1

Βολτής Λεονάρδος #4511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Βολτής Δημήτριος του Λεονάρδου #4512

 

 

Οι Δημήτριος και Θεόδωρος χωρίς να είναι απόλυτα εξακριβωμένο, με το ίδιο πατρώνυμο και επίθετο είναι κατά πάσα πιθανότητα αδέλφια.

 

 

12

Βολτής Θεόδωρος του Λεονάρδου #4513

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Βολτής Δημήτριος του Λεονάρδου #4512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

1774

Βολτής Λεονάρδος του Δημητρίου #4514

 

 

 

 

D

112

Βολτής Ανδρέας του Δημητρίου #4515

 

 

Ναυτικός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

 

Βολτής Λεονάρδος του Δημητρίου #4514

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1111

1789

Βολτής Δημήτριος του Λεονάρδου #4516

 

 

Ναυτικός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1111

1789

Βολτής Δημήτριος του Λεονάρδου #4516

1803

Μαρία #4517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11111

1830

Βολτή Μαρούλα του Δημητρίου #4518

 

 

 

 

 

11112

1836

Βολτή Αννέζα του Δημητρίου #4519

 

 

 

 

 

11113

1838

Βολτής Γεώργιος του Δημητρίου

 

 

 

 

D

11114

1844

Βολτής Λεονάρδος του Δημητρίου #4521

 

 

σανδαλοποιός

 

 

11115

1846

Βολτής Μιχαήλ του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11111

1827

Φαλαγκάς Νικόλαος του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Ιωάννη") #4523

1830

Βολτή Μαρούλα του Δημητρίου #4518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11112

Μπατής Νικόλαος #4524

1836

Βολτή Αννέζα του Δημητρίου #4519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111121

1861

Μπατής Ανδρέας του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11114

1844

Βολτής Λεονάρδος του Δημητρίου #4521

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111141

1874

Βολτής Δημήτριος του Λεονάρδου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

M,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

112

Βολτής Ανδρέας του Δημητρίου #4515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121

1806

Βολτή Αννέζα του Ανδρέα #4527

 

 

 

 

 

1122

1808

Βολτής Λεονάρδος του Ανδρέα #4528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121

1813

Χαζάπης (ή Κάλης) Μιχαήλ του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Χαζάπης (ή Κάλης) Νικόλαος του Μιχαήλ") #4529

1806

Βολτή Ανέζα του Ανδρέα #4527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122

1808

Βολτής Λεονάρδος του Ανδρέα (πρώτος γάμος του) #4528

1816

Ανέζα #4530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11221

1842

Βολτή Ειρήνη του Λεονάρδου

 

 

 

 

 

11222

1843

Βολτή Φλωρέζα του Λεονάρδου

 

 

 

 

Φ

11223

1846

Βολτή Αθηνά του Λεονάρδου #1937

 

 

D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122

1808

Βολτής Λεονάρδος του Ανδρέα (δεύτερος γάμος του) #4528

Χ.Α.

1813

Ανέζα (δεύτερος γάμος της, ο πρώτος ήταν με τον Παλαιοκρασσά Γεώργιο του Παπαντώνη)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11223

1841

Φαλαγκάς Νικόλαος του Θεοδοσίου (Κοκράνης) (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου") #1930

γάμος 1864

1846

Βολτή Αθηνά του Λεονάρδου #1937

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Βολτής Θεόδωρος του Λεονάρδου #4513

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

 

Βολτής Ανδρέας του Θεοδώρου #4534

 

 

 

 

D

122

Βολτής Λεονάρδος του Θεοδώρου #4535

 

 

Ναυτικός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

 

Βολτής Ανδρέας του Θεοδώρου #4534

1798

Μαλάμα #4536

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

1823

Βολτή Ειρήνη του Ανδρέα #4537

 

 

 

 

 

1212

1828

Βολτή Αννέζα του Ανδρέα #4538

 

 

 

 

D

1213

1827

Βολτής Δημήτριος του Ανδρέα #4286

 

 

D

ναύτης

 

 

1214

Βολτής Θεόδωρος του Ανδρέα #4539

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

1807

Αμωράτης Αντώνιος του Γεωργίου #4540

1823

Βολτή Ειρήνη του Ανδρέα #4537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12111

1840

Αμωράτη Μαρία του Αντωνίου

 

 

 

 

 

12112

1843

Αμωράτη Μαλάμα του Αντωνίου

 

 

 

 

 

12113

1845

Αμωράτης Νικόλαος του Αντωνίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1212

1825

Αθανασίου Νικόλαος του Ιωάννη (Αμολοχίτης) #4544

γάμος 1848

1828

Βολτή Αννέζα του Ανδρέα #4538

 

 

 

 

Π,

 

 

 

 

12121

1850

Αθανασίου Ανδρέας του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1213

1827

Βολτής Δημήτριος του Ανδρέα #4286

γάμος 1850

1836

Καραπιπέρη Μοσχού του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Καραπιπέρης Λεονάρδος" #4278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12131

1855

Βολτή Σοφία του Δημητρίου

 

 

 

 

 

12132

1858

Βολτής Ανδρέας του Δημητρίου

 

 

 

 

 

12133

1865

Βολτής Αντώνιος του Δημητρίου

 

 

 

 

 

12134

1867

Βολτής Ευστάθιος του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1214

Βολτής Θεόδωρος του Ανδρέα #4539

 

Φρατζέσκα #4550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12141

1838

Βολτής Ιωάννης του Θεοδώρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

122

 

Βολτής Λεονάρδος του Θεοδώρου #4535

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1221

1846

Βολτής Μιχαήλ του Λεονάρδου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1221

1846

Βολτής Μιχαήλ του Λεονάρδου

 

Μπάλση Μαρία του Παπανικόλα (βλέπε δέντρο "Μπάλσης Παπανικόλας του Μιχαήλ")

πατ. #4554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Βολτή Λεονάρδου

Εβδομη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα