1

 

Σύμπουρας Γεώργιος του Ανδρέα #4486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1819

Σύμπουρας Ανδρέας του Γεωργίου

 

 

D,

 

D

12

1822

Σύμπουρα Ειρήνη  του Γεωργίου  #4277

 

 

M, D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1819

Σύμπουρας Ανδρέας του Γεωργίου

1825

Μαρία... 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

111

1846

Σύμπουρας Ιωάννης του Ανδρέα

 

 

D,

 

 

112

1849

Σύμπουρας Γεώργιος του Ανδρέα

 

 

D, D,

 

 

113

1852

Σύμπουρα Διαμάντη του Ανδρέα

 

 

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

12

1818

Καραπιπέρης Ιωάννης του Λεονάρδου (βλέπε δέντρο ¨Καραπιπέρης Λεονάρδος") #4273

1822

Σύμπουρα Ειρήνη  του Γεωργίου (πρώτος γάμος της) #4277

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

12

1814

Λιανής Αντώνιος του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Λιανής Νικόλαος του Ιωάννη") #4956

1822

Σύμπουρα Ειρήνη  του Γεωργίου (δεύτερος γάμος της) #4277

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Σύμπουρα Γεωργίου του Ανδρέα  #4486

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών

Για να διαβάσετε πληροφορίες για το επίθετο «Σύμπουρας» πατήστε εδώ

 

 

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γιάκουμου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γιαννούλη, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Δημητρίου του Ανδρέα, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα ή Μαύρου Αντωνίου του Μιχαήλ, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Μιχαήλ του Γεωργίου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Νικολάου του Ιωάννη, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Σταματέλου του Νικολάου, πατήστε εδώ