1

 

Σύμπουρας Γεώργιος του Ανδρέα #4486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1819

Σύμπουρας Ανδρέας του Γεωργίου

 

 

 

 

 

12

1822

Σύμπουρα Ειρήνη  του Γεωργίου  #4277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1818

Καραπιπέρης Ιωάννης του Λεονάρδου (βλέπε δέντρο ¨Καραπιπέρης Λεονάρδος") #4273

1822

Σύμπουρα Ειρήνη  του Γεωργίου (πρώτος γάμος της) #4277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1814

Λιανής Αντώνιος του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Λιανής Νικόλαος του Ιωάννη") #4956

1822

Σύμπουρα Ειρήνη  του Γεωργίου (δεύτερος γάμος της) #4277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Σύμπουρα Γεωργίου του Ανδρέα  #4486

Εβδομη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Για να διαβάσετε πληροφορίες για το επίθετο «Σύμπουρας» πατήστε εδώ

 

 

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γιάκουμου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γιαννούλη, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Δημητρίου του Ανδρέα, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα ή Μαύρου Αντωνίου του Μιχαήλ, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Μιχαήλ του Γεωργίου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Νικολάου του Ιωάννη, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Σταματέλου του Νικολάου, πατήστε εδώ