112

 

Πολέμης Λεονάρδος του Παπασταματέλου #539

 

Χαζάπη Θέκλα

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1121

1803

Πολέμης Σταματέλος του Λεονάρδου #624

 

 

Απεβίωσε προ του 1848

D,

 

D

1122

1803

Πολέμης Νικόλαος του Λεονάρδου  #625

 

 

πλοίαρχος

D, D, D, D,

 

 

1123

1803

Πολέμης Δημήτριος του Λεονάρδου  #626

 

 

D

 

 

1124

1799

Πολέμης Γρηγόριος του Λεονάρδου

 

 

Απεβίωσε το 1864 εν Νικομηδεία

 

 D

1125

1813

Πολέμης Αυγουστής του Λεονάρδου  #628

 

 

D, D,

 

 

1126

 

Πολέμη Ανδριάνα του Λεονάρδου

 

 

 

 

 

1127

 

Πολέμης Ιωάννης του Λεονάρδου  #630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121

1803

Πολέμης Σταματέλος του Λεονάρδου #624

1808

Ειρήνη ...

 

D, D,

D

 

 

 

 

 

 

 

 

11211

1826

Πολέμης Λεονάρδος του Σταματέλου #632

 

 

D, D,

 

Φ

11212

1833

Πολέμης Μιχαήλ του Σταματέλου (Μιχαλάκας) #633

 

 

ναυτικός, ναύτης

D, D, Π, D, D, D, D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11211

1826

Πολέμης Λεονάρδος του Σταματίου #632

1830

Φαλαγκά Μοσχού του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς (Τρίχης) Νικόλαος του Γεωργίου") #635

M 

 

 

 

 

 

 

 

D

112111

1850

Πολέμη Ανεζιώ (Ανέζα) του Λεονάρδου  #636

 

 

D, D,

 

 

112112

1852

Πολέμη Ειρήνη του Λεονάρδου

 

 

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112111

1844

Κυρτάτας Νικόλαος του Αντωνίου (Κρίπας) (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου" ) #638

1850

Πολέμη Ανεζιώ του Λεονάρδου  #636

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11212

1833

Πολέμης Μιχαήλ του Σταματίου (Μιχαλάκας) #633

1842

Κέτση Ζάννα  του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Κέτσης ή Λέκας Νικόλαος") #639

D

 

 

 

 

 

 

 

D

112121

1857

Πολέμης Σταματέλος του Μιχαήλ

 

 

ναύτης

D, D,

 

D

112122

 

Πολέμης Γεώργιος του Μιχαήλ #641

 

 

ναύτης

D, D, D,

 

 Φ

112123

1870

Πολέμης Σπύρος του Μιχαήλ  #642

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

M, D,

 

 

112124

1873

Πολέμης Σταμάτιος του Μιχαήλ #640

 

 

info

 

 

112125

1874

Πολέμης Βασίλειος του Μιχαήλ (Λούρης)  #644

 

 

info

 

L

112126

1875

Πολέμης Αντώνιος του Μιχαήλ

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

M,

 

Φ

112127

1877

Πολέμης Λεωνίδας του Μιχαήλ (Δράκας) #646

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D, Π, M,

 

Φ

112128

1880

Πολέμη Ειρήνη του Μιχαήλ #647

 

 

D, M,

 

 

112129

1881

Πολέμης Αυγουστής του Μιχαήλ

 

 

απεβίωσε σε νεαρή ηλικία

 

D

11212A

1859

Πολέμη Ανέζα του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

112122

 

Πολέμης Γεώργιος του Μιχαήλ #641

γάμος 1891

 

Μπέη Ουρανία του Δημητρίου (πρώτος γάμος της, ο δεύτερος ήταν με με τον Φακή Γεώργιο (Ζαβόψαρος)) (βλέπε δέντρο "Μπέης Μιχαήλ") #651

D

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1121221

 

Πολέμη Ειρήνη του Γεωργίου #653

 

 

Κωνσταντινούπολη

 

D

1121222

1894

Πολέμη Μαριώ του Γεωργίου #654

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1121222

1881

Στεφάνου Αντώνιος του Στεφανή (Φόρας) (βλέπε δέντρο "Στεφάνου Αντώνιος") #655

1894

Πολέμη Μαριώ του Γεωργίου #654

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

112123

1870

Πολέμης Σπύρος του Μιχαήλ #642

γάμος 1905

 

Πολέμη Ασημιώ του Λεωνίδα (στο ίδιο δέντρο με κωδικό 112522) #656

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1121231

1906

Πολέμης Μιχαήλ του Σπύρου #657

 

 

Φ, Φ Απεβίωσε το 1995

D, D

 

 

1121232

 

Πολέμης Λεωνίδας του Σπύρου #658

 

 

 

 

 

1121233

 

Πολέμη Αννα του Σπύρου

 

 

 

 

 

1121234

 

Πολέμη Φιλομήλα του Σπύρου

 

 

 

 

 

1121235

 

Πολέμης Αυγουστής του Σπύρου #661

 

 

Απεβίωσε το 1985

 

 

1121236

 

Πολέμη Ευγενεία του Σπύρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1121231

 

Πολέμης Μιχαήλ του Σπύρου #657

 

Κριεζή Ρένα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11212311

 

Πολέμης Σπύρος του Μιχαήλ #664

 

 

 

 

 

11212312

 

Πολέμη Χαρούλα του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

11212313

 

Πολέμη Μίνα του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121232

 

Πολέμης Λεωνίδας του Σπύρου #658

γάμος 1941

1918

Φαλαγκά Κατίνα του Διαμαντή (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς (Τρίχης) Νικόλαος του Γεωργίου") #667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11212321

 

Πολέμης Σπύρος του Λεωνίδα  #668

 

 

 

 

 

11212322

 

Πολέμης Αδαμάντιος του Λεωνίδα #669

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121233

 

Καΐρης Πέτρος (πρώτος γάμος του, δεύτερος γάμος του με την Κουτσούκου Αννεζιώ του Ματθαίου) (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος  Μιχαήλ του Νικολάου") #670

 

Πολέμη Αννα του Σπύρου (πρώτος γάμος της)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121233

 

Δάμπασης Λεωνίδας

 

Πολέμη Αννα του Σπύρου (δεύτερος γάμος της)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121234

 

Κωτάκης Αλέκος του Νικολάου

 

Πολέμη Φιλομήλα του Σπύρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121235

 

Πολέμης Αυγουστής του Σπύρου #661

 

Nancy ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121236

 

Δανιόλος Δημ.

γάμος 1930

 

Πολέμη Ευγενεία του Σπύρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

112124

1873

Πολέμης Σταμάτιος του Μιχαήλ #640

γάμος 1887

1874

Κουτσούκου Μαργαρώ του Βασιλείου (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Δημήτριος") #649

D

 

 

 

 

 

 

 

 

1121241

1891

Πολέμης Ιωάννης του Σταματίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

απεβίωσε σε νεαρή ηλικία το 1918

M, Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

112125

1874

Πολέμης Βασίλειος του Μιχαήλ (Λούρης)  #644

γάμος 1906 Χ.Α.

 

Χαζάπη Ελένη του Γιαννάκη (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") Πατ. #1453

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

112127

1877

Πολέμης Λεωνίδας του Μιχαήλ (Δράκας) #646

γάμος 1913

 

Σαρρή Μαριώ του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Σαρρής Γιαννούλης") #678

D

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1121271

1915

Πολέμης Μιχαήλ του Λεωνίδα

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Πειραιά

Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

112128

1875

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Δημητρίου (Μήτρας) (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου") #395

γάμος 1903

1880

Πολέμη Ειρήνη του Μιχαήλ #647

Φ

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

D

1122

1803

Πολέμης Νικόλαος του Λεονάρδου #625

1808

Σύμπουρα Μαρία του Αντωνίου

 

D,

D

 

 

 

 

 

 

 

D

11221

1833

Πολέμη Ανδριάνα του Νικολάου #682

 

 

D,

 

D

11222

1848

Πολέμης Αντώνιος του Νικολάου #683

 

 

πλοίαρχος

D, D, D, D, D,

 

 

11223

1849

Πολέμης Σταμάτης του Νικολάου (Σκάλος) #684

 

 

info

 

 

11224

1850

Πολέμη Μαρούλα του Νικολάου

 

 

D,

 

D

11225

1851

Πολέμης Λεονάρδος του Νικολάου

 

 

ναύτης

Π, M, D, D,

 

D

11226

1853

Πολέμη Ανέζα του Νικολάου #687

 

 

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11221

 

Κέτσης Νικόλαος του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Κέτσης ή Λέκκας Νικόλαος") #688

1833

Πολέμη Ανδριάνα του Νικολάου #682

  D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11222

1848

Πολέμης Αντώνιος του Νικολάου #683

γάμος 1872

1850

Μπίστη Ανέζα του Γάσπαρη

D

 

 

 

 

 

 

 

Φ

112221

1875

Πολέμης Γάσπαρης του Αντωνίου #694

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D, D, M,

 

 

112222

1879

Πολέμης Νικόλαος του Αντωνίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D, M,

 

Φ

112223

1884

Πολέμη Ασημίνα του Αντωνίου

 

 

D, M,

 

Φ

112224

1885

Πολέμης Λεωνίδας του Αντωνίου #697

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Π, M,

 

 

112225

 

Πολέμη Μαριγώ του Αντωνίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

112221

1875

Πολέμης Γάσπαρης του Αντωνίου  #694

γάμος 1904

 

Αξιώτη ή Ψαρρού Μαρούσα του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Αξιώτης ή Ψαρρός Ιωάννης") #699

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1122211

1907

Πολέμη Αννεζούλα του Γάσπαρη #700

 

 

Φ

D, Π,

 

 

1122212

 

Πολέμη Σεβαστή του Γάσπαρη  #701

 

 

 

 

Φ

1122213

1911

Πολέμης Αντώνης του Γάσπαρη  #702

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D,

έπεσε το 1941 μαχόμενος στο Αλβανικό μέτωπο

D,

 

Φ

1122214

 

Πολέμης Γιαννάκης του Γάσπαρη

 

 

 

 

Φ

1122215

 

Πολέμη Μαριγούλα του Γάσπαρη  #704

 

 

τεκνοθετήθηκε από την (αδελφή του πατέρα της) Πολέμη Ασημίνα του Αντωνίου και τον Χαζάπη Περάκη

Φ,

D,

 

Φ

1122216

 

Πολέμης Ευάγγελος του Γάσπαρη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1122211

1900

Φαλαγκάς Ιωάννης του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς (Τρίχης) Νικόλαος του Γεωργίου") #706

1907

Πολέμη Αννεζούλα του Γάσπαρη #700

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122212

 

Δέδες ... (Πειραιά)  #707

 

Πολέμη Σεβαστή του Γάσπαρη #701

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11222121

 

Δέδε Μαρούσα #708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11222121

 

Φαλαγκάς Χαράλαμπος του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς (Τρίχης) Νικόλαος του Γεωργίου") #709

 

Δέδε Μαρούσα #708

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1122213

1911

Πολέμης Αντώνης του Γάσπαρη #702

 

Σύμπουρα Ρετζίνα του Γεωργίου (πρώτος γάμος της, ο δεύτερος ήταν με τον Γιαννη Νομικό) (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Μιχαήλ του Γεωργίου") #710

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

11222131

 

Πολέμη Μαρούσα του Αντωνίου

 

 

 

 

Φ

11222132

 

Πολέμη Γεωργία του Αντωνίου  #713

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11222132

 

Μαρμαρινός ...

 

Πολέμη Γεωργία του Αντωνίου  #713

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1122214

 

Πολέμης Γιαννάκης του Γάσπαρη

 

Ιωάννα ... (Πειραιά)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1122215

 

Σταμάτης Αντώνιος του Νικολάου (Κατομμύριας) (βλέπε δέντρο «Σταμάτης Νικόλαος» #715

γάμος 1943

 

Πολέμη Μαριγούλα του Γάσπαρη #704

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1122216

 

Πολέμης Ευάγγελος του Γάσπαρη (πρώτος γάμος του)

 

... (Πειραιά)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1122216

 

Πολέμης Ευάγγελος του Γάσπαρη (δεύτερος γάμος του)

 

Βουλοδήμου Αργυρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

112222

1879

Πολέμης Νικόλαος του Αντωνίου

 

Καλαδάμη Σεβαστή του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Αξιώτης ή Ψαρρός Ιωάννης")

πατ. #2673

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

112223

1877

Χαζάπης Περάκης του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Χαζάπης (ή Κάλης) Νικόλαος του Μιχαήλ") Πατ. #4576

γάμος 1906

1884

Πολέμη Ασημίνα του Αντωνίου

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

112224

1885

Πολέμης Λεωνίδας του Αντωνίου #697

 

Κουτσούκου Μαρούλα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Δημήτριος") #909

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1122241

 

Πολέμη Μανιώ του Λεωνίδα #910

 

 

info

 

Φ

1122242

1917

Πολέμης Αντώνιος του Λεωνίδα  #911

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Πειραιά, Φ

 

 

1122243

 

Πολέμης Ευάγγελος του Λεωνίδα #912

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1122241

 

Σάλαρης Γεώργιος του Κωνσταντίνου  #913

 

Πολέμη Μανιώ του Λεωνίδα #910

info

 

 

 

 

 

 

 

 

11222411

 

Σάλαρη Μαρουλιώ του Γεωργίου #846

 

 

info

 

 

11222412

 

Σάλαρης Κωνσταντίνος του Γεωργίου #797

 

 

info

 

Φ

11222413

 

Σάλαρη Αντιόπη του Γεωργίου #914

 

 

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11222411

 

Μάνεσης Λεονάρδος του Σπύρου (βλέπε δέντρο "Μάνεσης Κυριάκος") #472

 

Σάλαρη Μαρουλιώ του Γεωργίου #846

info

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11222412

 

Σάλαρης Κωνσταντίνος του Γεωργίου #797

 

Κυρτάτα Αθηνά του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου") #504

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

112224121

1977

Σάλαρη Μάνια του Κωνσταντίνου

 

 

 

 

 

112224122

1979

Σάλαρη Κατερίνα του Κωνσταντίνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112224122

 

Σπανουδάκης Μανώλης

1979

Σάλαρη Κατερίνα του Κωνσταντίνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11222413

 

Παπαστεργίου Επαμεινώδας

 

Σάλαρη Αντιόπη του Γεωργίου #914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112224131

 

Παπαστεργίου Αννα του Επαμεινώδα  #918

 

 

 

 

 

112224132

 

Παπαστεργίου Χρήστος του Επαμεινώδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112224131

 

Ζαννάκης Δημήτρης του Ιωάννη (βλέπε δέντρο «Χαρχαρός Ιωάννης») #312

 

Παπαστεργίου Αννα του Επαμεινώδα  #918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1122243

 

Πολέμης Ευάγγελος του Λεωνίδα (πρώτος γάμος του) #912

 

Ξηροπαΐδου Κούλα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Ξηροπαΐδης Ιωάννης του Μιχαήλ")

#920

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11222431

 

Πολέμης Λεωνίδας του Ευαγγέλου  #924

 

 

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1122243

 

Πολέμης Ευάγγελος του Λεωνίδα (δεύτερος γάμος του)  #912

 

Τηνιακού Ειρήνη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11222431

 

Πολέμης Λεωνίδας του Ευαγγέλου #924

 

Σπέρτου Αγγελική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112224311

 

Πολέμης Ευάγγελος του Λεωνίδα   #927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112224311

 

Πολέμης Ευάγγελος του Λεωνίδα  #927

 

Κουτσοβόλου Αθανασία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122243111

 

Πολέμης Λεωνίδας του Ευαγγέλου

 

 

 

 

 

1122243112

 

Πολέμης Ιωάννης του Ευαγγέλου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112225

 

Φακής Γεώργιος του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο «Φακής Γεώργιος του Μιχαήλ») #652

γάμος 1902

 

Πολέμη Μαριγώ του Αντωνίου

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

info

11223

1849

Πολέμης Σταμάτης του Νικολάου (Σκάλος) #684

γάμος 1879

1856

Κουτσούκου Ανέζα του Βασιλείου (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Δημήτριος")

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

112231

1883

Πολέμης Νικόλαος του Σταμάτη #933

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε στις 7/1/1953

D, D, Π, M,

 

 

112232

1888

Πολέμης Βασίλειος του Σταμάτη  #934

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Π, M,     

 

Φ

112233

1895

Πολέμης Δημήτριος του Σταμάτη #935

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε στις 3/3/1957

D, D,

Π, M,

 

 

112234

 

Πολέμη Λουλία του Σταμάτη

 

 

άγαμος

D,

 

Π

112235

1851

Πολέμης Λεονάρδος του Σταμάτη

 

 

απεβίωσε σε νεαρή ηλικία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

112231

1883

Πολέμης Νικόλαος του Σταμάτη #933

γάμος 1911

 

Φαλαγκά Ζάννα του Γιαννούλη (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς (Τρίχης) Νικόλαος του Γεωργίου") #938

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1122311

1911

Πολέμης Σταμάτιος του Νικολάου #902

 

 

Πλοίαρχος Ε.Ν.

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ, Φ

D, D, Π,

 

Φ

1122312

 

Πολέμη Μόσχα του Νικολάου #939

 

 

Φ, Φ, Φ

D,

 

Φ

1122313

1922

Πολέμης Λεονάρδος του Νικολάου #940

 

 

Πλοίαρχος Ε.Ν.

Φ, Φ,

D, Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1122311

1911

Πολέμης Σταμάτιος του Νικολάου #902

 

Πολέμη Αννα του Σταματίου (Στάμου) (στο ίδιο δέντρο με κωδικό 1112612) #34

info

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11223111

 

Πολέμη Φραγκούλα του Σταματίου #37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11223111

 

Φαλαγκάς Ιωάννης του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου") #941

 

Πολέμη Φραγκούλα του Σταματίου #37

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1122312

1900

Εξαδάκτυλος Ιωάννης του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Εξαδάκτυλος Ιωάννης του Πέτρου") #489

γάμος 1935

 

Πολέμη Μόσχα του Νικολάου #939

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1122313

1922

Πολέμης Λεονάρδος του Νικολάου  #940

 

Πολέμη Κατίνα του Νικολάου (στο ίδιο δέντρο με κωδικό 1131616) #942

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

11223131

 

Πολέμη Σμαράγδα του Νικολάου

 

 

 

 

 

11223132

 

Πολέμη Ζάννα του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11223131

 

Μωραΐτης Ιωάννης (πρώτος γάμος του)

 

Πολέμη Σμαράγδα του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11223132

 

Στρυφούνιας Παρασκευάς

 

Πολέμη Ζάννα του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112232

1888

Πολέμης Βασίλειος του Σταμάτη

 

... Ματίνα (Αθήνα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122321

 

Πολέμης Σταμάτιος του Βασιλείου

 

 

άγαμος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

112233

1895

Πολέμης Δημήτριος του Σταμάτη #935

γάμος 1926 Χ.Α.

 

Παλαιοκρασσά Αννα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου") Πατ. #2616

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11226

1845

Κουτσούκος Γεώργιος του Ανδρέα (βλέπε δέντρο ¨Κουτσούκος Ανδρέας του Νικολάου¨) #950

γάμος 1881

1853

Πολέμη Ανεζιώ του Νικολάου #687

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1123

1803

Πολέμης Δημήτριος του Λεονάρδου #626

1800

Κωστή Ανδριάνα … (Χώρα)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

11231

 

Πολέμη Ευγένα του Δημητρίου

 

 

Απεβίωσε σε νεαρά ηλικία

 

 

11232

 

Πολέμης Μιλτιάδης του Δημητρίου

 

 

Απεβίωσε σε νεαρά ηλικία

 

 

11233

 

Πολέμης Θεμιστοκλής του Δημητρίου

 

 

Απεβίωσε σε νεαρά ηλικία

 

 

11234

 

Πολέμης Γεώργιος του Δημητρίου

 

 

Απεβίωσε σε νεαρά ηλικία

 

 

11235

 

Πολέμη Θέκλη του Δημητρίου

 

 

Απεβίωσε σε νεαρά ηλικία

 

 

11236

 

Πολέμης Λεωνίδας του Δημητρίου

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D

1125

1813

Πολέμης Αυγουστής του Λεονάρδου #628

γάμος 1836

 

Γουλανδρή Ασημίνα του Π. (Χώρα)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

11251

1847

Πολέμης Βασίλης του Αυγουστή #958

 

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε για το ιστιοφόρο του οποίου ήταν πλοιοκτήτης

 

 

11252

1852

Πολέμης Λεωνίδας του Αυγουστή  #959

 

 

 

 

 

11253

1856

Πολέμης Κλεάνθης του Αυγουστή #960

 

 

Απεβίωσε to 1927

D, D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11251

1847

Πολέμης Βασίλης του Αυγουστή #958

γάμος 1872

 

Ράλλια Μαρουλιώ του Φιλίππου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112511

1877

Πολέμη Κατίνα του Βασίλη

 

 

 

 

 

112512

1886

Πολέμης Αυγουστής του Βασίλη #963

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112511

 

Γκούμας Ιωάννης του Γ.

γάμος 1897

1877

Πολέμη Κατίνα του Βασίλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112512

1886

Πολέμης Αυγουστής του Βασίλη

 

Βογιατζίδου Ιωάννα του Γ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1125121

 

Πολέμης Βασίλης του Αυγουστή

 

 

 

 

 

1125122

 

Πολέμης Κλεάνθης του Αυγουστή   #967

 

 

 

 

 

1125123

 

Πολέμης Γιώργος του Αυγουστή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11252

1852

Πολέμης Λεωνίδας του Αυγουστή #959

 

Λούκα Ευγενία του Αντωνίου (βλέπε δέντρο «Λούκας (πρών Μαρκουλής) Αντώνιος του Γεωργίου» #969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112521

 

Πολέμης Αυγουστής του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

112522

 

Πολέμη Ασημιώ του Λεωνίδα  #656

 

 

 

 

 

112523

 

Πολέμης Αντώνιος του Λεωνίδα

 

 

Αντώνιος και Ευστράτιος  δίδυμοι

 

 

112524

 

Πολέμης Ευστράτιος του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

112525

1891

Πολέμη Μαρία του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

112526

1897

Πολέμη Ευτέρπη του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

112522

 

Πολέμης Σπύρος του Μιχαήλ (στο ίδιο δέντρο με κωδικό 112123)

 #642.

 

γάμος 1905

 

Πολέμη Ασημιώ του Λεωνίδα #656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112525

 

Ανδρέου Δημ. του Ι.

1891

Πολέμη Μαρία του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112526

 

Διαβατίδης Γεώργιος του Α.

1897

Πολέμη Ευτέρπη του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11253

1856

Πολέμης Κλεάνθης του Αυγουστή #960

1862

Μπίστη Μόσχα του Νικολάου (βλέπε δέντρο «Μπίστης Λιναρδάκης του Στραματέλου») #4906

M 

 

 

 

 

 

 

 

D

112531

 

Πολέμη Μαρία του Κλεάνθη

 

 

D, D

 

Φ

112532

 

Πολέμη Μίνα του Κλεάνθη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

112531

 

Βογιατζίδης Λεωνίδης του Θρ.

 

D

γάμος 1905

 

Πολέμη Μαρία του Κλεάνθη

D

 

 

 

 

 

 

 

D

1125311

 

Βογιατζίδης Θρασύβουλος του Λεωνίδα #6394

 

 

D, D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112532

 

Καρυστινάκης Λεωνίδας του Αντώνη

γάμος 1910

 

Πολέμη Μίνα του Κλεάνθη

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1125321

 

Καρυστινάκης Αντώνης του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

1125322

1914

Καρυστινάκη Νίκη του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1125322

 

Ροδόπουλος Δημήτριος (Μ.Καραγάτσης)

γάμος 1935

1914

Καρυστινάκη Νίκη του Λεωνίδα

Λ

 

 

 

 

 

Λ

 

 

11253221

1936

Καραγάτση Μαρίνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1127

 

Πολέμης Ιωάννης του Λεονάρδου #630

 

Παλαιοκρασσά Κατερίνα του Αντ. (από άγνωστο δέντρο)

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11271

 

Πολέμη Ανέζα του Ιωάννη #2663

 

 

D, M, M, M, D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11271

 

Βαλμάς Νικόλαος του Μιχαήλ  (βλέπε δέντρο "Βαλμάς Φιλιππής")

#2662

γάμος 1848

 

Πολέμη Ανέζα του Ιωάννη #2663

D

 

 

 

στο αρχείο γάμων του Αγίου Γεωργίου ο Νικόλαος Βαλμάς αναφέρεται σαν Νικόλαος Μ. Φιλιππής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή, προηγούμενη ή επόμενη σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

άλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Πολέμη παπαΛεονάρδου #1

Ογδοη έκδοση

 

επιστροφή

 

επόμενη σελίδα

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών (άνδρες)

 

πίνακας αναφορών (γυναίκες)

Αρκετές πληροφορίες στο δέντρο των Πολέμηδων προέρχονται και από καταγραφή του ιστορικού Δημητρίου Ιω.Πολέμη.

Οι  πληροφορίες αφορούν κάποιες ημερομηνίες  γέννησης και θανάτου  καθώς και μερικά ονόματα συζύγων.

Τις σημειώσεις προσέφερε ο εξάδελφος του κος Τάκης Στ. Πολέμης.