Πατέρας:   
Δημήτριος Σαρρής του Αντωνίου, 1852  #1553.
Μητέρα:   
Μόσχα του Αντωνίου Στεφάνου, 1860  #1481.

12345
Μαριώ του Δημητρίου Σαρρή, 1880  #678.
1) Μιχαήλ Πολέμης του Λεωνίδα, Πειραιά
 #679.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Γιαννούλης Σαρρής,

3966

Ορσα …, 1773

3967

Αντώνιος Σαρρής του Γιαννούλη, 1803

3970

Μαρία, 1813

4011

Δημήτριος Σαρρής του Αντωνίου, 1852

1553

Αντώνιος (Μπελιγράδης) Στεφάνου,

1476

Μαρία,

1477

Μόσχα του Αντωνίου Στεφάνου, 1860

1481