1

1793

Σύμπουρας ή Μαύρος Αντώνιος του Μιχαήλ #3000

1796

Γιαλούρη Ειρήνη του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη") #2997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1813

Σύμπουρα ή Μαύρου Ζάννα του Αντωνίου #3024

 

 

 

 

 

12

1823

Σύμπουρας ή Μαύρος Μιχαήλ του Αντωνίου #3025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1803

Χαζάπης Αντώνιος του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Μιχαήλ του Αντωνίου") #3026

1813

Σύμπουρα ή Μαύρου Ζάννα του Αντωνίου #3024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1823

Σύμπουρας ή Μαύρος Μιχαήλ του Αντωνίου #3025

1828

Βροντίση Ειρήνη του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Βροντίσης Μιχαήλ του Γιαννούλη ") #3027

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111

1842

Σύμπουρα Φρατζέσκα ή Φραγκούλα του Μιχαήλ #3028

 

 

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111

1837

Ζιώτης Παπαπετρής του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Ζιώτης Δημήτριος του Πέτρου") #3029

γάμος 1862

1842

Σύμπουρα Φρατζέσκα ή Φραγκούλα του Μιχαήλ #3028

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Σύμπουρα ή Μαύρου Αντωνίου του Μιχαήλ #3000

Εβδομη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Για να διαβάσετε πληροφορίες για το επίθετο «Σύμπουρας» πατήστε εδώ

 

 

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γεωργίου του Ανδρέα, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γιάκουμου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γιαννούλη, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Δημητρίου του Ανδρέα, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Μιχαήλ του Γεωργίου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Νικολάου του Ιωάννη, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Σταματέλου του Νικολάου, πατήστε εδώ