Απόγονοι Βαλμά Φιλιππή       

Εκτη έκδοση με παραπομπές (που ξεκινάνε με το σύμβολο #) στους κατιόντες

 

επιστροφή

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Βαλμάς Φιλιππής (Φίλιππος) (με καταγωγή όπως λέγεται από τον Αμόλοχο) #2658

 

Ειρήνη … #2659

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1796

Βαλμάς Μιχαήλ του Φιλιππή (Φιλίππου) #2660

 

 

απεβίωσε το 1861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1796

Βαλμάς Μιχαήλ του Φιλιππή (Φιλίππου) #2660

1803

Μπέη Ειρήνη του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Μπέης Νικόλαος") #2661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

1825

Βαλμάς Νικόλαος του Μιχαήλ #2662

 

 

Ξυλουργός

D

 

 

112

1831

Βαλμάς Δημήτριος του Μιχαήλ #1371

 

 

Πλοίαρχος

D, D

 

 

113

1828

Βαλμά Αννέζα του Μιχαήλ #3030

 

 

 

 

 

114

1838

Βαλμάς Λεωνίδας του Μιχαήλ #2613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

1825

Βαλμάς Νικόλαος του Μιχαήλ #2662

γάμος 1848

1831

Πολεμη Ανεζιώ του Γιαννάκη  (βλέπε δέντρο “Πολέμης Παπαλεονάρδος”) #2663

 

 

 

 

 

 

Στο βιβλίο γάμων Αγ.Γεωργίου ο Βαλμάς αναφέρεται σαν Νικόλαος Μ.Φιλιππής

 

Φ

1111

1849

Βαλμάς Ιωάννης του Νικολάου #2258

 

 

Ναύτης

D, D

 

 

1112

1851

Βαλμάς Μιχαήλ του Νικολάου

 

 

απεβίωσε το 1858 (αιτία θανάτου "διάρροια")

 

 

1113

1852

Βαλμά Ειρήνη του Νικολάου

 

 

απεβίωσε το 1854 (αιτία θανάτου "θέρμη")

 

 

1114

1854

Βαλμάς Ανδρέας του Νικολάου #2358

 

 

Ναύτης

D

 

 

1115

1856

Βαλμά Ειρήνη του Νικολάου

 

 

πήρε το όνομα της αποβιωσλασης αδελφής της

 

Φ

1116

1857

Βαλμά Κατίγκω του Νικολάου #2906

 

 

 

 

 

1117

1859

Βαλμά Ασημένια του Νικολάου

 

 

Χ.Α.

 

 

1118

1867

Βαλμά Τεκνίτσα του Νικολάου

 

 

Χ.Α.

 

 

1119

1871

Βαλμάς Μιχαήλ του Νικολάου #3036

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Πήρε το όνομα του αποβιώσαντος αδελφού του. Το όνομα του έδωσε ο αδελφός του Ιωάννης στον γιό του Μιχάλη.

 

 

111Α

 

Βαλμά Ευγνώμη του Νικολάου

 

 

 

 

 

111Β

1874

Βαλμάς Λεωνίδας του Νικολάου (Λαονικός) #1234

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε στι 28/6/1934

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1111

1849

Βαλμάς Ιωάννης του Νικολάου #2258

γάμος 1876

1854

Κουτσούκου Χαρίκλεια του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Μιχαήλ του Νικολάου") #2252

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11111

1876

Βαλμάς Νικόλαος του Ιωάννη

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Χ.Α.

 

Φ

11112

1879

Βαλμά Αννεζιώ του Ιωάννη

 

 

Φ, Φ

 

Φ

11113

1881

Βαλμάς Μιχαήλ του Ιωάννη

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

X.A. (πνίγηκε το 1916 σε πολεμικό ναυάγιο)

D

 

11114

1883

Βαλμάς Γεώργιος του Ιωάννη #2367

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

Φ

11115

1891

Βαλμά Ασημιώ του Ιωάννη

 

 

Φ

 

 

11116

1891

Βαλμάς Δημήτριος του Ιωάννη #2369

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11112

 

Κυρτάτας Αντώνης του Πέτρου (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου") πατ. #4209

γάμος 1901 Χ.Α.

1879

Βαλμά Αννεζιώ του Ιωάννη (πρώτος γάμος της)

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11112

1878

Μπέης Ιωάννης του Μιχαήλ (Κλαιειδέρνεται) (βλέπε δέντρο "Μπέης Ανδρέας του Μιχαήλ") πατ. #3855

Γάμος 1916 Χ.Α.

1879

Βαλμά Αννεζιώ του Ιωάννη (δεύτερος γάμος της)

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11114

1883

Βαλμάς Γεώργιος του Ιωάννη #2367

γάμος 1917

 

Χέλμη Ειρήνη του Λεων. (από Μεσσαριά) #2372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111141

 

Βαλμάς Ιωάννης του Γεωργίου

 

 

 

 

 

111142

 

Βαλμά Χαρίκλεια του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11115

1879

Κουρτέσης Νικόλαος του Παναγιώτη (βλέπε δέντρο "Κουρτέσης Πέτρος του Γεωργίου") πατ. #3686

γάμος 1915 Χ.Α.

1891

Βαλμά Ασημιώ του Ιωάννη

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11116

1891

Βαλμάς Δημήτριος του Ιωάννη #2369

γάμος 1923

1898

Μαύρου Ασημίνα του Σταματίου (βλέπε δέντρο "Μαύρος Ανδρέας του Γιαννούλη") #2376

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

111161

1924

Βαλμάς Ιωάννης του Δημητρίου #2377

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

 

Φ

111162

 

Βαλμάς Σταμάτης του Δημητρίου

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ, Φ

D

 

 

111163

 

Βαλμάς Μιχαήλ του Δημητρίου #872

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

 

Φ

111164

 

Βαλμάς Νικόλαος του Δημητρίου #2131

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ,

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111161

1924

Βαλμάς Ιωάννης του Δημητρίου #2377

 

Κοντόσταυλου Στυλιανή #2379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111611

 

Βαλμά Φράγκα του Ιωάννη

 

 

 

 

 

1111612

 

Βαλμά Ασημίνα του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111162

 

Βαλμάς Σταμάτης του Δημητρίου

 

Κροκόδειλου Μαργαρίτα του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111163

 

Βαλμάς Μιχαήλ του Δημητρίου #872

 

Μπέη Καλλιόπη του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Μπέης  Νικόλαος") #257

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1111631

 

Βαλμά Αθηνά του Μιχαήλ #261

 

 

 

 

 

1111632

 

Βαλμάς Δημήτριος του Μιχαήλ #260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1111631

 

Σύμπουρας Ευάγγελος του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Δημήτριος του Ανδρέα") #203

 

Βαλμά Αθηνά του Μιχαήλ #261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111632

 

Βαλμάς Δημήτριος του Μιχαήλ #260

 

Γραμμάτικα Νατάσσα του Αυγουστή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11116321

 

Βαλμά Αννα του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111164

 

Βαλμάς Νικόλαος του Δημητρίου #2131

1947

Παλαιοκρασσά Γιολάντα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας") #2128

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1111641

 

Βαλμά Ειρήνη του Νικολάου #2133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111641

 

Γιάννης ...

 

Βαλμά Ειρήνη του Νικολάου #2133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11116411

 

Γιολάντα του Γιάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1114

1854

Βαλμάς Ανδρέας του Νικολάου #2358

Γάμος 1883

1860

Κυρτάτα Κατερνιώ του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου") #2359

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11141

 

Βαλμά Φραγκώ του Ανδρέα #1446

 

 

 

 

Φ

11142

1889

Βαλμάς Νικόλαος του Ανδρέα

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ

 

 

11143

 

Βαλμά Αννεζιώ του Ανδρέα

 

 

 

 

D

11144

1891

Βαλμάς Αντώνιος  του Ανδρέα

Χ.Α.

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

(πνίγηκε) το 1916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11141

1871

Χαζάπης Νικόλαος του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #300

γάμος 1906

 

Βαλμά Φραγκώ του Ανδρέα #1446

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11142

1889

Βαλμάς Νικόλαος του Ανδρέα

γάμος 1926 Χ.Α.

1900

Μπουκουβάλα Αννίκα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Νικόλαος του Ιωάννη") πατ. #3051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11143

1889

Στεφάνου Αντρίκος του Στεφανή (πρώτος γάμος του, ο δεύτερος με Γελενταλή Σμαρώ) (βλέπε δέντρο "Στεφάνου Αντώνιος") #1497

γάμος 1920 Χ.Α.

 

Βαλμά Αννεζιώ του Ανδρέα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

D

1116

1849

Χαρχαρός Δημήτριος του Μιχαήλ (Κουτρούτσος) (βλέπε δέντρο "Χαρχαρός Ιωάννης") #2903

γάμος 1879

1857

Βαλμά Κατίγκω του Νικολάου #2906

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1119

1871

Βαλμάς Μιχαήλ του Νικολάου #3036

 

Μπουκουβάλα Διαμάντη του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Νικόλαος του Ιωάννη") #3038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11191

 

Βαλμά Ζηνοβία του Μιχαήλ #1055

 

 

 

 

Φ

11192

 

Βαλμάς Νίκος του Μιχαήλ #3039

 

 

Ο Βαλμάς Νίκος είχε πάρει μέρος στην Αντίσταση μέλος ίσως μικρής ομάδας, συνελήφθη από τους Γερμανούς και εξετελέσθη αφήνοντας ορφανά δύο μικρά παιδιά....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11191

1883

Πολέμης Λεωνίδας του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #1045

 

Βαλμά Ζηνοβία του Μιχαήλ #1055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11192

 

Βαλμάς Νίκος του Μιχαήλ #3039

 

Παλαιοκρασσά Διαμάντη του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου") #3040

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

111921

 

Βαλμάς Μιχαήλ του Νικολάου

 

 

 

 

 

111922

 

Βαλμά Φραγκίσκη του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111Β

1874

Βαλμάς Λεωνίδας του Νικολάου (Λαονικός) #1234

γάμος 1903

 

Πολέμη Μαρία του Δημητρίου (βλέπε δέντρο “Πολέμης Παπαλεονάρδος”) #1215

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

111Β1

1900

Βαλμά Κατίνα του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

111Β2

 

Βαλμά Ειρήνη του Λεωνίδα #1721

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

 

Φ

111Β3

1908

Βαλμάς Νικόλαος του Λεωνίδα #2648

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ, Φ, Φ

 

 

111Β4

 

Βαλμά Αννα του Λεωνίδα #1977

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111Β2

1896

Γιαλούρης Σταμάτης του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη") #158

 

Βαλμά Ειρήνη του Λεωνίδα #1721

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111Β3

1908

Βαλμάς Νικόλαος του Λεωνίδα #2648

 

Τσατσόμοιρου Ασπασία του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Τσατσόμοιρος Νικόλαος του Ιωάννη") #2649

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111Β31

 

Βαλμάς Λεωνίδας του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111Β4

 

Φαλαγκάς Γιαννούλης του Δημητρίου (βλέπε δέντρο " Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου (Τρίχης)") #1975

γάμος 1941

 

Βαλμά Αννα του Λεωνίδα #1977

Φ

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

112

1827

Βαλμάς Δημήτριος του Μιχαήλ (πρώτος γάμος του) #1371

1826

...Χαρίκλεια #2651

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121

1857

Βαλμά Μόσχα του Δημητρίου #2652

 

 

 

 

 

1122

1860

Βαλμά Ειρήνη του Δημητρίου #2653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

1831

Βαλμάς Δημήτριος του Μιχαήλ (δεύτερος γάμος του) #1371

γάμος 1857

 

Πολέμη Μαρία του Γεωργίου (βλέπε δέντρο “Πολέμης Παπαλεονάρδος”) #1367

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1123

1868

Βαλμά Λασκαρώ του Δημητρίου

 

 

 

 

 

1124

1872

Βαλμά Ευτυχία του Δημητρίου #2654

 

 

 

 

Φ

1125

 

Βαλμά Ασημιώ του Δημητρίου #2419

 

 

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121

1848

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ανδρέα (Πάππους) (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας") #2655

γάμος 1879

1857

Βαλμά Μόσχα (Μοσχάκι) του Δημητρίου #2652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122

1861

Χαζάπης Πέτρος του Γιαννάκη (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης του Δημητρίου ")

γάμος 1882

1860

Βαλμά Ερηνιώ (Ειρήνη) του Δημητρίου #2653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1123

1863

Χαζάπης Γιαννούλης του Σταμάτη (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης ") πατ. #1408

γάμος 1891

1868

Βαλμά Λασκαρώ του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1124

1862

Χαρχαρός Αντρείκος του Δημητρίου (Αραβίας) (βλέπε δέντρο "Χαρχαρός Ιωάννης") #2657

γάμος 1892

1872

Βαλμά Ευτυχία του Δημητρίου #2654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1125

1870

Σαρρής Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Σαρρηγιαννάκης) (βλέπε δέντρο "Σαρρή Γιαννούλη") #2417

γάμος 1896

 

Βαλμά Ασημιώ του Δημητρίου #2419

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

1820

Παλαιοκρασσάς Αντρείκος του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Ιωάννης") #3043

1828

Βαλμά Αννέζα του Μιχαήλ #3030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114

1838

Βαλμάς Λεωνίδας του Μιχαήλ #2613

γάμος 1864

1845

Χαζάπη Μαριγώ (Μαρία) του Αθανασίου (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Μιχαήλ του Αντωνίου") #2607

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1141

1865

Βαλμά Λασκαρώ του Λεωνίδα #2664

 

 

 

 

Φ

1142

1867

Βαλμά Ερηνιώ του Λεωνίδα #2665

 

 

 

 

Φ

1143

1869

Βαλμάς Μιχαήλ του Λεωνίδα #2666

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε στις 14/4/1955

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1141

1860

Μπέης Στέφανος του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Μπέης Μιχαήλ") #2667

γάμος 1885

1863

Βαλμά Λασκαρώ του Λεωνίδα #2664

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1142

1854

Κυρτάτας Ανδρέας του Αντωνίου (τρίτος γάμος του, ο πρώτος ήταν με την Μαύρου Διαμάντη του Γιαννούλη και ο δεύτερος με την Παλαιοκρασσά Φραεσκούλα του Γιαννούλη) (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου" ) #2668

γάμος 1888

1867

Βαλμά Ερηνιώ του Λεωνίδα #2665

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1143

1869

Βαλμάς Μιχαήλ του Λεωνίδα #2666

1880

Καρτερού Αρετή (απο Σύρο) #2669

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11431

 

Βαλμάς Λεωνίδας του Μιχαήλ

 

 

 

 

Φ

11432

 

Βαλμά Μαρία του Μιχαήλ #1606

 

 

Φ, Φ, Φ

 

Φ

11433

 

Βαλμά Λαμπρινή του Μιχαήλ

 

 

Φ, Φ, Φ

 

Φ

11434

 

Βαλμά Λασκαρώ (Ρίτσα) του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11432

 

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Σταματίου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολαου") #249

 

Βαλμά Μαρία του Μιχαήλ #1606

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11433

 

Παπαδόπουλος Πότης

 

Βαλμά Λαμπρινή του Μιχαήλ

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11434

 

Γεωργουσόπουλος ...

 

Βαλμά Λασκαρώ (Ρίτσα) του Μιχαήλ

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο