1

 

Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου  #5045

 

…Ανέζα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Κυρτάτας Δημήτριος του Γκίκα #5046

 

 

 

 

 

12

 

Κυρτάτα Μαργαρίτα του Γκίκα

 

 

 

 

 

13

 

Κυρτάτας Γιώργης του Γκίκα #5461

 

 

 

 

 

14

 

Κυρτάτας Σταματέλος του Γκίκα #5462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Κυρτάτας Δημήτριος του Γκίκα #5046

 

Κόη Μαρία του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Κόης Ιωάννης του Δημητρίου") #4659

 

 

 

 

 

 

(από προικοσύμφωνο του 1751)

 

 

111

 

Κυρτάτας Μιχαήλ του Δημητρίου

 

 

 Ο Μιχαήλ αναφέρεται από τον Επαμ. Λογοθέτη, αλλά δεν επιβεβαιώνεται από τον Δημήτρη Ιω. Κυρτάτα.

 

 

112

 

Κυρτάτας Νικολός του Δημητρίου #3714

 

 

 Πρόκειται για τον επικεφαλής του κλάδου «Κυρτάτας Νικόλαος».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Κυρτάτας Γιώργης του Γκίκα #5461

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

 

Κυρτάτας Γιαννάκης του Γιώργη

 

 

 

 

 

132

 

Κυρτάτας Ανδρέας του Γιώργη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Κυρτάτας Σταματέλος του Γκίκα #5462

 

Ντούμπλη Φρατζέσκα του Δημήτρη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

 

Κυρτάτας Πέτρος του Σταματέλου #2672

 

 

Πρόκειται για τον επικεφαλής του κλάδου «Κυρτάτας Πέτρος».

 

 

142

 

Κυρτάτας Νικόλαος του Σταματέλου #5465

 

 

 

 

 

143

 

Κυρτάτας Γιαννάκης του Σταματέλου #5466

 

 

 

 

 

144

 

Κυρτάτας Δημήτρης του Σταματέλου #4995

 

 

Πρόκειται για τον επικεφαλής του κλάδου «Κυρτάτας Δημήτριος του Σταματέλου ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

 

Κυρτάτας Πέτρος του Σταματέλου  #2672

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1411

1815

Κυρτάτας (Κρίπας) Αντώνιος (Κατσαντώνης) του Πέτρου #2673

 

 

info

 

D

1412

1815

Κυρτάτα Μαρούλα του Πέτρου #2674

 

 

D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1411

1815

Κυρτάτας (Κρίπας) Αντώνιος (Κατσαντώνης) του Πέτρου (πρώτος γάμος του) #2673

1815

Ειρήνη ... απεβίωσε το 1853 (αιτία θανάτου "θέρμη")

 

D, Μ, D,

D

 

 

 

 

 

 

 

D

14111

1844

Κυρτάτας Νικόλαος του Αντωνίου (Κρήπας)  #638

 

 

πλοίαρχος

D, D, Π, D, D, D, D,

 

 

14112

1847

Κυρτάτα Ανδριάνα του Αντωνίου

 

 

απεβίωσε το 1853

Μ, D,

 

D

14113

1847

Κυρτάτα Ευφροσύνη του Αντωνίου

 

 

 

 

 

14114

1848

Κυρτάτας Πέτρος του Αντωνίου #4209

 

 

info

 

D

14115

1851

Κυρτάτας Ανδρέας του Αντωνίου

 

 

Στο μητρώο αναφέρεται σαν Κυρτάτας ή Κρίπας

απεβίωσε το 1854

Μ, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1411

1815

Κυρτάτας (Κρήπας) Αντώνιος (Κατσαντώνης) του Πέτρου (δεύτερος γάμος του)  #2673.

γάμος 1853

1818

Πιάγκου Φρατζέσκα του Γιακουμή (από τα Αποίκια)

 

M, M, Μ, M, M,

D

 

 

 

 

 

 

 

 

14116

1854

Κυρτάτας Ανδρέας του Αντωνίου #2668

 

 

info

 

D

14117

1855

Κυρτάτας Δημήτριος του Αντωνίου (Τζουάνης) #4211

 

 

Φ

Π, D,

 

D

14118

1856

Κυρτάτας Γιακουμής του Αντωνίου

 

 

απεβίωσε το 1857 (αιτία θανάτου "διάρροια")

Μ,

 

D

14119

1858

Κυρτάτας Γιακουμής του Αντωνίου

 

 

πήρε το όνομα του αποβιώσαντος αδελφού του

D,

 

D

1411A

1860

Κυρτάτα Κατερνιώ του Αντωνίου #2359

 

 

M, M, D,

 

 

1411B

1862

Κυρτάτα Μαργαρώ του Αντωνίου

 

 

M, Μ, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

14111

1844

Κυρτάτας Νικόλαος του Αντωνίου (Κρήπας) #638

1848

Πολέμη Αννεζιώ του Λεονάρδου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #636

D

 

 

 

 

 

 

 

 

141111

1870

Κυρτάτα Ειρήνη του Νικολάου (Κουτσουκάρα) #2690

 

 

info

 

Φ

141112

1885

Κυρτάτας Λεονάρδος του Νικολάου (Λάλος)

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D, D,

Π (Κρήπας, Λάλος)

 

Φ

141113

 

Κυρτάτα Φραγκώ  του Νικολάου #2692

 

 

D,

 

 

141114

 

Κυρτάτα Ευθαλία του Νικολάου

 

 

Βραζιλία

 

 

141115

 

Κυρτάτας Αντώνιος του Νικολάου

 

 

τρ.

 

 

141116

 

Κυρτάτα Μόσχα  του Νικολάου

 

 

απεβίωσε. Το όνομα της πήρε η κόρη της Κυρτάτα Φραγκώς του Νικολάου Μόσχα, που παντρεύτηκε τον Γιαλούρη Ανδρέα του Γιαννούλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

141111

1857

Κουτσούκος Ανδρέας του Γιαννούλη (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Δημήτριος" ) #2696

γάμος 1889

1870

Κυρτάτα Ειρήνη του Νικολάου (Κουτσουκάρα) #2690

info

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

141112

1885

Κυρτάτας Λεονάρδος του Νικολάου (Λάλος)

γάμος 1911 Χ.Α.

1885

Φαλαγκά Πετρωνία του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου") Πατ. #3418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141113

1872

Γιαλούρης Γιαννούλης του Λεωνίδα (βλέπε δέντρο ¨Γιαλούρης Νικόλαος του Γεωργίου¨)  Πατ. #3003

γάμος 1898 Χ.Α.

 

Κυρτάτα Φραγκώ  του Νικολάου (πρώτος γάμος της) #2692

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

141113

1866

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Μιχαήλ (τρίτος γάμος του, ο πρώτος ήταν με την Μπέη Ανεζιώ του Σταμάτη και ο δεύτερος με την Χαζάπη Λασκαρώ του Μιχαήλ) (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου") #2616

γάμος 1903

 

Κυρτάτα Φραγκώ  του Νικολάου (δεύτερος γάμος της) #2692

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

14114

1848

Κυρτάτας Πέτρος του Αντωνίου #4209

γάμος 1872

1854

Ψαρρού Μαριγώ του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Αξιώτης ή Ψαρρός Ιωάννης") #4214

 

(στο βιβλίο γάμων αναφέρεται σαν Αξιώτη Μαρία του Δημ.).

 

 

 

 

 

 

 

 

D

141141

 

Κυρτάτας Αντώνιος του Πέτρου

 

 

πνίγηκε

 

 

141142

1876

Κυρτάτας Δημήτριος του Πέτρου (Μητραλάκος) #3402

 

 

info

 

 

141143

1878

Κυρτάτας Γεώργιος του Πέτρου #4215

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Εζησε στο Γαλάτσι της Ρουμανίας.

M,

 

 

141144

1881

Κυρτάτα Ερηνιώ του Πέτρου #2361

 

 

M,

 

Φ

141145

1883

Κυρτάτας Νικόλαος του Πέτρου (Οσιος) #4216

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ

D, Π, M,                

 

 

141146

1886

Κυρτάτας Ανδρέας του Πέτρου (Μπαντίας)

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D,

Π, M,

 

D

141147

1892

Κυρτάτα Κατερίνα του Πέτρου

 

 

M,

 

 

141148

1896

Κυρτάτας Ιάκωβος του Πέτρου #2232

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

141141

 

Κυρτάτας Αντώνιος του Πέτρου

γάμος 1901 Χ.Α.

1879

Βαλμά Αννεζιώ του Ιωάννη (πρώτος γάμος της, ο δεύτερος ήταν με τον Μπέη Ιωάννη του Μιχαήλ) (βλέπε δέντρο "Βαλμάς Φιλιππής") Πατ. #2258

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

141142

1876

Κυρτάτας Δημήτριος του Πέτρου (Μητραλάκος) #3402

γάμος 1906

 

Φαλαγκά Διαμάντη του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου") #3400

D

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1411421

1907

Κυρτάτας Πέτρος του Δημητρίου #3750

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D, D,

 

Φ

1411422

1912

Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου #841

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D, Π,

 

Φ

1411423

 

Κυρτάτα Κούλα του Δημητρίου

 

 

Φ, Φ

 

 

1411424

1919

Κυρτάτας Αντώνης του Δημητρίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε το 1939 σε νεαρή ηλικία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1411421

 

Κυρτάτας Πέτρος του Δημητρίου #3750

γάμος 1934

 

Κυρτάτα Μαρία του Ιωάννη (Καρή) (στο ίδιο δέντρο με κωδικό 11221441 #3749

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

14114211

 

Κυρτάτα Ελενίτσα (Νίτσα) του Πέτρου #1888

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ,

D,

 

Φ

14114212

 

Κυρτάτα Διαμάντη του Πέτρου #1980

 

 

Φ

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

14114211

 

Σύμπουρας Σταμάτης του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Σταματέλος του Νικολάου") #1887

 

Κυρτάτα Ελενίτσα (Νίτσα) του Πέτρου #1888

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

14114212

 

Φαλαγκάς Λεωνίδας του Γιαννούλη (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου") #1978

 

Κυρτάτα Διαμάντη του Πέτρου #1980

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1411422

 

Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου #841

 

Παλαιοκρασσά Μίνα του Δημοσθένη (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας" #467

info

 

 

 

 

 

 

 

 

14114221

1950

Κυρτάτας Δημήτριος του Νικολάου #470

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

14114221

1950

Κυρτάτας Δημήτριος του Νικολάου #470

 

Φαλαγκά Θεώνη του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου") #3207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141142211

 

Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1411423

 

Λάϊος Νικόλαος

 

Κυρτάτα Κούλα του Δημητρίου

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141143

1878

Κυρτάτας Γεώργιος του Πέτρου  #4215

1880

Κομηνού Ελένη του Γεωργίου (από Κύθηρα)

 #4220

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1411431

1901

Κυρτάτος Γεώργιος του Γεωργίου #4221

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Το επίθετο από παραδρομή των υπαλλήλων του Δήμου άλλαξε χωρίς αυτό να γίνει αμέσως αντιληπτό.

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1411431

1901

Κυρτάτος Γεώργιος του Γεωργίου (πρώτος γάμος) #4221

γάμος 1939 Χ.Α.

 

Άγνωστη σύζυγος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1411431

1901

Κυρτάτος Γεώργιος του Γεωργίου (δεύτερος γάμος) #4221

γάμος 1946

 

Μπεθάνη Ασημίνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14114311

1952

Κυρτάτος Γιάννης του Γεωργίου #4224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14114311

1952

Κυρτάτος Γιάννης του Γεωργίου (πρώτος γάμος) #4224

γάμος 1976

 

Σκόνδρα Αντωνία του Λιάκου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141143111

1979

Κυρτάτου Ασημίνα του Γιάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14114311

1952

Κυρτάτος Γιάννης του Γεωργίου (δεύτερος γάμος) #4224

γάμος 2000

 

Βαρίνου Μαρία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141143112

2000

Κυρτάτος Γιώργος του Γιάννη

 

 

 

 

 

141143113

2004

Κυρτάτος Βαγγέλης του Γιάννη

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

141144

1868

Μπέης Θεόδωρος του Γεωργίου (Ακους) (βλέπε δέντρο "Μπέης Νικόλαος")  #221

γάμος 1902

1881

Κυρτάτα Ερηνιώ του Πέτρου #2361

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

141145

1883

Κυρτάτας Νικόλαος του Πέτρου (Οσιος) #4216

γάμος 1917

1888

Διαβατίδου Φραεσκούλα του Αθανασίου

M

 

 

 

 

 

 

 

 

1411451

1919

Κυρτάτας Πέτρος του Νικολάου (Οσιος) #1548

 

 

info

 

 

1411452

 

Κυρτάτα Μαριγούλα του Νικολάου #4231

 

 

info

 

Φ

1411453

1923

Κυρτάτας Αθανάσιος του Νικολάου

 

 

Πλοίαρχος Ε.Ν.

Άγαμος Φ , Φ, Φ, Φ,

D,

 

Φ

1411454

 

Κυρτάτας Αντώνιος του Νικολάου

 

 

Άγαμος Φ, Φ, Φ, Φ,

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1411451

 

Κυρτάτας Πέτρος του Νικολάου (Οσιος) #1548

Χ.Α.

 

Στεφάνου Λασκαρώ του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Στεφάνου Αντώνιος") Πατ. #1220

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1411452

 

Γαλφιανάκης Αντώνιος του Ευαγγέλου

 

Κυρτάτα Μαριγούλα του Νικολάου #4231

info

 

 

 

 

 

 

 

 

14114521

 

Γαλφιανάκης Ευάγγελος του Αντωνίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

141146

1886

Κυρτάτας Ανδρέας του Πέτρου (Μπαντίας)

Χ.Α.

1896

Μπουκουβάλα Φλώρα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Νικόλαος του Ιωάννη")  #3057

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

D

141147

1879

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας") Πατ. #3664

γάμος 1914

1892

Κυρτάτα Κατερίνα του Πέτρου

D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

141148

1896

Κυρτάτας Ιάκωβος του Πέτρου #2232

γάμος 1929

 

Κουτσούκου Σοφία του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Μιχαήλ του Νικολάου") #2216

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1411481

 

Κυρτάτας Πέτρος του Ιακώβου #2307

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ,

D, D,

 

Φ

1411482

 

Κυρτάτα Ασημίνα του Ιακώβου #765

 

 

Φ, Φ,

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1411481

 

Κυρτάτας Πέτρος του Ιακώβου #2307

 

Αντωνάκη Ευθυμία του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14114811

 

Κυρτάτας Ιάκωβος του Πέτρου

 

 

 

 

 

14114812

 

Κυρτάτας Γεώργιος του Πέτρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1411482

 

Σαρρής Αντώνιος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Σαρρής Γιαννούλης") #762

 

Κυρτάτα Ασημίνα του Ιακώβου #765

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

14116

1854

Κυρτάτας Ανδρέας του Αντωνίου (πρώτος γάμος του) #2668

Χ.Α.

1857

Μαύρου Διαμάντη του Γιαννούλη (ανευ τέκνων, απεβίωσε ένα χρόνο μετά τον γάμον της) (βλέπε δέντρο "Μαύρος Ανδρέας του Γιαννούλη") Πατ. #3444

D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

14116

1854

Κυρτάτας Ανδρέας του Αντωνίου (δεύτερος γάμος του) #2668

 

(στο βιβλίο Γάμων αναφέρεται σαν Κυρτάτας ή Κρίπας Ανδρέας του Αντωνίου).

γάμος 1884

 

γάμος 1884 Καΐρ,Β. Χ.Α.

1864

Παλαιοκρασσά Φραεσκούλα του Γιαννούλη (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου") Πατ. #1613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

14116

1854

Κυρτάτας Ανδρέας του Αντωνίου (τρίτος γάμος του) #2668

γάμος 1888

1867

Βαλμά Ερηνιώ του Λεωνίδα (βλέπε δέντρο "Βαλμάς Φιλιππής") #2665

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

141161

1892

Κυρτάτα Μαριγούλα του Ανδρέα #2240

 

 

info

 

 

141162

1893

Κυρτάτας Αντώνιος του Ανδρέα  #2700

 

 

info

 

 

141163

1896

Κυρτάτας Λεωνίδας του Ανδρέα #1846

 

 

info

 

 

141164

1900

Κυρτάτα Μαργαρώ του Ανδρέα #2701

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

141161

1883

Κουτσούκος Αντώνιος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Μιχαήλ του Νικολάου") #2210

γάμος 1918

1892

Κυρτάτα Μαριγούλα του Ανδρέα #2240

info

 

 

 

 

 

 

 

 

info

141162

1893

Κυρτάτας Αντώνιος του Ανδρέα #2700

 

Τατάκη Ασημίνα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου”)  #2702.

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1411621

1929

Κυρτάτας Ανδρέας του Αντωνίου  #2703

 

 

Απεβ. 2009

 

 

1411622

1924

Κυρτάτα Μαντούλα του Αντωνίου #2704

 

 

 

 

 

1411623

1931

Κυρτάτας Γεώργιος του Αντωνίου #2705

 

 

 

 

Φ

1411624

1926

Κυρτάτα Ειρήνη του Αντωνίου #1909

 

 

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1411621

 

Κυρτάτας Ανδρέας του Αντωνίου #2703

 

Τσούγκα Λίλλα (Ευλαλία)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14116211

1957

Κυρτάτας Αντώνιος του Ανδρέα

 

 

 

 

 

14116212

1961

Κυρτάτα Κατερίνα του Ανδρέα

 

 

 

 

 

14116213

1971

Κυρτάτα Ασημίνα του Ανδρέα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14116211

1957

Κυρτάτας Αντώνιος του Ανδρέα

 

Καλογεροπούλου Κατερίνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14116213

 

Αγγέλου Παναγιώτης

1971

Κυρτάτα Ασημίνα του Ανδρέα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1411622

 

Δανιόλος Πέτρος του Σταύρου

 

Κυρτάτα Μαντούλα του Αντωνίου #2704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14116221

 

Δανιόλου Ασημίνα του Πέτρου

 

 

 

 

 

14116222

1954

Δανιόλος Σταύρος του Πέτρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1411623

1931

Κυρτάτας Γεώργιος του Αντωνίου #2705

 

 Κυριαζάτου Αννίτα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14116231

1962

Κυρτάτας Αντώνιος του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1411624

 

Καραπιπέρης Λεονάρδος του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Καραπιπέρης Λεονάρδος" #1908   

 

Κυρτάτα Ειρήνη του Αντωνίου  #1909

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141163

1896

Κυρτάτας Λεωνίδας του Ανδρέα (Λέκκας) #1846

γάμος 1928 Χ.Α.

 

Σαρρή Πετρωνία του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Σαρρής Γιαννούλης") Πατ. #725

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

141164

1900

Γιαννίσης Βασίλειος του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Γιαννίσης Νικόλαος του Μιχαήλ") #2717

γάμος 1926

1900

Κυρτάτα Μαργαρώ του Ανδρέα #2701

info

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

14117

1855

Κυρτάτας Δημήτριος του Αντωνίου (Τζουάνης) #4211

γάμος 1901

 

Μαραφούς Τζοάννα του Φραντζίσκο Μπατίστα

Φ

 

 

 

 

 

D

 

 

141171

1891

Κυρτάτας (αβάπτιστος) του Δημητρίου

 

 

απεβίωσε νήπιο

 

Φ

141172

1895

Κυρτάτα Μαρουλιώ του Δημητρίου #3696

 

 

D, Π,

 

 

141173

1897

Κυρτάτας Αντώνιος του Δημητρίου #2835

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141172

1891

Κουρτέσης Ιωάννης του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Κουρτέσης Πέτρος του Γεωργίου") #3691

γάμος 1916

1895

Κυρτάτα Μαρουλιώ του Δημητρίου #3696

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

141173

1897

Κυρτάτας Αντώνιος του Δημητρίου #2835

γάμος 1923

 

Φακή Κατίνα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Φακής Γεώργιος του Μιχαήλ") #2830

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1411731

 

Κυρτάτα Αννα του Αντωνίου #2844

 

 

info

 

Φ

14117311

1947

Κυρτάτα Διαμάντη

 

 

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1411731

 

Κουρτέσης Παναγιώτης του Ιακώβου (βλέπε δέντρο "Κουρτέσης Γεώργιος του Μιχαήλ ") #2846

 

Κυρτάτα Αννα του Αντωνίου  #2844

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14117311

 

Κουρτέσης Ιάκωβος του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Κουρτέσης Γεώργιος του Μιχαήλ ") Πατ. #4749

1947

Κυρτάτα Διαμάντη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1411A

1854

Βαλμάς Ανδρέας του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Βαλμάς Φιλιππής") #2358

γάμος 1883

 

γάμος 1883 Καΐρ.Β.

1860

Κυρτάτα Κατερνιώ του Αντωνίου #2359

 

(Στο βιβλίο Γάμων αναφέρεται σαν Κρύπα ή Κυρτάτα Αικατερίνη του Αντωνίου).

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1411B

1865

Κυρτάτας Νικόλαος του Αντωνίου (στο ίδιο δέντρο με κωδικό 1122151). Πατ. #1627

γάμος 1895

1862

Κυρτάτα Μαργαρώ του Αντωνίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1412

1810

Βροντίσης Νικόλαος του Γιαννούλη (βλέπε δέντρο "Βροντίσης Γιαννούλης του Νικολάου") #4238

1815

Κυρτάτα Μαρούλα του Πέτρου #2674

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρώτη σελίδα

 

 

Επόμενη σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Κυρτάτα Γκίκα του Δημητρίου      

Ογδοη έκδοση

 

επιστροφή

 

επόμενη σελίδα

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών (άνδρες)

 

πίνακας αναφορών (γυναίκες)

Για να δείτε τους απογόνους του Κυρτάτα Δημητρίου του Αθανασίου, πατήστε εδώ

 

 

 

 

Ο κος Δημήτρης Κυρτάτας του Ιωάννη (Λιλιδόρης) (1122133121) είχε την καλοσύνη να δώσει πληροφορίες (που συνέλεξε μετά από δική του προσωπική έρευνα) οι οποίες συνδέουν τους τέσσερις από τους πέντε κλάδους των Κυρταταίων μεταξύ τους (πλην αυτού των απογόνων του Κυρτάτα Δημητρίου του Αθανασίου ο οποίος εμφανίστηκε αργότερα στις Στενιές). Οι πληροφορίες αυτές που τροποποιούν εφεξής και συνδέουν τα σχετικά οικογενειακά δέντρα, είναι οι ακόλουθες:

 

«Πρώτος κατέβηκε στις Στενιές ο Γκίκας του παρόντος δέντρου, γύρω στο 1700 που είχε σύζυγο την Ανέζα και απέκτησαν 4 παιδιά: τον Δημήτρη με σύζυγο την Μαρία Κόη και παιδιά τον Νικολό (112), τη Μαργαρίτα, τον Γιώργη, με παιδιά τον Γιαννάκη και τον Ανδρέα, και τέλος τον Σταματέλο με σύζυγο την Φρατζέσκα Ντούμπλη και παιδιά τον Πέτρο (141), τον Νικόλαο, τον Γιαννάκη και τον Δημήτρη (144)».

 

 

Νικολός Εξαδάκτυλος,

Απρίλιος 2017