Τη φωτογραφία επάνω προσέφερε ο κος Γεώργιος Δημ. Παλαιοκρασσάς

 

Ο Βασίλης Μ.Πολέμης (Λούρης) και η σύζυγος του Ελένη (εμπρός καθιστοί) πλαισιωμένοι από τα ανίψια τους

Πολέμη Μιχάλη του Σπύρου (1121231) #657 (αριστερά) και

Παλαιοκρασσά Δημήτρη του Ιωάννη (11361) #400 info (δεξιά).

 

Τη φωτογραφία κάτω που τραβήχτηκε μάλλον λίγο πριν, προσέφερε η κα Ελένη Ξηροπαΐδου

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα