1

 

Κόης (μετέπειτα Πάταλος) Ιωάννης του Δημητρίου #5039

 

... Ανέζα ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Κόης ή Πάταλος Δημήτριος του Ιωάννη #5041

 

 

 

 

 

12

 

Κόης ή Πάταλος Νικόλαος του Ιωάννη #5042

 

 

 

 

 

13

 

Κόης Αντώνιος του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Κόης Δημήτριος του Ιωάννη #5041

 

... Ειρήνη ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 S

111

 

Κόη Μαρία του Δημητρίου #4659

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

 

Κυρτάτας Δημήτριος του Γκίκα (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου" #5046

 

Κόη Μαρία του Δημητρίου (υπάρχει προικοσύμφωνο του 1751) #4659

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Κόης ή Πάταλος Νικόλαος του Ιωάννη #5042

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D

121

1793

Κόης ή Πάταλος Μιχαήλ του Νικολάου #5049

 

 

Ο Μιχαήλ και η Ανέζα δίδυμοι

Ναυτικός

 

 

122

1793

Κόη ή Πάταλου Ανέζα του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D

121

1793

Κόης ή Πάταλος Μιχαήλ του Νικολάου #5049

1813

... Φλωρέζα ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

1834

Κόη ή Πάταλου Ανδριάνα του Μιχαήλ  #1892

 

 

 

 

 

1212

1837

Κόη ή Πάταλου Αικατερίνη του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

1213

1843

Κόη ή Πάταλου Φραέσκα του Μιχαήλ

 

 

 

 

D 

1214

1851

Κόης ή Πάταλος Νικόλαος του Μιχαήλ

 

 

ναύτης

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

1826

Καραπιπέρης Λεονάρδος του Πέτρου (βλέπε δέντρο "Καραπιπέρης Λεονάρδος") #1891

1834

Κόη ή Πάταλου Ανδριάνα του Μιχαήλ #1892

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D

1214

1851

Κόης ή Πάταλος Νικόλαος του Μιχαήλ (πρώτος γάμος του)

γάμος 1873

1856

Αξιώτη ή Ψαρρού Λασκαρού του Γιαννούλη (βλέπε δέντρο "Αξιώτης ή Ψαρρός Γιαννούλης του Μιχαήλ") πατ. #3135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D

1214

1851

Κόης ή Πάταλος Νικόλαος του Μιχαήλ (δεύτερος γάμος του)

γάμος 1888

1853

Κουτσούκου Αθηνά του Γιαννούλη (Μαυρομάτα) (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Δημήτριος") πατ. #3498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Κόη (μετέπειτα Πάταλου) Ιωάννη του Δημητρίου #5039

Εβδομη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα