1

 

Λούκας (πρώην Μαρκουλής) Αντώνιος του Γεωργίου  #3931

 

...

 

 

 

 

πλοίαρχος, αρχικά κατοικούσε στις Στενιές και μετά εγκαταστάθηκε στη Χώρα

 

 

 

 

11

1854

Λούκας Γεώργιος του Αντωνίου #2259

 

 

 

 

 

12

 

Λούκα Χρυσουνιώ του Αντωνίου. #904

 

 

 

 

 

13

 

Λούκα Φρατζέσκα του Αντωνίου #3285

 

 

 

 

 

14

 

Λούκα Ευγενία του Αντωνίου  #969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1854

Λούκας Γεώργιος του Αντωνίου #2259

γάμος 1882

1857

Κουτσούκου Θεανώ του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Μιχαήλ του Νικολάου") #2253

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

 

Λούκας Αντώνιος του Γεωργίου

 

 

 

 

 

112

 

Λούκας Νικόλαος του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

 

Λούκας Αντώνιος του Γεωργίου

γάμος 1915

 

Ραπτάκη Κασάνδρα του Ιωάννου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

 

Λούκας Νικόλαος του Γεωργίου

γάμος 1918

 

Γουλανδρή Ανδριάνα του Γεωρ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12

1820

Πολέμης Δημήτριος του Παπαμιχαήλ (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος")  #547

 

Λούκα Χρυσουνιώ του Αντωνίου . #904

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Βροντίσης Μιχαήλ του Γιαννούλη (δεύτερος γάμος του, ο πρώτος ήταν με την Παλαιοκρασσά Αννέζα του Παπαντώνη) (βλέπε δέντρο "Βροντίσης Μιχαήλ του Γιαννούλη") #3283

 

Λούκα Φρατζέσκα του Αντωνίου #3285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Πολέμης Λεωνίδας του Αυγουστή βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος")   #959

γάμος 1880

 

Λούκα Ευγενία του Αντωνίου #969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Λούκα (πρώην Μαρκουλή) Αντωνίου του Γεωργίου

Εβδομη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα