Απόγονοι Κυρτάτα Γκίκα του Δημητρίου                         Εκτη έκδοση με παραπομπές (που ξεκινάνε με το σύμβολο #) στους κατιόντες

επιστροφή

 

Αλλο δέντρο

 

Για να δείτε τους απογόνους του Κυρτάτα Δημητρίου του Αθανασίου, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Κυρτάτα Δημητρίου του Σταματέλου, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Κυρτάτα Νικολάου, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Κυρτάτα Πέτρου, πατήστε εδώ

 

Ο κος Δημήτρης Κυρτάτας του Ιωάννη (Λιλιδόρης) (12133121) είχε την καλοσύνη να δώσει πληροφορίες (που συνέλλεξε μετά από δική του προσωπική έρευνα) οι οποίες συνδέουν τους τέσσερις από τους πέντε κλάδους των Κυρταταίων μεταξύ τους (πλην αυτού των απογόνων του Κυρτάτα Δημητρίου του Αθανασίου ο οποίος εμφανίστηκε αργότερα στις Στενιές). Οι πληροφορίες αυτές που τροποποιούν εφεξής και συνδέουν τα σχετικά οικογενειακά δέντρα, είναι οι ακόλουθες:

 

«Πρώτος κατέβηκε στις Στενιές ο Γκίκας του παρόντος δέντρου, γύρω στο 1700 που είχε σύζυγο την Ανέζα και απέκτησαν 4 παιδιά: τον Δημήτρη με σύζυγο την Μαρία Κόη και παιδιά τον Νικολό (βλ.  ρίζες), τη Μαργαρίτα, τον Γιώργη, με παιδιά τον Γιαννάκη και τον Ανδρέα, και τέλος τον Σταματέλο με σύζυγο την Φρατζέσκα Ντούμπλη και παιδιά τον Πέτρο (βλ. ρίζες), τον Νικόλαο, τον Γιαννάκη και τον Δημήτρη (βλ. ρίζες)».

 

Οι παραπάνω πληροφορίες θεωρητικά επιτρέπουν τη σύνθεση των παραπάνω τεσσάρων δέντρων σε ένα νέο (συνολικό) με νέα κωδικοποίηση, αλλά πρακτικά αυτό είναι ανέφικτο δεδομένου ότι έχουν χρησιμοποιηθεί οι (παλαιοί) κωδικοί για αναφορές σε εκατοντάδες φωτογραφίες, ντοκουμέντα και διασυνδέσεις με άλλα στοιχεία του ιστότοπου www.steniotes.gr.

 

Νικολός Εξαδάκτυλος,

Απρίλιος 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου  #5045

 

…Ανέζα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Κυρτάτας Δημήτριος του Γκίκα #5046

 

 

 

 

 

12

 

Κυρτάτα Μαργαρίτα του Γκίκα

 

 

 

 

 

13

 

Κυρτάτας Γιώργης του Γκίκα #5461

 

 

 

 

 

14

 

Κυρτάτας Σταματέλος του Γκίκα #5462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Κυρτάτας Δημήτριος του Γκίκα #5046

 

Κόη Μαρία του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Κόης Ιωάννης του Δημητρίου") #4659

 

 

 

 

 

 

(από προικοσύμφωνο του 1751)

 

 

111

 

Κυρτάτας Μιχαήλ του Δημητρίου

 

 

 Ο Μιχαήλ αναφέρεται από τον Επαμ. Λογοθέτη, αλλά δεν επιβεβαιώνεται από τον Δημήτρη Ιω. Κυρτάτα.

 

 

112

 

Κυρτάτας Νικολός του Δημητρίου #3714

 

 

 Πρόκειται για τον επικεφαλής του δέντρου «Κυρτάτας Νικόλαος».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Κυρτάτας Γιώργης του Γκίκα #5461

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

 

Κυρτάτας Γιαννάκης του Γιώργη

 

 

 

 

 

132

 

Κυρτάτας Ανδρέας του Γιώργη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Κυρτάτας Σταματέλος του Γκίκα #5462

 

Ντούμπλη Φρατζέσκα του Δημήτρη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

 

Κυρτάτας Πέτρος του Σταματέλου #2672

 

 

Πρόκειται για τον επικεφαλής του δέντρου «Κυρτάτας Πέτρος».

 

 

142

 

Κυρτάτας Νικόλαος του Σταματέλου #5465

 

 

 

 

 

143

 

Κυρτάτας Γιαννάκης του Σταματέλου #5466

 

 

 

 

 

144

 

Κυρτάτας Δημήτρης του Σταματέλου #4995

 

 

Πρόκειται για τον επικεφαλής του δέντρου «Κυρτάτας Δημήτριος του Σταματέλου ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

 

Κυρτάτας Νικόλαος του Σταματέλου #5465

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1421

 

Κυρτάτας Σταμάτης του Νικολάου #5467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1421

 

Κυρτάτας Σταμάτης του Νικολάου #5467

 

Μαρία ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14211

1841

Κυρτάτας Νικόλαος του Σταμάτη

 

 

 

 

 

14212

1844

Κυρτάτας Λεωνίδας του Σταμάτη

 

 

 

 

 

14213

1847

Κυρτάτα Φρατζέσκα του Σταμάτη

 

 

 

 

 

14214

1851

Κυρτάτας Ιωαννης του Σταμάτη

 

 

 

 

 

14215

1855

Κυρτάτα Κατίγκω του Σταμάτη

 

 

 

 

 

14216

1855

Κυρτάτα Ανθούλα του Σταμάτη

 

 

 

 

 

14217

1860

Κυρτάτας Γιώργος του Σταμάτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14212

1844

Κυρτάτας Λεωνίδας του Σταμάτη

 

Σμαράγδα ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143

 

Κυρτάτας Γιαννάκης του Σταματέλου #5466

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1431

1815

Κυρτάτας Νικόλαος του Γιαννάκη #5477

 

 

Απεβ. 1873

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1431

1815

Κυρτάτας Νικόλαος του Γιαννάκη (πρώτος γάμος του) #5477

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14311

1841

Κυρτάτα Ανέζα του Νικολάου

 

 

 

 

 

14312

1844

Κυρτάτας Ιωάννης του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1431

1815

Κυρτάτας Νικόλαος του Γιαννάκη (δεύτερος γάμος του) #5477

1831

Ευφροσύνη ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 Αλλο δέντρο