Απόγονοι Μυτήλια Ιωάννη του Μαρίνου                               Εκτη έκδοση με παραπομπές (που ξεκινάνε με το σύμβολο #) στους κατιόντες

 

επιστροφή

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Μυτήλιας Ιωάννης του Μαρίνου #3373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1817

Μυτήλιας Μαρίνος του Ιωάννη  #3374

 

 

 

 

 

12

1817

Μυτήλιας Φίλιππος του Ιωάννη #3375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1817

Μυτήλιας Μαρίνος του Ιωάννη #3374

1823

Παλαιοκρασσά Φρατζέσκα του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου")  #3376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

1851

Μυτήλιας Νικολός του Μαρίνου

 

 

 

 

 

112

1851

Μυτήλια Αννίκα ή Αννέζα του Μαρίνου #2823

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

1843

Κουτσούκος Νικόλαος του Ανδρέα (Σπούγιας) (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Ανδρέας του Νικολάου"  #2816

1851

Μυτήλια Αννίκα ή Αννέζα του Μαρίνου #2823

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1817

Μυτήλιας Φίλιππος του Ιωάννη #3375

1822

Κέτση ή Λέκκα Βιολέτα του Σταματίου (βλέπε δέντρο "Κέτσης ή Λέκκας Νικόλαος") #3378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

 

Μυτήλιας Ιωάννης του Φιλίππου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

 

Μυτήλιας Ιωάννης του Φιλίππου

γάμος 1880

 

Καλαδάμη Ειρήνη του Ιωάννου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο