Βιβλίον Βαπτίσεων Αγίου Γεωργίου Μπίστη (ιερεύς Ιωάσαφ Αυγερινός) (έτη 1834– Φεβρ.1848)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

στο βιβλίο αυτό αναφέρονται και οι μαίες

ΟΓΒ

Ορσα Γιαννούλη Βροντίση

(Ψαρρού Ορσα στου Νικολάου (111) #5073  σύζ. Βροντίση Γιαννούλη του Νικολάου)

 

 

 

ΔΓΜ

Διαμάντη Γ. Μπουλάκα (Παλαιοκρασσά)

 

 

 

ΛΜΧ ή ΛΜΧ ή ΛΚ

Λασκαρού Κάμαινα (Πολέμη Λασκαρού του παπαΜιχαήλ (1113) #545 σύζ. Χαζάπη Αθανασίου του Μιχαήλ)

 

 

 

ΦΔ

Φραζέσκα Δελαρόκαινα

 

 

 

ΖΘΦ

Ζάννα Θ.Φαλαγκά (Βροντίση Ζάννα του Γιαννούλη (1115) #1928 σύζ. Φαλαγκά Θεοδοσίου του Νικολάου)

 

 

 

ΛΜΒ

Λ.Μ.Βροντίση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

η λέξη "ποτέ" υποδηλώνει χήρα αποβιώσαντα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α

Πατήρ

Μήτηρ

Τέκνον

Ημερο-μηνία

Ανάδοχος

Μαία

παρατηρήσεις

(από Νικολό Εξαδάκτυλο)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Μιχαήλ Μπίστης

Ανέζα Αθανασίου

Τριανταφυλλίτσα

5/4/1834

Σταματέλος Λεον.Μπίστης

Μπίστης Σταματέλος του Λεονάρδου (12) #4898

ΛΜΧ

 

2

Μιχαήλ Χαζάπης

Χαζάπης ή Κάλης Μιχαήλ του Νικολάου (11) #4529

Ανέζα Βολτή

Βολτή Ανέζα του Ανδρέα (1121) #4527

Νικόλαος (111)

3/5/1834

Αικατερίνη Θεοφ. Κοραχάη

Αικατερίνη σύζ. Κοραχάη Θεοφίλου του Αντωνίου (1)

ΛΜΧ

 

3

Πέτρος Σιγάλιας

Σέλας ή Σιγάλας Περάκης του Γεωργίου (12) #4793

Διαμάντη Κυρτάτα

Κυρτάτα Διαμάντη του Δημητρίου (1442) #4815

Ειρήνη (121)

27/10/1834

Κωνσταντίνος Ζαγοραίος

ΛΧ

 

4

Ν.Δ.Παλαιοκρασσάς

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Δημητρίου (13) #1630

Μαρούλα Ζ. Δουλμπέρη

Δουλμπέρη Μαρούλα του Ζαννή (1121) #3236

Μιχαήλ (131) #3234

5/11/1834

Ν.Μ.Μπίστης

Μπίστης Νικόλαος του Μιχαήλ (111) #4900 info

ΟΓΒ

 

5

Μιχαήλ Μάνεσης

Μάνεσης Μιχαήλ του Γιαννούλη (1211) #1667

Μαρούλα Θεοφ. Κοραχάη

Κοραχάη Μαρούλα του Θεοφίλου (11)

Φραζέσκα (12113)

15/11/1834

Ασημίνα Ι.Ροΐδη

Δουλμπέρη Ασημίνα του Ιωάννη (112)  #3584

ΛΜΧ

 Δουλμπέρη ή Ροΐδη

6

Παπαδημ. Μωραΐτης

Πρεσβυτέρα Ασημίνα

Ζαννής

28/5/1834

Μαρία θυγ. Ιω.Κόη

ΛΜΧ

 

7

Μιχαήλ Προκατόρου

Μαρία

Πηνελόπη

4/9/1835

Ν.Λ.Καμπάνης

ΛΜΧ

 

8

Αντώνιος Καραπιπέρης

Καραπιπέρης Αντώνιος του Ιωάννη (121) #4276

Σοφία

Μοσχού (1211) #4278

9/1/1836

Μαρία αδελφή Σοφίας

ΛΜΧ

 

9

Κυριάκος Τσεσμελής

Μαριέτα

Ευγενία

9/6/1836

Δημήτριος Σύμπουρας

Σύμπουρας Δημήτριος του Ανδρέα (1) #2340

ΛΜΧ

 

10

Δημήτριος Χαζάπης

Φλωρέζα

Ανέζα

8/3/1836

Αμύρισσα Σταματέλου Μπίστη

Μπίστη Μαρδίτσα ή Αμύρισσα του Σταματέλου (1113)

ΟΓΒ

 

11

Ιωάννης Μπαμπούσκος

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Νικολάου (Μπαμπούσκος) (121) #3658

Φραζέσκα

Νικόλαος (1212) #2024

7/5/1836

Αμύρισσα Σταματέλου Μπίστη

Μπίστη Μαρδίτσα ή Αμύρισσα του Σταματέλου (1113)

ΟΓΒ

Ιωάννης Μπαμπούσκος είναι ο Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Νικολάου

12

Μιχαήλ Χαζάπης

Χαζάπης ή Κάλης Μιχαήλ του Νικολάου(11) #4529

Ανέζα

Βολτή Ανέζα του Ανδρέα (1121) #4527

Γεώργιος (112) #4576

18/6/1836

Δημήτριος Ναξιώτης

Αξιώτης ή Ψαρρός Δημήτριος του Νικολάου (111)  #3735

ΟΓΒ

 

13

Δημήτριος Σύμπουρας

Ανδρέας

29/10/1836

Σταματέλος Κυρτάτας

ΟΓΒ

οι γονείς πιθανόν να είναι ο Σύμπουρας Δημήτριος του Ανδρέα και η Παλαιοκρασσά Μαργάτα του Μιχαήλ

14

Περάκης Σέλας

Σέλας ή Σιγάλας Περάκης του Γεωργίου (12) #4793

Διαμάντη 

Κυρτάτα Διαμάντη του Δημητρίου (1442) #4815

Μαρία (122)

30/10/1836

Ιωαννίκιος μοναχός

ΟΓΒ

 

15

Θεόδωρος Μπαφαλούκος (111) #4566

Ειρήνη

(Σύμπουρα Ειρήνη του Αντωνίου (από άγνωστο δέντρο))

Νικόλαος (1111)

13/11/1836

Ιωάννης Μπάλκας

ΟΓΒ

 η μητέρα είναι αγνώστου γένους

16

Μιχαήλ Πάταλος

Κόης ή Πάταλος Μιχαήλ του Νικολάου (121) #5049

Φλωρέζα

Αικατερίνη (1212)

25/6/1837

Μιχαήλ Περλουρέντζος

ΟΓΒ

Κόης ή Πάταλος Μιχαήλ του Νικολάου

17

Νικόλαος Μπουλάκας

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Δημητρίου (13) #1630

Μαρούλα

Δουλμπέρη Μαρούλα του Ζαννή (1121) #3236

Μαρία (132)

4/8/1837

Πέτρος Σέλας

Σέλας ή Σιγάλας Περάκης του Γεωργίου (12) #4793

ΟΓΒ

Μπουλάκας είναι ο Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Δημητρίου

18

Κυριάκος Τσεσμελής

Μαριέτα

Ευαγγελία

1/8/1837

Στάμος Μπίστης

ΛΜΧ

 

19

Δημήτριος Τσουμέζης

Τζουμέζης Δημήτριος του Θεοδοσίου (11) #3178

Μαρία

Κέτση Μαρία του Δημητρίου (111) #3174

Διαμάντη (111)

26/8/1837

Κατίγκω ποτέ Μιχ.Μπίστη

ΟΓΒ

 

20

Θεόδωρος Μπαφαλούκος (111) #4566

Ειρήνη

Μαρούλα (1112) #4173

9/3/1838

Μαρία γυνή Μ.Παλαιοκρασσά (11123)

ΟΓΒ

η μητέρα είναι αγνώστου γένους καθώς και

η ανάδοχος είναι αγνώστου γένους

21

Μιχαήλ Περλουρέντζος

Μαρία

Αχιλλεύς

30/5/1838

Νικόλαος Μ.Μπίστης

Μπίστης Νικόλαος του Μιχαήλ (111) #4900 info

ΛΜΧ

 

22

Σταματέλος Παπαμ. Πολέμης

Πολέμης Σταμάτης του Μιχαήλ (Παπασταμάτης) (1112) #107 info

Πετρινόλα

Δουλμπέρη Πετρινόλα του Ζαννή (1123) #108

Μιχαήλ (11121) #550

2/4/1838

Νικόλαος Παπαστ. Πολέμης

Πολέμης Νικόλαος του Παπασταματέλου (114) #541

ΛΜΒ

Πολέμης Σταμάτης του Μιχαήλ (Παπασταμάτης)

23

Θεόδωρος Βολτής

Βολτής Θεόδωρος του Ανδρέα (1214) #4539

Φραζέσκα

Ιωάννης (12141)

13/8/1838

Αντώνιος Καμπάνης

ΛΜΧ

 

24

Μιχαήλ Χαζάπης

Χαζάπης ή Κάλης Μιχαήλ του Νικολάου(11) #4529

Ανέζα

Βολτή Ανέζα του Ανδρέα (1121) #4527

Μαρούλα (114) #3795

27/8/1838

Ειρήνη ποτέ Ι.Δουλμπέρη

ΛΜΧ

 

25

Παπαδημ. Μωραΐτης

Ασημίνα πρεσβ.

Ευφημία

16/9/1838

Μιχαήλ Περλουρέντζος

ΛΜΧ

 

26

Μιχαήλ Μάνεσης

Μάνεσης Μιχαήλ του Γιαννούλη (1211) #1667

Μαρούλα

Κοραχάη Μαρούλα του Θεοφίλου (11)

Γεώργιος (12114)

2/10/1838

Νικόλαος Πολέμης

Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (1131)  #1196 info

ΛΜΧ

 

27

Δημήτριος Σύμπουρας

Σύμπουρας Δημήτριος του Ανδρέα (1) #2340

Μαργάτα

Παλαιοκρασσά Μαργάτα του Μιχαήλ

Ανδρέας (11)

20/10/1838

Μικές Νεγρεπόντης

ΟΓΒ

Ενδεχομένως ο Ανδρέας δεν είναι ο πρωτότοκος, αλλά γεννήθηκε μετά από αποβιώσαντα αδελφό του με το ίδιο όνομα που γεννήθηκε το 1936.

28

Νικόλαος Γιαννάκη Τζιώτης

Ζιώτης Νικόλαος του Ιωάννη (1) #3884

Ανέζα

Κυρτάτα Ανέζα του Δημητρίου (1444) #3885

Δημήτριος (11)

11/3/1839

Γιαννάκης Παπαθεοδώρου

ΛΜΧ

 

29

Δημήτριος Τσουμέζης

Τζουμέζης Δημήτριος του Θεοδοσίου (11) #3178

Μαρία

Κέτση Μαρία του Δημητρίου (111) #3174

Σωκράτης (112) #4311

4/5/1839

Νικόλαος Γούναρης

ΟΓΒ

 

30

Γιαννάκης Κάλης

Χαζάπης (ή Κάλης) Ιωάννης του Νικολάου (12) #4574 info

Φλωρέζα

(Χατζόγλου Φλωρέζα του Ιωάννη)

Νικόλαος (121)

6/8/1839

Μιχαήλ Κουκομένης

ΛΜΧ

Χαζάπης (ή Κάλης) Ιωάννης του Νικολάου

31

Δημήτριος Γιαννακάκης

Φλωρέζα

Αντώνιος

22/8/1839

Μαρία ποτέ Μιχ. Μπίστη

ΟΓΒ

 

32

Νικολός Μπελαλής

Κυρτάτας Νικόλαος του Ιωάννη (11212)(δεύτερος γάμος του) #3718

Ειρήνη

Μαρή Ειρήνη του Μιχαήλ (15) #3720

Ανέζα (112121)

12/11/1839

Λεονάρδος Ι.Ροΐδης

Δουλμπέρης Λεωνίδας του Ιωάννη (114)

ΟΓΒ

Μπελαλής είναι ο Κυρτάτας Νικόλαος του Ιωάννη

33

Νικόλαος Μπουλάκας

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Δημητρίου (13) #1630

Μαρούλα

Δουλμπέρη Μαρούλα του Ζαννή (1121) #3236

Ζαννής (133)

13/11/1839

Δημήτριος Σιγάλας

ΟΓΒ

Μπουλάκας είναι ο Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Δημητρίου

34

Δημήτριος Λέκας

Κέτσης Δημήτριος του Νικολάου (11) #3162

Μαρούλα

Αθηνά (113)

10/12/1839

Δημήτριος Βροντίσης - Λεονάρδος Δ.Κοραχάης

ΛΜΧ

 

35

Γεώργιος Δελαγραμμάτικας

Ασημένια

Γάσπαρης

13/12/1839

Νικόλαος Μπίστης

Μπίστης Νικόλαος του Μιχαήλ (111) #4900 info

ΛΜΧ

 

36

Δημήτριος Μπάλσης

Μπάλσης Δημήτριος του Ιωάννη (11)  #4930

Βιολέττα

Αγιορείτη (ή Κωβίδη) Βιολέτα του Αντωνίου (14) #4932

Νικόλαος (112)

19/1/1840

Μιχαήλ Περλουρέντζος

ΛΜΧ

 

37

Πέτρος Σέλας

Σέλας ή Σιγάλας Περάκης του Γεωργίου (12) #4793

Διαμάντη

Κυρτάτα Διαμάντη του Δημητρίου (1442) #4815

Γεώργιος (123)

20/1/1840

Αντώνιος Μπουκουβάλας

Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου (14) #1169

ΛΜΧ

 

38

Κυριάκος Κουτσουράς - Τσεσμελής

Μαργέτα

Γεώργιος

30/6/1840

Καπετάν Νικόλαος Κουτσούκος

ΛΜΧ

 

39

Ζαννής Μπερούκας

Μαρία

Χρυσή

20/7/1840

Μαρία Μιχαήλ Περλουρέντζου

ΛΜΧ

 

40

Μιχαήλ Περλουρέντζος

Μαρία

Ελένη

1/9/1840

Μιχαήλ Κυδωνιεύς

ΛΜΧ

 

41

Νικόλαος Τζιώτης

Ζιώτης Νικόλαος του Ιωάννη (1) #3884

Ανέζα

Κυρτάτα Ανέζα του Δημητρίου (1444) #3885

Ειρήνη (12)

11/1/1841

Ζαφείρα Φραζ. Δελαγραμμάτικα

ΛΜΧ

 

42

Παπαδημ. Μωραΐτης

Ασημίνα πρεσβ.

Ειρήνη

8/1/1841

Ανέζα Ν.Νέρη

ΛΜΧ

 

43

Δημήτριος Τσουμέζης (11) #3178

Μαρία

Κέτση Μαρία του Δημητρίου (111) #3174

Μαρούλα (113)

27/2/1841

Ανέζα Ν.Κέτση

ΟΓΒ

 

44

Δημήτριος Τσουμέζης (11) #3178

Μαρία

Κέτση Μαρία του Δημητρίου (111) #3174

Θεοδόσιος (114)

27/1/1842

Αριστείδης Στ.Μπίστης

ΟΓΒ

 

45

Μιχαήλ Περλουρέντζος

Μαρία

Ανέζα

5/1/1842

Δημήτριος Καμπούρης

ΟΓΒ

 

46

Σταματέλος Πολέμης

Πολέμης Σταμάτης του Μιχαήλ (Παπασταμάτης) (1112) #107 info

Πετρινόλα

Δουλμπέρη Πετρινόλα του Ζαννή (1123) #108

Φραζέσκα (11123) #551

25/12/1842

Ν.Μ.Μπίστης

Μπίστης Νικόλαος του Μιχαήλ (111) #4900 info

ΟΓΒ

 

47

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς Μπουλάκας

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Δημητρίου (13) #1630

Μαρούλα

Δουλμπέρη Μαρούλα του Ζαννή (1121) #3236

Δημήτριος (134) #3239

17/5/1842

Ιωάννης Λ.Μπουμπούς

ΟΓΒ

Μπουλάκας είναι ο Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Δημητρίου

48

Νικόλαος Μπελαλής

Κυρτάτας Νικόλαος του Ιωάννη (11212)(δεύτερος γάμος του) #3718

Ειρήνη

Μαρή Ειρήνη του Μιχαήλ (15) #3720

Ιωάννης (112122)

2/8/1842

Ανέζα Ν.Νέρη

ΟΓΒ

Μπελαλής είναι ο Κυρτάτας Νικόλαος του Ιωάννη

49

Πέτρος Σέλας

Σέλας ή Σιγάλας Περάκης του Γεωργίου (12) #4793

Διαμάντη

Κυρτάτα Διαμάντη του Δημητρίου (1442) #4815

Ανδριάνα (124) #4572

4/9/1842

Ιωάννης Δ.Γιαννακάκης

ΟΓΒ

 

50

Νικόλαος Μ.Μπίστης

Μπίστης Νικόλαος του Μιχαήλ (111) #4900 info

Μαριγώ

(Καμπάνη Μαρία ή Μαριγώ του Ευσταθίου)

Βιολάντη (1111)

28/10/1840

Σταματέλος Λ.Μπίστης

Μπίστης Σταματέλος του Λεονάρδου (12)  #4898

ΛΜΒ

το έτος γέννησης πρέπει να είναι το 1842

51

ποτέ Μιχαήλ Μάνεση

Χήρα του Μάνεση Μιχαήλ του Γιαννούλη (1211) #1667

Μαρούλα

Κοραχάη Μαρούλα του Θεοφίλου (11)

Μιχαήλ (12115)

18/11/1842

Αντώνιος Μάνεσης

Μάνεσης Αντώνιος του Γιαννούλη (11112) #908

ΛΜΒ

το παιδί βαπτίστηκε μετά το θάνατο του πατέρα του και πήρε το όνομα του (ο πατέρας του απεβίωσε τον 6/1842, αιτία θανάτου: "υδροπηκία")

52

Μιχαήλ Δελαγραμμάτικας

Αικατερίνη

Μοσχού

9/4/1843

Λεωνίδας Α.Καΐρης

 

 

53

Δημήτριος Μπάλσης

Μπάλσης Δημήτριος του Ιωάννη (11)  #4930

Βιολέττα

Αγιορείτη (ή Κωβίδη) Βιολέτα του Αντωνίου (14) #4932

Φλωρέντζα (113)

22/5/1843

Μαρία θυγ. Ν.Νέρη

ΛΚ

 

54

Ιωάννης Κάλης

Χαζάπης (ή Κάλης) Ιωάννης του Νικολάου (12) #4574 info

Φλωρέζα

Χατζόγλου Φλωρέζα του Ιωάννη

Αικατερίνη (122)

21/8/1843

Βιολάντη Ι.Καραουλάνη

ΛΚ

 

55

Μιχαήλ Κάλης

Χαζάπης ή Κάλης Μιχαήλ του Νικολάου(11) #4529

Ανέζα

Βολτή Ανέζα του Ανδρέα (1121) #4527

Αντώνιος (116)

9/9/1843

Ανέζα σύζ. Ν.Νέρη

ΛΚ

 

56

Ιωάννης Μαρής

Μαρής Ιωάννης του Μιχαήλ (δεύτερος γάμος του) (12) #4329

Βασιλική

Τζουμέζη Βασιλική του Θεοδοσίου (12) #4309

Θεοδόσιος (123) #1029

19/10/1843

Αντώνιος Γλυνός

ΟΓΒ

 

57

Σταματέλος Πολέμης

Πολέμης Σταμάτης του Μιχαήλ (Παπασταμάτης) (1112) #107 info

Πετρινόλα

Δουλμπέρη Πετρινόλα του Ζαννή (1123) #108

Νικόλαος (11124)

29/10/1843

Ζαννής Δ.Κυρτάτας

Κυρτάτας Ζαννής του Δημητρίου (Κουφός) (1443) #1662

ΛΚ

 

58

Νικόλαος Θεοφ.Κοραχάης

Κοραχάης Νικόλαος του Θεοφίλου (12) #3657

Λασκαρού

Παλαιοκρασσά Λασκαρού του Ιωάννη (1112) #3656

Ιωάννης (122)

19/11/1843

Χρήστος Κυδωνιεύς

ΟΓΒ

 

59

Ιωάννης Σέλας

Σέλας ή Σιγάλας Ιωάννης του Γεωργίου (11) #4792

Ανέζα

Ελένη (114)

9/3/1844

Μιχαήλ Αγιορείτης

Αγιορείτης (ή Κωβίδης) Μιχαήλ του Αντωνίου (13) #4949

ΛΚ

 

60

Νικόλαος Μπίστης

Μπίστης Νικόλαος του Μιχαήλ (111) #4900 info

Μαρία

(Καμπάνη Μαρία ή Μαριγώ του Ευσταθίου)

Μιχαήλ

6/6/1844

Ειρήνη σύζ. Δ.Ν.Καμπάνη

ΛΚ

 

61

Νικόλαος Τζιώτης

Ζιώτης Νικόλαος του Ιωάννη (1) #3884

Ανέζα

Κυρτάτα Ανέζα του Δημητρίου (1444) #3885

Αχιλλεύς (13)

27/10/1844

Μιχαήλ Περλουρέντζος

ΛΚ

στο βιβλίον Αποθνησκόντων Αγ. Γεωργίου Μπίστη αναφέρεται σαν έτος γεννήσεως (μάλλον λανθασμένο) το 1838

62

Λεονάρδος Μηντρινός

Ελένη

Νικόλαος

17/11/1844

Μπεμπένια σύζ. Δ.Μ.Φυλάρη

ΛΜΧ

 

63

Νικόλαος Μπουλάκας

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Δημητρίου (13) #1630

Μαρούλα

Δουλμπέρη Μαρούλα του Ζαννή (1121) #3236

Λεωνίδης (136)

30/12/1845

Νικόλαος Μαραθάς

ΟΓΒ

Μπουλάκας είναι ο Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Δημητρίου

64

Μιχαήλ Περλουρέντζος

Μαρία

Θεοδώρα

15/11/1845

Γεώργιος Ψωμάς

ΛΜΒ

 

65

Ζαννής Κυρτάτας

Κυρτάτας Ζαννής του Δημητρίου (Κουφός) (1443) #1662

Βιολέττα

Γκλαβά-Μάνεση Βιολέττα του Γιαννούλη (11114)  #1643

Ειρήνη (14431)

13/1/1845

Μοσχού Σύμπουρα

ΛΜΒ

 

66

Ιωάννης Κάλης

Χαζάπης (ή Κάλης) Ιωάννης του Νικολάου (12) #4574 info

Φλωρέζα

(Χατζόγλου Φλωρέζα του Ιωάννη)

Πέτρος (123)

10/1/1845

Λεον.Π.Καραπιπέρης

Καραπιπέρης Λεονάρδος του Πέτρου (131) #1891

ΟΓΒ

 

67

Δημήτριος Τσουμέζης (11) #3178

Μαρία

Κέτση Μαρία του Δημητρίου (111) #3174

Μαρούλα (115)

27/4/1845

Χρήστος Κυδωνιεύς

ΟΓΒ

 

68

Ιωάννης Μαρής

Μαρής Ιωάννης του Μιχαήλ (δεύτερος γάμος του) (12) #4329

Βασιλική

Τζουμέζη Βασιλική του Θεοδοσίου (12) #4309

Ανέζα (124)

3/1/1846

Μαρία Σαρή

ΟΓΒ

 

69

Σταματέλος Πολέμης

Πολέμης Σταμάτης του Μιχαήλ (Παπασταμάτης) (1112) #107 info

Πετρινόλα

Δουλμπέρη Πετρινόλα του Ζαννή (1123) #108

Ζαννής (11122) #110 info

18/9/1846

Αλέξιος Ρουμελιώτης

ΛΚ

 

70

Νικόλαος Μπελαλής

Κυρτάτας Νικόλαος του Ιωάννη (11212)(δεύτερος γάμος του) #3718

Ειρήνη

Μαρή Ειρήνη του Μιχαήλ (15) #3720

Ζαννής (112123)

10/1/1847

Αντώνιος Κρίπας

Κυρτάτας (Κρίπας) Αντώνιος (Κατσαντώνης) του Πέτρου (1411) #2673 info

ΟΓΒ

 

71

Νικόλαος Μπουλάκας

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Δημητρίου (13) #1630

Μαρούλα

Δουλμπέρη Μαρούλα του Ζαννή (1121) #3236

Ειρήνη (135) #3240

29/1/1847

Βιολέττα Ζαννή Κυρτάτα

Γκλαβά-Μάνεση Βιολέττα του Γιαννούλη (11114)  #1643

ΟΓΒ

Μπουλάκας είναι ο Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Δημητρίου

72

Α.Χριστόδουλος

Χριστοδούλου Αντώνιος του Ιωάννη (11)#4983

Μαρία

Δουλμπέρη Μαρία του Ζαννή (1124) #4984

Ιωάννης (111)

16/2/1847

Ν.Μπάλσης

ΟΓΒ

στο Μητρώο 1845-1900 εμφανίζεται σαν έτος γεννήσεως το 1848

73

Νικόλαος Τζιώτης

Ζιώτης Νικόλαος του Ιωάννη (1) #3884

Ανέζα

Κυρτάτα Ανέζα του Δημητρίου (1444) #3885

Γεώργιος (14)

12/9/1847

Ιωάννης Γεωργούλης

ΛΚ

 

74

Ζαννής Κυρτάτας

Κυρτάτας Ζαννής του Δημητρίου (Κουφός) (1443) #1662

Βιολέττα

Γκλαβά-Μάνεση Βιολέττα του Γιαννούλη (11114)  #1643

Μαρία (14432)

15/8/1847

Χρήστος Κυδωνιεύς

ΛΚ

 

75

Ανδρέας Μπαμπούσκος

Παλαιοκρασσάς Αντρίκος του Ιωάννη (1111) #3043

Ανέζα

Βαλμά Αννέζα του Μιχαήλ (113) #3030

Φραζέσκα (1111Α)

25/8/1847

Γ.Θ.Μπέης (Παναγία) ;

Μπέης Γεώργιος του Θεοδώρου (112) #4243

ΟΓΒ

Μπαμπούσκος Ι.Ανδρέας είναι ο Παλαιοκρασσάς Αντρίκος του Ιωάννη

76

Βασίλειος Κουτσούκος

Κουτσούκος Βασίλειος του Δημητρίου  (13) #4060

Ειρήνη

Ιωάννης (136)

17/9/1847

Ν.Μ.Μπίστης (Παναγία) ;

Μπίστης Νικόλαος του Μιχαήλ (111) #4900 info

ΟΓΒ

στο βιβλίον Αποθνησκόντων Αγ. Γεωργίου Μπίστη αναφέρεται σαν έτος γεννήσεως το 1850

77

Αντώνιος Κρίπας

Κυρτάτας (Κρίπας) Αντώνιος (Κατσαντώνης) του Πέτρου (1411) (πρώτος γάμος του) #2673 info

Ειρήνη

Ευφροσύνη (14113)

11/9/1847

Διαμάντη σύζ. Ν.Φραγκογιάννη

Πολέμη Διαμάντη του Μιχαήλ (Παπαμιχαήλ) (Βαβαντού) ( 1111) #544

ΟΓΒ

Αντώνιος Κρίπας είναι ο Κυρτάτας Αντώνιος του Πέτρου

78

Νικόλαος Μαρής

Μαρής Νικόλαος του Μιχαήλ (11) #607

Ανέζα

Πολέμη Ανέζα του Μιχαήλ (1114) #546

Μιχαήλ (113) #1688 info

10/11/1847

Μόσχα θυγ. Ιω.Κουτσούκου

Κουτσούκου Μόσχα του Ιωάννη (113) #3420

ΛΜΧ

 

79

Γιαννάκης Φ. Δελαγραμμάτικας

Μαρία

Φραζέσκα

22/2/1847

Μαρία σύζ. Ν.Μ.Μπίστη

Καμπάνη Μαρία ή Μαριγώ του Ευσταθίου (111)

ΛΜΧ

 

80

Δημήτριος Μαύρος

Μαύρος (ή Σύμπουρας) Δημήτριος του Ανδρέα (11) #4330

Μαρία

Τζουμέζη Μαρία του Θεοδοσίου (13)  #4310

Ελένη (113)

30/2/1847

Γιαννάκης Ανδρέου Μαύρος

Μαύρος Γιαννούλης του Ανδρέα (12) #3444

ΟΓΒ

προφανώς η ημερομηνία είναι λανθασμένη

81

Δημήτριος Μπάλσης

Μπάλσης Δημήτριος του Ιωάννη (11)  #4930

Βιολέττα

Αγιορείτη (ή Κωβίδη) Βιολέτα του Αντωνίου (14) #4932

Αντώνιος (114)

17/10/1847

Ν.Στ.Σύμπουρας

ΛΜΧ

 

82

Δημήτριος Μπάλσης

Μπάλσης Δημήτριος του Ιωάννη (11)  #4930

Βιολέττα

Αγιορείτη (ή Κωβίδη) Βιολέτα του Αντωνίου (14) #4932

Ιωάννης (115)

17/10/1847

Ειρήνη θυγ. Κωνσταντίνου Μπάλση

ΛΜΧ

 

83

Δημήτριος Τσουμέζης (11) #3178

Μαρία

Κέτση Μαρία του Δημητρίου (111) #3174

Νικόλαος (116) #901

19/12/1847

Πετρινόλα Στ.Παπαμ.Πολέμη

Δουλμπέρη Πετρινόλα του Ζαννή (1123) #108

ΟΓΒ

 

84

Πέτρος Σιγάλας

Σέλας ή Σιγάλας Περάκης του Γεωργίου (12) #4793

Διαμάντη

Κυρτάτα Διαμάντη του Δημητρίου (1442) #4815

Μαρία (125) #4581

30/12/1847

Ιωάννης Χόχλακας

ΟΓΒ

 

85

Μιχαήλ Μπαμπούσκος

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Νικολάου (111211) #3539

Ειρήνη

Ιωάννης (1112113)

2/12/1847

Κωνστ.Μπειρίκος

ΟΓΒ

Μιχαήλ Μπαμπούσκος είναι ο Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Νικολάου

86

Κυριάκος Κουτσουράς 

Μαριέτα

Μιλτιάδης

4/2/1848

Αυγουστίνος Πολέμης

Πολέμης Αυγουστής του Λεονάρδου (1125) #628

ΛΜΧ

 

87

Αντώνιος Κρίπας

Κυρτάτας (Κρίπας) Αντώνιος (Κατσαντώνης) του Πέτρου (1411) (πρώτος γάμος του) #2673 info

Ειρήνη

Πέτρος (14114) #4209

4/2/1848

Μόσχα θυγ.Ιω.Κουτσούκου

Κουτσούκου Μόσχα του Ιωάννη (113) #3420

ΟΓΒ

Αντώνιος Κρίπας είναι ο Κυρτάτας Αντώνιος του Πέτρου

 

 

 

 

 

 

 

 

Για μετάβαση στην επόμενη σελίδα πατήστε εδώ

Για μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα πατήστε εδώ

Για επιστροφή στην πρώτη σελίδα πατήστε εδώ

Για επιστροφή στη σελίδα με τα «διάφορα» πατήστε εδώ

Για επιστροφή στην αρχική σελίδα του ιστότοπου πατήστε εδώ