Στενιώτισσες στα Γιάλια (στη Λεβαντάρα) (φωτογραφία γύρω στα μέσα της δεκαετίας του ‘30).

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Σοφοκλής Καραγιάννης

 

Εμπρός μισοξαπλωμένη, με την άσπρη μπλούζα

Παλαιοκρασσά Ορσούλα του Ιωάννη (111182) σύζ. Λογοθέτη Αντωνίου του Δημητρίου

 

Και πίσω καθιστές οι κυρίες:

Από αριστερά,

 

Πολέμη Μόσχα του Νικολάου (1131611) σύζ. Ζαρμπή Νικολάου του Ιωάννη

Μπαφαλούκου Μαριγώ του Περάκη (111322)

Πολέμη Μανιώ του Λεωνίδα (1122241) σύζ. Σάλαρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου

Εξαδακτύλου Ορσαλία του Νικολάου (124) σύζ. Μπαφαλούκου Αντωνίου του Περάκη

Φαλαγκά Ειρήνη του Ευστρατίου (122Α2) σύζ. Παλαιοκρασσά Δημητρίου του Νικολάου.

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο

των φωτογραφιών στα Γιάλια (και σε άλλες παραλίες)

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα