Απόγονοι Μπάλση Ιωάννη                                                                                      

Εκτη έκδοση με παραπομπές (που ξεκινάνε με το σύμβολο #) στους κατιόντες

επιστροφή

 

Αλλο δέντρο

 

 

Για να δείτε τους απογόνους του Μπάλση Παπανικόλα του Μιχαήλ πατήστε εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Μπάλσης Ιωάννης #4928

 

Γιαλούρη Ανδριάνα του Δ. (από άγνωστο δέντρο)

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1812

Μπάλσης Δημήτριος του Ιωάννη #4930

 

 

 

 

D

12

 

Μπάλσης Αντώνιος του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1812

Μπάλσης Δημήτριος του Ιωάννη #4930

1819

Αγιορείτη (ή Κωβίδη) Βιολέτα του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Αγιορείτης (ή Κωβίδης) Χατζηαντώνης του Γιαννούλη") (απεβίωσε το 1859, αιτία θανάτου "πούντα") #4932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

1837

Μπάλσης Ιωάννης του Δημητρίου

 

 

απεβίωσε τον 7/1837

 

 

112

1839

Μπάλσης Νικόλαος του Δημητρίου #3872

 

 

 

 

 

113

1843

Μπάλση Φλωρέζα του Δημητρίου

 

 

απεβίωσε το 1860

 

 

114

1847

Μπάλσης Αντώνιος του Δημητρίου

 

 

Αντώνιος και Ιωάννης δίδυμοι

 

 

115

1847

Μπάλσης Ιωάννης του Δημητρίου

 

 

 

 

 

116

1850

Μπάλσης Αντώνιος του Δημητρίου  #3515

 

 

προφανώς ο συνονόματος του αδελφός απεβίωσε πριν αυτός βαπτιστεί

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

1839

Μπάλσης Νικόλαος του Δημητρίου  #3872

γάμος 1863

1845

Μπέη Ερηνιώ του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Μπέης Ανδρέας του Μιχαήλ") #3857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121

1865

Μπάλσης Δημήτριος του Νικολάου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

1122

1867

Μπάλσης Ανδρέας του Νικολάου #4939

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε στις 18/8/1939

 

 

1123

1872

Μπάλσης Μιχαήλ του Νικολάου

 

 

 

 

Φ

1124

1884

Μπάλσης Ευάγγελος του Νικολάου #3956

 

 

Φ

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121

1865

Μπάλσης Δημήτριος του Νικολάου

Χ.Α.

 

...Ελένη (από Αμβέρσα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122

1867

Μπάλσης Ανδρέας του Νικολάου #4939

 

... (Μαμή από Κούλουρη)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11221

1897

Μπάλσης Νικόλαος του Ανδρέα

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1123

1872

Μπάλσης Μιχαήλ του Νικολάου

γάμος 1903

 

Μπαρχμέ Ελένη του Σάρρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1124

1884

Μπάλσης Ευάγγελος του Νικολάου #3956

 

Πέτσα Μαρία του Βασιλείου (βλέπε δέντρο "Πέτσας Δημοσθένης του Βασιλείου")  #3938

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11241

1915

Μπάλσης Νικόλαος του Ευαγγέλου #4308

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ

 

Φ

11242

 

Μπάλσης Βασίλης του Ευαγγέλου #1341

 

 

Φ, Φ, Φ

 

Φ

11243

 

Μπάλση Ειρήνη του Ευαγγέλου #1259

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11241

1915

Μπάλσης Νικόλαος του Ευαγγέλου #4308

γάμος 1945

 

Γιαννίση Ευανθούλα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Γιαννίσης Νικόλαος του Μιχαήλ") #4301

Φ

 

 

 

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ,

 

Φ

112411

 

Μπάλση Μαρία του Νικολάου

 

 

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112411

 

Γάτσος Κωνσταντίνος

 

Μπάλση Μαρία του Νικολάου

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11242

 

Μπάλσης Βασίλης του Ευαγγέλου #1341

 

Πολέμη Ολυμπία του Ιωάννη (Γιάνναρου) (βλέπε δέντρο Πολέμης Παπαλεονάρδος") #1339

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

112421

 

Μπάλση Μίνα του Βασιλείου #1769

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112421

 

Αθανασίου Μιχαήλ #1770

 

Μπάλση Μίνα του Βασιλείου #1769

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11243

 

Πολέμης Διονύσιος του Νικολάου (Νιόνιος) (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #1253

γάμος 1942

 

Μπάλση Ειρήνη του Ευαγγέλου #1259

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

1850

Μπάλσης Αντώνιος του Δημητρίου #3515

γάμος 1878

1855

Σύμπουρα Λασκαρού του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Σταματέλος του Νικολάου")#3504

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1161

1878

Μπάλσης Δημήτριος του Αντωνίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

1162

1882

Μπάλσης Μιχαήλ του Αντωνίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο