Πατέρας:   
Βασίλειος Λογοθέτης του Αντωνίου, 1813  #3838.
Μητέρα:   
Μαργαρίτα, 1821  #3840.

12345
Λασκαρού του Βασιλείου Λογοθέτη, 1848  #3842.
1) Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1874 χ.α.
 #4085.
2) Μαριγούλα ή Μαριγώ του Δημητρίου Κουτσούκου, 1871
 #4086.
1) Ειρήνη του Γεωργίου Κοντορούση,
 #4089.
2) Λασκαρώ του Γεωργίου Κοντορούση,
 #4090.
1) Μαριγούλα του Αντωνίου Παπαδοπούλου,
 #4093.
3) Πέτρος Κοντορούσης του Γεωργίου,
 #4091.
3) Νικόλαος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1874 (Λαχανάς)
 #4087.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Λογοθέτης,

3837

Βασίλειος Λογοθέτης του Αντωνίου, 1813

3838

Μαργαρίτα, 1821

3840