1

1782

Κοραχάης Θεόφιλος του Αντωνίου (απεβίωσε 5/1842) #4498

1783

... Αικατερίνη

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1817

Κοραχάης Νικόλαος του Θεοφίλου  #3657

 

 

D, D

ναύτης

 

 

12

1821

Κοραχάη Φλωρέζα του Θεοφίλου  #3065

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1818

Κοραχάης Νικόλαος του Θεοφίλου #3657

γάμος 1841

 

Παλαιοκρασσά Λασκαρού του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Ιωάννης") #3656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

1843

Κοραχάης Λεονάρδος του Νικολάου

 

 

 

 

 

112

1843

Κοραχάης Ιωάννης του Νικολάου

 

 

 

 

 

113

1847

Κοραχάη Μαργαρώ του Νικολάου

 

 

 

 

 

114

1850

Κοραχάη Κατερίνα του Νικολάου

 

 

 

 

 

115

1852

Κοραχάη Φρατζέσκα του Νικολάου

 

 

 

 

D

116

1855

Κοραχάης Αντώνιος του Νικολάου

 

 

ναύτης

 

 

117

1859

Κοραχάης Ιωάννης του Νικολάου

 

 

Προφανώς ο αδελφός του με το ίδιο όνομα απεβίωσε και πήρε αυτός το όνομα του. Απεβίωσε το 1864

 

 

118

1861

Κοραχάης Θεόφιλος του Νικολάου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

M,

 

 

119

1864

Κοραχάης Ιωάννης του Νικολάου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

πήρε το όνομα των συνονόματων του αδελφών που απεβίωσαν

M,

 

 

11Α

1865

Κοραχάης Λεωνίδας του Νικολάου

 

 

M,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

1843

Κοραχάης Λεονάρδος του Νικολάου

γάμος 1873

1849

Χριστοδούλου Φρατζέσκα του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Χριστοδούλου Ιωάννης του Νικολάου")  Πατ. #4983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111

1865

Κοραχάης Νικόλαος του Λεονάρδου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1815

Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας Δημήτριος του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Νικόλαος του Ιωάννη")  #2003

γάμος 1835

1821

Κοραχάη Φλωρέζα του Θεοφίλου #3065

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Κοραχάη Θεοφίλου του Αντωνίου  #4498

Εβδομη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα