0

 

Σύμπουρας ή Μαύρος  Μιχαήλ

 

΄...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1793

Σύμπουρας ή Μαύρος Αντώνιος του Μιχαήλ #3000

 

 

D,

 

D

2

1802

Σύμπουρας ή Μαύρος Ιωάννης του Μιχαήλ

 

 

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1

1793

Σύμπουρας ή Μαύρος Αντώνιος του Μιχαήλ #3000

1796

Γιαλούρη Ειρήνη του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη") #2997

D

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1813

Σύμπουρα ή Μαύρου Ζάννα του Αντωνίου #3024

 

 

M, D,

 

 

12

1823

Σύμπουρας ή Μαύρος Μιχαήλ του Αντωνίου #3025

 

 

M, D, D, D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

11

1803

Χαζάπης Αντώνιος του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Μιχαήλ του Αντωνίου") #3026

1813

Σύμπουρα ή Μαύρου Ζάννα του Αντωνίου #3024

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1823

Σύμπουρας ή Μαύρος Μιχαήλ του Αντωνίου #3025

1828

Βροντίση Ειρήνη του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Βροντίσης Μιχαήλ του Γιαννούλη ") #3027

D

 

 

 

 

 

 

 

Φ

121

1842

Σύμπουρα Φρατζέσκα ή Φραγκούλα του Μιχαήλ #3028

 

 

D, M, D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

121

1837

Ζιώτης Παπαπετρής του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Ζιώτης Δημήτριος του Πέτρου") #3029

γάμος 1862

1842

Σύμπουρα Φρατζέσκα ή Φραγκούλα του Μιχαήλ #3028

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

D

2

1802

Σύμπουρας ή Μαύρος Ιωάννης του Μιχαήλ

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

1831

Σύμπουρας Μιχαήλ του Ιωάννη

 

 

ναύτης, μεταπράτης, Γαλάζιον Ρουμανίας

D, D, D,

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Σύμπουρα ή Μαύρου Αντωνίου του Μιχαήλ #3000

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών

Για να διαβάσετε πληροφορίες για το επίθετο «Σύμπουρας» πατήστε εδώ

 

 

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γεωργίου του Ανδρέα, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γιάκουμου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γιαννούλη, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Δημητρίου του Ανδρέα, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Μιχαήλ του Γεωργίου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Νικολάου του Ιωάννη, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Σταματέλου του Νικολάου, πατήστε εδώ