Απόγονοι Κουτσούκου Ανδρέα του Νικολάου                   Εκτη έκδοση με παραπομπές (που ξεκινάνε με το σύμβολο #) στους κατιόντες

επιστροφή

Αλλο δέντρο

 

 

Για να δείτε τους απογόνους του Κουτσούκου Δημητρίου, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Κουτσούκου Μιχαήλ του Νικολάου, πατήστε εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1819

Κουτσούκος Ανδρέας του Νικολάου #2814

1825

Φαλαγκά Μαρία του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς (Τρίχης) Νικόλαος του Γεωργίου") #2815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1843

Κουτσούκος Νικόλαος του Ανδρέα (Σπούγιας) #2816

 

 

 

 

 

12

1845

Κουτσούκος Γεώργιος του Ανδρέα #950

 

 

 

 

 

13

1849

Κουτσούκου Μαρουλιώ του Ανδρέα #2774

 

 

 

 

 

14

1851

Κουτσούκου Φραέσκα του Ανδρέα

 

 

 

 

 

15

1853

Κουτσούκου Διαμάντη του Ανδρέα (Μάντω) #2819

 

 

δίδυμη με την Ειρήνη

 

 

16

1853

Κουτσούκου Ειρήνη του Ανδρέα

 

 

 

 

 

17

1862

Κουτσούκου Καλλιόπη του Ανδρέα

 

 

 

 

 

18

1864

Κουτσούκου Αθηνά του Ανδρέα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1843

Κουτσούκος Νικόλαος του Ανδρέα (Σπούγιας) #2816

γάμος 1868

1851

Μυτήλια Αννίκα ή Αννέζα του Μαρίνου (βλέπε δέντρο "Μυτήλιας Ιωάννης του Μαρίνου") #2823

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111

1872

Κουτσούκου Φραγκώ του Νικολάου #2268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111

 

Κουτσούκος Λεωνίδας του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Μιχαήλ του Νικολάου") #2255

γάμος 1892

1872

Κουτσούκου Φραγκώ του Νικολάου #2268

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1845

Κουτσούκος Γεώργιος του Ανδρέα #950

γάμος 1881

1853

Πολέμη Ανεζιώ του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #687

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

 

Κουτσούκος Ανδρέας του Γεωργίου

 

 

 

 

 

122

 

Κουτσούκου Μαρία του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1845

Χαζάπης Δημήτριος του Ιωάννη (Πίσσας) (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης του Δημητρίου") #2773

γάμος 1869

1849

Κουτσούκου Μαρουλιώ του Ανδρέα #2774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1854

Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης του Μιχαήλ (Πλούπας) (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας") #2825

γάμος 1881

1853

Κουτσούκου Διαμάντη του Ανδρέα (Μάντω) #2819

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο