Απόγονοι Μπέη Μιχαήλ του Γεωργίου                              Εκτη έκδοση με παραπομπές (που ξεκινάνε με το σύμβολο #) στους κατιόντες

 

Μπέης = από τούρκικη λέξη για αξιωματούχο (κυβερνήτη περιοχής) της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ή προσφώνηση σεβασμού μετά το επίθετο κάποιου.

επιστροφή

 

Αλλο δέντρο

 

Για να δείτε τους απογόνους του Μπέη Ανδρέα του Μιχαήλ πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Μπέη Μιχαήλ πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Μπέη Νικολάου πατήστε εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1824

Μπέης Μιχαήλ του Γεωργίου (δεν είναι απόγονος του Μπέη Γεωργίου του Μιχαήλ (γεν. 1803)) #5078

1829

Μαρία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1844

Μπέης Αντώνιος του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

12

1851

Μπέης Γεώργιος του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

13

1852

Μπέης Σταματέλος του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

14

1855

Μπέης Νικόλαος του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο