1

 

Μυτήλιας Ιωάννης του Μαρίνου #3373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1817

Μυτήλιας Μαρίνος του Ιωάννη  #3374

 

 

 

 

 

12

1817

Μυτήλιας Φίλιππος του Ιωάννη #3375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1817

Μυτήλιας Μαρίνος του Ιωάννη #3374

1823

Παλαιοκρασσά Φρατζέσκα του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου")  #3376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

1851

Μυτήλιας Νικολός του Μαρίνου

 

 

 

 

D

112

1851

Μυτήλια Αννίκα ή Αννέζα του Μαρίνου #2823

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

112

1843

Κουτσούκος Νικόλαος του Ανδρέα (Σπούγιας) (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Ανδρέας του Νικολάου"  #2816

1851

Μυτήλια Αννίκα ή Αννέζα του Μαρίνου #2823

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1817

Μυτήλιας Φίλιππος του Ιωάννη #3375

1822

Κέτση ή Λέκκα Βιολέτα του Σταματίου (βλέπε δέντρο "Κέτσης ή Λέκκας Νικόλαος") #3378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

 

Μυτήλιας Ιωάννης του Φιλίππου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

 

Μυτήλιας Ιωάννης του Φιλίππου

γάμος 1880

 

Καλαδάμη Ειρήνη του Ιωάννου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Μυτήλια Ιωάννη του Μαρίνου

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα