Απόγονοι Ζιώτη Στέφανου                                                           Εκτη έκδοση με παραπομπές (που ξεκινάνε με το σύμβολο #) στους κατιόντες

 

επιστροφή

 

Αλλο δέντρο

 

Για να δείτε τους απογόνους του Ζιώτη Δημητρίου του Πέτρου, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Ζιώτη Νικολάου του Ιωάννη, πατήστε εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Ζιώτης Στέφανος του … #2879

1813

... Ανδριάνα ... (πρώτος γάμος της, ο δεύτερος ήταν με τον Κέτση Βασίλειο του Ιωάννη  #3874  (βλέπε δέντρο «Κέτσης Ιωάννης»))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1838

Ζιώτη Αικατερίνη του Στεφάνου

 

 

 

 

 

12

1841

Ζιώτη Ελένη του Στεφάνου  #2882

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Μπέης Ιωάννης του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Μπέης Μιχαήλ) #2883

1841

Ζιώτη Ελένη του Στεφάνου #2882

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 Αλλο δέντρο