Ο Πολέμης Δημήτρης του Σταμάτη (112233) #935.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Σπύρος Καρυστινός

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα