Στεφάνου Αντώνης του Στεφανή (122) #655

 

 

 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γεννήθηκε το1881

 

Μητρώο Αρρένων: Mitrwo-1881-1894,

 

Μητρώο Αρρένων 1845-1900 Στενιών Ανδρου: OTM-363

 

Γάμος με την Πολέμη Μαριώ του Γεωργίου (1121222) #654

 

Λαογραφικά: OdoiporikoKatο3,

 

Κατοικία: Spitia-A3 (Α3α),

 

Παρεπώνυμο: Φόρας

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα