Απόγονοι Ξηροπαΐδη Ιωάννη                                                                              Εκτη έκδοση με παραπομπές (που ξεκινάνε με το σύμβολο #) στους κατιόντες

επιστροφή

Αλλο δέντρο

 

Για να δείτε τους απογόνους του Ξηροπαΐδη Γιαννούλη, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Ξηροπαΐδη Ιωάννη του Λεονάρδου, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Ξηροπαΐδη Ιωάννη του Μιχαήλ, πατήστε εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Ξηροπαΐδης Ιωάννης  #1379

 

Διαμάντη...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1789

Ξηροπαΐδη Μαρία του Ιωάννη #1320

 

 

απεβίωσε το 1867

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1783

Πολέμης Νικόλαος του Παπασταματέλου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #541

1789

Ξηροπαΐδη Μαρία του Ιωάννη #1320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 Αλλο δέντρο