Εκλογικός κατάλογος Στενιών έτους 1890 (τμήμα 2/2)

 

Πηγή: Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών - Αρχειοθήκη Κυκλάδων

 

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα

μετάβαση στο πρώτο τμήμα του 1890

α/α

Χωριό

Αρ. Μητρώου αρρένων

Επώνυμο

Ονομα

Πατρώνυμο

Ηλικία

Επάγγελμα / επιτήδευμα

Ενεστώσα

διαμονή

Παρατηρήσεις:  

-   δεν ανήκει στα Στενιώτικα δέντρα

?   δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

1302

ΣΤΕΝΙΕΣ

73

Πολέμης

Αντώνιος

Νικόλαος

48

πλοίαρχος

 

Πολέμης Αντώνιος του Νικολάου (11222) #683

1303

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Πολέμης

Λεονάρδος

Γεώργιος

53

ναύτης

 

Πολέμης Λεονάρδος του Γεωργίου (1154) -

1304

ΣΤΕΝΙΕΣ

674

Πολέμης

Σταμάτιος

Νικόλαος

41

ναύτης

 

Πολέμης Σταμάτης του Νικολάου (Σκάλος) (11223) #684

1305

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Παλαιοκρασάς

Μιχαήλ

Ιωάννης

64

ναύτης

Γαλαξείδι

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Ιωάννη (112) #3594

1306

ΣΤΕΝΙΕΣ

201

Πολέμης

Γιαννούλης

Νικόλαος

48

ναύτης

Στενιές

Πολέμης Γιαννούλης του Νικολάου (11315)

1307

ΣΤΕΝΙΕΣ

1075

Πολέμης

Φραντζέσκος

Ιωάννης

37

ναύτης

 

Πολέμης Φρατζέσκος του Ιωάννη (11413)

1308

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Μπίστης

Νικόλαος

Μιχαήλ

73

κτηματίας

Στενιές

Μπίστης Νικόλαος του Μιχαήλ (111) #4900

1309

ΣΤΕΝΙΕΣ

849

Μπίστης

Ευκλείδης

Νικόλαος

40

γιατρός

Στενιές

Μπίστης Ευκλείδης του Νικολάου (1113) #4904

1310

ΣΤΕΝΙΕΣ

824

Μπίστης

Δημοσθένης

Νικόλαος

38

δικηγόρος

Αθήνα

Μπίστης Δημοσθένης του Νικολάου (1114)

1311

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Μπίστης

Σταμάτιος

Μιχαήλ

58

συμβολαιογράφος

Σύρος

?

1312

ΣΤΕΝΙΕΣ

1497

Πολέμης

Θεόδωρος

Ιωάννης

25

ναυτικός

Στενιές

Πολέμης Θεόδωρος του Ιωάννη (11416) #1332

1313

ΣΤΕΝΙΕΣ

538

Πολέμης

Νικόλαος

Ιωάννης

38

ναυτικός

Στενιές

Πολέμης Νικόλαος του Ιωάννη (11412)

1314

ΣΤΕΝΙΕΣ

1741

Πολέμης

Μιχαήλ

Ιωάννης

24

ναυτικός

Στενιές

Πολέμης Μιχαήλ του Ιωάννη (12231) #1171

1315

ΣΤΕΝΙΕΣ

1285

Παλαιοκρασάς

Νικόλαος

Δημήτριος

28

ναυτικός

Στενιές

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Δημητρίου (Μπαρμπέτης) (1131)  #397

1316

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Παλαιοκρασάς

Μιχαήλ

Νικόλαος

58

πλοίαρχος

Στενιές

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Νικολάου (Μπουλάκας) (131) #3234

1317

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Παλαιοκρασάς

Γεώργιος

Ιωάννης

59

ναύτης

Στενιές

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ιωάννη (113) #3186

1318

ΣΤΕΝΙΕΣ

761

Πολέμης

Γεώργιος

Σταμάτιος

40

ναύτης

Αμερική

Πολέμης Γεώργιος του Σταμάτη (Καπετάνιος) (11125) #111

1319

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Παλαιοκρασάς

Ανδρέας

Γεώργιος

77

ναύτης

 

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Γεωργίου (Πάππους) (Μπαμπούσκος) (111122) #3488

1320

ΣΤΕΝΙΕΣ

599

Παλαιοκρασάς

Γεώργιος

Ανδρέας

38

ναύτης

Στενιές

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ανδρέα (Πάππους) (1111221)  #2655

1321

ΣΤΕΝΙΕΣ

675

Πολέμης

Σταμάτιος

Ιωάννης

43

σανδαλοποιός

Κωνστ/πολη

Πολέμης Σταματέλος (Σταμάτιος) του Ιωάννη (11411) #1327

1322

ΣΤΕΝΙΕΣ

1077

Παλαιοκρασάς

Νικόλαος

Ανδρέας

36

ναύτης

 

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Ανδρέα (11113)

1323

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Παλαιοκρασάς

Ηλίας

Γεώργιος

63

πλοίαρχος

Στενιές

Παλαιοκρασσάς Ηλίας του Γεωργίου (111) #1361 

1324

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Παλαιοκρασάς

Γιαννούλης

Γεώργιος

61

πλοίαρχος

 

Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης του Γεωργίου (112) #1613

1325

ΣΤΕΝΙΕΣ

1213

Παλαιοκρασάς

Γεώργιος

Γιαννούλης

35

ναύτης

 

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Γιαννούλη (Προύχοντας) (1121) #3298

1326

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Πουλίος

Βαλεντίνος

Γεώργιος

48

σανδαλοποιός

Κωνστ/πολη

Πουλίος Βαλεντίνος του Γεωργίου (14) #3409

1327

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Πουλίος

Θεοδόσιος

Γεώργιος

35

ναύτης

 

Πουλίος Θεοδόσιος του Γεωργίου (15)

1328

ΣΤΕΝΙΕΣ

840

Πολέμης

Λεωνίδας

Νικόλαος

49

ναύτης

Στενιές

Πολέμης Λεονάρδος του Νικολάου (11225)

1329

ΣΤΕΝΙΕΣ

1286

Πέτσας

Βασίλειος

Δήμος

33

γεωργός

Στενιές

Πέτσας Βασίλειος του Δημοσθένη (12) #3913

1330

ΣΤΕΝΙΕΣ

719

Παλαιοκρασάς

Νικόλαος

Ιωάννης

36

ναυτικός

Στενιές

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Ιωάννη (111416) #3635

1331

ΣΤΕΝΙΕΣ

935

Πολέμης

Σταμάτιος

Μιχαήλ

33

ναύτης

Στενιές

Πολέμης Σταματέλος του Μιχαήλ (112121) #640

1332

ΣΤΕΝΙΕΣ

1197

Πολέμης

Γεώργιος

Μιχαήλ

29

ναύτης

Στενιές

Πολέμης Γεώργιος του Μιχαήλ (112122) #641

1333

ΣΤΕΝΙΕΣ

1062

Πολέμης

Λεωνίδας

Γεώργιος

31

ναύτης

Στενιές

Πολέμης Λεωνίδης του Γεωργίου (11442) #1353

1334

ΣΤΕΝΙΕΣ

1854

Ροΐδης

Ιωάννης

Λεωνίδας

26

έμπορος

Στενιές

Δουλμπέρης Ιωάννης του Λεωνίδα (1141)

1335

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Ροΐδης

Λεωνίδας

Ιωάννης

65

κτηματίας

Στενιές

Δουλμπέρης Λεωνίδας. του Ιωάννη (114)

1336

ΣΤΕΝΙΕΣ

1625

Ραυτάκης

Θρασύβουλος

Νικόλαος

25

ναύτης

Στενιές

Ραπτάκης Θρασύβουλος του Νικολάου (15) #4684

1337

ΣΤΕΝΙΕΣ

1393

Ραυτάκης

Δημήτριος

Νικόλαος

27

ναύτης

Στενιές

Ραπτάκης Δημήτριος του Νικολάου (14)

1338

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Ραΐσης

Ιωάννης

Ανδρέας

58

εργάτης

Στενιές

?

1339

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Στεφάνου

Γεώργιος

Νικόλαος

73

γεωργός

Στενιές

?

1340

ΣΤΕΝΙΕΣ

682

Σαρρής

Ανδρέας

Αντώνιος

41

ναύτης

 

Σαρρής Ανδρέας του Αντωνίου (Σαρρηκαφές) (134) #3852

1341

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Σαρρής

Γεώργιος

Δημήτριος

58

ναύτης

 

Σαρρής Γεώργιος του Δημητρίου (123) #3980

1342

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Σαρρής

Νικόλαος

 

53

λεμβούχος

Κωνστ/πολη

Σαρρής Νικόλαος του Δημητρίου (126)

1343

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Σαρρής

Γιαννούλης

Ανδρέας

58

ξυλουργός

Στενιές

Σαρρής Γιαννούλης του Ανδρέα (151)

1344

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Σελάς

Γεώργιος

Ιωάννης

63

ξυλουργός

Κωνστ/πολη

Σέλας ή Σιγάλας Γεώργιος του Ιωάννη (Γιαννάκη) (Ψυχάρης) (112) #4265

1345

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Σελάς

Γεώργιος

Πέτρος

48

μεσίτης

Κωνστ/πολη

Σέλας ή Σιγάλας Γεώργιος του Περάκη (123)

1346

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Σελάς

Μιχαήλ

Νικόλαος

58

μυλωνάς

Στενιές

Σέλας ή Σιγάλας Μιχαήλ του Νικολάου (131)

1347

ΣΤΕΝΙΕΣ

902

Σύμπουρας

Σταμάτιος

Νικόλαος

39

ναύτης

 

Σύμπουρας Σταμάτιος του Νικολάου (122) #1461

1348

ΣΤΕΝΙΕΣ

418

Στεφάνου

Δημήτριος

Αντώνιος

45

γεωργός

Στενιές

Στεφάνου Δημήτριος του Αντωνίου (Νιανιάος) (11) #1478

1349

ΣΤΕΝΙΕΣ

1085

Στεφάνου

Στέφανος

Αντώνιος

36

γεωργός

Στενιές

Στεφάνου Στεφανής του Αντωνίου (12) #1479

1350

ΣΤΕΝΙΕΣ

975

Σαρρής

Δημήτριος

Γιαννούλης

39

ναύτης

 

Σαρρής Δημήτριος του Γιαννούλη (Πατάτας) (1222) #3251

1351

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Σύμπουρας

Νικόλαος

Δημήτριος

59

ναύτης

Στενιές

Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας Νικόλαος του Δημητρίου (131) #3066

1352

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Σύμπουρας

Γεώργιος

Μιχαήλ

69

ναύτης

 

Σύμπουρας Γεώργιος του Μιχαήλ (11) #3134

1353

ΣΤΕΝΙΕΣ

1084

Σύμπουρας

Νικόλαος

Γεώργιος

36

σανδαλοποιός

Κωνστ/πολη

Σύμπουρας Νικόλαος του Γεωργίου (113) #3150

1354

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Σύμπουρας

Μιχαήλ

Ιωάννης

59

μεταπράτης

Γαλάζιο

??

1355

ΣΤΕΝΙΕΣ

904

Σαρρής

Δημήτριος

Αντώνιος

39

γεωργός

Στενιές

Σαρρής Δημήτριος του Αντωνίου (135) #1553

1356

ΣΤΕΝΙΕΣ

1067

Σαρρής

Αντώνιος

Νικόλαος

31

ναύτης

Στενιές

Σαρρής Αντώνιος του Νικολάου (1312) #725

1357

ΣΤΕΝΙΕΣ

1506

Στεφάνου

Νικόλαος

Αντώνιος

25

γεωργός

Στενιές

Στεφάνου Νικόλαος του Αντωνίου (16) #1483

1358

ΣΤΕΝΙΕΣ

1748

Σύμπουρης

Ιωάννης

Νικόλαος

24

ναυτικός

Στενιές

?

1359

ΣΤΕΝΙΕΣ

865

Σύμπουρας

Νικόλαος

Δημήτριος

34

ναυτικός

Στενιές

Σύμπουρας Νικόλαος του Δημητρίου (16) #2345

1360

ΣΤΕΝΙΕΣ

874

Τζοτμέζης

Θεοδόσιος

Δημήτριος

40

ναυτικός

 

Τζουμέζης Θεοδόσιος του Δημητρίου (117) #3055

1361

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Τζιώτης

Νικόλαος

Δημήτριος

53

ράπτης

Στενιές

Ζιώτης Νικόλαος του Δημητρίου (Παστελής) (11) #3545

1362

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Τζιώτης

Ιωάννης

Δημήτριος

57

έμπορος

Κωνστ/πολη

?

1363

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Τζιώτης

Φραγκίσκος

Δημήτριος

56

μεταπράτης

Φιλιππούπολη

Ζιώτης Φραγκίσκος του Δημητρίου (13)

1364

ΣΤΕΝΙΕΣ

537

Τζουμέζης

Νικόλαος

Δημήτριος

43

ναύτης

Στενιές

Τζουμέζης Νικόλαος του Δημητρίου (116) #901

1365

ΣΤΕΝΙΕΣ

62

Τσεσμέζης

Μιλτιάδης

Κυριάκος

41

ναύτης

Στενιές

-

1366

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Τζιώτης

Νικόλαος

Ιωάννης

68

μυλωνάς

Στενιές

Ζιώτης Νικόλαος του Ιωάννη (1) #3884

1367

ΣΤΕΝΙΕΣ

1020

Τζιώτης

Μιχαήλ

Νικόλαος

37

ναύτης

Αμερική

Ζιώτης Μιχαήλ του Νικολάου (17) #3892

1368

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Φαλαγκάς

Ιωάννης

Δημήτριος

55

ναύτης

Στενιές

Φαλαγκάς Ιωάννης του Δημητρίου (132) #3416

1369

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Φαλαγκάς

Νικόλαος

Αντώνιος

51

ναύτης

Στενιές

Φαλαγκάς Νικόλαος του Αντωνίου (Πονηρός) (122) #1466

1370

ΣΤΕΝΙΕΣ

154

Φαλαγκάς

Γιαννούλης

Θεοδόσιος

47

ναύτης

Στενιές

Φαλαγκάς Γιαννούλης του Θεοδοσίου (143) #1931

1371

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Φαλαγκάς

Νικόλαος

Γεώργιος

51

ναύτης

 

Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου (116) #2878

1372

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Φαλαγκάς

Νικόλαος

Ιωάννης

63

ναύτης

Στενιές

Φαλαγκάς Νικόλαος του Ιωάννη (1) #4523

1373

ΣΤΕΝΙΕΣ

478

Φαλαγκάς

Γεώργιος

Δημήτριος

43

ναύτης

Αμερική

Φαλαγκάς Γεώργιος του Δημητρίου (136)

1374

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Φαλαγκάς

Δημήτριος

Θεοδόσιος

50

ναύτης

Αμερική

Φαλαγκάς Δημήτριος του Θεοδοσίου (Στάφουλας) (145)

1375

ΣΤΕΝΙΕΣ

989

Φαλαγκάς

Σταμάτιος

Θεοδόσιος

36

ναύτης

Στενιές

Φαλαγκάς Σταμάτης του Θεοδοσίου (147) #1743

1376

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Φαλαγκάς

Δημήτριος

Ιωάννης

61

ναύτης

Στενιές

Φαλαγκάς Δημήτριος του Ιωάννη (Τάκης) (1) #1208

1377

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Φαλαγκάς

Νικόλαος

Θεοδόσιος

51

ναύτης

Στενιές

Φαλαγκάς Νικόλαος του Θεοδοσίου (Κοκράνης) (142) #1930

1378

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Φαλαγκάς

Νικόλαος

Δημήτριος

62

πλοίαρχος

Στενιές

Φαλαγκάς Νικόλαος του Δημητρίου (Λουλίας) (131) #3415

1379

ΣΤΕΝΙΕΣ

208

Φαλαγκάς

Αντώνιος

Δημήτριος

51

ναύτης

Στενιές

Φαλαγκάς Αντώνιος του Δημητρίου (135) #3418

1380

ΣΤΕΝΙΕΣ

1517

Φαλαγκάς

Ιωάννης

Νικόλαος

26

ναύτης

Στενιές

Φαλαγκάς Ιωάννης του Νικολάου (11)

1381

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Χαζάπης

Ιωάννης

Αντώνιος

59

πλοίαρχος

Στενιές

Χαζάπης Γιαννάκης του Αντωνίου (Χασάνης) (121) #1453

1382

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Χαζάπης

Ιωάννης

Γιαννούλης

58

πλοίαρχος

 

Χαζάπης Ιωάννης του Γιαννούλη (Γιαννάκης) (111) #1407

1383

ΣΤΕΝΙΕΣ

781

Χαζάπης

Σταμάτιος

Αθανάσιος

40

πλοίαρχος

Στενιές

Χαζάπης Σταμάτιος του Αθανασίου (Κάμης) (124) #1867

1384

ΣΤΕΝΙΕΣ

156

Χαζάπης

Δημήτριος

Ιωάννης

48

πλοίαρχος

Στενιές

Χαζάπης Δημήτριος του Ιωάννη (Πίσσας) (11) #2773

1385

ΣΤΕΝΙΕΣ

694

Χαζάπης

Γεώργιος

Ιωάννης

46

πλοίαρχος

Στενιές

Χαζάπης Γεώργιος του Ιωάννη (Μπόγκας) (12)

1386

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Χαζάπης

Ιωάννης

Αντώνιος

53

πλοίαρχος

Στενιές

Χαζάπης Ιωάννης του Αντωνίου (112)

1387

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Χαζάπης

Γεώργιος

Μιχαήλ

53

λεμβούχος

Σύρος

Χαζάπης Γεώργιος του Μιχαήλ (112) #4576

1388

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Χαζάπης

Ιωάννης

Νικόλαος

73

υποδηματοποιός

Κωνστ/πολη

Χαζάπης (ή Κάλης) Ιωάννης του Νικολάου (12) #4574

1389

ΣΤΕΝΙΕΣ

1173

Χριστόδουλος

Νικόλαος

Αντώνιος

37

ναύτης

Αμερική

Χριστοδούλου Νικόλαος του Αντωνίου (113)

1390

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Χαζάπης

Ανδρέας

Γιαννούλης

53

ναύτης

 

Χαζάπης Ανδρέας (Αντρείκος) του Γιαννούλη (Κούτουκας) (113) #294

1391

ΣΤΕΝΙΕΣ

87

Χαζάπης

Αντώνιος

Γιαννούλης

49

ναύτης

 

Χαζάπης Αντώνιος του Γιαννούλη (114) #1409

1392

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Χαρχαρός

Δημήτριος

Νικόλαος

63

ναύτης

Στενιές

Χαρχαρός Δημήτριος του Νικολάου (112) #1626

1393

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Χαζάπης

Σταμάτιος

Γιαννούλης

57

ναύτης

 

Χαζάπης Σταματέλος (Σταμάτιος) του Γιαννούλη (112) #1408

1394

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Χαρχαρός

Ιωάννης

Μιχαήλ

51

φωτογράφος

Στενιές

Χαρχαρός Ιωάννης του Μιχαήλ (Γιάγκος) (131)

1395

ΣΤΕΝΙΕΣ

695

Χαρχαρός

Δημήτριος

Μιχαήλ

41

ναύτης

 

Χαρχαρός Δημήτριος του Μιχαήλ (Κουτρούτσος)  (132) #2903

1396

ΣΤΕΝΙΕΣ

 

Χαζάπης

Νικόλαος

Αντώνιος

53

πλοίαρχος

Στενιές

Χαζάπης Νικόλαος του Αντωνίου ή Γιαννακάκης (Μακρής) (122) #179

1397

ΣΤΕΝΙΕΣ

543

Χαρχαρός

Νικόλαος

Κωνσταντίνος

45

ναύτης

Αμερική

Χαρχαρός Νικόλαος του Κωνσταντίνου (141)

1398

ΣΤΕΝΙΕΣ

1985

Χαζάπης

Αντώνιος

Ιωάννης

22

ναυτικός

Στενιές

?

1399

ΣΤΕΝΙΕΣ

1210

Χίος

Ιωάννης

Κωνσταντίνος

29

ξυλουργός

Στενιές

-

1400

ΣΤΕΝΙΕΣ

1523

Χαρχαρός

Θεόδωρος

Ιωάννης

25

ναυτικός

Στενιές

Χαρχαρός Θεοδωρής του Ιωάννη (1133) #2030

1401

ΣΤΕΝΙΕΣ

1767

Ψαρρός

Νικόλαος

Ιωάννης

24

ναυτικός

Στενιές

-