Απόγονοι Εξαδάκτυλου Ιωάννη του Πέτρου           

Εκτη έκδοση με παραπομπές (που ξεκινάνε με το σύμβολο #) στους κατιόντες

 

επιστροφή

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

 

D

1

1833

Εξαδάκτυλος Ιωάννης του Πέτρου #4294

 

Στους εκλογικούς καταλόγους Αρνης-Μπαλαίων (Δήμου Γαυρίου) του 1844 υπάρχει εγγραφή «Ξεδάκτυλος Πιέρος του Δ.» γεν. το 1804

Γάμος 1866

1849

Βροντίση Ορσούλα του Νικολάου (Στραπούντα) (βλέπε δέντρο "Βροντίσης Γιαννούλης του Νικολάου") #4295

 

 

 

 

Γεωργός

D

 

 

 

Φ

11

1868

Εξαδακτύλου Αικατερίνη (Κατερνιώ) του Ιωάννη #3777

 

 

το όνομα της δόθηκε από τη μητέρα της Ορσούλα, στη μνήμη της αποβιωσάσης πρώτης αδελφής της

 

Φ

12

1870

Εξαδάκτυλος Νικόλαος του Ιωάννη #803

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε στις 25/11/1948

D

 

 

13

1872

Εξαδάκτυλος Πέτρος του Ιωάννη #1808

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε 15/12/1935

 

 

14

 

Εξαδακτύλου Μαρουλιώ του Ιωάννη #3097

 

 

όνομα της μητέρας της Ορσούλας Βροντίση

 

Φ

15

1882

Εξαδάκτυλος Γεώργιος του Ιωάννη (Ασβεστάς) #2462

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

16

1886

Εξαδάκτυλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

πήγε στην Αμερική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11

1851

Θεοδωράκης Αχιλλέας του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Θεοδωράκης Γεώργιος του Αχιλλέα ") #3776

γάμος 1884

1868

Εξαδακτύλου Αικατερίνη του Ιωάννη #3777

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12

1870

Εξαδάκτυλος Νικόλαος του Ιωάννη #803

1877

Μάνεση Μόσχα του Λεονάρδου (βλέπε δέντρο "Μάνεσης Κυριάκος") #464

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

121

1900

Εξαδάκτυλος Ιωάννης του Νικολάου #489

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ

 

Φ

122

 

Εξαδακτύλου Ασημίνα (Ασημνούλα) του Νικολάου (Μηνάδαινα) #493

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ

 

Φ

123

1905

Εξαδάκτυλος Λεονάρδος του Νικολάου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ, Φ, Φ, Φ

 

 

124

 

Εξαδακτύλου Ορσαλία του Νικολάου #492

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

D

 

 

125

1908

Εξαδάκτυλος Αντώνιος του Νικολάου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

D

 

 

126

 

Εξαδάκτυλος Δημήτριος του Νικολάου

 

 

Κάηκε 3 ετών

 

D

127

1913

Εξαδάκτυλος Γρηγόριος του Νικολάου #490

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε για τη συμμετοχή του στον Β’Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλοίο «ΖΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ»

Απεβίωσε το 1990

D, D, D

 

 

128

1916

Εξαδάκτυλος Δημήτριος (Μήτρος) του Νικολάου #491

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

πήρε το όνομα του αδελφού του που κάηκε

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

 

 

129

1921

Εξαδακτύλου Πολυτίμη του Νικολάου #494

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

121

1900

Εξαδάκτυλος Ιωάννης του Νικολάου #489

γάμος 1935

 

Πολέμη Μόσχα του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #939

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

 

Εξαδακτύλου Ζαννούλα του Ιωάννη #520

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

 

 

1212

1943

Εξαδάκτυλος Νικόλαος του Ιωάννη #521

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1211

 

Πολέμης Γεώργιος του Σταματίου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #35

 

Εξαδακτύλου Ζαννούλα του Ιωάννη #520

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1212

 

Εξαδάκτυλος Νικόλαος του Ιωάννη #521

 

Παύλου Αικατερίνη του Αχιλλέα #1692

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12121

 

Εξαδακτύλου Ειρήνη του Νικολάου

 

 

 

 

Φ

12122

 

Εξαδακτύλου Ιωάννα του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

122

1893

Κυρτάτας Φίλιππος του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου") #794

γάμος 1924

 

Εξαδακτύλου Ασημίνα (Ασημνούλα) του Νικολάου (Μηνάδαινα) #493

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

123

1905

Εξαδάκτυλος Λεονάρδος του Νικολάου

γάμος 1939 Χ.Α.

 

Shapiro Σοφία

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

124

 

Μπαφαλούκος Αντώνιος του Περάκη (βλέπε δέντρο "Μπαφαλούκος Θεόδωρος του Νικολάου") #1696

γάμος 1937

 

Εξαδακτύλου Ορσαλία του Νικολάου #492

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

125

1908

Εξαδάκτυλος Αντώνιος του Νικολάου

Χ.Α.

 

Κουτσούκου Ειρήνη του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Μιχαήλ του Νικολάου ")

Πατ. #2210

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

127

1913

Εξαδάκτυλος Γρηγόριος του Νικολάου #490

γάμος 1945

 

Λογοθέτη Αννα του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Λογοθέτης Αντώνιος¨) #1698

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1271

 

Εξαδάκτυλος Νικολός του Γρηγορίου #522

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1271

1947

Εξαδάκτυλος Νικολός του Γρηγορίου #522

γάμος 1981

1957

Πιαλόγλου Μαρίνα του Ιωάννη-Αλεξάνδρου #1699

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12711

1990

Εξαδάκτυλος Γρηγόρης του Νικολού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

128

1916

Εξαδάκτυλος Δημήτριος (Μήτρος) του Νικολάου #491

 

Μπουκουβάλα Μαρίκα του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Μπουκουβάλας Νικόλαος του Αντωνίου") #1700

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1281

 

Εξαδάκτυλος Νικόλαος του Δημητρίου #524

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

 

 

1282

 

Εξαδάκτυλος Αντώνιος του Δημητρίου #525

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1281

1950

Εξαδάκτυλος Νικόλαος του Δημητρίου #524

1957

Βιλμέζη Κυριακή του Ιπποκράτη #793

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12811

 

Εξαδάκτυλος Δημήτριος του Νικολάου

 

 

 

 

Φ

12812

1989

Εξαδάκτυλος Ιπποκράτης του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1282

 

Εξαδάκτυλος Αντώνιος του Δημητρίου (πρώτος γάμος του) #525

Χ.Α.

1958

Σιγάλα Μαριγούλα (Μοσμαρί) του Χαραλάμπους (πρώτος γάμος της, ο δεύτερος με τον Παππά Γεώργιο του Περικλή) (βλέπε δέντρο "Σιγάλας Αλέξιος του Ιωάννη") #2175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1282

 

Εξαδάκτυλος Αντώνιος του Δημητρίου (δεύτερος γάμος του) #525

 

Ιωαννίδου Μαρίκα του Γεωργίου #847

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12821

 

Εξαδακτύλου Τζώρτζια του Αντωνίου

 

 

 

 

Φ

12822

 

Εξαδάκτυλος Δημήτριος του Αντωνίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

129

1910

Καραγιάννης Ευάγγελος του Σωτηρίου #848

1921

Εξαδακτύλου Πολυτίμη του Νικολάου #494

Φ

 

 

 

Φ, Φ

 

 

 

Φ

1291

 

Καραγιάννης Σοφοκλής του Ευαγγέλου #495

 

 

Φ, Φ

D

 

Φ

1292

 

Καραγιάννης Σωτήρης του Ευαγγέλου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1291

 

Καραγιάννης Σοφοκλής του Ευαγγέλου #495

1963

Παντζοπούλου Μαρουλίτσα του Αχιλλέα (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας") #802

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12911

 

Καραγιάννη Πολυτίμη του Σοφοκλή

 

 

 

 

 

12922

 

Καραγιάννης Αχιλλέας του Σοφοκλή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1872

Εξαδάκτυλος Πέτρος του Ιωάννη #1808

γάμος 1902

 

Λογοθέτη Ευτυχία του Αντωνίου (Χατζήδαινα)  (βλέπε δέντρο "Λογοθέτης Αντώνιος¨) #1784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

1905

Εξαδάκτυλος Ιωάννης του Πέτρου (Τράντας)

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

άγαμος

 

 

132

1912

Εξαδάκτυλος Αντώνιος του Πέτρου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

απεβίωσε σε νεαρή ηλικία σε ναυτικό ατύχημα, στις 24/9/1926

 

Φ

133

1908

Εξαδακτύλου Μαρία του Πέτρου #1824

 

 

Φ, Φ

 

 

134

1914

Εξαδάκτυλος Γεώργιος του Πέτρου #1825

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

133

1897

Παλαιοκρασσάς Σωκράτης του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας") #1826

γάμος 1928

 

Εξαδακτύλου Μαρία του Πέτρου #1824

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

134

1914

Εξαδάκτυλος Γεώργιος του Πέτρου #1825

 

Ζιώτη Ειρήνη του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Ζιώτης Νικόλαος του Ιωάννη") #1827

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1341

 

Εξαδάκτυλος Πέτρος του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1864

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Ανδρέα (Κανταρτζής) (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Ιωάννης") #3089

γάμος 1896

 

Εξαδακτύλου Μαρουλιώ του Ιωάννη #3097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

15

1882

Εξαδάκτυλος Γεώργιος του Ιωάννη (Ασβεστάς) (πρώτος γάμος του) #2462

γάμος 1907

 

Μπεγλέρη Ερηνιώ (Ειρήνη) του Χρήστου (βλέπε δέντρο "Μπεγλέρης Λεονάρδος του Δημητρίου") #2456

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

151

1914

Εξαδάκτυλος Ιωάννης του Γεωργίου #2052

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

Απεβίωσε 15 Σεπτ. 1994

 

 

152

 

Εξαδακτύλου Μαρίκα του Γεωργίου #2483

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

15

1882

Εξαδάκτυλος Γεώργιος του Ιωάννη (Ασβεστάς) (δεύτερος γάμος του) #2462

Χ.Α.

1889

Αναστασούλικα Αννα του Ιωσήφ (Αυστροουγγαρέζα)

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

151

1914

Εξαδάκτυλος Ιωάννης του Γεωργίου (πρώτος γάμος του) #2052

 

Πανταζή Μαριγούλα (Seattle, ΗΠΑ) #2682

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1511

 

Εξαδάκτυλος Γεώργιος του Ιωάννη

 

 

ΗΠΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

151

1914

Εξαδάκτυλος Ιωάννης του Γεωργίου (δεύτερος γάμος του) #2052

Χ.Α.

 

Πασχάλη Αννεζούλα του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Πασχάλης Ιωάννης") πατ. #2038

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

152

 

Ρίγλης Γεώργιος του Νικολάου #2485

γάμος 1944

 

Εξαδακτύλου Μαρίκα του Γεωργίου #2483

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1521

 

Ρίγλης Νικόλαος του Γεωργίου

 

 

 

 

 

1522

 

Ρίγλη Ειρήνη του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1521

 

Ρίγλης Νικόλαος του Γεωργίου

 

Δημητρίου Ελένη του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο