1

 

Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου  #5045

 

…Ανέζα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Κυρτάτας Δημήτριος του Γκίκα #5046

 

 

 

 

 

12

 

Κυρτάτα Μαργαρίτα του Γκίκα

 

 

 

 

 

13

 

Κυρτάτας Γιώργης του Γκίκα #5461

 

 

 

 

 

14

 

Κυρτάτας Σταματέλος του Γκίκα #5462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Κυρτάτας Δημήτριος του Γκίκα #5046

 

Κόη Μαρία του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Κόης Ιωάννης του Δημητρίου") #4659

 

 

 

 

 

 

(από προικοσύμφωνο του 1751)

 

 

111

 

Κυρτάτας Μιχαήλ του Δημητρίου

 

 

 Ο Μιχαήλ αναφέρεται από τον Επαμ. Λογοθέτη, αλλά δεν επιβεβαιώνεται από τον Δημήτρη Ιω. Κυρτάτα.

 

 

112

 

Κυρτάτας Νικολός του Δημητρίου #3714

 

 

 Πρόκειται για τον επικεφαλής του κλάδου «Κυρτάτας Νικόλαος».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Κυρτάτας Γιώργης του Γκίκα #5461

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

 

Κυρτάτας Γιαννάκης του Γιώργη

 

 

 

 

 

132

 

Κυρτάτας Ανδρέας του Γιώργη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Κυρτάτας Σταματέλος του Γκίκα #5462

 

Ντούμπλη Φρατζέσκα του Δημήτρη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

 

Κυρτάτας Πέτρος του Σταματέλου #2672

 

 

Πρόκειται για τον επικεφαλής του κλάδου «Κυρτάτας Πέτρος».

 

 

142

 

Κυρτάτας Νικόλαος του Σταματέλου #5465

 

 

 

 

 

143

 

Κυρτάτας Γιαννάκης του Σταματέλου #5466

 

 

 

 

 

144

 

Κυρτάτας Δημήτρης του Σταματέλου #4995

 

 

Πρόκειται για τον επικεφαλής του κλάδου «Κυρτάτας Δημήτριος του Σταματέλου ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

 

Κυρτάτας Νικόλαος του Σταματέλου #5465

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1421

1811

Κυρτάτας Σταματέλος του Νικολάου #5467

 

 

ναύτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1421

1811

Κυρτάτας Σταματέλος του Νικολάου #5467

 

Μαρία ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14211

1841

Κυρτάτας Νικόλαος του Σταματέλου

 

 

 

 

 

14212

1844

Κυρτάτας Λεωνίδας του Σταματέλου

 

 

 

 

 

14213

1847

Κυρτάτα Φρατζέσκα του Σταματέλου

 

 

 

 

 

14214

1851

Κυρτάτας Ιωαννης του Σταματέλου

 

 

 

 

 

14215

1855

Κυρτάτα Κατίγκω του Σταματέλου

 

 

 

 

 

14216

1855

Κυρτάτα Ανθούλα του Σταματέλου

 

 

 

 

 

14217

1860

Κυρτάτας Γιώργος του Σταματέλου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14212

1844

Κυρτάτας Λεωνίδας του Σταματέλου

 

Σμαράγδα ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143

 

Κυρτάτας Γιαννάκης του Σταματέλου #5466

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1431

1815

Κυρτάτας Νικόλαος του Γιαννάκη #5477

 

 

Απεβ. 1873

Ναυτικός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1431

1815

Κυρτάτας Νικόλαος του Γιαννάκη (πρώτος γάμος του) #5477

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14311

1841

Κυρτάτα Ανέζα του Νικολάου

 

 

 

 

D

14312

1844

Κυρτάτας Ιωάννης του Νικολάου

 

 

ναύτης

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1431

1815

Κυρτάτας Νικόλαος του Γιαννάκη (δεύτερος γάμος του) #5477

1831

Ευφροσύνη ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144

1786

Κυρτάτας Δημήτριος του Σταματέλου #4995

1793

Δουλμπέρη Ανδριάνα του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Δουλμπέρης Ζαννής του Νικολάου") #4993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1441

1815

Κυρτάτας Σταματέλος του Δημητρίου #2856

 

 

 

 

 

1442

 

Κυρτάτα Διαμάντη του Δημητρίου #4815

 

 

 

 

D

1443

1818

Κυρτάτας Ζαννής του Δημητρίου (Κουφός) #1662

 

 

Μυλωνάς

Π,

 

 

1444

1821

Κυρτάτα Αννέζα του Δημητρίου #3885

 

 

 

 

 

1445

1823

Κυρτάτα Μοσκού του Δημητρίου #4952

 

 

 

 

D

1446

1828

Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου  #5031

 

 

ψαράς

D

 

 

1447

1831

Κυρτάτα Πετρινόλα του Δημητρίου #3503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1441

1815

Κυρτάτας Σταματέλος του Δημητρίου #2856

γάμος 1838

1823

Ξηροπαΐδη Μαρία του Λεονάρδου (βλέπε δέντρο "Ξηροπαΐδης Ιωάννης του Λεονάρδου") #2852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14411

1843

Κυρτάτας Νικόλαος του Σταματέλου

 

 

 

 

 

14412

1845

Κυρτάτας Λεωνίδας (Λεονάρδος) του Σταματέλου

 

 

 

 

 

14413

1847

Κυρτάτα Φρατζέσκα του Σταματέλου  #2871

 

 

 

 

 

14414

1851

Κυρτάτας Ιωάννης του Σταματέλου

 

 

 

 

 

14415

1852

Κυρτάτα Αικατερίνη του Σταματέλου

 

 

 

 

 

14416

1857

Κυρτάτας Γεώργιος του Σταματέλου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14411

1843

Κυρτάτας Νικόλαος του Σταματέλου

γάμος 1876

 

Ραΐση Κατίγκω του Ανδρέα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14412

1845

Κυρτάτας Λεωνίδας (Λεονάρδος) του Σταματέλου

γάμος 1871

1851 

Παλαιοκρασσά Σμαράγδα του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας") Πατ. #3487

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14413

1841

Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου") #2878

γάμος 1869

1847

Κυρτάτα Φρατζέσκα του Σταματέλου #2871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1442

1813

Σέλας ή Σιγάλας Περάκης του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Σέλας ή Σιγάλας Γεώργιος") #4793

 

Κυρτάτα Διαμάντη του Δημητρίου #4815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1443

1818

Κυρτάτας Ζαννής του Δημητρίου (Κουφός) #1662

γάμος 1844

1828

Γκλαβά-Μάνεση Βιολέττα του Γιαννούλη (βλέπε δέντρο "Μάνεσης Κυριάκος") #1643

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14431

1845

Κυρτάτα Ειρήνη του Ζαννή

 

 

 

 

 

14432

1847

Κυρτάτα Μαρία του Ζαννή

 

 

 

 

 

14433

1849

Κυρτάτα Φραζέσκα του Ζαννή

 

 

απεβίωσε το 1850

 

D

14434

1852

Κυρτάτας Δημήτριος του Ζαννή

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D, Π, M,

 

 

14435

1855

Κυρτάτα Ειρήνη του Ζαννή

 

 

 

 

 

14436

1858

Κυρτάτας Τηλέμαχος του Ζαννή

 

 

 

 

 

14437

1861

Κυρτάτα Αναστασία του Ζαννή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14436

1858

Κυρτάτας Τηλέμαχος του Ζαννή

γάμος 1889

 

Δελαρόκα Ειρήνη του Ι. (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου")

Πατ. #3388.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1444

1819

Ζιώτης Νικόλαος του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Ζιώτη Νικολάου του Ιωάννη") #3884

1821

Κυρτάτα Αννέζα του Δημητρίου #3885

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1445

1817

Κωβίδης ή Αγιορίτης Μιχαήλ του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Αγιορείτης (ή Κωβίδης) Χατζηαντώνης του Γιαννούλη") #4949

γάμος 1842

1823

Κυρτάτα Μοσκού του Δημητρίου #4952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1446

1828

Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου #5031

1822

... Ειρήνη...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14461

1849

Κυρτάτα Φρατζέσκα του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1447

1822

Σύμπουρας Νικόλαος του Σταμάτη (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Σταματέλος του Νικολάου") #3502

γάμος 1846

1831

Κυρτάτα Πετρινόλα του Δημητρίου #3503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρώτη σελίδα

 

 

Επόμενη σελίδα

 

 

 

 

Προηγούμενη σελίδα

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Κυρτάτα Γκίκα του Δημητρίου      

Ογδοη έκδοση

 

επιστροφή

 

πρώτη σελίδα

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Για να δείτε τους απογόνους του Κυρτάτα Δημητρίου του Αθανασίου, πατήστε εδώ

 

 

 

 

Ο κος Δημήτρης Κυρτάτας του Ιωάννη (Λιλιδόρης) (1122133121) είχε την καλοσύνη να δώσει πληροφορίες (που συνέλλεξε μετά από δική του προσωπική έρευνα) οι οποίες συνδέουν τους τέσσερις από τους πέντε κλάδους των Κυρταταίων μεταξύ τους (πλην αυτού των απογόνων του Κυρτάτα Δημητρίου του Αθανασίου ο οποίος εμφανίστηκε αργότερα στις Στενιές). Οι πληροφορίες αυτές που τροποποιούν εφεξής και συνδέουν τα σχετικά οικογενειακά δέντρα, είναι οι ακόλουθες:

 

«Πρώτος κατέβηκε στις Στενιές ο Γκίκας του παρόντος δέντρου, γύρω στο 1700 που είχε σύζυγο την Ανέζα και απέκτησαν 4 παιδιά: τον Δημήτρη με σύζυγο την Μαρία Κόη και παιδιά τον Νικολό (112), τη Μαργαρίτα, τον Γιώργη, με παιδιά τον Γιαννάκη και τον Ανδρέα, και τέλος τον Σταματέλο με σύζυγο την Φρατζέσκα Ντούμπλη και παιδιά τον Πέτρο (141), τον Νικόλαο, τον Γιαννάκη και τον Δημήτρη (144)».

 

 

Νικολός Εξαδάκτυλος,

Απρίλιος 2017