Απόγονοι Φακή Γεωργίου του Μιχαήλ                     Εκτη έκδοση με παραπομπές (που ξεκινάνε με το σύμβολο #) στους κατιόντες

επιστροφή

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1872

Φακής Γεώργιος του Μιχαήλ (πρώτος γάμος του) #652

Γάμος 1902

 

Πολέμη Μαριγώ του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") πατ. #683

 

 

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

 

 

 

1

1872

Φακής Γεώργιος του Μιχαήλ (δεύτερος γάμος του) #652

Γάμος 1904

 

Μπέη Ουρανία του Δημητρίου (δεύτερος γάμος της, ο πρώτος ήταν με τον Πολέμη Γεώργιο του Μιχαήλ) (βλέπε δέντρο "Μπέης Μιχαήλ") #651

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11

 

Φακή Κατίνα του Γεωργίου #2830

 

 

Φ

 

Φ

12

 

Φακή Αθηνά του Γεωργίου (Λαλάδαινα) #761

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ, Φ

 

Φ

13

 

Φακή Ειρήνη (Λουλού) του Γεωργίου #2831

 

 

 

 

 

14

1911

Φακής Δημήτριος του Γεωργίου #2832

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

Φ

15

 

Φακή Ζάννα του Γεωργίου #2833

 

 

Φ, Φ

 

Φ

16

1919

Φακής Μιχαήλ του Γεωργίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D, Φ, Φ, Φ, Φ

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε για το θάνατο του στον Β’Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλοίο «ΑΝΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1897

Κυρτάτας Αντώνιος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου" #2835

γάμος 1923

 

Φακή Κατίνα του Γεωργίου #2830

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12

1897

Σαρρής Δημήτριος του Αντωνίου (Λαλάς) (βλέπε δέντρο "Σαρρής  Γιαννούλης") #727

γάμος 1929

 

Φακή Αθηνά του Γεωργίου #761

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Σαμιωτάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου #2836

γάμος 1937

 

Φακή Ειρήνη (Λουλού) του Γεωργίου #2831

 

 

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του Κωνστ.Σαμιωτάκη

 

 

 

Φ

131

 

Σαμιωτάκη Μαργαρούλα του Κωνσταντίνου #2817

 

 

Φ, Φ, Φ

 

Φ

132

 

Σαμιωτάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου

 

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε κείμενο σχετικό με τον καπτα-Γιώργη Σαμιωτάκη.

 

Φ

133

 

Σαμιωτάκης Δημήτριος του Κωνσταντίνου

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

131

 

Γαλανός Ευάγγελος του Στεφάνου (βλέπε δέντρο "Γαλανος Στέφανος του Ευαγγέλου") #2826

 

Σαμιωτάκη Μαργαρούλα του Κωνσταντίνου #2817

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1911

Φακής Δημήτριος του Γεωργίου #2832

γάμος 1941

 

Στεφάνου Μαργαρούλα (Αποίκια) #2839

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

 

Φακής Γεώργιος του Δημητρίου

 

 

 

 

 

142

 

Φακής Ιωάννης του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Νικολόπουλος ... (Πειραιά) #2842

 

Φακή Ζάννα του Γεωργίου #2833

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

151

 

Νικολόπουλος Γεώργιος

 

 

Φ, Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο