 

Μπελενιώτης Δημήτριος του Κωνσταντίνου

1972

Λογοθέτη Φλώρα του Επαμεινώνδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1234111

 

Μπελενιώτη Ελένη του Δημητρείου

 

 

 

 

 

1234112

 

Μπελενιώτη Κατερίνα του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123412

 

Αποστολόπουλος Ηλίας του Αναστασίου

1976

Λογοθέτη Ειρήνη του Επαμεινώνδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1234121

 

Αποστολόπουλος Αναστάσιος του Ηλία

 

 

 

 

 

1234122

 

Αποστολοπούλου Κατερίνα του Ηλία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

12342

1915

Σύμπουρας Αντώνιος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Δημήτριος του Ανδρέα") #195

 

Λογοθέτη Φλωρίτσα του Γεωργίου #859

info

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1235

1893

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου") #1875

γάμος 1923

1899

Λογοθέτη Ανδριάνα του Επαμεινώνδα #1880

info

 

 

 

 

 

 

 

 

D

124

1847

Σαρρής Ανδρέας του Αντωνίου (Σαρρηκαφές) (βλέπε δέντρο "Σαρρής Γιαννούλης") #3852

γάμος 1876

 

γάμος 1876 Καΐρ.Β.

1855

Λογοθέτη Ειρήνη του Δημητρίου #3850

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Λογοθέτη Αντωνίου                                          

Ογδοη έκδοση

 

 

Το επίθετο προέρχεται από τιτλούχο του Βυζαντίου. Λογοθέτης είναι ο υπουργός.

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών

Για να δείτε τους απογόνους του Λογοθέτη Νικολάου του Ιωάννη, πατήστε εδώ